Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, November 30, 2012

Hoe overleef ik NLP op het werk?

In tijden van crisis hebben veel werknemers het al moeilijk. Elke moment van de dag loert een manager om de hoek die je kan ontslaan. Re-organisaties zijn aan de orde van de dag. En dan heb ik het nog niet eens over de offshorings-drama's , de outplacementsbureaus en managers die als een meeuw de boel onder komen schijten en dan weer wegvliegen.

In elk van de hierboven genoemde situaties kan het voorkomen dat een coach, of nog erger, een NLP-coach op jouw pad komt. Vluchten kan niet meer. Zeg nooit tegen een NLP-coach dat je niet van NLP houdt of dat je met NLP niets te maken wil hebben. Een schier eindeloze reeks van opmerkingen, uitleg, voordrachten en uitnodigingen zal jouw deel zijn. NLP, ik ga hier niet uitleggen wat het is, is geen wetenschap, ook geen management methode, maar een sectarische religie. Gelovigen moet je nooit tegenspreken, maar met hun eigen wapens verslaan.

Deze handleiding 'Hoe overleef ik NLP op het werk' is bedoeld voor de slachtoffers-, potentiele slachtoffers- en tegenstanders van NLP. Door de technieken en de woordenschat van NLP te kennen en toe te kunnen passen, heb je al tachtig procent van de strijd gewonnen. Doordat de NLP-ers overal rondlopen en overal hun therapeutische vingers in hebben zitten, raad ik je aan, deze handleiding niet ergens te laten rondslingeren, maar de hier gepresenteerde informatie geheim te houden.

Hoe herken ik een NLP-er?
Stel je wordt onverwacht door een onbekende persoon uitgenodigd voor een gesprek op een andere locatie, dan weet je eigenlijk al: Dikke shit. Nu komt het erop aan je tegenstander te herkennen. Je komt aan bij de afspraak en gaat in een veel te klein conferentiekamertje op een stoel zitten. Let nu goed op hoe je gesprekspartner gaat zitten. Als je zelf enigzins ontspannen (of quasi-ontspannen, want je bent op je hoede) achterover op een stoel gaat hangen, let dan op of je gesprekspartner jouw gedrag imiteert. Houdt je handen achter je hoofd en let goed op of ook deze houding wordt gekopieerd. Je hebt dan namelijk te maken met iemand die de techniek van "Rapport maken" (uitspraak: [ra-póor ma-kée]) beheerst. De lichaamshouding van de "client" wordt gekopieerd, om de indruk van vertrouwen te suggereren.

De coach probeert je op jouw gemak te stellen om daarna de leiding van het gesprek over te kunnen nemen. Met een beetje pech begint de NLP-er ook nog het ritme van jouw adem te synchroniseren. Zit je een beetje op het zelfde moment in en uit te ademen. Je kan je hiertegen verdedigen door snel achter elkaar in minuten-takt, je houding te veranderen. Handen onder je billen, handen op je hoofd, links leunen, rechts leunen, voorover op de tafel en achterover. Hij houdt het niet zo snel bij, zonder een belachelijke indruk te maken.

Verbaal Rapport
Een tweede vorm van kopieergedrag van de NLP-er is het gebruiken van jouw woordenschat. Je kan  testen of je een NLP-er voor je hebt door enkele niet vaak voorkomende woorden in de conversatie in te vlechtenn en te checken of de woorden terugkomen. Woorden als "evident", trefzeker", professioneel" en "uitermate" zijn voor deze oefening geschikt.

Woordenschat
Zodra je door deze twee testen, verbaal raport en fysiek rapport hebt vastgesteld, dat je met een NLP-er te maken hebt is het tijd voor een tegenaanval. Voorbereiding is de beste verdediging. Zorg er voor dat je de woordenschat van de NLP kent en de woorden in een gesprek kan gebruiken.

Begin de woorden van de NLP-secte in jouw zinnen in te vlechten en kijk erbij alsof je die woorden al jarenlang gebruikt.

Ankeren

Ankeren is het vastleggen van een goed gevoel door concrete gebeurtenissen en herinneringen. De herinnering aan een leuk uitje wordt teruggehaald door enkele pregnante woorden of gedragingen van dat leuke uitje te herhalen. Misleidt de NLP-er door het woord "ankeren" regelmatig in je zinnen terug te laten komen.

"Ik wil dit gevoel graag ankeren." "Deze situatie is een goede ankerketting voor mij om..[vul hier een eigen doelstelling in]..." "

Bewust Bekwaam (naar keuze af te wisseleln door "Bewust Onbekwaam")
betekent dat je je bewust bent van de nieuwe taak en het gewenste gedrag, maar dat de uitvoering nog wel eens te wensen overlaat.
Je hoeft hier geen zinnen mee te maken. Het volstaat om dwars door het betoog van jouw gesprekspartner op volslagen willekeurige momenten de twee woorden "Bewust Bekwaam" tussendoor te roepen. De NLP-er zal denken dat hij een soortgenoot voor zich heeft.

Down Chunken
Het Down Chunken, dat als techniek door de NLP-er graag wordt toegepast, houdt in, dat als jij lekker een algemeen theoretisch en vaag verhaal aan het vertellen bent, bijvoorbeeld om de tijd door te komen en niet te veel van jezelf prijs te geven, er opeens gedownchunked moet worden door concrete voorbeelden te noemen of een abstractieniveau lager te gaan zitten. Mocht je hier op ingaan, dan wordt na enekele minuten voorgesteld de problematiek iets ruimer en algemener te zien (Up-Chunken) . Tegen deze techniek is een heel eenvoudig middel in te brengen, namelijk dooor zelf de woorden up-chunken en down-chunken te gebruiken en in snel tempo achteréénvolgens zowel algemeen geldige metaforen  als concrete situaties te noemen. Door de wisseling van abstractieniveau steeds vooraf te laten gaan door de term "down-chunken", dan wel "up-chunken" wek je de indruk dat je de techniek beheerst en zal de NLP-er zijn grip een moment verliezen.
Andere woorden
Er zijn nog veel meer woorden die door NLP-ers gebruikt worden en die in jouw gesprek ingevlochten kunnen worden, zoals Frame, Feedback, Herkaderen (Re-Framing), Identiteit, Innerlijke Stem, Integriteit, Interne Dialoog, Calibreren, Leerproces, Feedback is een Cadeautje, Patroon Doorbreken, Representatiesysteem, Secundaire Gevoelens, SMART, Spinning, Synergie en Visualiseren.

Het einde van het gesprek
Door je handen voortdurend op een andere plaats neer te leggen en steeds ongebruikelijke woorden in te vlechten, ben je niet zo erg geconcentreerd en weet je na een half uur nog steeds niet wat het doel van het gesprek is. Dat heeft de NLP-er ook nog niet verteld. Hij heeft de gehele tijd geprobeerd jou zelf het doel van het gesprek te laten formuleren. In ieder geval kan het nooit veel goed zijn. Gebruik de andere helft van jouw sessie met de NLP-er om hem duidelijk te maken dat je veel verandering wilt en dat het je in het geheel niets uitmaakt om voortaan in Geleen of een andere buitenplaats te werken. Dat is namelijk geheel congruent aan jouw levensvisie en jouw intrinsieke motivatie. De NLP-er gaat tevreden naar huis en jij hebt tijd de volgende levenshandleiding te lezen. "Omgaan met Offshoring" of "Omgaan met Globalisering". 

No comments: