Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, September 09, 2012

Frans Timmermans: "Palestijnen zijn Wolga-Duitsers"

PvdA kamerlid Frans Timmermans is de laatste weken in verschillende verkiezingsdebatten opgetreden. We zagen hem afgelopen woensdag bij het CIDI en vrijdag bij de Gate48. De officiële standpunten van de PvdA over Israël zijn nog steeds in lijn met Europa: 'Israël moet de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever ontruimen en er moet een Palestijnse staat komen', maar de toon en wat Timmermans er
omheen vertelt laten zien dat de PvdA steeds meer anti-Israël wordt en in die zin de SP naar de kroon probeert te steken. Frans Timmermans heeft een erg emotionele toon als het over de toestand in Judea en Samaria gaat. Kinderen in de gevangenis, geweld van kolonisten, preventieve hechtenis. Het zijn allemaal vreselijke dingen, terwijl er slechts 100 km verderop in Syrië dagelijks burgers worden vermoord. Maar dat weegt natuurlijk niet tegen elkaar op. Soms praat Frans Timmermans echt onzin en dat wil ik hier graag uitleggen.

Een intelligente student in de zaal vroeg aan Timmermans waarom de Palestijnse vluchtelingen een bijzondere status hebben: Een eigen vluchtelingenorganisatie, tot in de derde generatie recht op terugkeer en tot op de huidige dag veel geld van Europa en de VN krijgen. Zelfs op de Westelijke Jordaanoever bestaan sinds 1948 vluchtelingenkampen en tot nu toe heeft niemand aanstalten gemaakt deze Arabische vluchtelingen te integreren in de samenleving. Waarom niet? De vraag stellen is hem tevens beantwoorden.

Frans Timmermans heeft een heel andere verklaring: "Palestijnen zijn Wolga-Duitsers!!!"  Zie het filmpje hieronder:Even een stukje Wikipedia vertaald voor de PvdA voorman:

"Duitse kolonisten kregen in het Russische Rijk (onder de tsaar) gunstige voorwaarden: Zij vielen onder een speciaal beleid, waarin het recht op een eigen Duitse taal, zelfbestuur en vrijstelling van militaire dienst was opgenomen. Zij ontwikkelden in deze regio een bloeiende landbouweconomie, met export naar andere regio's van Rusland. Deze zelfbeschikking rechten werden beperkt door tsaar Alexander II. Dit leidde tot emigratie naar de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Amerika (bijvoorbeeld na Villaguay).

Andere beperkingen en represailles werden kort na de oprichting van de Sovjet-Unie uitgevoerd. Stalin nam de Wolga Duitsers, de hele graanoogst om in het buitenland te verkopen. Duizenden Volga Duitsers overleden aan de gevolgen van de hongersnood. In 1924 werd de Autonome Socialistische Sovjet Republiek van de Wolga Duitsers opgericht, in een gebied dat na de Oktoberrevolutie in 1918 was veroverd.

De Volga Duitse Republiek, die werd ontbonden in 1941, had ongeveer 600.000 inwoners, van wie ongeveer twee derde van Duitse afkomst. Na de invasie van het "Derde Rijk" op de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden de ongeveer 400.000 overige Volga Duitsers van collectieve samenwerking beschuldigd en naar Siberië en Centraal-Azië gedeporteerd, waar ze worden gedwongen tot werkkampen van het 'arbeids leger "(Трудармия), waar duizenden stierven.

Pas in 1964 werden ze officieel vrijgepleit van de beschuldigingen
van collaboratie met de nazis. Sinds de jaren zeventig mogen ze naar de Bondsrepubliek uitreizen, waar hun pensioensrechten worden gehandhaafd."

Wat bedoelt de heer Timmermans van de PvdA eigenlijk met een bijzondere status van de Wolga-Duitsers? De status tijdens de Tsarentijd, tijdens de Sovjet-tijd of die na 1945? Alle drie vergelijkingen gaan volkomen mank.

Vanuit het zolderraam in ons huis in Duitsland konden we een heel klein arbeidershuisje zien, waar twee bejaarde vluchtelingen uit Schlesiën woonden. Ze hadden een grote boerderij in Schlesiën gehad en na hun vlucht woonden ze in het kleine arbeidershuisje dat in eigendom is van het restaurant aan de overkant. De man werkte na hun vlucht in 1945 als kelner. Inderdaad, deze mensen hebben hun hele leven terugverlangd naar Schlesiën, maar altijd gewerkt, nooit gratis geld van de VN en hun kinderen zijn normaal geïntegreerd in de Duitse samenleving.

4 comments:

Jan said...

