Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, June 03, 2014

Gelukkig: Doorstart JMNA

Aan: Erwin Brugmans
Onderwerp: DOORSTART VAN HET JMNA
Na de moeilijke periode van afgelopen 1.5 jaar wil het huidige bestuurs van het JMNA een doorstart maken.  
Van vele kanten vernamen wij dat men het bijzonder betreurde dat het JMNA een laatste zeer succesvolle bijeenkomst georganiseerd had op 5 mei 2014 in pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Diverse mensen meldden zich aan om daadwerkelijk een doorstart van het JMNA te ondersteunen.
Na rijp beraad is besloten  HET GEHELE NETWERK VAN HET JOODS MAROKKAANS NETWERK AMSTERDAM uit te nodigen voor een plenair doorstart bijeenkomst met agenda.
WOENSDAG 25 JUNI
OM 20.00
ZAAL BOVEN REST. BELCAMPO ( ter beschikking gesteld door eigenaar !!)
TOLLENSTRAAT , DE HALLEN ( zijstraat Kinkerstraat naast de ING bank)
AMSTERDAM
GAARNE DOORGEVEN VAN JE KOMST AAN:
Een van de doelen is het vormen van een 10 of 12 koppig kernbestuur bestaand uit mannen, vrouwen, jongeren vanuit zowel de Joodse als Marokkaanse gemeenschappen.
Andere doelen zijn:
Een open en transparante werkwijze met een regelmatig informatie stroom naar het gehele netwerk toe.
De kerngroep / het bestuur  niet alles gaat organiseren en er ook geen vaste evenementen organisator aangesteld zou hoeven worden.
Met zo weinig mogelijk financiele middelen een zo optimaal en slim mogelijk resultaat boeken.
Een werkgroep publiciteit en media in te stellen ( 4 personen !!!)
Op deze plenaire bijeenkomst kan natuurlijk  iedereen zelf komen met doelen , aktiviteiten dan wel prioriteiten.
Deze dag wordt natuurlijk schriftelijk vastgelegd en het verslag verstuurd naar het netwerk incl vervolg bijeenkomsten etc.
Idee:
JMNA : JMS??? Joods.Marokkaans.Samenwerking