Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 18, 2012

Trond Ali Linstad krijgt geen medaille van de Noorse koning

In Noorwegen kan het altijd nog gekker. Een sociaal werker uit de beruchte Oslo-wijk Grønland (zie mijn bericht over deze wijk) heeft de laatste jaren ontzettend veel gedaan voor de immigranten. Taalcursussen, integratiewerk, je kent het wel. Net op het moment dat hij als dank voor dit werk een medaille van de Noorse Koning zal ontvangen, breekt er een enorme rel uit. Trond Ali Linstad blijkt zich tot de islam te hebben bekeerd en maakt antisemitische opmerkingen. De uitreiking van de medaille is eerst uitgesteld en daarna afgeblazen. Op het plaatje beneden zie je wat voor andere organisaties er in het geweldige intergatiebureau van Trond Ali Linstad gehuisvest zijn.

Maar liefst drie organisaties die zich met het Lijden van het Palestijnse Volk bezig houden. Vanzelfsprekend gesoepsiedieerd!!

Hoe is deze sociaal werker en wetenschapper tot zijn daden en gedachtegoed gekomen? Je gelooft het niet! Linstad was in de jaren zeventig politiek actief in de Marxist-ischeLeninistische beweging , geassocieerd aan de  AKP (ml) . In 1970 reisde hij via Beiroet naar Jordanië om als dokter in de vluchtelingenkampen te werken. Hij beleefde de verdrijving van de Palestijnen uit Jordanië (Zwarte September). In 1976 verzamelde hij geld voor de PLO. Van 1977 tot 1986 was Linstad voorzitter van het Palestina Komitee.  Een achtenzestiger in hart en nieren dus.

Tijdens zijn reizen naar het Midden-Oosten verloor Linstad het geloof in het comministische gedachtengoed en bekeerde zich tot de isla. En zoals dat zo vaak bij bekeerlingen het geval is: Als je het doet moet je het goed doen. Daarom werd Linstad ook maar meteen aanhanger van de Iraanse geestelijke Khomeini. Je moet toch ergens in geloven!! Bij zijn bekering tot de shiïtische vorm van islam nam hij de naam Ali aan.

Een perfect voorbeeld van de "Van Marx tot Allah" trend die we in Nederland ook zien bij de oude communistische kaders.

3 comments:

Paardestaart said...

Hm, hij is toch niet toevallig gay?

Jan said...

Het is een bekend fenomeen, dat bekeerlingen ideologisch roomser dan de paus zijn.
Tevens bevestigd dit verhaal weer dat het radicaal linkse antisemitisme meer regel dan uitzondering is.

vanhetgoor said...

Eigenlijk zijn er niet veel overeenkomsten tussen Marx en de islam. Het Marxisme is mislukt en het was een tegenbeweging in onmenselijke tijd. En ook als men de Russische Tsaren ziet als een tijdelijk probleem dan is het Marxisme nog steeds geen oplossing, het heeft destijds alleen de problemen veranderd, meer niet. Het was geen oplossing voor een maatschappelijk probleem, het heeft alleen de gigantische sociale problemen in Rusland tijdelijk onder controle kunnen houden.

Het doel van de islam is om mensen onder controle te houden. Een droom van stelen in het groot! Absolute macht en beïnvloeding tot in het bed en zelfs op de pot. Zo ver is het Marxisme nooit gekomen, dat hield op bij werk en inkomen.

Ik denk dat alleen Masochisten kunnen leven in een maatschappij waarbij of het Marxisme of de islam de boventoon voeren. Dat is het enige verband, de ziekelijke wil om te lijden door beheerst en onderdrukt te worden.

In principe wilde Marx komen tot een socialere maatschappij waarbij de macht beter verdeeld werd over de bevolking en inkomens rechtvaardiger werden verdeeld tussen werkende klassen en de bezittende niet-werkende bovenlaag. Men moet het wel in het licht van die tijd blijven zien, het was TOEN een noodzakelijke ontwikkeling waar men doorheen moest. Nu is er geen nut meer in het Marxisme, aan het eind van de 19e eeuw wèl!

De islam is een vorm van oplichting waarbij een kleine groep misdadigers een grotere groep totaal malloten inzet voor het persoonlijk gewin. Domme mensen worden tot slaaf gemaakt en moeten voor die kleine toplaag op rooftocht. Het is pure misdaad. Het Marxisme wilde een eind maken aan de bezittende bovenlaag die niets meer deed dan vreten en zuipen en arbeiders uitbuiten. In de basis is er een groot verschil tussen Marx en Mohammed. Het zijn uitersten, de enige overeenkomst is dat men er voor gekozen heeft om de absolute macht te willen hebben om zodoende de mensen voor 100% te kunnen besturen.

Het Marxisme is in een ver verleden bedoeld geweest als hulpmiddel om te komen tot een rechtvaardiger maatschappij, het is een gedrocht gebleken, maar onmisbaar in de ontwikkeling van de mensheid.

De islam is opgezet om slaven te krijgen, Het ging om het geld, en nog steeds is de islam een systeem waarbij een kleine groep gewetenloze misdadigers geld onttrekt aan de domme massa.

De overeenkomsten tussen de islam en het Marxisme is alleen de strenge en brute overheersing, verder niets, het zijn tegenpolen! De overeenkomst tussen de Nijmeegse avondvierdaagse en grote groepen vluchtende mensen in Sudan is dat beiden gebruik maken van de weg om zich over te verplaatsen. Een groep doet het om er beter en gezonder uit te komen, de andere groep doet het omdat er geen andere uitweg is. Het Marxisme was bedoeld om vooruit te komen met de wereld, de islam is bedoeld om aan geld te komen, door mensen voor te liegen zodat zij dingen doen voor een kleine groep schoften, de Ummah!