Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, June 15, 2013

De terreurbanden van Dries van Agt

Afgelopen week hield de voormalige minister president Dries van Agt een toespraak in de Tweede Kamer, om de petitie "Sloop de Muur" toe te lichten. Wie wel eens een Palestijnse bijeenkomst, zoals de Dag van het Land of de Nakba-herdenking heeft bijgewoond, kan het niet zijn ontgaan, dat er een paar mensen met handtekeningenlijsten voor de deur staan, die een handtekening "tegen de muur" van je vragen.

"Nee mevrouw", zei ik dan, "daar wil ik niet voor of tegen tekenen". Maar dan begreep ze het nog niet en vroeg een half uur later nog eens. Geen wonder dat er uiteindelijk 65.000 handtekeningen op de lijst staan, waarvan een derde is afgekeurd door de Tweede Kamer. Maar toch nog genoeg om Dries van Agt weer eens van stal te halen en zijn anti-Israël-retoriek in de Tweede Kamer te laten spuien.

Afgezien van de vele hele leugens en halve waarheden die Dries van Agt bij deze gelegenheid uitsprak, is er nog een ander onbelicht aspect, dat ik hier graag wil vertellen. De Vereniging Sloop de Muur en dus Dries van Agt die namens hen spreekt, heeft directe banden met terreurorganisaties in het Midden-Oosten. Ik zal drie voorbeelden hiervan noemen:

1) Nawal Al-Baz , de voorzitter van de Vereniging Slop de Muur, is een zeer fanatieke Palestijnse activiste, die er niet voor terugdeinst om zelfs samen met de "Kameraadschap Drechtsteden" spreekkoren tegen Israël aan te heffen. Volgens het Reformatorisch Dagblad heeft ze de volgende achtergrond: "De in Jordanië geboren Nawal al-Baz voorziet in haar jeugdjaren Palestijnse terroristen in trainingskampen in haar geboorteland van eten en drinken. Aan de universiteit van de Jordaanse hoofdstad Amman studeert ze af in wiskunde en informatica. (...)" Ze is getrouwd met Ibrahim Al-Baz, zie hieronder.

2) De organisatie van Nawal Al-Baz steunt de tweede Gazavloot, die zoals bekend wordt gefinancierd door gelden afkomstig van Hamas en die dan ook tot doel heeft het terreurregime van Hamas te steunen. De
wereldwijde organisatie Gazavloot heeft contacten met en krijgt geldelijk ondersteuning van de Turkse IHH, een moslimbroederschap organisatie. Het is bekend dat de voorzitter van de Nederlandse Gazaboot, Rob Groenhuijzen, een veroordeelde terrorist is, die zich niet van zijn daden heeft gedistancieerd. 

3) Het emailadres van de Vereniging Sloop de Muur staat op naam van de voormalige  Fatah-terrorist Ibrahim Al-Baz.Volgens een bericht in het Reformatorisch Dagblad is hij geboren op de Westelijke Jordaanoever en voormalig lid van de Palestijnse beweging Fatah. Als jongeman vecht hij in Jordanië en Libanon. In 1979 wordt hij op een luchthaven in Parijs opgepakt met zo’n 5 kilo aan explosieven, bedoeld voor zijn Palestijnse broeders. In 1991 wil Nederland Al-Baz uitzetten, maar die beslissing wordt teruggedraaid. Sindsdien woont Al-Baz in Vlaardingen. In 2007 organiseert hij de omstreden pro-Palestijnse manifestatie in de Rotterdamse Doelen, een bijeenkomst waarvoor hij ook grootmoefti Ikrema Sabri van Jeruzalem –bekend om zijn felle antisemitische uitlatingen– uitnodigt. Het Al Awda Netwerk Palestina is bovendien een van de aanjagers van de jaarlijkse Dag van het Land in Vlaardingen.


Saturday, June 01, 2013

Sonja van den Ende wil met Vlaamse nationalisten voor Assad strijden

Je bent rechts-nationalist en je wordt door de mainstream media, de gevestigde politiek en touti weldenkend Nederland en Vlaanderen uitgekakt. Je wordt fascist, nationaal-socialist of gewoon 'extreem-rechts' genoemd. Dan moet je wat en dan is een andere strategie noodzakelijk. Twee methodes worden dan gehanteerd. Je kan 'normaliseren', dat wil zeggen onder een andere noemer en zonder de afschrikwekkende symbolen en zonder de met Dr. Martin zwarte laarzen marcherende skinheads opnieuw beginnen. Of je neemt de methodes van extreem-links over. Je gaat voor Iran, of tegen Israël, of voor Assad demonstreren, met dezelfde slogans en dezelfde spandoeken en dezelfde soort mensen. Dan kan je nog een paar activisten werven en je bent lekker van huis en op de straat. Extreem links ontmoet extreem rechts.

