Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, December 30, 2012

De Duitser an sich

Praat je in Nederland over Duitsland, dan zijn de clichés en vooroordelen niet van de lucht. Qua eten houdt de Duitser 'an sich' van Sauerkraut. De Duitser kleedt zich het liefst in Lederhosen en op het werk zegt de Duitser voortdurend 'Herr Doctor' tegen zijn chef. Je moet toch wat.

Nu ben ik al weer een week in Noord-Duitsland en vandaag wilde ik pas voor het eerst zuurkool eten. Dus naar de supermarkt. Ook al ben ik al tien jaar weg uit dit land, toch zegt de verkoopster in het E-center te Sulingen, nog steeds 'Hallo Kees' tegen mij. Dat komt omdat ze tot 1998, in het jaar dat haar echtgenoot er met een Russische vrouw vandoor ging,  mijn buurvrouw was. Dat schept een band.

Zuurkool blijkt in Duitsland niet in plastic verpakt bij de verse groente te liggen. En bij de conserven ligt ook geen zuurkool. Er moet een bedrijfsleider aan te pas komen om ergens achterin uit een schap een blik zuurkool te halen. Zo erg houden de Duitsers van zuurkool. Wat de Duitser dan wel weer gemakkelijk kan kopen: Tsatsiki. Dat is Griekse yoghurt met geraspte komkommer en knoflook erin. Misschien komt het door het vele geld dat de Duitse staat in de Griekse economie pompt, dat de Duitser nu Grieks eet.

In de Duitse supermarkt is het mogelijk verse Bockworst te kopen. Kom daar bij de Nederlandse slager eens om!! Ze lachen je uit en zeggen tegen je: 'Knakworsten haalt u maar in de supermarkt.'
Naturel Chips, dus zonder paprika, ham-kaas of andere extremiteiten, kan je in Duitsland haast niet kopen. De Nederlandse naturel chips zijn in smaak en kwaliteit eenmalig in Europa. Je moet érgens in uitblinken.
De volgende halte van onze inkooptoer is de fabrieksverkoop van schoenfabriek LLoyd. Als je in de jaren negentig wel eens op TV de Russische president Gorbatschow zag en hij liet toevallig de zolen van zijn schoenen zien, dan zag je een rode streep op die zolen. Dat is een merkteken van schoenen van Lloyd. Waar een kleine fabriek op het Duitse platteland toch heel groot in kan zijn. In de fabrieksverkoop van Lloyd, kan je niet alleen de dure Lloydschoenen voor een schappelijke prijs kopen, maar ook merkkostuums en andere merkkleding.

Het bijzondere van de plakken van LLoyd is dan weer, dat je ze in zogenaamd 'Baukasten-systeem' kan kopen. Dat wil zeggen de colbert in een andere maat dan de broek. Wat voor vele Duitse- en trouwens ook Nederlandse mannen, die iets te dik geworden zijn, een uitkomst is. Je hoeft geen maatpak voor 800 Euri  meer te kopen, maar bent voor 300 Euro klaar. "Crisis what crises?"
Wednesday, December 26, 2012

Voorspellingen van Keesjemaduraatje voor het jaar 2013

Voorspellen is helemaal niet zo moeilijk. Achteraf zeggen dat je het allemaal voorspeld hebt is nog gemakkelijker. Maar opschrijven wat je voorspelt en dan achteraf nog eens teruglezen en kijken of de voorspellingen zijn uitgekomen. Dat is natuurlijk het beste. Vandaar dit blog van vandaag.

Enkele trends duren nu al jaren en vanuit die trends is het gemakkelijk enkele voor 2013 geldige voorspellingen te doen. De privacy zal nog minder beschermd worden. De burger gaat nog meer betalen en er zullen nog enkele politici wegens corruptie moeten aftreden. Whats new??

Wie nu voorspelt dat het Tweede Kabinet Rutte het komende jaar zal vallen, zegt eigenlijk iets dat wenselijk is en in de lijn der dingen ligt. Toch geloof ik zelf, dat Mark Rutte het gehele jaar 2013 zijn kabinet Rutte-Samson nog zal blijven aanvoeren. Rutte is een "Sta-Op-Mannetje" en op dit moment hebben de coalitiepartijen er geen belang bij hem te laten vallen.

