Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 24, 2012

The Devil we don't know

The Arab Spring and the Future of the West
Interview with Noni Darwish, who as a child used to live in Gaza as a child of a Egyptian intelligence officer who organized raids of fedayin in Israel and who was shot by the Israelis when she was 8 years old.

Sunday, September 23, 2012

Palestijnse dominee Naim Khoury in Eindhoven

Afgelopen zaterdag sprak de Palestijnse dominee Naim Khoury op uitnodiging van de Christenen voor Israel, in de Baptistisch kerk "De Schuilplaats" te Eindhoven. Als dominee van de First Baptist Church in Bethlehem, heeft Naim Khoury een moeilijk bestaan. Er is al vijftien keer een bomaanslag op zijn kerk gepleegd en er is op hem geschoten, waarbij één kogel in zijn linkerschouder bleef zitten. Toch groeit zijn kerk in Bethlehem tegen de verdrukking in. "Ik wens jullie geen onderdrukking toe" antwoort Nauim Khoury iop de vraag hoe het komt dat de Baptistische gemeente in Bethlehem zo snel groeit en er in Eindhoven weinig groei te zien is. "We groeien tegen de verdrukking in". Er worden zondagsscholen georganiseerd. Een voedselprogramma op de Westelijke Jordaanoever is opgezet en zelfs in Jericho komen nu Arabische Christenen bij elkaar om het Oude -en Nieuwe Testament te bestuderen en te bidden.

We beleven een emotioneel moment als Naim Khoury aan het einde van zijn lezing op verzoek van één van de bezoekers en gebed voor de Baptist World Alliance uitspreekt. Waren wij naar de Schuilplaats gekomen in de veronderstelling dat wij de Baptisten in Bethlehem moeten helpen, blijkt nu dat zij voor óns willen bidden. En dat blijkt net zo nodig.

"Voor dat je een gebedsavond organiseert, moet duidelijk zijn wat het doel van het gebed is en wat je visie is". Het heeft geen zin zomaar bij elkaar te komen en met elkaar te bidden. Dan krijg je niet veel mensen bij elkaar. Het moet elke bezoeker aan de gebedsdienst duidelijk zijn wat de doelstelling is en waarom je het doet. Juist van christenen die in de verdrukking leven kunnen we dit soort dingen leren.

Er wordt nu geld ingezameld voor een schoolbus, die kinderen uit de Westelijke Jordaanoever naar de zondagsschool brengt. Negentigduizend dollar is er nodig voor het project en de Christenen voor Israel  steunen het project. Doneren kan direct via paypal op de website van Naim Khoury

Friday, September 21, 2012

Moordzaak Vittorio Arrigoni: het vonnis

Gaza, 17 september 2012.
Na meerdere keren uitstel, vertragingen en de lange zomervakantie van de rechters, komt de militaire rechtbank van Gaza eindelijk tot een oordeel in de moordzaak Vittorio Arrigoni. De pro-Palestina activist van de International Solidarity movement werd vorig jaar april door salafisten in Gaza ontvoerd en enkele uren later opgehangen. De hoofddaders kwamen tijdens een vuurgevech met de Hamas-politie om. Vier medeplichtigen stonden sinds een jaar terecht. Nu kwam de rechtbank met een vonnis.

Tamer Mahmoud Salfiti en Hasasnah, beschuldigd van ontvoering en moord werden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen (In Gaza staat dat gelijk aan 25 jaar gevangenisstraf) plus 10 jaar dwangarbeid. Jram Khader, die meerdere keren had voorgesteld om Vittorio te ontvoeren, werd beschuldigd van ontvoering en veroordeeld tot 10 jaar in de gevangenis. Abu-Amer Ghoula, die het huis waarin Arrigoni werd vermoord had gehuurd werd bij verstek veroordeeld tot een jaar gevangenis.

