Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 15, 2012

JMNA: Carel Brendel nog een keer over het Joods Marokkaanse Netwerk

Intimiderende brief aan blogger blijkt bluf van het JMNA-bestuur

Door Carel Brendel, 15 oktober 2012
Waarom heeft de blogger Kees Broer – alias ‘Keesjemaduraatje’ – eigenlijk alle artikelen over het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) van zijn website verwijderd? Die gedachte kwam bij me op toen ik afgelopen zaterdag kennis nam van een reportage in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW). Daarin staat namelijk wat de vasthoudende blogger al vele maanden beweert: de door het JMNA nagestreefde toenadering tussen joodse en Marokkaanse Amsterdammers loopt niet zo lekker als gevolg van interne strubbelingen. Of zoals het joodse opinieweekblad het samenvat: ‘Het JMNA, geroemd als voorbeeld van vruchtbare dialoog, lijkt te veranderen in een club waar in de praktijk weinig plek is voor mensen met een pro-Israëlische houding.”
Broer schreef zich daarover de vingers blauw op zijn website. Als ‘dank’ ontving de klokkenluider een brief namens het JMNA-bestuur. Maar de ‘onjuiste, lasterlijke en grievende uitlatingen’ van de blogger blijken niet helemaal uit de lucht gegrepen, zo komt naar voren uit de NIW-publicatie. De blogger is bovendien niet de enige die vraagtekens zet bij de samenstelling van het bestuur en de besteding van subsidiegelden. Ook oud-JMNA-bestuurder Hadassa Hirschfeld heeft vragen gesteld, bericht het NIW, maar werd met een kluitje in het riet gestuurd. Het weekblad signaleert verder dat Esther Voet, verbonden aan het pro-Israëlische Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), niet welkom was als bestuurslid. Dat heeft te maken met de uitgesproken standpunten van het CIDI, zegt JMNA-medevoorzitter Harry van den Bergh. Dat lijkt op het eerste gezicht een deugdelijk argument. Maar waarom was Mohamed Rabbae, lid van het comité van aanbeveling van Stop de Bezetting, de zeer uitgesproken actiegroep van de in joodse kring (en ook ver daarbuiten) verafschuwde Gretta Duisenberg dan wel welkom?

LEES VERDER BIJ CAREL

1 comment:

vanhetgoor said...

Dat zal het bestuur van het JMNA leren! Nu zegt Carel Brendel het en dan is het waar. Nu kijken ze bij het JMNA lelijk op hun kromme neus. Of mag ik dat niet zeggen? Nog even en iedereen weet wat voor een dom nutteloos subsidie-vretend clubje dat is. Misschien begint het tij te keren, misschien is dit het begin van het einde van al die collectebus organisaties die eigenlijk niet zo veel zin hebben, maar waarbij het ze leuk is om in het bestuur te zitten. Vanwege de strijkstok waar wat aan blijft hangen èn het aanzien èn het netwerken. Kortom zinloze geldverspilling als zelf vervullende profetie.

Vandaag het JMNA en morgen de rest van dat tuig. (*) Laten we hopen dat men bij het JMNA eindelijk door heeft dat die zogenaamde idealen waandenkbeelden omkleed met dogma's zijn. Godzijdank zal dit clubje zich zelf opheffen voordat de ambtenarij er naar gaat kijken of het wel wenselijk is dat het überhaupt bestaat. Die pennenlikkers zijn zo traag dat een dikke drol die tegen de berg op rolt nog snel van begrip is.

Joden en Marokkanen samen rond de tafel dwingen, die groep is geen melange dat is een emulsie. Men hoeft alleen te wachten tot het gaat schiften en dan valt het doelloos uiteen.

Vandaag beseft het JMNA dat zij per ongeluk bestaan. En morgen wellicht de 'antifa' en 'Nederland Bekent Kleur', twee als gedachten-politie vermomde fascistische organisaties. Laten we hopen dat het hele JMNA er goed van doordrongen is dat in een beschaafd land een clubje als dat niet nodig is. Dat is ook een les voor anderen! Nu nog wachten op de genadeklap en dat enge clubje ligt met de pootjes omhoog in plaats van met het kontje omhoog richting Mekka.

ps: (*) één Godwin mag toch wel?