Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, July 28, 2013

De retoriek van Dries van Agt

"Het internationaal recht moet gehandhaafd worden". Met deze slogan rechtvaardigen Dries van Agt en andere vertegenwoordigers van de anti-Israël-actiegroepen hun boycotpogingen van Israëlische producten. Op basis van deze slogan is er tenminste nog een gesprek mogelijk. Welk internationaal recht? Door wie wordt dat internationale recht vastgelegd? Moeten andere, volgens het internationale recht gemaakte afspraken dan ook gehandhaafd worden? Houdt de Arabische kant zich ook aan het internationale recht? Het zijn vragen die gesteld kunnen worden en die een eventuele oplossing van het conflict dichterbij kunnen brengen.

Zodra echter, vrienden van Israël zich tegen een boycot uitspreken, gaan alle remmen los. Dries van Agt maakt gebruik van een retoriek die tot voor kort alleen in extreem-linkse en communistische kringen gebruikelijk was. In een artikel op de VARA-website JOOP valt Dries van Agt de persoon, en niet de boodschap aan.

Gekakel
Het begint al met de titel: "Kritiek op boycottende supermarkten is onwaarachtig gekakel". Hij neemt de boodschap en de boodschapper al meteen niet serieus. Je mag dus, in de denkwereld van Dries van Agt, niet tegen een boycot van Israël zijn. Er valt met hem niet over te praten en het wordt "gekakel" genoemd.

Usual SuspectsVervolgens valt Dries van Agt de boodschapper aan en noemt de mensen die kritiek op de boycot hebben: "Usual suspects". Met andere woorden: Die mensen zijn altijd al voor Israël, maakt niet uit wat er gebeurd en die hoeven daarom al niet serieus genomen te worden.

Een belangrijk argument tegen de boycot is, dat er tussen landen een onderscheid wordt gemaakt. Op de wereld zijn vele omstreden grenzen en niet geheel tot een staat toegeordende gebieden, zoals West-Sahara, Tibet, Koerdistan, Kashmir etc etc. Toch wordt alleen Israël vanwege vermeende bezetting van Judea en Samaria geboycot. Of tenminste zijn er pogingen daartoe. Van Agt noemt dit "het bekende riedeltje". Hij doet niet eens een poging deze discriminatoire behandeling van Israël uit te leggen.

Lobby voor nederzettingen
Dries van Agt verwijt ons: "In wezen lobbyen zij voor de nederzettingen, al zullen ze dat bij hoog en laag ontkennen." Zinnen met het woord lobby er in, komen altijd zeer suggestief over.Als de schrijver nog even doorgaat, gaat het over Israëlische lobby en dan gaat het al gauw over Joodse lobby. Met andere woorden, de schrijver bedoelt daarmee te zeggen dat de media en de politiek beïnvloed worden. Daarna wordt ook nog eens gezegd, dat de "lobby" leugenachtig is, wat het wordt "bij hoog en laag ontkend". Dries van Agt gebruikt zoals gewoonlijk geen citaten, dus we weten niet eens wie er nu iets bij hoog en laag ontkend heeft. De Joden waarschijnlijk.

Wie zich een beetje beweegt in de pro-Israël-beweging, weet dat er een veelheid van argumenten en partijen actief is, die geenszins een eensluidende mening verkondigen. Er zijn genoeg mensen die de nederzettingen eigenlijk ook niet zo'n goed idee vinden. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich mensen die zelfs het woord "nederzetting" al een verkeerd woord vinden. Waarom zouden er in Judea en Samaria geen Joden mogen wonen? Die hebben daar vóór 1948 toch ook gewoond? Maar al deze mensen zijn wel tegen een boycot, omdat ze verdomd goed weten waar boycots toe leiden. Helaas maken de BDS-boycot groepen ook helemaal geen onderscheid tussen Israëlische producten of producten uit Joodse dorpen in Judea of Samaria. Het JMNA-bestuurslid Mohammed Rabbae heeft toch duidelijk opgeroepen álle producten van Israël te boycotten.  Ook de fractieleider van Groenlinks in de Tweede Kamer Bram van Ojik laat zijn bedoelingen duidelijk merken en roept op alle producten uit Israël te boycotten.