In de rechtzaal heerste een gespannen sfeer. Vrienden en familieleden van de daders keken de familie Arrigoni vuil aan. Vrienden van Vittorio Arrigoni werden voor "spionnen"uitgemaakt. de politie moest er aan te pas komen om de gemoederen te kalmeren. Nu overweegt de angst van leden van de International Solidarity Movement voor repressailles.


Tuesday, September 11, 2012

De intolerantie van de "progressieven"

Onder de "Weldenkende Nederlanders" zijn verschillende variaties van intolerant reageren op andersdenkenden in omloop, die op verschillende tijden en in verschillende vormen steeds weer terug komen. Het is belangrijk deze intolerante reacties te kunnen herkennen en een plaatsje te geven.

"U heeft het niet goed begrepen"
Dat is de meest milde vorm van reactie, die meestal door een Sociaal-Democraat gegeven wordt op iemand die een irritante vraag stelt of die een geheel andere mening heeft. Deze variant gaat uit van de traditie van de sociaal-democratische "volksverheffing", waarbij het volk nog geschoold moet worden en dan vanzelf wel op de juiste manier gaat denken. Je moet nog even een cursusje doen in een clubgebouw van het "opbouwwerk" en dan komt alles goed. Deze vorm kent vele varaties, zoals Freek de Jonge die tegen Geert Wilders zei: "Lees eens een boek of bezoek eens een museum"

"U bent dom"
Dit is een variatie van de vorige vorm. Je bent dom en daarom kan je er zelf niets aan doen, dat je politiek incorrecte opmerkingen maakt. De Wilders stemmmers werden tot voor kort op de Staats-televee consequent afgebeeld als laagopgeleide oudere blanke mannen met een Aldi-tasje in de hand.

De stigmatisering
Bij de stigmatisering wordt niet ingegaan op argumenten, maar wordt verwezen naar het feit dat de vragensteller of de opmerkingen-maker "rechts" is. Andere mogelijke stigmatiseringen zijn: "Zionist", "Christen", "Christen-Zionist" of  "Christenen voor Israel". Anja Meulenbelt en Abupessoptimist (Maarten Jan Hijmans) gebruiken deze methode heel vaak. Ze hoeven haast nooit op argumenten in te gaan, maar verwijzen steevast naar het feit dat de opponent rechts is.

"Hij is gek"
Deze methode komt rechtstreeks uit de Sovjet-Tijd in Rusland, waar dissidenten werden opgesloten in psychiatrische inrichtingen. Het recept is heel simpel. De Sovjet-ideologie is de enige juiste ideologie en iedereen die ervan afwijkt is dus niet helemaal goed bij zijn hoofd. Je kan niet meteen iedereen die iets raars zegt doodmaken, zoals in de Stalin-tijd, dus sluiten we ze maar op. In de laatste weken is het verschillende keren tegen mij gezegd en geschreven. Zowel door Manja Rössler, die mij heel goed kent als Gustav Draijer, die mij helemaal niet kent.  

"Minderwaardig Mens"
De uitdrukking "Minderwaardig Mens" werd in 2002 door de Sociaal-Democratische Held Marcel van Dam tegen Pim Fortuyn gebezigd. Je weet natuurlijk dat als mensen als "minderwaardig" worden gekarakteriseerd, je al heel dicht tegen de uitroeiing van die mensensoort aanzit en het is dan ook geen wonder dat Pim Fortuyn is vermoord. Opvallend ook, dat de sociaal-democraten een heel gematigde uitstraling hebben, maar toch dit soort dingen zeggen.
Jij gore nazi, fascist, racist
Ook hier weer een hele simpele redenering: Als je de multiculturele samenleving bekritiseerd, dan gaan de treinen naar het Oosten al weer rijden. De stilzwijgende afspraak tussen linkse- en redelijke mensen is, dat nationaal-socialisme rechts is en dat dus alle rechtse mensen vroeg of laat eigenlijk deze ideologie gaan aanhangen. Je kan ze dus maar beter voor zijn en nu ze al ze ervan beschuldigen. Dat de laatste tijd steeds meer aanwijzingen zijn, dat de nationaal-socialisten in eerste instantie links zijn, van Stalin geleerd hebben en door hun massale demonstraties en kuddegedrag meer lijken op socialisten dan op liberalen, dat is ze nog even ontgaan. Of ze hebben het nog niet zo "goed begrepen"

