Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, November 30, 2012

Hoe overleef ik NLP op het werk?

In tijden van crisis hebben veel werknemers het al moeilijk. Elke moment van de dag loert een manager om de hoek die je kan ontslaan. Re-organisaties zijn aan de orde van de dag. En dan heb ik het nog niet eens over de offshorings-drama's , de outplacementsbureaus en managers die als een meeuw de boel onder komen schijten en dan weer wegvliegen.

In elk van de hierboven genoemde situaties kan het voorkomen dat een coach, of nog erger, een NLP-coach op jouw pad komt. Vluchten kan niet meer. Zeg nooit tegen een NLP-coach dat je niet van NLP houdt of dat je met NLP niets te maken wil hebben. Een schier eindeloze reeks van opmerkingen, uitleg, voordrachten en uitnodigingen zal jouw deel zijn. NLP, ik ga hier niet uitleggen wat het is, is geen wetenschap, ook geen management methode, maar een sectarische religie. Gelovigen moet je nooit tegenspreken, maar met hun eigen wapens verslaan.

Deze handleiding 'Hoe overleef ik NLP op het werk' is bedoeld voor de slachtoffers-, potentiele slachtoffers- en tegenstanders van NLP. Door de technieken en de woordenschat van NLP te kennen en toe te kunnen passen, heb je al tachtig procent van de strijd gewonnen. Doordat de NLP-ers overal rondlopen en overal hun therapeutische vingers in hebben zitten, raad ik je aan, deze handleiding niet ergens te laten rondslingeren, maar de hier gepresenteerde informatie geheim te houden.

Hoe herken ik een NLP-er?
Stel je wordt onverwacht door een onbekende persoon uitgenodigd voor een gesprek op een andere locatie, dan weet je eigenlijk al: Dikke shit. Nu komt het erop aan je tegenstander te herkennen. Je komt aan bij de afspraak en gaat in een veel te klein conferentiekamertje op een stoel zitten. Let nu goed op hoe je gesprekspartner gaat zitten. Als je zelf enigzins ontspannen (of quasi-ontspannen, want je bent op je hoede) achterover op een stoel gaat hangen, let dan op of je gesprekspartner jouw gedrag imiteert. Houdt je handen achter je hoofd en let goed op of ook deze houding wordt gekopieerd. Je hebt dan namelijk te maken met iemand die de techniek van "Rapport maken" (uitspraak: [ra-póor ma-kée]) beheerst. De lichaamshouding van de "client" wordt gekopieerd, om de indruk van vertrouwen te suggereren.

De coach probeert je op jouw gemak te stellen om daarna de leiding van het gesprek over te kunnen nemen. Met een beetje pech begint de NLP-er ook nog het ritme van jouw adem te synchroniseren. Zit je een beetje op het zelfde moment in en uit te ademen. Je kan je hiertegen verdedigen door snel achter elkaar in minuten-takt, je houding te veranderen. Handen onder je billen, handen op je hoofd, links leunen, rechts leunen, voorover op de tafel en achterover. Hij houdt het niet zo snel bij, zonder een belachelijke indruk te maken.

Verbaal Rapport
Een tweede vorm van kopieergedrag van de NLP-er is het gebruiken van jouw woordenschat. Je kan  testen of je een NLP-er voor je hebt door enkele niet vaak voorkomende woorden in de conversatie in te vlechtenn en te checken of de woorden terugkomen. Woorden als "evident", trefzeker", professioneel" en "uitermate" zijn voor deze oefening geschikt.

Woordenschat
Zodra je door deze twee testen, verbaal raport en fysiek rapport hebt vastgesteld, dat je met een NLP-er te maken hebt is het tijd voor een tegenaanval. Voorbereiding is de beste verdediging. Zorg er voor dat je de woordenschat van de NLP kent en de woorden in een gesprek kan gebruiken.

Begin de woorden van de NLP-secte in jouw zinnen in te vlechten en kijk erbij alsof je die woorden al jarenlang gebruikt.