In onze persoonlijke gesprekken met Dries van Agt blijkt duidelijk, dat hij hele periodes uit de geschiedenis van Israël vergeet of bewust weglaat. Hij laat in zijn toespraken stelselmatig weg, dat Yasser Arafat zich aan geen enkele afspraak uit de Oslo-accoorden heeft gehouden. Dries van Agt moemde Yasser Arafat desgevraagd "een boef", maar hij citeert wel geregeld zijn ideologie.  Dat er volgens Dries van Agt in het JOOP-artikel zo weinig Arabieren in nederzettingen werken heeft natuurlijk een reden. Door de vele aanslagen is er geen vertrouwen meer. Daarom is het veiliger, maar niet goedkoper, buitenlandse werknemers uit Sri-Lanka en andere Aziatische landen in te zetten.

De miljarden aan Europese steun aan de Palestijnse Autoriteit heeft er natuurlijk niet toe geleid, dat er bedrijven opgericht zijn of dat er werkgelegenheid is geschapen. Mochten de Joodse nederzettingen ooit opgeheven worden, dan zal dat nog steeds niet betekenen dat de Arabieren in het gebied plotseling een bloeiende economie hebben. De corruptie van de Palestijnse Autoriteit is het grootste obstakel voor vrede.

Helemaal op het einde van het artikel komt de aap uit de mouw. "Het zou werkelijk desastreus zijn indien meer vrijblijvende onderhandelingen onder Amerikaanse leiding plaatsvinden, die Israëls kolonistenregering alle ruimte bieden om de twee-statenoplossing te torpederen." Hier blijkt de werkelijke gezindheid van Dries van Agt. Hij is anti-Amerikaans en anti-Israëlisch. Daarom wantrouwt hij vredesbesprekingen. Het is zelfs de vraag of Dries van Agt een Tweestatenoplossing eigenlijk wel ondersteunt. In één van zijn toespraken heeft hij in ieder geval te kennen gegeven, dat hij een Palestijnse staat nauwelijk levensvatbaar acht. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in, maar dat mag er volgens mij niet toe leiden dat de Israëlische staat wordt tegengewerkt.


Wednesday, July 17, 2013

JMNA: Afscheid van bestuursleden

Hoe gaat het nu met het JMNA (Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam)?
Vorig jaar schreef Keesjemaduraatje al enkele artikelen over dit netwerk van Joden en Marokkanen, maar daarna is het stil geworden. De eerste helft van het jaar 2013 was er geen enkele activiteit waar te nemen. Is de soepsiedie op? We weten het niet.

Intussen ligt de website JMNA.nl , die op naam van Ahmed Larouz staat, geheel op zijn gat. Klik er maar op, dan zie je het zelf. Journaliste en schrijfster Daphne Meijer maakte een hele mooie nieuwe website, die je kan bewonderen op het adres JMNA.eu . Er wordt veel geroddeld en niet alles wat je hoort is waar, maar toch is het vreemd dat de website JMNA.eu niet op naam van een bestuurslid staat, maar wel op naam van Daphne Meijer zelf. Bovendien gaan er geruchten dat Daphne niet is betaald voor het werk dat ze heeft verricht, zoals wel was afgesproken. (UPDATE 06-10-2013: Daphne Meijer laat weten dat ze haar geld heeft gekregen)


Het bestuur van het JMNA is nogal gevoelig voor kritiek. Daarom sturen ze ook advocaten op mensen af. En als je een vraag stelt aan een lid van het bestuur, dan krijg je antwoord van iemand anders. En ook niet op het email adres waarvandaan je de vraag stelde, maar op je zakelijke email, alsof ze willen zeggen: "We pakken jou".

De inofficiële secretaris van het JMNA stuurt nu een email aan alle leden, waarin hij toegeeft dat er een half jaar niets is gebeurd en waarin hij aankondigt dat er al bestuursleden zijn afgetreden. Als je naar de foto hierboven kijkt, dan kunnen we door een getraind oog en een beetje psychologische yong yang wel raden welke bestuursleden "in the lead" zijn en welke gaan aftreden.

