Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 10, 2012

De ridicule draai van Frans Timmermans


Frans Timmermans (PvdA) begrijpt de kiezer niet meer. Hij vergelijkt de Palestijnen met Wolga-Duitsers en Sudeten-Duitsers, omdat die als Duitsers worden beschouwd en terug mogen keren naar Duitsland. En nu gaat zo'n rare Keesjemaduraatje er een "ridicule draai" aan geven en beweert dat de Arabische staten voor de Palestijnen moeten betalen, omdat de Arabieren de oorlog van 1948 zijn begonnen. Maar zo gaan we het Internationale Recht niet uitleggen!!!


 

1 comment:

Jan said...

De basisvraag was, "waarom de Palestijnse vluchtelingen een bijzondere status hebben: Een eigen vluchtelingenorganisatie, tot in de derde generatie recht op terugkeer en tot op de huidige dag veel geld van Europa en de VN krijgen. Zelfs op de Westelijke Jordaanoever bestaan sinds 1948 vluchtelingenkampen en tot nu toe heeft niemand aanstalten gemaakt deze Arabische vluchtelingen te integreren in de samenleving."

Ook Timmermans kan weten, dat met name de integratie een opdracht vanuit de VN is geweest.

Hij noemt als voorbeeld ook de Sudeten Duitsers, die zoals ik al heb aangegeven, geen recht op compensatie hebben, uitgesproken door het EU Parlement.

Maar de essentie is, dat Timmermans eigenlijk zegt, dat de Palestijnse vluchtelingenstatus als uitzondering op andere vluchtelingen mag worden beschouwd.