Ankeren

Ankeren is het vastleggen van een goed gevoel door concrete gebeurtenissen en herinneringen. De herinnering aan een leuk uitje wordt teruggehaald door enkele pregnante woorden of gedragingen van dat leuke uitje te herhalen. Misleidt de NLP-er door het woord "ankeren" regelmatig in je zinnen terug te laten komen.

"Ik wil dit gevoel graag ankeren." "Deze situatie is een goede ankerketting voor mij om..[vul hier een eigen doelstelling in]..." "

Bewust Bekwaam (naar keuze af te wisseleln door "Bewust Onbekwaam")
betekent dat je je bewust bent van de nieuwe taak en het gewenste gedrag, maar dat de uitvoering nog wel eens te wensen overlaat.
Je hoeft hier geen zinnen mee te maken. Het volstaat om dwars door het betoog van jouw gesprekspartner op volslagen willekeurige momenten de twee woorden "Bewust Bekwaam" tussendoor te roepen. De NLP-er zal denken dat hij een soortgenoot voor zich heeft.

Down Chunken
Het Down Chunken, dat als techniek door de NLP-er graag wordt toegepast, houdt in, dat als jij lekker een algemeen theoretisch en vaag verhaal aan het vertellen bent, bijvoorbeeld om de tijd door te komen en niet te veel van jezelf prijs te geven, er opeens gedownchunked moet worden door concrete voorbeelden te noemen of een abstractieniveau lager te gaan zitten. Mocht je hier op ingaan, dan wordt na enekele minuten voorgesteld de problematiek iets ruimer en algemener te zien (Up-Chunken) . Tegen deze techniek is een heel eenvoudig middel in te brengen, namelijk dooor zelf de woorden up-chunken en down-chunken te gebruiken en in snel tempo achteréénvolgens zowel algemeen geldige metaforen  als concrete situaties te noemen. Door de wisseling van abstractieniveau steeds vooraf te laten gaan door de term "down-chunken", dan wel "up-chunken" wek je de indruk dat je de techniek beheerst en zal de NLP-er zijn grip een moment verliezen.
Andere woorden
Er zijn nog veel meer woorden die door NLP-ers gebruikt worden en die in jouw gesprek ingevlochten kunnen worden, zoals Frame, Feedback, Herkaderen (Re-Framing), Identiteit, Innerlijke Stem, Integriteit, Interne Dialoog, Calibreren, Leerproces, Feedback is een Cadeautje, Patroon Doorbreken, Representatiesysteem, Secundaire Gevoelens, SMART, Spinning, Synergie en Visualiseren.

Het einde van het gesprek
Door je handen voortdurend op een andere plaats neer te leggen en steeds ongebruikelijke woorden in te vlechten, ben je niet zo erg geconcentreerd en weet je na een half uur nog steeds niet wat het doel van het gesprek is. Dat heeft de NLP-er ook nog niet verteld. Hij heeft de gehele tijd geprobeerd jou zelf het doel van het gesprek te laten formuleren. In ieder geval kan het nooit veel goed zijn. Gebruik de andere helft van jouw sessie met de NLP-er om hem duidelijk te maken dat je veel verandering wilt en dat het je in het geheel niets uitmaakt om voortaan in Geleen of een andere buitenplaats te werken. Dat is namelijk geheel congruent aan jouw levensvisie en jouw intrinsieke motivatie. De NLP-er gaat tevreden naar huis en jij hebt tijd de volgende levenshandleiding te lezen. "Omgaan met Offshoring" of "Omgaan met Globalisering". 

Monday, November 26, 2012

Multi-cultureel eten in Eindhoven

Er zijn twee Chinezen op het Kastelenplein, maar de ene, naast de Aldi, in geen Chinees maar een Thai. Bovendien moet je daar uit een vitrine je eten zelf uitkiezen, dus daar gaan we niet zo vaak heen. Ik wil gewoon de Tjap-Tjoi en de Fu Yong Hai van de menukaart af kunnen lezen en geen verassingen beleven.
Dat Badr Hari na zijn vrijlating eerst zijn moeder in Amsterdam-Oost heeft bezocht, is informatie die ik alleen bij de Chinees op het Kastelenplein tot me kan nemen. De Chinees waar ik meestal naar toe ga bevindt zich op de eerste etage boven de bibliotheek, waar nu een Kruidvat is, die laatst beroofd is en waarbij de dader over de weg vluchtte, rechtstreeks mijn wijk in. Dus voor hetzelfde geld is ie nog langs ons huis gelopen, met zijn plastic tassie vol geld.


