Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, September 11, 2012

De intolerantie van de "progressieven"

Onder de "Weldenkende Nederlanders" zijn verschillende variaties van intolerant reageren op andersdenkenden in omloop, die op verschillende tijden en in verschillende vormen steeds weer terug komen. Het is belangrijk deze intolerante reacties te kunnen herkennen en een plaatsje te geven.

"U heeft het niet goed begrepen"
Dat is de meest milde vorm van reactie, die meestal door een Sociaal-Democraat gegeven wordt op iemand die een irritante vraag stelt of die een geheel andere mening heeft. Deze variant gaat uit van de traditie van de sociaal-democratische "volksverheffing", waarbij het volk nog geschoold moet worden en dan vanzelf wel op de juiste manier gaat denken. Je moet nog even een cursusje doen in een clubgebouw van het "opbouwwerk" en dan komt alles goed. Deze vorm kent vele varaties, zoals Freek de Jonge die tegen Geert Wilders zei: "Lees eens een boek of bezoek eens een museum"

"U bent dom"
Dit is een variatie van de vorige vorm. Je bent dom en daarom kan je er zelf niets aan doen, dat je politiek incorrecte opmerkingen maakt. De Wilders stemmmers werden tot voor kort op de Staats-televee consequent afgebeeld als laagopgeleide oudere blanke mannen met een Aldi-tasje in de hand.

De stigmatisering
Bij de stigmatisering wordt niet ingegaan op argumenten, maar wordt verwezen naar het feit dat de vragensteller of de opmerkingen-maker "rechts" is. Andere mogelijke stigmatiseringen zijn: "Zionist", "Christen", "Christen-Zionist" of  "Christenen voor Israel". Anja Meulenbelt en Abupessoptimist (Maarten Jan Hijmans) gebruiken deze methode heel vaak. Ze hoeven haast nooit op argumenten in te gaan, maar verwijzen steevast naar het feit dat de opponent rechts is.

"Hij is gek"
Deze methode komt rechtstreeks uit de Sovjet-Tijd in Rusland, waar dissidenten werden opgesloten in psychiatrische inrichtingen. Het recept is heel simpel. De Sovjet-ideologie is de enige juiste ideologie en iedereen die ervan afwijkt is dus niet helemaal goed bij zijn hoofd. Je kan niet meteen iedereen die iets raars zegt doodmaken, zoals in de Stalin-tijd, dus sluiten we ze maar op. In de laatste weken is het verschillende keren tegen mij gezegd en geschreven. Zowel door Manja Rössler, die mij heel goed kent als Gustav Draijer, die mij helemaal niet kent.  

"Minderwaardig Mens"
De uitdrukking "Minderwaardig Mens" werd in 2002 door de Sociaal-Democratische Held Marcel van Dam tegen Pim Fortuyn gebezigd. Je weet natuurlijk dat als mensen als "minderwaardig" worden gekarakteriseerd, je al heel dicht tegen de uitroeiing van die mensensoort aanzit en het is dan ook geen wonder dat Pim Fortuyn is vermoord. Opvallend ook, dat de sociaal-democraten een heel gematigde uitstraling hebben, maar toch dit soort dingen zeggen.
Jij gore nazi, fascist, racist
Ook hier weer een hele simpele redenering: Als je de multiculturele samenleving bekritiseerd, dan gaan de treinen naar het Oosten al weer rijden. De stilzwijgende afspraak tussen linkse- en redelijke mensen is, dat nationaal-socialisme rechts is en dat dus alle rechtse mensen vroeg of laat eigenlijk deze ideologie gaan aanhangen. Je kan ze dus maar beter voor zijn en nu ze al ze ervan beschuldigen. Dat de laatste tijd steeds meer aanwijzingen zijn, dat de nationaal-socialisten in eerste instantie links zijn, van Stalin geleerd hebben en door hun massale demonstraties en kuddegedrag meer lijken op socialisten dan op liberalen, dat is ze nog even ontgaan. Of ze hebben het nog niet zo "goed begrepen"