Net zo belangrijk als voorspellen wat er gaat gebeuren, is het voorspellen wat er niét gaat gebeuren. Er komt geen oorlog tussen Israël en Iran. De dreigingen over en weer dienen alleen een binnenlands doel. Als Israël het nodig had gevonden Iran aan te vallen, dan hadden ze dat in stilte voorbereid en niet al een half jaar van te voren aangekondigd.

Griekenland gaat niet uit de Euro. Dat durf ik hier zomaar te beweren, hoewel ik het beter zou vinden als het wel zou gebeuren. Griekenland voldoet namelijk aan de ongeschreven normen van de EU: Corruptie, geld weggooien en roepen dat er wordt bezuinigd. Waarom zou je het land eruit gooien?

Enkele voorspelingen van vorig jaar zijn nog niet uitgekomen, maar dat kan in 2013 alsnog. Als ik de voorspellingen maar jaar in jaar uit blijf roepen, dan komen ze vanzelf een keer uit.

Er is iets aan de hand met Hero Brinkman en misschien komt dat dit jaar een keer in de openbaarheid.

Gretta Duisenberg heeft jarenlang met een diplomatiek paspoort overal heen kunnen reizen. Nu is ze dat diplomatieke paspoort eindelijk een keer kwijt, maar ze komt nog steeds in Libanon en Iran zonder dat er een speciale bescherming wordt geboden of dat er diplomatiek iets aan gedaan wordt. Misschien zal ze niet, zoals ik dit vorig jaar heb beweerd, gaan stoppen met roken, maar in 2013 verwacht ik wel dat er iets aan haar positie gaat veranderen.

China gaat in 2013 een groot contract met Israël afsluiten. Daardoor komt Europa steeds meer in een perifere status qua invloed op het Midden-Oosten.

De waarheid over Joris Demmink, tot dit jaar de hoogste ambtenaar op Justitie, zal in 2013 door VijftigPlus voorman Henk Krol geopenbaard worden. Hij heeft er al eerder n de Gaykrant over geschreven, maar dat artikel is spoorloos verdwenen. Waarom?


Tuesday, December 25, 2012

Wie niet werkt, zal ook niet eten (Tess 3:10)

De meest opmerkelijke politieke verandering in 2012, is de terugkeer van de nivellering. Worden aanvankelijk alle maatregelen van het nieuwe kabinet Rutte nog als zijnde crisismaatregelen verkocht, blijkt later dat nivellering een ander belangrijk argument voor de maatregelen is. De zorgtoeslag wordt alleen veranderd, zodat de armen rijker en de rijken armer zouden worden. Dat klinkt heel redelijk, maar dat is het niet.

Als door de crisis er meer ontslagen volgen en dus de werkloosheid toeneemt, is het van belang zo min mogelijk mensen van een uitkering te laten genieten. Daarom is een stimulans om te werken nodig. Als blijkt dat werken niet loont, want alles wat je meer verdient wordt toch weg genivelleerd, dan kunnen de mensen net zo goed in een uitkering zitten en dat kunnen we met zijn allen niet betalen. Ook de verschillen tussen hoog-opgeleiden en laag-opgeleiden moet groot genoe zijn om een stimulans tot studeren en hogerop komen te hebben.

Dat de VVD nu meegaat in de neiging tot nivelleren, laat zien dat de ideologische basis van de VVD erg zwak is. Alle poitiek die niet met touwen vastgesjord en vastgebonden zit, heeft de neiging opeen gegeven moment naar links af te zakken. Precies dat gebeurd er nu met de VVD. Door ideologische zwakte is de VVD meegegaan in de nivelleringsdrang.

De echte rijken raakt het toch niet, want die bouwen gewoon een BV-tje op en betalen zichzelf slechts een laag salaris uit. Of het geld wordt in het buitenland geïnvesteerd. De PvdA bestuurders raakt het ook niet, want die keren zichzelf toch wel een ruim salaris uit. Het raakt echter wel de werkende forens met auto en een gezin. Daar kan je nog steeds van plukken.

Het idee dat je niet hoeft te werken en dat de staat wel voor je zorgt, laat miljoenen mensen onder hun capaciteit leven en komt alleen de sociaal-democratie ten goede. Juist ontevreden en onder hun niveau levende mensen zijn vatbaar voor de klagerige en verongelijkte toon die de sociaal-democratie aanslaat. "Laat de rijken de crisis betalen"

In wezen is het idee dat je wel van een uitkering kan leven en dat je niet met werken je brood hoeft te verdienen, ook een onchristelijk idee. Niet voor niets schreef de apostel Paulus in zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen (3:10):

10 Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten.
11 Wij horen namelijk, dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is;
12 zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten.

Door het niet-werken te stimuleren wordt een klasse van vrijgestelden gecreëerd, die neerkijkt op de mensen die elke dag vroeg opstaan en met eigen arbeid hun brood verdienen. Daardoor wordt excelleren niet meer beloond en gaat het land als geheel achteruit. Innovatie blijft achterwege.

Van het principe, dat blijkbaar in deze nieuwe Nederlandse regering ingevreten is, dat werken niet hoeft en dat je niet je best hoeft te doen meer te gaan verdienen (Want het wordt toch afgepakt), worden tal van andere beleidsmaatregelen afgeleid:
-Griekenland krijgt weer meer geld (Want ze hoeven zich niet aan afspraken te houden)
-Er wordt weer meer ontwikkelingshulp gegeven (Want het geld hoeft niet zelf verdiend te worden)
-Er wordt weer meer geld aan Palestijnen gegeven, want Palestijnen is het enige volk dat geheel van de steun leeft en evengoed ontevreden is.

Friday, December 21, 2012

Palestijnse Terreur Stichtingen des Doods met ANBI status!!!!

Let op Weekers, met je door een frauderende wethouder gesponsorde verkiezingscampagne reclamebord. Wat jij kan, dat kunnen wij ook. Stichtingen die hulp aan mensen in Judea en Samaria geven, zouden geen ANBI-status meer mogen krijgen? Wat dacht je van stichtingen die een relatie met Palestijnse terreur hebben? Stichtingen waar de schoonmoeder van terrorist Samir A. gewoon in het bestuur zit. Stichtingen die een boot naar het door Hamas-gedictatuurde Gaza sturen? Stichtingen waar een Palestijnse terrorist gewoon in het bestuur zit. Stichtingen waar de vrouw van een Palestijnse terrorist gewoon de voorvrouw van is? Stichtingen die een relatie hebben met de dictatoriale macht Iran. Het is allemaal mogelijk in Nederland. Het Nederland van een Minister van Buitenlandse zaken die denkt dat Palestijnen Wolgaduitsers zijn. Gekker moet en mag en kan het niet worden.

Daar komen ze:

ISRAA Rotterdam
: Maria van Domburg (schoonmoeder van terrorist Samir Azzouz) zat vroeger in het bestuur. Connecties met zowel Iran als met Hamas.

Palestine Link: Terreurverdachte Ibrahim El Baz (Fatah) in het bestuur.
Stop de Bezetting: Gretta Duisenberg is bestuurslid en steunt tevens de "The Global March to Jerusalem",  een Iraanse mantelorganisatie.

Kifaia: Anja Meulenbelt is bestuurslid en tevens ex-vrouw van veroordeelde terrorist Khaled Abu Zaid

Stichting Nederland-Gaza: Veroordeelde terrorist Rob Groenhuijzen in het bestuur. Connectie met Hamas. Illegale actie door boot naar Gaza te sturen.

Thursday, December 20, 2012

Sarah Wagenknecht (Die Linke) over de Eurocrisis

Sarah Wagenknecht wordt door haar kleding en verschijning wel eens de Rosa Luxemburg van deze tijd genoemd. Zelf is ze gelukkig met een miljonair getrouwd en heeft weinig last van de crisis, maar in het Duitse parlement spreekt ze toch de waarheid. Een waarheid waar Bundeskanzler Angela Merkel niet tegen kan, want ze loopt (minuut 2:00) weg.
Door het vele bezuinigen in Griekenland en doordat er steeds meer geld in de Griekse economie gepompt wordt, zonder dat de voorwaarden vervuld worden, loopt de schuld van Griekenland alleen maar op. Uiteindelijk zullen de schulden kwijtgescholden moeten worden en dat zal Duitsland veel geld kosten.

Tuesday, December 18, 2012

Uitgekomen Voorspellingen 2012

Eind vorig jaar deed het blog Keesjemaduraatje enkele voorspellingen voor 2012, waarvan er slechts enkelen uitgekomen zijn.
- Los Angeles wordt getroffen door een aardbeving. Tweeduizend doden. Niet Gebeurd
- Nederland besluit de Markerwaard alsnog in te polderen, om luchthaven Schiphol uit te kunnen breiden en vanwege werkgelegenheid Nog steeds niet gebeurd. Dit is meer een doelstelling
- In China zullen twee grote opstanden uitbreken die de economie van China enogzins remmen.
Niet Gebeurd
- Spanningen tussen India en Pakistan leiden tot verhoogde staat van paraatheid van beide legers. Niet Gebeurd
- President Obama wordt opnieuw gekozen tot president van de Verenigde Staten Bingo!
- De Arabische Lente komt in 2012 tot stilstand. President Assad blijft aan de macht. Het Egyptische leger blijft aan de macht. Mevrouw Mubarak gaat opnieuw een rol in de Egyptische politiek spelen.
Bingo! Behalve dat van mevrouw Mubarak
 In Tunesië komt een nieuwe dictatuur onder de moslimbroederschap aan de macht. Bingo!
- In Griekenland komt een militaire regering met steun van Angela Merkel aan de macht om de Euro-investeringen te kunnen redden. Dit is een nuttige suggestie voor Angela
- "Gretta Duisenberg stopt met roken". Het is niet precies duidelijk wat met deze zin bedoeld wordt, maar ik krijg hem heel duidelijk door. Niet Gebeurd

Drie van de acht voorspellingen zijn dus uitgekomen. Nog even oefenen , tot ik een volleerd paragnost ben..

Sunday, December 09, 2012

JMNA: Mostafa Hilali beschuldigt Israël van oorlogsmisdaden

JMNA: Mostafa Hilali, majoor in het Nederlandse leger, tevens lid van de Atlantische commissie, haalt hard uit naar Israël. De majoor beschuldigt Israël van oorlogsmisdaden.

Een opvallend artikel in de laatste uitgave van het NIW, van Salomon Bouman over de discussieavond over de laatste Gazaoorlog, gehouden op 27 november in het Marokkaanse jongerencentrum Argan te Amsterdam. Opvallend omdat Mostafa Hilali nadrukkelijk als historicus staat aangekondigd op de uitnodiging. Een historicus is een wetenschapper en heeft een image van onafhankelijk deskundige. Bovendien wil Mostafa Hilali om begrijpelijke redenen niet te nadrukkelijk zijn werkkring in de strijd werpen. Een historicus mag zonder probelem Israël van alles betichten, want ze doen op de Universiteit niet anders en er wordt verder niet naar onderbouwing gevraagd. Maar een hoge militair en tevens lid van de Atalantische Commissie, die Israël van oorlogsmisdaden beschuldigt, zou normaal gesproken een artikel in de landelijke krant waard zijn. Blijkbaar is deze boute uitspraak alleen een columnist van het NIW opgevallen. En nu vallen wij er weer over.

Een tweede opvallendheid in het artikel van Salomon Bouman is, dat de aanwezigen worden omschreven als zijnde: Amsterdamse Joden en Marokkaanse moslims. Daarmee wordt de Job-Cohen-doctrine van "Wij zijn allemaal Amsterdammers" doorbroken. Blijkbaar zijn volgens Salomon Bouman de Joden wel Amsterdammer, maar de Marokkanen zijn in de eerste plaats moslim. Het miskent ook de titel van de discussie: "Maar wij zijn Amsterdammers", waarin nadrukkelijk tot vrede tussen alle Amsterdammers, ondanks de problemen in het Midden Oosten, wordt opgeroepen. Bouman spreekt wel per ongeluk de waarheid als hij de identiteiten zo weergeeft.

Ook al schrijft Salomon Bouman een voor de rest buitengewoon politiek correct verhaal, waarin de obligate kritiek op Israëls premier Netanyahu weer wordt opgelepeld en waarin weer eens de Tweestatenoplossing als enig mogelijke oplossing wordt voorgesteld, hij geeft toch de knelpunten goed aan. Syrië wordt nauwelijks veroordeeld en de aanwezige Marokkanen volgen klakkeloos de Arabische zichtwijze op het conflict. Dat ze daarbij de moslim ideologie belangrijker vinden dan een Westers Democratisch  uitgangspunt en dat er in de gehele zaal niemand te vinden is die dat aan hen uit kan leggen, dat wordt door het artikel pijnlijk duidelijk.

