Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, March 23, 2014

De Spagaat van Geert Wilders

We schrijven 2009. In een restaurant te Loosdrecht komt heel islamkritisch, zeg maar islamhatend, Nederland bij elkaar. Namen noemen is niet nodig. Iedereen die kan googlen en op de blogs verkeert, weet wie daarbij waren. De ideoloog van de PVV , Martin Bosma, houdt een korte toespraak over de toekomst van de PVV. Er worden twee vragen gesteld.

Wat is de ideologie van de PVV?
Het antwoord is bevreemdend voor de aanwezige bloggers en journalisten: 'Er is geen ideologie van de PVV'. Er wordt weinig, te weinig, doorgevraagd. Wat betekent deze uitspraak? Is er wel een ideologie, maar wil Martin Bosma het niet uitleggen? Gaat het helemaal niet over ideologie en wil de PVV  alleen maar op de golven van de onvrede meezeilen? Of zijn er twee ideologiën en al naar gelang de situatie wordt de juiste ideologie van stal gehaald? We weten het niet.

Wordt het tijd voor een wetenschappelijk bureau van de PVV?
Dat is de tweede vraag en ook op die vraag komt een onbevredigend antwoord. Het zou toch mooi zijn als de standpunten van de PVV onderbouwd kunnen worden met harde feiten. Hoeveel subsidie gaat er direct- en indirect naar moskeeën? Hoe hoog zijn de criminaliteitscijfers nu werkelijk? Hoe wordt er vanuit Koeweit subsidie aan Nederlandse islamitische organisaties verleend? Martin Bosma wil er niets van weten. Er komt geen wetenschappelijk bureau van de PVV. Naar de reden kunnen we slechts raden.

Ideologie
Qua ideologie verkeert Wilders en de PVV in een spagaat. Geert Wilders is in 2004 uit de VVD gestapt, omdat hij een rechtsere koers wil varen. Een rechtsere economische koers houdt in, dat er minder subsidies, minder uitkeringen, minder zorg en meer eigen verantwoordelijkheid voor het individu wordt nagestreefd. Zeg maar het Republikeinse standpunt uit de VS. Tegelijkertijd steunt Geert Wilders electoraal op de verliezers van de globalisering. Daardoor kan Geert Wilders heel hard roepen dat de grenzen dicht moeten voor Oost-Europeanen, want dat vindt zijn achterban ook en tegelijkertijd is het een uitdrukking van zijn anti-Europa-standpunt. Tenslotte is hij uit de VVD gegooid, omdat hij de toetreding van Turkije tot de EU wilde verhinderen.

Geert Wilders kan ook heel hard standpunten over criminaliteit en handhaving en openbare orde roepen, want dat sluit weer aan bij zijn rechtse ideologie. Tegelijkertijd hebben de bewoners van de oude stadswijken last van die criminaliteit. Er wordt steeds gezocht naar standpunten die de ideologische kloof overbruggen.

Rechtse mannetjes
De weigering om door middel van een wetenschappelijk bureau tot gefundeerde standpunten te komen, heeft te maken met de angst voor concurentie binnen de partij en de angst voor andere dominante rechtse mannetjes. Geert Wilders heeft er een handje van, kandidaten met een lager profiel dan hijzelf uit te zoeken. Helaas is hij daardoor vaak bij mariniers, politieagenten en andere mannetjesputters uitgekomen. Ze moeten wel sterk overkomen, maar hem niet naar de kroon kunnen steken. Geen intellectuelen, want die gaan je op den duur tegenspreken. Geen andere alfa-mannetjes, want die plegen op den duur een paleiscoupe. Het valt allemaal nog niet eens mee. De historie van de LPF toont aan, dat hij het nog vrij lang heeft volgehouden op deze manier.

Bomaanslagen
In de tijd van de oprichting en opkomst van de PVV, lagen de herinneringen van de islamitische aanslagen (9/11; Madrid, London) nog vers in het geheugen. De Hofstadgroep was in Nederland nog actief. Er dreigde voortdurend een nieuwe aanslag. Iedereen was er van overtuigd dat die aanslag in Nederland ook zou komen. Nu zijn we negen jaar verder en er is nog steeds geen grote islamitische aanslag in Nederland gepleegd. Misschien wel dankzij de aanwezigheid van de PVV in het politieke spectrum. Na zo'n aanslag zou er misschien geen plaats meer voor islamieten in Nederland zijn geweest. De mening over de islam is in ieder geval sinds 2005 radicaal veranderd. 70% van de Nederlanders is negatief over de islam. Tegelijkertijd speelt het thema islam geen grote rol meer in het debat.

