Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, November 25, 2014

De Vrienden van Gretta

Een intelligente lezeres whatsappde mij wanhopig, of ik eens wat meer over de Nederlandse vriendjes van het Lijdende Palestijnse Volk zou kunnen opschrijven, zodat de kennis over de Pro-Pallies eens een wat breder publiek toegankelijk gemaakt zou kunnen worden. Ik voldoe graag aan dit verzoek.

De Pro-Pallie-Vrienden in Nederland zijn grofweg te verdelen in vier groepen: PFLP/Fatah-aanhangers, HAMAS-knuffelaars, oprechte mensenrechtactivisten en religieuze dwaallichten. Helaas heeft het geen zin iedereen in het juiste hokje te duwen en te zorgen dat ze in hun eigen groepje blijven, want er zijn altijd overlappingen en mensen die overlopen en mensen die helemaal niet in een stereotype passen. De laatste categorie kan je ook als "Palestijnse Alleseters" kwalificeren.

Aangezien we komende maandagavond massaal naar de Balie fietsen, om eens een leuk debat tussen een Palestijnse Assad-aanhanger (Sonja van den Ende) en tutti zichzelfrespecterend zionistisch Nederland te horen,  gaan we het vandaag hebben over de vrienden van Gretta Duisenberg.

Gretta Duisenberg is al jaren een fervent aanhanger van de Palestijnen en heeft daarom ook haar eigen stichting "Stop de Bezetting" opgericht. Aanvankelijk zaten er nog respectabele mensen zoals een oud-ambassadeur en een tot de islam bekeerde Nederlander in de stichting, maar sinds juni van dit jaar heeft de Stichting Stop de Bezetting slechts twee bestuursleden: Gretta Duisenberg en Sonja van den Ende.

Door de contacten en bestuursfuncties van Gretta Duisenberg kan je deze stichting in de categorie "Hamasknuffelaars" indelen. Gretta is adviseur van de Free Gaza Movement en is adviseur van het door Iran gefinancierde "Global March to Jerusalem". Daarmee  kiest ze de kant van de connectie Iran-Assad-Hamas. Door Sonja van den Ende in haar bestuur op te nemen, wordt er een belangrijke connectie met het Syrische Assad-regime in haar stichting geïntroduceerd. Iran steunt de Syrische dictator Assad nog steeds met wapens.


Ter relativering moet opgemerkt worden dat het Gretta Duisenberg vooral altijd om Gretta zelf gaat en dat de keuze voor Hamas op geen enkele manier te maken heeft met een direct belang of overtuiging. De Hamas-fractie is de meest gewelddadige en haatdragende en daarom past Gretta er goed bij thuis. Je zou een psychiater moeten zijn om nog andere beweegredenen te ontdekken.

Opvallend gegeven, dat Gretta Duisenberg zich sinds 2012 haast niet meer in het openbaar heeft laten zien en ook bij de laatste Gaza-oorlog geen toespraak heeft gehouden of demonstratie heeft bezocht. De keuze voor Sonja van den Ende als mede-bestuurslid is waarschijnlijk ook ingegeven door de onstuimige daadkracht van Sonja van den Ende, die voor Gretta de zaken verder kan afhandelen.

De relatie tussen Gretta Duisenberg en Anja Meulenbelt raakte rond 2005 ernstig gebrouilleerd , doordat Gretta Duisenberg  de neiging heeft als een meeuw aan te komen vliegen, alles onder te schijten en dan weer weg te vliegen, de onthutste Palestijnse Lijdende Bevolkering in ontreddering achter latende. Gedurende het hele jaar doet Gretta niks liefdadigs of menslievends, maar als ze in Gaza is, dan speelt ze de Grand-Dame, met haar diplomatieke paspoort. Dat stoort de Moeder aller Palestijnen, Anja Meulenbelt, dusdanig, dat je deze twee nooit meer bij elkaar ziet.

Een ander smetje op het blazoen van Gretta Duisenberg, is de inschatting van de burgeroorlog in Syrië. President Assad heeft de Hamas-vertegenwoordiger uit zijn land gejaagd, de Palestijnse vluchtelingen uitgehongerd en zelf bommen op Palestijnse wijken gegooid. Hoe kan je dan nog de lijn Iran-Assad volgen?  Het is een vraag, waar we van Gretta Duisenberg geen antwoord op krijgen. Simpelweg, omdat ze zich niet met dit soort futiliteiten bezighoudt.

De aanhangers van Hamas in Nederland worden intussen steeds religieuzer en de moslimbroederschap krijgt steeds meer invloed op deze stroming. Dat was tijdens de laatste Gaza-demonstraties goed te zien aan de gele ballonnen met het Rabia teken (Drie- of vier vingers). Het is de vraag of Gretta Duisenberg, met haar extreem-linkse achtergrond zich nog in deze religieuze setting thuisvoelt en of de Hamas-aanhangers haar nog wel accepteren.

Geen gemakkelijk leven dus, voor een Hamas-aanhanger op elitair niveau, daarom is het maar de vraag of we in de toekomst nog veel van Gretta Duisenberg zullen horen. Deste meer van haar jonge vriendin Sonja van den Ende, aanstaande maandag in de Balie.