-Aan het hoofd van de tafel zit majoor Mostafa Hilali. Hij heeft weliswaar een glas in zijn hand, maar je kan ook zien, dat hij iets heeft opgeschreven. Een echte voorzitter dus.

-Erwin Brugmans , met het keppeltje, heeft ook de noodzaak van het opschrijven van dingen erkend. Daarom heeft hij een blad papier voor zich. Hij heeft nog niets opgeschreven, want de vergadering is net begonnen. Ik zie in hem een secretaris.

-Mohammed Rabbae , bekend van het proces Wilders en tevens oproeper tot de totale boycot van Israël, is al een beetje moe en hij wrijft in zijn ogen. Hij heeft geen blad papier voor zich en hoeft niets op te schrijven. Mohammed Rabbae onthoudt alles in zijn hoofd. Hij zit vooral in het bestuur van het JMNA om een dam tegen de verderfelijke invloed van Geert Wilders op te werpen. Verder zijn er geen activiteiten van hem bekend.

-Harry van den Bergh neemt erg veel ruimte in. Hij legt zijn arm over de rug van Karima Belhaj heen en drukt haar daardoor weg. De oude zionist kijkt schuin omhoog, alsof hij niets met dit geënsceneerde tafereel in de bestuurskamer te maken heeft.

-Karima Belhaj is het meest geïntegreerde bestuurslid. Ze doet suiker en melk in haar koffie. Ze lijkt geïrriteerd door de nabijheid van de veel oudere Harry en de ruimte die hij inneemt. Hoewel ze officieel, volgens de Kamer van Koophandel (nummer 819612959) de voorzitter van het JMNA is en ook tijdens de vele discussies en op internetfora aan de touwtjes trekt, hoeft ze tijdens de vergadering blijkbaar niets op te schrijven. Ze kijkt met half gesloten ogen een andere kant op. Haar dagen in het bestuur lijken geteld.

-Manja Bakker heeft een geheel gevuld kopje koffie voor zich, maar de twee waterglazen, die voor haar staan, zijn leeg. Hoe moet een JMNA-watcher dit nu weer duiden? Ze kijkt verlangend naar de doos met gebakjes en kan niet wachten tot het pauze is, zodat ze toe kan slaan. Haar Dell-computer staat intussen nutteloos te wezen in de linker onderhoek van de foto.

(Bericht aan de JMNA advocaat: De bovenstaande foto is niet door mij gekopieerd. Als je in de HTML-code kijkt, zie je dat ik alleen maar link en 'embed' naar de foto op de JMNA-website. Geen copyright issue dus.)

Zijn er nog meer aanwijzingen die op een spoedige bestuurswissel duiden? De email die Erwin Brugmans aan de leden stuurt spreekt boekdelen.

"Het JMNA gaat rustig verder en ontwaakt uit de lichte slaap van de afgelopen maanden.

Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van het bestuur naar 12 personen waarvan in ieder geval 4 vrouwen, 2 jongeren, 2 geestelijken.
Ook wordt gewerkt aan de afscheid van reeds afgetreden bestuursleden."
Blijkbaar gaat het JMNA nu een meer religieuze kant op. Aangezien Karima Belhaj een puur seculiere extreem-linkse stroming vertegenwoordigt, kan dat een aanwijzing voor haar afscheid zijn.
Bovendien wordt er over afscheid van bestuursleden gesproken. Een laatste aanwijzing staat onderaan de email van Erwin Brugmans aan de leden:

"Het JMNA wil bereikbaar blijven vandaar dat er een nieuwe email adres is aangemaakt. ( het oude email adres (...) is vanaf heden ongeldig)"
Die tekst duidt op een ruzie, want blijkbaar wordt het oude emailadres niet gewoon aan de nieuwe secretaris overhandigd, maar moet er een nieuwe aangemaakt worden.

Ik denk dat we binnenkort meer zullen horen.