Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, August 04, 2013

Norman Finkelstein gooit roet in het eten van de BDS-beweging

De voormalige Amerikaanse professor Norman Finkelstein beschreef de anti-Israëlische boycot-beweging vorig jaar als een "cult" die de staat Israël wil vernietigen en die geen rationele oplossingen voor het Midden-Oosten conflict zoekt. Door de onmogelijke eisen te stellen en alle producten van Israël te willen boycotten, werkt deze zogenaamde BDS-beweging een oplossing eerder tegen.

Nu gooit Norman Finkelstein de knuppel opnieuw in het hoenderhok door tijdens een vergadering van extreem-links (Left-Forum)  in New York door de hypocrisie van deze beweging aan de kaak te stellen. "Als je het internationale recht wilt handhaven en je op het internationale recht wilt baseren, dan moet het internationale recht ook voor Israël gelden" . "Israël is een legitieme staat , die volgens internationaal recht als Joodse staat is ontstaan."

Norman Finkelstein vroeg zich af hoe de BDS beweging op "recht gebaseerde"steun voor de Palestijnse zaak kan krijgen als ze tegelijkertijd de rechten van Israël ontkent. Dat is volgens hem onvolwassen hypocriet gedrag, dat hij niet wil steunen.

Norman Finkelstein heeft een carrière als anti-Israël activist achter de rug deed in het ver;leden schokkende uitspraken zoals dat Israël de Palestijnen in getto's zou opsluiten. Ook gaf hij in het verleden steun aan Hezbollah, door te roepen dat de militaire successen van Hezbollah "overwinningen van bevrijding en overwinningen voor de vrijheid" zijn.

De toehoorders in het publiek begonnen tijdens de speech van Finkelstein te roepen en schreeuwen. Hooggeplaatste anti-Israël-activisten als Lamis Deek en Sherry Wolf rolden met hun ogen en bogen hun hoofd naar beneden, daarmee hun ongenoegen en afkeuring tonende.

Lamis Deek van Al Awda riep tegen Norman Finkelstein dat ze nooit "de entiteit genaamd Israël" zou erkennen. Norman Finkelstein stelde het begrip entiteit aan de kaan en verklaarde dat Israel een gewone staat met rechten , maar ook met plichten is.

Het is niet geheel duidelijk waarom Norman Finkelstein zich de laatste twee jaar tegen een boycot van Israel uitspreekt en waarom hij zo nadrukkelijk tegen de extreem-linkse opvattingen over het ontkennen van het bestaansrecht in gaat. Tenslotte is hij een aanhanger van de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Misschien is het feit dat hem om veiligheidsredenen toegang tot Israël wordt ontzegd, een reden om een beetje te dimmen.

Het is opvallend hoe fel de BDS-activisten tegen de Tweestatenoplossing gekand zijn en hoezeer ze Israël in zijn geheel ontkennen. De boycotactiviteiten zijn dan ook tegen alle producten uit Israël gericht. Daarmee lijkt de BDS-beweging een haast symbolische strijd te voeren, waarin ze alleen zeer extreme dictatoriale regimes aan hun kant hebben.

1 comment:

Jan said...

Norman Finkelstein manifesteert zich steeds meer een het paard van Troje in de linkse kerk.
Jarenlang gekoesterd en omarmd als de Jood als mens, waarmee je de Jood als staat en de Jood als volk straffeloos mee kunt demoniseren en delegitimeren.
Anne de Jong, Sonja van den Ende, Joanna van der Hoek en Jose van Leeuwen om maar eens een paar zelfverklaarde vrienden van het Palestijnse volk te noemen, wier vriendschap steeds duidelijker in een ander daglicht komt te staan.
Wir haben es nicht gewuszt gaat ook niet op, gelet op het interview van bijvoorbeeld de Arabische Hoogleraar As'ad Abukhalil politicoloog aan de California State University,
Stanislaus, op 17 Februari 2012 en in het Nederlands gepubliceert in de Soemoed van 2 Maart 201

Citaat uit dat interview
Finkelstein stelt terecht de vraag of het werrkelijke doel van de BDS het ontmantelen van de staat Israel is. Hier ben ik het met hem eens dat dit zo is. Dat moet worden vermeld als het ondubbelzinnige doel.
Er mag geen verwarring over deze kwestie bestaan. Rechtvaardigheid en vrijheid voor de Palestijnen is niet verenigbaar met het bestaan van de staat Israel.

De diepe afkeer van Israel als staat en de Joden als volk door de aanhangers van het soort Socialisme dat overigens veraf staat van de PvdA ideologie maar nauw aansluit aan de SP en GroenLinks ideologie heeft misschien ook te maken met het fenomeen Kibboets, dat zo succesvol aan de opbouw van de democratische staat Israel heeft meegedragen.
Dat de Joden als eerste en enige deze op socialistische leest gestoelde collectieve samenleving zonder dwang en terreur hebben gebruikt om de jonge staat Israel op te bouwen is nog steeds een gruwel voor het linkse gedachtegoed.