Na de bestelling geplaatst te hebben, neem je plaats op de skailederen bank en kan het lezen van de pulpbladen een aanvang nemen. Wist je dat Andre Hazes zichzelf helemaal niet doodgedronken heeft, maar dat de waarschijnlijke doodsoorzaak een hersentumor is? Een andere theorie, maar dat staat dan een week later in de krant, is dat hij altijd op een plastic stoeltje, onder de nevel van zijn tuinsproeier ging zitten en dat het water uit de sloot kwam. Zijn schoonvader, dus de vader van Rachel Hazes, beweert dat er bacteriën in de sloot zaten. Daat is Andre Hazes dan misschien aan gestorven. Heel emotioneel allemaal.

Intussen is het eten klaar en volgt de standaardvraag: "Samba Bij?" . Ik neem nooit sambal, omdat we het toch niet opeten. Wel altijd een extra portie Saté en de extra Kroepoek. Ik neem het illegale voetpad langs de Apotheek van het Kastelenplein en loop over de Karel de Grotelaan richting de wijk waar ik woon.  Het park is donker en uitgestorven. Net als ik het donkere pad richting de enig overgebleven boerderij van het verdwenen dorp Blaarthem oploop, komt er een enorme pitbullterrier op me af. Gelukkig heeft het dier meer aandacht voor de satégeuren die uit de plastic chineestas komen dan voor mij. Ik groet het baasje vriendelijk.

De Toyota Prius staat te wachten tot ik morgen weer naar mijn werk mag. Straks gaat de multiculturele maaltijd uitgepakt en verorberd worden. Eet Smakelijk!!

Sunday, November 18, 2012

Geheime Zionistische groep ontdekt

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Jose van Leeuwen, pro-Palestijnse beroepsactivist en tevens lid van de Haagse Vredesgroepen, heeft op de Internets een geheime Zionistische organisatie ontdekt, waar zelfs VVD Europarlementslid Hans van Baalen bij betrokken is. Als dat niet gevaarlijk is, wat dan wel? Uit de commentaren blijkt zelfs, dat Ratna Pelle onderzoek voor deze geheime actiegroep heeft gedaan. WAAR-schijnlijk streeft deze Zionistisch organisatie naar wereldmacht.Trond Ali Linstad krijgt geen medaille van de Noorse koning

In Noorwegen kan het altijd nog gekker. Een sociaal werker uit de beruchte Oslo-wijk Grønland (zie mijn bericht over deze wijk) heeft de laatste jaren ontzettend veel gedaan voor de immigranten. Taalcursussen, integratiewerk, je kent het wel. Net op het moment dat hij als dank voor dit werk een medaille van de Noorse Koning zal ontvangen, breekt er een enorme rel uit. Trond Ali Linstad blijkt zich tot de islam te hebben bekeerd en maakt antisemitische opmerkingen. De uitreiking van de medaille is eerst uitgesteld en daarna afgeblazen. Op het plaatje beneden zie je wat voor andere organisaties er in het geweldige intergatiebureau van Trond Ali Linstad gehuisvest zijn.

Maar liefst drie organisaties die zich met het Lijden van het Palestijnse Volk bezig houden. Vanzelfsprekend gesoepsiedieerd!!

Hoe is deze sociaal werker en wetenschapper tot zijn daden en gedachtegoed gekomen? Je gelooft het niet! Linstad was in de jaren zeventig politiek actief in de Marxist-ischeLeninistische beweging , geassocieerd aan de  AKP (ml) . In 1970 reisde hij via Beiroet naar Jordanië om als dokter in de vluchtelingenkampen te werken. Hij beleefde de verdrijving van de Palestijnen uit Jordanië (Zwarte September). In 1976 verzamelde hij geld voor de PLO. Van 1977 tot 1986 was Linstad voorzitter van het Palestina Komitee.  Een achtenzestiger in hart en nieren dus.