Helaas vertelt Salomon Bouman niet hoe het komt dat er zo weinig Joden in de zaal zitten. De verklaring die co-voorzitter Harry van de Bergh  in zijn eerdere artikel gaf en die zegt dat de Joden Buitenveldert niet uitkomen, is natuurlijk te gek voor woorden. Zelfs in het NIW zelf is uitgebreid beschreven dat de gehele Commissie Dialoog van de LJG  integraal uit het JMNA gegooid is, juist vanwege meningsverschillen over Israël. Dat is de realiteit en die is hard.

In de dreigbrief van de advocaat van het JMNA die ik mocht ontvangen, wordt gesteld dat ik tegen de doelstellingen van het JMNA zou zijn. Na het lezen van het laatste artikel in het NIW over deze zaak is me steeds meer duidelijk, dat ik heel erg vóór de doelstellingen van het JMNA ben, maar dat deze stichting zich onder leiding van de burgemeester alleen met Amsterdam zou moeten bezighouden. Elke keer als het thema Israël op de agenda staat, leidt het tot haat.


Monday, December 03, 2012

JMNA: Bestuurslid Mohammed Rabbae boycot alles uit Israël

Nog steeds is het thema Israël een bron van ergenis en ruzie binnen het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam. Daar kan geen debatavond of vrouwenavond of leuk etentje tegenop. Zelfs de meest verstokte extreem-linkse en seculiere Jood, hoe solidair met de arme onderdrukte Palestijnen ook, ziet altijd nog wel een positief puntje in de Joodse staat of heeft er familie wonen of heeft er ooit in een kibboets gewerkt. Daar staat tegenover, dat er binnen het netwerk geen Marokkaan te vinden is, die positief tegenover Israël staat. Dus dat schiet niet op.

Intussen is de vroegere Groen-Links politicus Mohammed Rabbae tot het bestuur van het Joods Marokkaans Netwerk toegetreden en dat levert opnieuw geduw en getrek op. Wat is namelijk het geval? Mohammed Rabbae wil niet alleen de producten afkomstig uit de tegen het internationaal recht illegaal bezette Westelijke Jordaanoever boycotten, maar roept tijdens een demonstratie bij een citrusvruchtenimportbedrijf op om "Alles van Israël te boycotten". Welja toe maar.Het is de vraag of zo'n houding die in feite de ontkenning van Israël als Joodse staat betekent, wel in overeenstemming met de doelstellingen van het JMNA te brengen zijn. We hebben de afgelopen maanden verschillende keren laten zien dat de JMNA leden op het Facebookforum een erge hekel aan zionisten hebben. Maar als je de komende jaren toch met de Joodse leden door één deur moet, zal je toch wat meer verzoenende types in het bestuur moeten kiezen.

Sunday, December 02, 2012

Lijden op het Museumplein

Vanuit de auto bel ik met de Amsterdamse Fotograaf.
"Hoe gaat het met je?"
Er ontwikkelt zich een conversatie die nauwelijks in woorden uit te drukken is. Ik neem mij steeds voor om de woorden van de Amsterdamse Fotograaf op te nemen en ze een keer letterlijk weer te geven. Maar zelfs dan is de intonatie en de gevoelswaarde niet dezelfde als wanneer de woorden live worden uitgesproken.

"Bel je alleen op om te vragen hoe of het met me gaat, of wil je praten over de energie die ons samen verbindt en die nodig is om vrede in onze harten te brengen?"

Het is een typerend antwoord, waar eigenlijk helemaal geen weerwoord tegen bestaat. Vrede, Energie, Liefde, het zijn algemeen geldende woorden die een esoterisch New Age verhaal onderstrepen en tegelijkertijd heel erg veel en ook helemaal niets betekenen.
"Ik bel je op, om je te zeggen dat het Lijden Van Het Palestijnse Volk mijn volledige aandacht heeft en dat het het de dames en heren Palestinos heeft behaagd een demonstratie tegen Israel op het Museumplein te organiseren, zodat ik je hierbij verwittig dat ik er aan kom"

Er volgt een uitéénzetting die alleen de Amserdamse Fotograaf kan formuleren en waarin de noodzaak tot begrip tussen de volkeren en de energie die eeuwig is, maar wel op de juiste manier en met de correcte intentie aangewend, er toe kan leiden dat de huidige machthebbers van hun troon gestoten worden en de positieve krachten de boventoon gaan voeren een plaats krijgen. We spreken af om 12:15 uur bij de Albert Heijn tegenover het Concertgebouw.