De uitleg
Pas in 1986, vlak voor mijn afstuderen aan de Vrije Universiteit, vertelde een Gereformeerde professor hoe het komt dat in een socialistische dictatuur zoveel mensen worden opgesloten en doodgemaakt en dat een idealistische ideologie zoveel doden veroorzaakt. In het socialisme wordt ervan uitgegaan dat de mens in wezen goed is. Dat is een positief mensbeeld, zeg maar. Dat klinkt goed en laat ons allemaal ene beetje minder schuldig voelen. Maar de consequentie zeer drastisch. Mocht je een afwijking van de ideologie voorstellen, dan ben je niet alleen een "slecht mens", maar bovendien is er geen systeem om met die afwijking om te gaan. Dan moet je dood of opgesloten worden.

De christelijke leer gaat ervan uit dat elke mens in wezen slecht is en "geneigd tot alle kwaad". dat is een zeer realistische kijk op de mens. De christenen kijken dus nergens van op. Als midden in een Christelijk dorp plotseling een alleenstaande man begint puberjongens te verleiden, dan houdt het hele dorp zijn mond. Bereid tot vergeving van alle zonde, zullen we maar zeggen. In politiek opzicht is het echter een veel tolerantere en realistischer kijk op de dingen. Je ziet de politieke tegenstander niet meer als "slecht"of "ziek" maar je beschouwd hem of haar als "iemand met een andere mening". 

Monday, September 10, 2012

De ridicule draai van Frans Timmermans


Frans Timmermans (PvdA) begrijpt de kiezer niet meer. Hij vergelijkt de Palestijnen met Wolga-Duitsers en Sudeten-Duitsers, omdat die als Duitsers worden beschouwd en terug mogen keren naar Duitsland. En nu gaat zo'n rare Keesjemaduraatje er een "ridicule draai" aan geven en beweert dat de Arabische staten voor de Palestijnen moeten betalen, omdat de Arabieren de oorlog van 1948 zijn begonnen. Maar zo gaan we het Internationale Recht niet uitleggen!!!


 

Sunday, September 09, 2012

Frans Timmermans: "Palestijnen zijn Wolga-Duitsers"

PvdA kamerlid Frans Timmermans is de laatste weken in verschillende verkiezingsdebatten opgetreden. We zagen hem afgelopen woensdag bij het CIDI en vrijdag bij de Gate48. De officiële standpunten van de PvdA over Israël zijn nog steeds in lijn met Europa: 'Israël moet de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever ontruimen en er moet een Palestijnse staat komen', maar de toon en wat Timmermans er
omheen vertelt laten zien dat de PvdA steeds meer anti-Israël wordt en in die zin de SP naar de kroon probeert te steken. Frans Timmermans heeft een erg emotionele toon als het over de toestand in Judea en Samaria gaat. Kinderen in de gevangenis, geweld van kolonisten, preventieve hechtenis. Het zijn allemaal vreselijke dingen, terwijl er slechts 100 km verderop in Syrië dagelijks burgers worden vermoord. Maar dat weegt natuurlijk niet tegen elkaar op. Soms praat Frans Timmermans echt onzin en dat wil ik hier graag uitleggen.

Een intelligente student in de zaal vroeg aan Timmermans waarom de Palestijnse vluchtelingen een bijzondere status hebben: Een eigen vluchtelingenorganisatie, tot in de derde generatie recht op terugkeer en tot op de huidige dag veel geld van Europa en de VN krijgen. Zelfs op de Westelijke Jordaanoever bestaan sinds 1948 vluchtelingenkampen en tot nu toe heeft niemand aanstalten gemaakt deze Arabische vluchtelingen te integreren in de samenleving. Waarom niet? De vraag stellen is hem tevens beantwoorden.