Tijdens zijn reizen naar het Midden-Oosten verloor Linstad het geloof in het comministische gedachtengoed en bekeerde zich tot de isla. En zoals dat zo vaak bij bekeerlingen het geval is: Als je het doet moet je het goed doen. Daarom werd Linstad ook maar meteen aanhanger van de Iraanse geestelijke Khomeini. Je moet toch ergens in geloven!! Bij zijn bekering tot de shiïtische vorm van islam nam hij de naam Ali aan.

Een perfect voorbeeld van de "Van Marx tot Allah" trend die we in Nederland ook zien bij de oude communistische kaders.

Sunday, November 11, 2012

Zieligheidsindustrie floreert bij Kristallnachtherdenking 2012

Succesvolle en vaak hoogopgeleide migranten kunnen gemakkelijk in een onmogelijke spagaat-houding terechtkomen als ze blijven doorgaan met klagen over hoe slecht ze toch behandeld worden en hoeveel discriminatie er toch in Nederland is, terwijl ze zelf al bij de beroemde TV-programma's Pauw en Witteman of De Wereld Draait Door worden uitgenodigd met hun nieuwste boek of film. Dan kunnen ze niet stoppen met zeiken, omdat het hun core-business is geworden.

Zo iemand is Abdelkader Benali ook. Hij is van voor naar achter gepamperd en iedereen vindt het een geweldige schrijver, maar bij de Kristallnachtherdenking gaat hij dan in zijn toespraak zeggen dat hij altijd zo vuil aangekeken is door de Nederlanders. Discriminatie is heel erg, maar ik denk dat Abdelkader Benali er niet zoveel last meer van heeft. Toch roept hij heel pathetisch op tot vreedzaamheid, alsof als hij op zou roepen tot geweld, zijn achterban van op de bank voor het haardvuur zittende politiek correcte voorleesmoeders plotseling de wapens zou grijpen.

Dat de nieuwe migranten volgens de nieuwe regeling van het kabinet de eerste vijf jaar geen bijstand mogen trekken, dat vindt Abdelkader Benali heel erg. Bijna net zo erg als de Kristallnacht. Hij legt in zijn toespraak dan ook een directe link tussen de vijf jaar die de Tweede Wereldoorlog duurde en de vijf jaar dat nieuw migranten moeten wachten tot ze eindelijk de Bijstand in mogen.De Kristallnachtherdenking in Amsterdam heeft een traditie van foute sprekers en fout publiek. Doordat de organisatoren een directe link met het heden willen leggen, worden er allerlei hedendaagse gebeurtenissen zoals rassendiscriminatie, extreem-rechts, ethnische minderheden en vooral Israël bij gehaald, die natuurlijk heus wel in de verste verte iets met de Kristallnacht te maken hebben , maar die door ze op zo'n herdenking te noemen toch de eenmaligheid en het unieke van de Holocaust in twijfel trekken en bezoedelen.

Alleen al het feit dat op de eerste bezoekersrij Anja Meulenbelt en Maarten Jan Hijmans (Abupessoptimist) zitten, die er een sport van maken alle problemen die er in het Midden-Oosten spelen eenzijdig aan Israël toe te schrijven, maakt van de Kristallnachtherdenking een schijnvertoning.

Vroegere minister en Europarlementslid  Hedy d' Ancona begon haar toespraak nog met een opsomming van wat de Joden in de Kristallnacht allemaal is aangedaan en hoe dat tot de Holocaust leidde. Gelukkig, dacht ik nog. In deze toespraak worden de Joden tenminste nog genoemd. Maar ze kon het ook niet laten even te vermelden dat de kritiek op Europa eigenlijk ook heel gevaarlijk is en het feit dat FPÖ-leden Israël bezoeken een teken is dat de pro-Israël-groepen toch maar heel verdacht zijn. De kritiek op moslims is ook al heel gevaarlijk en zo kwam toch Geert Wilders ook nog even langskijken. Je moet toch wat noemen als je ervan uitgaat dat de Kristallnacht elk moment weer opnieuw kan plaatsvinden.

