Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, March 28, 2014

JMNA: Marokkanen op bezoek in het torentje

Door de grote commotie over Marokkanen en de "Minder, minder, minder"-oproep door Geert Wilders van de afgelopen week, zijn we helemaal vergeten hoe moeilijk de Marokkanen het eigenlijk in Nederland hebben. Gelukkig heeft de Marokkaanse gemeenschap nog enkele vertegenwoordigers in het leger en in de moslimbroederschap, die het standpunt aan de Minister-President Mark Rutte en de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher over kunnen brengen.

Deze week kwamen Yassin Elforkani , Aissa Zanzen, Mohammed Ajouaou en Mostafa Hilali naar het torentje om hun zorgen over discriminatie, hoge werkloosheid onder Marokkanen, schooluitval en criminaliteit te uiten.

Toch nog een beetje JMNA, kan je zeggen. Wie zijn deze zelfbenoemde vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap?

Yassin Elforkani is woordvoerder van de centrale islamitische koepelorganisatie CMO en heeft banden met de moslimbroederschap. Carel Brendel schrijft in 2013 over hem:

"Uitgerekend Yassin Elforkani, de woordvoerder van moskeekoepel CMO, stond aan het hoofd en is nu vice-voorzitter van een stichting (Europe Trust Nederland), die met geld uit Koeweit islamitische centra heeft gesticht in Amsterdam-Slotervaart en in de Haagse Transvaalbuurt. Dan valt het niet mee om namens het CMO tewaarschuwen voor Marokkaanse en Saoedische inmenging in de opleiding van imams. Afgelopen weekeinde nog was de CMO-woordvoerder medeorganisator van een Europees jongerenkamp, dat werd gesponsord vanuit Saoedi-Arabië (door de World Assembly of Muslim Youth, een missie-organisatie van de Moslimbroederschap) en Koeweit (door het ministerie van religieuze zaken)."

Aissa Zanze stond voor de PvdA op de kandidatenlijst van de Gemeenteraadsverkiezingen en wordt door Geenstijl als Beroeps Klaaglaaf betiteld:

"Aissa Zanzen. Beroeps-klaaglaaf namens de Marokkaanse gemeenschap. De onvolprezen Carel Brendel lichtte zijn doopceel al eens, en kijk aan. Zanzen was voorzitter van de Moslimomroep, tussen één van de 94 failissementen in. Zelfverklaard benadeelde in het proces tegen Geert Wilders. Vice-voorzitter van de Unie van Marokkaanse moskeeën. Mede-organisator van een Koranwedstrijd om het imago van de islam te verbeteren, en daarbij gezellig toenadering zoekend tot Yusef Qaradawi, baas van de moslimbroederschap. 

Aissa Zanzen is betrokken bij de FION (gefinanciert door de moslimbroederschap).

Mohamed Ajouaou is universitair docent theologie aan de VU en hoofd geestelijke verzorging bij het Ministerie van Justitie.

Mostafa Hilali, is majoor in het nederlandse leger en werkt bij het ministerie van Defensie. Mostafa Hilali is ook bestuurslid van het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam.

Twee Marokkanen die in de staatsinstituties meedoen en twee Marokkanen die duidelijke banden met de moslimbroederschappen hebben en bovendien door Koeweit gefinancierd worden. Is dit de gevreesde islamisering die na een eventueel uiteenvallen van de PVV opnieuw in volle sterkte door kan zetten?

Vinger aan de pols houden Carel Brendel!!!

1 comment:

Van Kaas said...

Marokkanen zijn in meerderheid Islamitisch en hun koning is de godsdienstig leider. Veel terechte kritiek hier is gericht op islamitische clubs. Maar hoe komt het toch dat die koning in de beschouwingen van Keesje en Carel buiten beschouwing blijft?