Frans Timmermans heeft een heel andere verklaring: "Palestijnen zijn Wolga-Duitsers!!!"  Zie het filmpje hieronder:Even een stukje Wikipedia vertaald voor de PvdA voorman:

"Duitse kolonisten kregen in het Russische Rijk (onder de tsaar) gunstige voorwaarden: Zij vielen onder een speciaal beleid, waarin het recht op een eigen Duitse taal, zelfbestuur en vrijstelling van militaire dienst was opgenomen. Zij ontwikkelden in deze regio een bloeiende landbouweconomie, met export naar andere regio's van Rusland. Deze zelfbeschikking rechten werden beperkt door tsaar Alexander II. Dit leidde tot emigratie naar de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Amerika (bijvoorbeeld na Villaguay).

Andere beperkingen en represailles werden kort na de oprichting van de Sovjet-Unie uitgevoerd. Stalin nam de Wolga Duitsers, de hele graanoogst om in het buitenland te verkopen. Duizenden Volga Duitsers overleden aan de gevolgen van de hongersnood. In 1924 werd de Autonome Socialistische Sovjet Republiek van de Wolga Duitsers opgericht, in een gebied dat na de Oktoberrevolutie in 1918 was veroverd.

De Volga Duitse Republiek, die werd ontbonden in 1941, had ongeveer 600.000 inwoners, van wie ongeveer twee derde van Duitse afkomst. Na de invasie van het "Derde Rijk" op de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden de ongeveer 400.000 overige Volga Duitsers van collectieve samenwerking beschuldigd en naar Siberië en Centraal-Azië gedeporteerd, waar ze worden gedwongen tot werkkampen van het 'arbeids leger "(Трудармия), waar duizenden stierven.

Pas in 1964 werden ze officieel vrijgepleit van de beschuldigingen
van collaboratie met de nazis. Sinds de jaren zeventig mogen ze naar de Bondsrepubliek uitreizen, waar hun pensioensrechten worden gehandhaafd."

Wat bedoelt de heer Timmermans van de PvdA eigenlijk met een bijzondere status van de Wolga-Duitsers? De status tijdens de Tsarentijd, tijdens de Sovjet-tijd of die na 1945? Alle drie vergelijkingen gaan volkomen mank.

Vanuit het zolderraam in ons huis in Duitsland konden we een heel klein arbeidershuisje zien, waar twee bejaarde vluchtelingen uit Schlesiën woonden. Ze hadden een grote boerderij in Schlesiën gehad en na hun vlucht woonden ze in het kleine arbeidershuisje dat in eigendom is van het restaurant aan de overkant. De man werkte na hun vlucht in 1945 als kelner. Inderdaad, deze mensen hebben hun hele leven terugverlangd naar Schlesiën, maar altijd gewerkt, nooit gratis geld van de VN en hun kinderen zijn normaal geïntegreerd in de Duitse samenleving.

Saturday, September 08, 2012

Ruzie in de CREA

De Israël-bashers worden steeds aardiger tegen mij, als ik weer eens helemaal naar Amsterdam rijdt om een congres van Hamas-lovers, PLO-napraters of gewoon : "Defense for Children" types te bezoeken. Harry van Bommel groet vriendelijk, van Wim Lankamp krijg ik een hand. Alleen Jose van Leeuwen heeft te kennen gegeven niet mij mij te willen Skypen. Daar lig ik dan wel weer een beetje wakker van.

De sfeer was gisteravond goed, op het CREA Anti-Israël verkiezingsdebat. De helft van de zaal was gevuld met de harde kern van Palestina-Komitee-leden en -aanhangers. René Danen (Kristallnacht), Anja Meulenbelt, Anne de Jong (Gazaboot), Gustav, Loes Marloes. Noem ze allemaal maar op. De andere helft waren dan de studenten aan wie nadrukkelijk gevraagd werd ook vragen te stellen.


