Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, August 18, 2014

Gaza-demo niet hallal

Salafistisch prediker Abou Moussa, van de Ware Religie is er heel duidelijk over: Echte moslims (salafisten) mogen niet meer naar de Gaza-demonstratie. Waarom niet?  Is niet hallal.

Op zijn Facebook-site legt Abou Moussa uit waarom:


Demonstreren terwijl de vrouwen tussen de mannen staan en er wordt muziek gespeeld en gerapped en er wordt homosexuele propaganda gemaakt. Het is allemaal niet zoals de Profeet dat gedaan zou hebben. Daarom mag een salafist, die probeert te leven zoals de gelovigen in de zesde eeuw leefden, niet naar zo'n demonstratie toe. Het is maar de vraag of een vrouw in haar eentje mag demonstreren, zonder begeleiding van een man. Jose van Leeuwen, let je even op?

Dit is de gehele tekst van de aanbeveling van Abou Moussa:

"Demonstratie of Fitnah?! 

Een waarschuwing voor deze "Gaza-demonstraties" die in feite Fitnah-bijeenkomsten zijn!

Ter verduidelijking; Wij zijn niet van mening dat demonstraties op zich Haraam zijn of een Bid'ah zijn zoals bepaalde Moslimgroepen wel van mening zijn, en vele vooraanstaande en gerespecteerde geleerden hebben gesproken over de toelaatbaarheid van demonstraties, maar het demonstreren kent wel haar regelgevingen welke ervoor moeten zorgen dat de demonstratie binnen de Islamitische normen en waarden blijft. Indien deze niet gehandhaafd worden, kunnen we niet spreken van een Halal demonstratie.
Morgen (zondag 17 Augustus) is er een Gaza-demonstratie gepland in Utrecht, zoals er vele pro-Gaza demonstraties zijn gehouden de afgelopen weken. Wij raden sterk af om hierbij aanwezig te zijn nadat we het programma te zien hebben gekregen (Zie ge-uploadde foto). Naast het feit dat dergelijke demonstraties natuurlijk al bekend zijn, toont dit programma ook dat er niet gelet wordt op (alle) Islamitische regelgevingen.

Aldus is het essentieel om weg te blijven van dergelijke demonstraties waarin het de norm is dat de Sharie'ah-regelgevingen overtreden zullen worden. Zoals bijvoorbeeld;

Vrouwen dienen niet onnodig te mengen met mannen, en dienen ├╝berhaupt niet zonder correcte Hidjaab naar buiten te gaan met make-up en onfatsoenlijke kledij. En het mag wel duidelijk wezen dat op dergelijke demonstraties allerlei soorten vrouwen afkomen; zowel zondige Moslimvrouwen alsook vrouwen die niks van doen hebben met de Islaam en zich dus ook niet kleden naar de Islamitische fatsoensnormen. Het past de Moslim met eer niet om te verblijven tussen schaars-geklede en eerloze vrouwen. Dit naast het feit dat vele geleerden het ├╝berhaupt niet toestaan voor vrouwen om te demonstreren.

Daarnaast wordt er -ondanks de verscheidenheid van het programma- geen tijd gegeven voor het Dohr-gebed. Oftewel wordt het verplichte gebed uitgesteld om te kunnen zingen en rappen?

Hiernaast is muziek zowiezo verboden volgens Idjmaa' [overeenstemming van de geleerden], en de realiteit is dat dergelijke demonstraties soms net festivals lijken met al de optredens, dans, zangers, rappers, geklap, gefluit, tot zelfs geflirt en erger aan toe.

Een ander feit is dat vele slogans die worden geroepen, of op de spandoeken staan bij dergelijke demonstraties on-Islamitisch van aard zijn of zelfs tegenstrijdig aan de Tawhied zijn, zoals slogans ter propagering van de democratie of "gelijkheid voor alle religie's, politieke voorkeuren, seksuele geaardheid" en dergelijke. Het past wederom de Moslim met eer niet om te verblijven tussen democraten, seculieren, homoseksuelen, duivelaanbidders of dergelijke rotzooi.

Weer een ander feit is dat dergelijke Palestina-demonstraties overlopen van het nationalisme. Want hoe logisch is het nou om bij een GAZA-demonstratie steeds tientallen TURKSE vlaggen te zien, maar geen enkele Islamitische vlag... Gaza is een Islamitische kwestie en geen Turkse of Arabische kwestie!

En om tot slot te bewijzen dat dergelijke demonstraties ├╝berhaupt niet Islamitisch van aard (mogen) zijn; "ISIS-vlaggen" (lees; Islamitische vlaggen) zijn verboden door gemeente en politie.

Laat dus je Islamitische enthousiasme geen reden zijn om je te begeven tussen dergelijke Fitaan. Een Halaal-Doe'aae tijdens je nachtgebed zal waarschijnlijk meer uitmaken dan het Haraam-mengen met een bende democraten, prostituees en homoseksuelen.

Wallaahoe A'lam.
Ahlus-Sunnah Publicaties"

(artikel geschreven met dank aan Carel Brendel)

1 comment:

Frans Groenendijk said...

Wanneer je niet beter wist zou je denken dat het een persiflage was.