De uitleg
Pas in 1986, vlak voor mijn afstuderen aan de Vrije Universiteit, vertelde een Gereformeerde professor hoe het komt dat in een socialistische dictatuur zoveel mensen worden opgesloten en doodgemaakt en dat een idealistische ideologie zoveel doden veroorzaakt. In het socialisme wordt ervan uitgegaan dat de mens in wezen goed is. Dat is een positief mensbeeld, zeg maar. Dat klinkt goed en laat ons allemaal ene beetje minder schuldig voelen. Maar de consequentie zeer drastisch. Mocht je een afwijking van de ideologie voorstellen, dan ben je niet alleen een "slecht mens", maar bovendien is er geen systeem om met die afwijking om te gaan. Dan moet je dood of opgesloten worden.

De christelijke leer gaat ervan uit dat elke mens in wezen slecht is en "geneigd tot alle kwaad". dat is een zeer realistische kijk op de mens. De christenen kijken dus nergens van op. Als midden in een Christelijk dorp plotseling een alleenstaande man begint puberjongens te verleiden, dan houdt het hele dorp zijn mond. Bereid tot vergeving van alle zonde, zullen we maar zeggen. In politiek opzicht is het echter een veel tolerantere en realistischer kijk op de dingen. Je ziet de politieke tegenstander niet meer als "slecht"of "ziek" maar je beschouwd hem of haar als "iemand met een andere mening". 

6 comments:

Hannibal said...

Prachtig en accuraat neergezet. Zo herkenbar.

Hannibal said...

Prachtig en accuraat neergezet. En zo herkenbaar.

Jan said...

De ideologische overeenkomsten tussen orthodox links en het Nationaal Socialisme worden door steeds meer onderzoeken bevestigd.
Vooral onderzoekers in Duitsland, de bakermat van het Nationaal Socialisme, leggen de griezelige gelijkenissen bloot.

Historici als Götz Aly en Ernst Nolte zij daarvan een voorbeeld.
Extreem links als de nieuwe NSB dus.

Anja Meulenbelt is misschien wel de bekendste anti Joodse blogger op het Nederlands gerichte internetfora.
Er is zelfs een gedraging op het internet naar haar genoemd.
Meulenbelten wordt het monddood maken van reaguurders op haar weblog genoemd.

Hiermee verzamelt Anja een groep volgelingen om zich heen, die haar op bijna griezelige wijze lijken te vereren.

Anja Meulenbelt haar oom (Jan Meulenbelt) was de oprichter van het "Utrechts kindercomite."
Een groep studenten die Joodse kinderen trachten te behoeden voor deportatie.
In haar boek "Een kleine moeite," schets Anja Meulenbelt een beeld van zichzelf als een kind met Joodse wortels.
Haar moeder zou actief deel hebben uitgemaakt van het "Utrechts kindercomité," zo schrijft zij.

Vreemd genoeg zijn haar oom Jan Meulenbelt en haar moeder nooit ondanks een verzoek aan Yad Vashem voor een onderscheiding in aanmerking gekomen

In zijn boek "Omdat hun hart sprak," schrijft auteur Bert Jan Flim, dat Jan Meulenbelt in 1944 is gearresteerd, en dat op gegevens met betrekking op zijn gevangenschap een embargo rust.
Na zijn vrijlating is hem verzocht zich van activiteiten voor de organisatie te onthouden.


Hansjepansje said...

Ken je deze al? Vandaag in het nieuws.... Islam en waarheidsvinding...blijft een byzondere combinatie.
Geloven is dan ook "niet zeker weten"... dus
http://www.powned.tv/nieuws/media/2012/09/islamdocu_van_de_buis_na_bedre.html

myconius said...

@ Jan

Yad Vashem noemt Jan Meulenbelt bij the Righteous Among The Nations.

http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/related/amsterdam%20_student_group.asp

Omdat hij liet weten geen prijs te stellen op een onderscheiding is die nooit aangeboden.

Dani Tadmor said...

Een uitstekend artikel Kees!
Bedankt :-)