Een meisje noemde VVD-buitenland specialist Han ten Broeke een "hypocriet", omdat hij weigerde Israel vanwege allerlei echte- of vermeende misstanden te veroordelen. Een ander meisje vertelde dat Israel "Sex inzet als wapen". Ik wilde nog vragen of dat als marteling werd geregistreerd, maar ze vervolgde haar verhaal dat ze zelf iets dergelijks meegemaakt had op Schiphol. Harry van Bommel van de SP maakte zich een moment later onsterfelijk belachelijk door uit te roepen: "Ik weet niet wat er gebeurd is, maar het gebeurt waarschijnlijk elke dag!!". Hoongelach uit de zaal, tenminste van de anderhalve man en een paardekop die daar zat en pro-Israel is.

Opvallend detail van de discussie is, dat de SP sinds de reis van Emile Roemer en Harry van Bommel naar het Midden-Oosten, opmerkelijk gematigd geworden is. Harry van Bommel veroordeelde opnieuw het afschieten van raketten vanuit Gaza op Israel en noemde Israel zelfs een rechtstaat. "De mensen die er wonen moeten uiteindelijk beslissen welke oplossing gekozen wordt" (Twee Staten, Eén Staat of Drie Staten). Dat de mensen in Israel daar dus ook een woordje mee te spreken hebben, wordt door de SP tegenwoordigd erkend. De SP kan dus bijna meeregeren.

Een andere opvallende ontwikkeling is, dat het Israël-debat in Nederland aan het doodbloeden is.  Bij het CIDI-debat in de Rode Hoed waren niet alle plaatsen bezet en gisteren waren er ook opvallend weinig Israël-Bashers aanwezig. De thema's Syrië en Iran zijn nu belangrijk. Er staan nog steeds geen woedende menigtes voor de Syrische ambassade en de oud-linkse groepen die al sinds 1968 de Palestijnse Arabieren steunen, vinden het blijkbaar heel normaal als er in Syrië per dag een paar honderd burgers worden vermoord.  Of ze weten niet wat ze moeten kiezen: Assad of het Vrije Syrische Leger. Wat betreft Iran zou je dan nog kunnen zeggen dat Israel niet met oorlog tegen Iran mag dreigen, maar de antisemitische uitingen vanuit Iran zijn zo duidelijk en de repressie tegen burgers in Iran is zo evident, dat zelfs een oud-gediende als Wim Lankamp zijn handen er niet aan wil branden.


Na afloop van de discussie liepen we naar de foyer om nog wat te drinken en daar ging het toch nog helemaal mis. De meisjes van de "sex als wapen" en de "hypocriete ten Broeke" kwamen naar mij toe en vroegen of ik foto's van hen gemaakt had. Ik zei ja. Of ik die maar wilde verwijderen. Ik vreesde al een meute types die aan mijn camera zouden staan trekken dus ik gaf ze meteen de volle laag.
"Als je in een openbaar debat iets doms roept en de Meulenbelts en de Gustavs en noem ze maar op staan allemaal te fotograferen, dan moet je niet alleen naar mij toe komen om te vragen foto's te wissen." En bovendien moet je niet zo'n brutale mond tegen mij opzetten. Maar dat viel helemaal verkeerd bij de dames en heren van de Gate48 die ook nog eens kwamen en tegen mij begonnen te schreeuwen. Uiteindelijk werd ik door een één of andere eikel van de CREA het pand uitgezet. Exit door de achterdeur voor Keesjemaduraatje. Ik was helemaal niet van plan om een foto van een dom meisje of een paar opgefokte Gate48 te publiceren, maar ik ontdekte deze foto later pas op mijn iPhone.

Friday, September 07, 2012

Stemadvies van Keesjemaduraatje

Stemadviezen geven is voor mij helemaal geen probleem. Een goede vriendin uit Geldrop vroeg mij wat ze moest gaan stemmen. Door middel van enkele gerichte vragen kon ik haar stemprofiel gemakkelijk bepalen. "Welke thema's zijn voor jou belangrijk?" vroeg ik haar. "Onderwijs" was het antwoord. "Ben je vóór Europa of ben je Eurosceptisch?". Ze gaf als antwoord dat Europa voor haar heel erg belangrijk is en dat de Euro in ieder geval moet blijven bestaan.