Het afschieten van raketten naar burgerdoelen, het toenemende antisemitisme in de Arabische wereld en de verschrikkelijke dictaturen in Iran en Saoudi-Arabië, zijn geen voorbeelden die door dit soort politiek correcte types met de Kristallnacht in verband gebracht worden.

Daarna werd het nog heel gezellig, want in het café ernaast zaten de Koerden netjes bij elkaar, daarnaast de Insternationale Socialisten en iets verderop zaten oud-communisten aan het bier. Wij konden dat vanaf onze tafel allemaal zien en ik probeerde de heren pro-Israel-activisten uit te leggen wat krakers nu met Palestina te maken hebben. "Het is een cultivering van strijd", probeerde ik het geheel cultureel-antropologisch te duiden. "En de mythe van het Nederlandse Volk als verzetshelden wordt ermee in stand gehouden" . Toch was dat nog niet genoeg uitleg. "Maar waarom zijn ze dan voor Hamas?" ,wilden mijn tafel genoten weten. Bijna waren we nog naar de Abupessoptimist toegelopen om te vragen hoe of dat zit. Maar ja, het was een hele gezellige avond, met zang en dans geweest, dus dat beeld wilden wij helemaal niet verstoren.
  

Tuesday, November 06, 2012

JMNA: Strijd om de voorhuid gaat door

Het is voor het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam erg moeilijk een thema te vinden waar je lekker samen kwaad over kan worden en waar je het als Joden en Marokkanen zijnde geheel over eens bent. We schreven al over de vele ruzies over Israël en het Lijden van het Palestijnse Volk, binnen het netwerk. Andere thema's die over Amsterdam zelf gaan, zoals straatroof, discriminatie en uitsluiting zijn ook al taboe. Er is nog een poging ondernomen een bewijs te vinden dat eigenlijk de Marokkanen in de Tweede Wereldoorlog Europa van de Duitsers hebben bevrijd. Of dat de imams in Parijs in de Tweede Wereldoorlog Joden hebben verstopt. Maar dan ben je toch wel met een paar filmavondjes door je thema heen.

Gelukkig is er nu het thema besnijdenis en gelukkig hebben in Duitsland een paar artsen ervoor gepleit de jongensbesnijdenis , zowel voor Joden als Moslims te verbieden. Eindelijk een thema waar je je lekker over kunt opwinden.

Op de websites Republiek Allochtonië de publiciste en tevens bestuurslid van het JMNA, Manja Bakker, dat Joodse mannen en moslimmannen het hartstikke tof vinden, besneden te zijn.   Dat het hygiënischer is en dat het argument van zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam in dit geval in het geheel niet op gaat. Alle zeilen worden bijgezet om dit thema tenminste van de ondergang te redden.

DebatDonderdag 8 november, na afloop van de Kristallnachtherdenking in de Portugese synagoge, zal een debat over dit onderwerp plaatsvinden in Akantes, Nieuwe Herengracht 95 te Amsterdam, aanvang 20:00 uur, toegang gratis. Meer informatie hier

Monday, November 05, 2012

Israëlische politie doelwit van Xtreme RAT

Bron: security.nl

Bij de aanval op de Israëlische politie die vorige week plaatsvond, werd de Xtreme RAT gebruikt. Dat beweert het Japanse anti-virusbedrijf Trend Micro. Politiefunctionarissen lieten weten dat vanwege een dreigende aanval met USB-sticks of cd-roms, alle systemen offline gingen. Ook mochten agenten geen USB-sticks meer op de politiecomputers en hun eigen computers aansluiten.

Volgens Trend Micro begon de aanval met een e-mail. Het bericht had als onderwerp 'IDF strikes militants in Gaza Strip following rocket barrage' en bevatte een RAR-bijlage. Dit bestand is in werkelijkheid de Xtreme remote access Trojan (RAT).

Deze malware werd eerder ingezet tegen Syrische opstandelingen. Via de Xtreme RAT is het mogelijk om informatie van de computer te stelen en die allerlei opdrachten te geven.

De nieuwste versie van de malware ondersteunt Windows 8, kan informatie van de microfoon en bureaublad stelen, alsmede wachtwoorden uit Chrome, Firefox, Opera en Safari stelen.