Crisis
Sinds 2008 is het thema "Marokkanen en Islam" niet meer zo belangrijk. De economische crisis en de bankencrisis is veel belangrijker. En op geen enkele manier kunnen we de islam de schuld van de economische crisis geven. Ook erg, dat er geen eenvoudige oplossingen voor de crisis zijn. Politici kunnen het wel beweren en hard roepen, maar een populistiche- en demagogische aanpak van de crisis is altijd desastreus. Voor de PVV betekent dit, dat de middenklasse moeilijker te bereiken is. Die kiezen voor hun portemonee en dat is een keuze voor een economisch programma: VVD of PvdA. De PVV heeft geen duidelijk economisch programma, omdat alle intellectuelen al weg zijn uit de partij en de spagaat tussen libertaristisch rechts en populistisch links, helaas qua economische standpunten naat links zijn uitgeslagen.

Islamisering
Door het imploderen van de PVV dreigt er nu een weg vrij te komen voor hernieuwde- en met nieuwe energie opgepakte- islamisering van Nederland. Misschien een leuk ideetje voor de PvdA om samen met de VVD de subsidie van moskeeën weer op te pakken. Gek idee zeg je?  Het is al eerder vertoond. Kamerlid Winsemius (VVD) staat aan de basis van de gesubsidieeerde  Marhaba-moskee in Amsterdam. De PvdA was groot voorstander en financieel ondersteunerr van de Blauwe moskee.

7 comments:

Van Kaas said...

De PVV met een wetenschappelijk buro? Dat is moeilijk voorstelbaar. Dommigheid is de basis van die partij. Als de PVV niet kortzichtig alle Islamieten over dezelfde kam scheert komt begrip voor en samenwerking met Islamieten veel te dichtbij. Dat kan de bedoeling niet zijn, toch?

Steun voor Islamitische anti-fascistische stromingen zal de PVV dwarsbomen. De Wilderse dommigheid heeft er er voor gezorgd dat de koppeling tussen fascisme en Islam nu makkelijk kan worden weggezet als holle PVV retoriek en de Marokkaanse Leider der Gelovigen zal dankbaar zijn voor Geert de boeman die zijn kudde bij elkaar drijft.

Jan said...

@van Kaas,Geef ons eens een link naar de website van die "Islamitische anti-fascistische stromingen."

De algemene niet politiek correcte opinie is namelijk dat er niet zoiets als een "Islamitische anti-fascistische stroming." bestaat.

Ook blijkt dat de PVV kiezer voor het grootste deel uit de zogenaamde hogere opgeleiden en hogere inkomensgroep bestaan. En in de landelijke verkiezingen blijken vooral de PVV kiezers met een laag inkomen naar de SP te zijn overgestapt. (bron Maurice de Hond)

Van Kaas said...

@Jan, Islamitische anti-fascistische stromingen is mijn beschrijving, ik ken er geen die zich zo noemt. De Islamitische wereld kent, net als de Christelijke, vele politieke stromingen. Linkse, rechtse, conservatieve en humanitaire. Hoe je die benoemt is een kwestie van smaak, net als hier. Zo noem ik het Marokkaanse bewind fascistisch en de oppositie daartegen anti-fascistisch voor zover het geen extreme trekjes vertoont. Ik denk aan links zoals Jadaliyya maar natuurlijk ook aan Aminatou Haidar van Codesa.

Hoger opgeleid is wat mij betreft niet synoniem met verstandig, of humaan. Ik zie vooral hoger opgeleide arrogantie in Nederland.

Van Kaas said...
This comment has been removed by the author.
Jan said...

De islamitische wereld kent vele stromingen, met als gemeenschappelijk kenmerk "onverdraagzaamheid," tegenover de andere stroming, en tegenover andere religies.

Er zijn natuurlijk individuen en kleine groepjes die een vreedzame tolerante Islam nastreven, maar die zijn zo marginaal, dat het misleidend is om ze naar voren te schuiven als een groeiende en relevante beweging in de Islam.

Daarbij komt dat de Islam in vele opzichten zich profileert als een ideologie. Een ideologie die werelddominantie nastreeft, en de wereldwijde vernietiging van de Joden.

Zorgwekkend hierbij is de sympathie vanuit de linkse beweging hiervoor, die daarmee de vergelijking met de rol van de Nationaal Socialistische Beweging in de vorige eeuw met glans doorstaat.


Van Kaas said...
This comment has been removed by the author.
Van Kaas said...

Beste Jan,
Het is politiek rechts dat het Marokkaanse bewind altijd heeft gesteund, net zoals dat vroeger Suharto heeft gesteund. Tegenwoordig wordt steeds duidelijker dat rechts Al Kaida groepen steunt als dat zo uitkomt bij de vernietiging van Kadaffi's bewind of Syrie.
Politiek rechts in Nederland geeft liever NATO steun aan Al Kaida dan dat het linkse groepen steunt, en niet toevallig terwijl Rutte Wilders' gedoogsteun had.

Ja, Islamieten die dromen van de wereldheerschappij vormen een probleem. De koning van Marokko en de bazen in de Golf hebben al een flink deel in handen. Vooral Marokko is een probleem voor de buurlanden Algerije, West-Sahara en Spanje. Maar zelfs in Marokko is niet iedereen daar blij mee. Je kan dat afdoen met een schouderophalen. Je kan afgeven op de linkse beweging. Maar je eigen beweging gaat dan neerwaarts, zinkend :-)