Beide methodes zien we terug bij Vlaamse- en Nederlandse extreem rechtse groepen. Er zijn al demonstraties van de fascistische Nederlandse Volksunie vóór Iran waargenomen.
De Kameraadschap Drechtsteden demonstreerde zij aan zij met de extreem-linkse beroepsdemonstrante Jose van Leeuwen tegen Israël. De Vlaams-Blok-activist Thierry Vanroy en Ruben Rosiers (Vlaamse N-SA/NDP) demonstreerden tegen Israël en vóór de Syrische president Assad.

De methode blijkt te werken. De oprichters van de werkgroep "Oorlog is geen oplossing", Sonja van den Ende (SP)  en Rik Min (NCPN) zijn zich van geen kwaad bewust en werken samen met extreem-rechtse Vlaamse nationalisten van Vlaams Blok en N-SA/NDP. Tot nog toe hebben ze geen afstand van de rechtse Assad-vrienden genomen.

De Mediawerkgroep Syrië, Thierry Vanroy heeft echter wel duidelijk afstand van de extreem-linkse werkgroep "Oorlog is geen Oplossing" genomen. Hoewel de werkgroep de slogan "De waarheid over Syrië" gebruikt en Sonja van den Ende voortdurend de naam van de Mediawerkgroep Syrië bij haar manifestaties schrijft, is er weinig contact en hebben de twee niets met elkaar te maken. Dat is mij ook nog eens bevestigd door één van de andere oprichters van de Mediawerkgroep Syrië. In een artikel op hun blog, distanciëren de rechtse activisten zich van Sonja van den Ende.

Sonja van den Ende is er niet blij mee. In haar reactie geeft ze aan dat ze niet over en weer met modder wil gooien en dat ze samenwerking zoekt. Ze geeft toe, dat de Mediawerkgroep Syrië en "Oorlog is geen oplossing" met behulp van een contactpersoon samen een demonstratie hebben bezocht en ze wil de samenwerking graag voortzetten.

Sonja van den Ende: " Wij willen ook als Oorlog is geen oplossing benadrukken DAT WIJ LOS STAAN van MEDIAWERKGROEP SYRIË, al hebben wij wel ism met mevrouw Hanan Chamoun en Dhr Matar Khries demonstraties georganiseerd, 11 mei was de laatse, waar zij ook niet stonden voor Mediawerkgroep Syrie maar Als Nederlandse en Syrische vrienden van Syrië. Ik denk de verwarring wordt op zo'n manier erg groot. "

"
Geen sancties, maar dialoog; geen oorlog maar economische samenwerking en verdieping van de contacten tussen de verschillende samenlevingen.

Dit en niets anders is de doelstelling van onze groep, die nu door jullie in een kwaad daglicht gezet wordt, mede door de enorme onhandigheid van mevrouw Hanan Chamoun. Misschien begrijpt of begreep zij niet helemaal de strekking van onze groep? Misschien jullie ook niet?

Wij hebben een eigen weblog zoals jullie al wisten waar onze eigen artikelen op geplaatst worden en mocht ik door iemand of iets in verband gebracht zijn met jullie groep neem ik daar helemaal afstand van. Ik vind deze gang van zaken geen goede zaak, heen en weer met modder gooien terwijl wij allen voor het zelfde doel werken namelijk dat de oorlog stopt en support aan de regering van Dhr Bashar al-Assad. Laat dit duidelijk zijn."
De vraag is nu wie zich het meest moet schamen. Sonja van den Ende (SP) en Rik Min (NCPN) die in hun drang de Syrische president Assad te steunen, zo ver gaan dat ze ook met extreem-rechtse Blood and Honour-achtige activisten  in zee gaan. Of moeten de rechtse activisten onder leiding van Thierry Vanroy zich schamen? Aangezien de Mediawerkgroep Syrië in meerdere emails en openlijk op het internet zich heeft gedistanciëerd van de groep "Oorlog is geen Oplossing"en mevrouw Sonja van den Ende, is duidelijk dat de extreem-linkse Pro-Palestina activisten nu een probleem hebben.