Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, November 06, 2012

JMNA: Strijd om de voorhuid gaat door

Het is voor het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam erg moeilijk een thema te vinden waar je lekker samen kwaad over kan worden en waar je het als Joden en Marokkanen zijnde geheel over eens bent. We schreven al over de vele ruzies over Israël en het Lijden van het Palestijnse Volk, binnen het netwerk. Andere thema's die over Amsterdam zelf gaan, zoals straatroof, discriminatie en uitsluiting zijn ook al taboe. Er is nog een poging ondernomen een bewijs te vinden dat eigenlijk de Marokkanen in de Tweede Wereldoorlog Europa van de Duitsers hebben bevrijd. Of dat de imams in Parijs in de Tweede Wereldoorlog Joden hebben verstopt. Maar dan ben je toch wel met een paar filmavondjes door je thema heen.

Gelukkig is er nu het thema besnijdenis en gelukkig hebben in Duitsland een paar artsen ervoor gepleit de jongensbesnijdenis , zowel voor Joden als Moslims te verbieden. Eindelijk een thema waar je je lekker over kunt opwinden.

Op de websites Republiek Allochtonië de publiciste en tevens bestuurslid van het JMNA, Manja Bakker, dat Joodse mannen en moslimmannen het hartstikke tof vinden, besneden te zijn.   Dat het hygiënischer is en dat het argument van zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam in dit geval in het geheel niet op gaat. Alle zeilen worden bijgezet om dit thema tenminste van de ondergang te redden.

DebatDonderdag 8 november, na afloop van de Kristallnachtherdenking in de Portugese synagoge, zal een debat over dit onderwerp plaatsvinden in Akantes, Nieuwe Herengracht 95 te Amsterdam, aanvang 20:00 uur, toegang gratis. Meer informatie hier

2 comments:

Jan said...

De mythe van de Marokkanen die in de oorlog in het Franse leger zouden hebben gevochten, en waarvan enkelen daarvan begraven liggen op het oorlogskerkhof in Kapelle (Zeeland)
De man achter deze mythe is de Marokkaan Mohamed Achahboun.

Treurig genoeg, heeft de Nederlandse overheid deze vorm van geschiedsvervalsing beloond, door bij elke dodenherdenking ook het Marokkaanse volkslied te laten spelen.

http://nl.scribd.com/doc/31169685/Marokkanen-Vochten-Niet-in-Zeeland-HP-De-Tijd-9-Mei-2010

Het revisionisme omwille van de integratie zou je dit kunnen noemen.

vanhetgoor said...

Soms is iets zo zielig dat het grappig wordt, of zo grappig dat de vertedering voorbij is en er alleen medelijden overblijft. In het artikel stond iets over dat joodse en Mohammedaanse mannen het hartstikke tof zouden vinden om besneden te zijn. Welnu, ik twijfel aan de juistheid van die stelling. De emotie die ik nu voel zit ergens tussen schuddebuiken en onthutste tragiek in. Ik zal het heel keurigjes uitleggen, bedekte termen en een beetje omfloerst.

Enige tijd geleden zag ik een lichtgetinte jongeman zichzelf met de hand naar zijn gerief brengen. Ik ga niet alles uitleggen maar dat was voor de tijd en de plaats niet vreemd. Wat mij er aan opviel was de manier waarop hij dat deed. Dit was geheel anders dan een gezonde Hollandse jongen dat doet. Een normale jongen neemt zijn 'apparaat' met een of twee handen vast en gaat dan met de handen naar voren en naar achteren. De licht getinte jongeman daarentegen spoog eerst in zijn handpalm en wreef dan over zijn eikeltje, dan drie trekjes. Weer spugen, weer drie of vier trekjes etc. etc. Het duurde even voordat ik het doorhad wat er gaande was. Het besneden eikeltje is droog en ruw en gevoelloos. Om er zo over te strelen dat de persoon zelf er een gevoel van welbevinden van krijgt moet het steeds nat worden gehouden met spuug. Met een droog eikeltje is het niet prettig trekken!

Ik ben even zo vrij om dit fenomeen te extrapoleren naar wat zich later in het huwelijksbed zal voltrekken, de jongen is inmiddels man geworden en hij ligt daar met zijn droge ruwe en gevoelloze eikel en zijn vrouw verwacht een soort tewaterlating van "De Stad Rotterdam' zullen we maar zeggen. En dan komt er het over het droge strand slepen van een reddingssloep. Steeds moet die man even spugen om die sloep weer een paar meter voort te slepen. Als U begrijpt wat ik bedoel!

De droge besneden eikel is een ellende op het gebied van seks. Het binnentreden van de vrouw is onprettig voor de vrouw, het eikel-joggen is geen pretje, de 'dolfijn in de was zetten' is geen pleziertje! En iemand die zichzelf niet kent weet ook niet hoe hij een ander moet plezieren! Een besneden man heeft zijn hele leven lang ellende van het feit dat hij besneden is. Het grenst aan kindermishandeling, het is inbreuk op persoonlijke lichamelijke integriteit. Iemand wordt er niet alleen verminkt, hij wordt beschadigd en voor altijd wordt zijn beleven van plezier bij seksualiteit beschadigd. Als men dit in ogenschouw neemt is het ook geen wonder dat van de meeste lichtgetinte jongemannen ernstig gefrustreerd zijn. Psychologisch volkomen ontspoord. Het is daarom voor de hand liggend dat zij zich te buiten gaan aan overmatig hasj en weed gebruik of erger nog dat zij de moskee frequenteren en om zich daar over te geven aan hersenloze herhaling van zinloze rituelen.

Hoe joodse jonge mannen dit oplossen weet ik niet, ik vermoed dat zij hun tekortkoming op het seksuele terrein compenseren door te excelleren in de wetenschap, je moet toch wat als je niet mag trekken!