"Waar ben je bang voor?" vroeg ik nog. "Dat de SP mijn mooie villa afpakt". Ja dat doen ze, de socialisten. Je weet het maar nooit. Nou dat was dus een D66-advies. Maar ik heb haar toch nog als tip gegeven eens naar Mark Rutte te kijken en te bedenken dat hij de enige kandidaat is waarvan we zeker weten dat hij premier kan zijn.

Voor weer andere vrienden is het thema Israël heel erg belangrijk. Voor de pro-Israël fundis komen slechts vijf partijen in aanmerking: VVD, Christen-Unie, SGP, CDA en PVV. Ben je ook nog homosexueel, dan vallen SGP en CU af. Heb je een Marokkaanse vriend en stoor je je aan het taalgebruik van de PVV ("Marokkaanse Straatterroristen") , dan blijft VVD en CDA over. Het wordt uiteindelijk CDA voor deze vriend.

Mijn moeder heb ik aangeraden Christen-Unie te stemmen. Dus dat is ook een goede keuze, voor haar.

Alleen zelf weet ik het nog niet. Ik ben zwevende. Qua levensstijl en cosmopolitaans karakter ben ik een echte D66-er. Qua Islamkritiek ben ik PVV. Qua economische positie ben ik VVD. Qua solidariteit met de arbeiders ben ik SP.  Qua Euro en Europese Unie ben ik zwevende. Ik wil er niet helemaal uitstappen , maar er mag ook geen geld meer naar de Grieken en Spanje.

Dus als Mark Rutte nog even doorgaat met het hameren op het terugbetalen van al dat zuurverdiende geld, dan wordt het wel VVD. En als Freek de Jonge op de avond voor de verkiezingen opnieuw op de Staatstelevee Geert Wilders met de NSB vergelijkt, dan wordt het zeker een stem voor Geert.

Thursday, September 06, 2012

CIDI verkiezingsdebat 5 september 2012

De enige politicus die tijdens het CIDI verkiezingsdebat gisteravond in de Rode Hoed te Amsterdam consequent sprak over "Judea en Samaria", die de Joodse nederzetting in Judea en Samaria een verrijking voor het land noemt en die vindt dat er vooral géén Palestijnse staat moet komen, die man kreeg nauwelijks de handen op elkaar. Slechts 5 % van de aanwezigen bracht na afloop zijn stem op deze politicus uit. Het gaat om Raymond de Roon van de PVV.

De andere politicus die echt pro-Israel standpunten verkondigde, was het Christen-Unie kamerlid Joël Voordewind. Hij sprak over de Bijbelse belofte ten opzichte van Israël en over de steun die zijn partij aan de Christelijke minderheden in de Arabische landen geeft. Het begrip "Grenzen van 1967" werd door hem nog eens uitvoerig uitgelegd als zijnde een bestandslijn die onderhandelbaar is.

Bijna alle partijen, behalve de PVV, wil in de toekomst een "Tweestatenoplossing" steunen, of zelfs Israel dwingen die "Tweestatenoplossing" te accepteren.

Ik zei na het een half uurtje aangehoord te hebben tegen mijn buurman Dani: "Deze mensen leven allemaal in een droom. Ze hebben nog niet begrepen dat de kans op een "Tweestatenoplossing" al lang verkeken is en dat het alleen nog maar dromen van Oslo-accoorden is, wat ze doen". dat ging dan wel tot een uurtje of elf door, zodat ik pas om een uur of twee weer terug in Eindhoven was. Je moet er iets voor over hebben. Hieronder twee filmfragmenten die tijdens de avond genomen zijn:

                              Raymond de Roon (PVV)

Joel Voordewind (CU): 

Monday, September 03, 2012

Mijn leven met SP-ers


Mijn ervaringen met SP-politici zijn zeer verschillend. Begin dit jaar was ik nog referent op een congres over technische innovatie op de Technische Universiteit in Eindhoven. Eén van de medesprekers was Tiny Kox, de ideoloog van de SP en tevens campagneleider. Aanvankelijk was ik nog een beetje bezorgd over de ontmoeting met Tiny, vanwege de vele blogs die ik over de "Senator van Haat en Terreur" had geschreven. Mogelijk wist hij wie ik was en dan zou hij misschien toch niet zo graag met mij in gesprek komen.

Tijdens mijn lezing over Open Source Software en Open Standaarden maakte ik enkele verwijzingen naar wat Tiny Kox net had gezegd en zei zelfs: "De heer Kox is het ongetwijfeld met me eens dat als een corrupt iemand als Neelie Smit-Kroes in Europa gaat bepalen dat er Open Source ingevoerd moet worden, dat dan alle alarmbellen moeten gaan rinkelen" Instemmend geknik en gelach uit de zaal. Dus we hadden zeker een klik.

Na de lezing dronken we in de bar van de studentenvereniging nog een glas bier en vertelden elkaar welke ervaringen we in de linkse beweging allemaal hadden gehad. Tiny Kox was zeer onder de indruk van mijn verhaal over Open Source Technologie en wilde me uitnodigen een lezing bij de SP te komen houden. Daarom gaf ik hem mijn kaartje. "Straks ben je waarschijnlijk minister" zei ik nog tegen hem. "Minstens" gaf hij als antwoord.

Bij deze gelegenheid kwam ook een mogelijke coalitie van de SP met andere partijen aan de orde. Tiny was van plan een coalitie met de VVD te smeden. "We zijn niet tegen rijkdom, maar wel tegen armoede". Onthoud dat zinnetje, want de heer Roemer herhaalt deze zin letterlijk tijdens toespraken en hij komt uit de koker van Tiny Kox. De SP heeft meer wantrouwen tegen de renegaten van de PvdA dan tegen de kapitalistische uitbuiters van de VVD. Dat is ook niet zo vreemd, want de VVD is niet bijzonder ideologisch en bestuurt het land als een hockeyclub. De kas moet in orde zijn en we zijn allemaal vriendjes. Terwijl de PvdA vindt dat ze eigenlijk het hele land met een absolute meerderheid moeten regeren.

Enkele dagen later bezocht ik samen met Dani een bijeenkomst van Groenlinks in Utrecht, waar de dames Tamimi uit Nabih Saleh optraden. Naast me zat Harry van Bommel (SP) de hele tijd op zijn iPhone te koekeloeren. "Wat doet ie toch" vroeg ik me af. Op een gegeven moment werd door de gespreksleidster de volgende tekst uitgesproken: "Keesjemaduraatje zit in de zaal, dat is een zionistische blogger die tegen Palestijnen schrijft. Hij mag de eerste vraag stellen". Dat heb ik ook gedaan en verder niets aan de hand. Maar daarna ging  Harry van Bommel enkele malen mijn echte naam noemen. Hij zei zelfs: "Het is belangrijk dat jullie in actie komen, want Kees Broer blijft toch wel negatief over Palestina schrijven. Jullie moeten hier iets tegenover stellen" . Later ben ik naar hem toegegaan en heb tegen hem gezegd dat ik net nog met Tiny Kox had gepraat en die was niet zo negatief over mij. Een blogger met een lezersaantal van 300 per dag, kan toch door de SP niet als een groot gevaar worden gezien. Maar Harry van Bommel ontkende natuurlijk dat ik een gevaar zou zijn. Hij wilde me gewoon even een kunstje flikken.

Dat het ene hoogtepunt in het andere dieptepunt, dat is eigenlijk de ervaring die ik met SP-ers heb. Maar dat kan ook veroorzaakt zijn door mijn bijna schizofrene scheiding tussen aan de ene kant een ICT manager zijn en aan de andere kant een fanatieke Israel-ondersteuner.