Helaas staan er tegenwoordig overal paaltjes op de weg en is het niet mogelijk vanaf het Museumplein het Concertgebouw te bereiken, zodat ik gedwongen ben mijn auto voor het Duitse Consulaat te parkeren. Ook mooi. De Amsterdamse Fotograaf is intussen in geen velden of wegen te bekennen. Waar zijn de Vredebrengers als je ze nodig hebt?

Het gesprek wordt onder het genot van een Koffie Verkeerd in de Cobra op het Museumplein voortgezet. Opnieuw wordt duidelijk dat de Liefde die alles verbindt en die in ons aller harten is, in staat is alle volkeren te verbinden en de machthebbers, die een eigen agenda hebben en die ons tegen elkaar willen opzetten, in het stof te doen vallen. Waarvan acte en Hulde. Ik kijk intussen naar de demonstranten die een podium aan het opbouwen zijn en zie steeds meer ME-commando-wagens, agenten in burger en agenten in gele hesjes aan komen lopen. Hier lijkt wel een staatsgevaarlijk tafereel opgevoerd te gaan worden.

We staan bij de Palestijnse demonstratie en ik word begroet door de voorzitter van het Palestinakomitee. Ik behoor reeds tot het meubilair en word nu niet meer met wantrouwende blikken bejegend. Toch wil de "Ordedienst" van het Palestinakomitee niet met mij praten. De fotografen van de diverse persbureaus staan enkele meters van de demonstratie verwijderd en praten met elkaar over de juiste sluitertijd en invalshoek om een nieuwswaardige foto, die niet lijkt op de tientallen andere fotos van de afgelopen jaren, te kunnen maken. Een publicist van De Jaap blijkt mijn blog te kennen en neemt met mij de aanwezigen door.

In totaal zijn het aantal politieagenten en journalisten bij elkaar opgeteld groter dan de groep demonstranten. Toch is de demonstratie interessant vanwege de unieke combinatie van verschillende aanwezige extremisten. De voormalige Fatah-terrorist Ibrahim Al-Baz (foto links) , die nog in 2002 een illegaal geldtransport naar Jordanië hielp organiseren en die door de AIVD in de gaten wordt gehouden vanwege Hamas-connecties is aanwezig en houdt zelfs een korte toespraak. Naast hem op de foto, staat Benjie de Levie, bestuurslid van het Palestina Komitee, die met Hamasgeld een boot door de Gazablokkade wilde sturen en daarbij samenwerkte met de veroordeelde terrorist Rob Groenhuijzen. Zelfs als de demonstratie zeer rustig is en deze mensen ook in Nederland gewoon van hun vrijheid van meningsuiting gebruik mogen maken, is de op enkele vierkante meters samengebalde presentie van terreur-connecties toch elke keer weer schokkend voor mij.

 
Het is een koude regenachtige dag en mijn moeder zit met soep op mij te wachten. Het is dus niet omdat Gustav, de fotograaf van het Palestine Komitee, mij spot en foto's van mij begint te maken en ook niet omdat een ander bestuurslid aan de Amsterdamse Fotograaf vraagt of hij misschien een "spion van het CIDI" is, waarop de Amsterdamse Fotograaf een uitvoerig betoog over interesse in mensen en "ook in jou" tegen de verbijsterde Palestino begint af te steken en waardoor deze haastig afdruipt, dat ik na een half uur weer in de auto stap en de volgende halte van deze interessante dag in de navigator intik.

Er wordt over mijn aanwezigheid nog enige tijd nagepraat op de Internets. Daarbij word ik als zijnde "Spion van de Joods Christelijk Pastor Ben Kok" gebrandmerkt. Die hadden we nog niet gehad en ik vind hem heel goed uitgedrukt.