De heer Timmermans noemt een megaconcessie door de Palestijnen en noemt een getal van 65.000.
Wat hij hiermee bedoelt, is totaal onduidelijk.
Eveneens noemt hij de rechtspositie van de Sudeten-Duitsers, en ook daar lijkt hij niet echt van te weten, op welke wijze deze zijn verdreven, en nooit enige schadevergoeding hebben ontvangen.

De beruchte Benes decreten, die de juridische basis legden voor de etnische zuivering na de oorlog, waarbij Sudetenduitsers en Hongaren werden onteigend en verdreven.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1

Zelfs het Europese parlement heeft in 2002 het recht op schadevergoedingen voor deze verdreven Duitsers afgewezen.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/afet/2002/323934/DG-4-AFET_ET(2002)323934(PAR09)_NL.pdfKassaar said...

Meneer Timmermans is politicus. Hij ruikt waar de potentiële stemmen zitten. Bij één miljoen mohammedanen zijn meer stemmen te halen dan bij 30.000 Joden (en van die 30.000 zal een flink deel ijzerenheinig PvdA of SP blijven stemmen, ook al wordt Israel in toenemende mate verraden door Europa (het continent van Auschwitz)).
Ook maak je je in de EU en in de VM populairder door aan het algemene Israel bashen mee te doen, dan door het voor de kleine bedreigde democratie op te nemen. De weg van de minste weerstand en het meeste profijt!
Verbijsterend en angstaanjagend is het om te zien hoe in Nederland de (toch ruim beschikbare) feiten m.b.t. de geschiedenis van het zgn. Israelisch-Palestijnse conflict nauwelijks nog een rol spelen in het debat. (Ook de pers draagt in deze een grote verantwoordelijkheid.)

Unknown said...

Ja, was dat nu maar alles Kassaar..Waren het nu alleen maar de argumenten die gewoonlijk het handelen van politici verklaren.
Maar ik vrees vanwege de libidineuze lading van hun maniakale inzet de veel irrationeler en moeilijker te verhelpen drijfveer van ordinaire ouderwetse jodenhaat. Die lui zijn bezeten van een soort geile nijd die maakt dat ze bereid zijn het land af te reizen om de zaak tegen de joden aan te vuren. En naarmate de argumenten meer op de ouwe libelbeschuldigingen neerkomen neemt helemaal niemand meer aanstoot aan de lachwekkendheid van wat ´ie uitkraamt - dat soort argumenten hoor je tegenwoordig gewoon in de pers.
Je kunt net als in de middeleeuwen weer gewoon al ons onheil op de joden afwentelen en geen hond die daardoor tot nadenken gestemd wordt

De vreselijke AJG-joden kunnen het niet helpen, die lijden gewoon aan het Oslo-syndroom en verdringen het feit dat ze permanent in gevaar zijn omdat ze joden zijn; onder het motto ´wat je niet kunt verslaan kum je maar beter omarmen´..
Maar de goyim die aksievoeren tegen Israel, dat zijn schaamteloze kwaadaardige gekken waar niet mee te praten valt.
Ik vind je ook een held Keesje: ik kan de gesprekken met deze bezeten boetepredikers niet meer aan. Je moet alleen bereid zijn stand te houden en desnoods voor je leven te vechten tegen dit soort lui, en ze ondertussen goed in de gaten houden.

Unknown said...

Frans Timmerman is als baby een paar keer van de commode gevallen of tijdens z'n adolescentie fase van de Cauberg gestuiterd....
Z'n uitleg over de Sudetenduitsers is echt quatsch.
De Tjechen hebben in een paar jaar tijd 2 tot 3 miljoen Sudeten Duitsers gedeporteerd. Zo'n 200.000 Sudeten Duitsers staan nog steeds als vermist genoteerd.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1119659/2010/08/21/Tsjechie-onderzoekt-eigen-oorlogsverleden.dhtml

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3466233.stm
Na de ineenstorting van het nazirijk werden van mei 1945 tot 1 januari 1950 vrijwel alle etnische Duitsers door de uit Londen teruggekomen regering in ballingschap collectief tot landverraders verklaard en uit het zogenaamde Sudetenland verdreven. Ze vluchtten voor terreur van Tsjechische milities, of werden geïnterneerd en vanuit kampen gedeporteerd. De volkenrechtelijk discutabele basis van deze verdrijvingen waren de Beneš-decreten. Deze decreten bevalen de uitwijzing van vrijwel alle Duitsers en verklaarden alle Duits bezit tot bezit van de staat Tsjecho-Slowakije. De geallieerde toestemming tot verdrijving en regeling van de opname in Duitsland en Oostenrijk maakte de operatie fysiek mogelijk.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sudeten-Duitsers

Kees, ga zo door!!