14 comments:

Tal said...

Tendentieus verhaal weer van Keesje. Ik ben geen sympathisant van mevrouw Duisenberg, maar daar gaat het in mijn reactie hier niet om. Het ontbreekt nogal aan argumenten en van bronnen en bronvermeldingen lijkt hij nooit gehoord te hebben. Verder staan er vreemde kronkels in het verhaal. Zo blijkt eerst dat pro-Palestijnen grofweg in te delen zijn in vier groepen, vervolgens blijkt dat toch een beetje tricky en zijn mensen niet zo in stereotypen in te delen. Alsof dat laatste belangrijk zou zijn. Keesje betreurt het dat mensen in niet in een hokje gedouwt kunnen worden ("Helaas heeft het geen zin...."). Iets verderop heeft hij het over "respectabele mensen". Gut nee. Ik krijg er eigenlijk altijd een beetje de kriebels van, van "respectabele mensen", maar goed we gaan verder. Maar eens iets over gebrek aan bronnen. Keesje schrijft: "De aanhangers van Hamas in Nederland worden intussen steeds religieuzer en de moslimbroederschap krijgt steeds meer invloed op deze stroming." Einde citaat. Oh ja? Religieuzer? Hoor je ze harder bidden of zo? Ik wil Keesje best geloven als hij het over de Moslimbroederschap, maar bronnen graag. Tot slot spelen allerlei allergieen op als ik lees over "extreem linkse achtergrond". Tja, voor Keesje is alles links van hem misschien links, inclusief CDA en dan is Groen Links of SP al gauw extreem natuurlijk. Afijn, veel plezier maar weer in De Balie.

Jan said...

@Tal, Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid behoeven geen bewijs. (Algemeen begrip in het justitieel recht) In dit artikel over Gretta staan geen nieuwe feiten vermeld, die we nog niet wisten laat staan moeten worden toegelicht.
Daarentegen zou jezelf je beschuldiging in het vorige artikel, beter moeten onderbouwen, want daar ontbreek toch echt het één en ander aan.

Tal said...

Ik wist niet dat ik voor de rechtbank stond, Jan. Goed, ik beken, althans wat die andere rechtzaak (het vorige artikel) betreft. Tevreden? Wat het huidige artikel betreft, staan er inderdaad geen nieuwe feiten vermeld. Er staan sowieso amper feiten in. Het is in de eerste plaats stemmingmakerij.

Jan said...

@Tal, Het zich bedienen van vage bewoordingen, toont vooral een gebrek aan kennis van zaken aan.

N.C Woord said...

Het lijkt zowaar wel alsof meneer Tal sympathieën koestert voor Frau Duisenberg. Het is wel opvallend hoe hij in de bres spring voor deze Zwarte Weduwe.

Keesje Maduraatje said...

@Tal: De afgelopen zomer heb ik vier pro-Gaza-demonstraties bezocht en mijn eigen waarnemingen gedaan. De gele ballonnen duiden op een toenemende invloed van de moslimbroederschap. Ik zie vertegenwoordigers van Hamas, waar ze vroeger niet waren. Toenemende religieuze invloed op bewegingen die vroeger seculier communistisch geleid werden.
De indeling in categorien heb ik gemaakt om de geachte lezers van dit blog duidelijk te maken dat je niet zonder meer alle Pro-Palestijnen op één hoop kunt gooien.

Als wij hier naar de synagoge gaan, dan zien we met eigen ogen de invloed van IS en muslimbrotherhood op de Nederlandse samenleving, namelijk door de verhoogde bewaking. Die situatie ken jij al veel langer als je in Israel naar de supermarkt gaat of in de trein wilt stappen.

Je moet wel je ogen willen openen . Wie oren heeft, die hore (Marcus 7)
Wij dealen met de aanhangers van Iran en Hamas in ons land, doe jij hetzelfde in jouw land.

Tal said...

Toch bepaald geen vage bewoordingen. Ik had toch duidelijk gesteld dat ik "geen sympathisant van mevrouw Duisenberg" ben, N.C. Woord.

Tal said...

Jan schreef: "Het zich bedienen van vage bewoordingen, toont vooral een gebrek aan kennis van zaken aan." Einde citaat. Ik ga deze voordragen als Quote van het Jaar, Jan. Subliem en helemaal mee eens, laat ik dat voorop stellen. Onder het motto "Verbeter je kennis, begin bij jezelf", wat denk je er zelf aan te doen, Jan?

Keesje Maduraatje said...

sommige feiten worden als tendentieus ervaren

N.C Woord said...

Misschien kan meneer Tal zich beter gaan verdiepen in de materie van Hamas, Palestina en overige problematiek in het midden oosten in plaats van vliegen afvangen en op woorden pakken. Want veel kennis van zaken heeft meneer Tal niet zo. Gebakken lucht is wat hij schrijft,
loze woorden om wie hij bekijft.

Dat is bijna zo zinloos als mee Lijden met de Palestijnen.

M.vr.gr. N.C. Woord

Jan said...

De persoon onder het pseudoniem "Tal" vertoont duidelijk het gedrag van een internet Trol.

Tal said...

Tal is geen pseudoniem. Zo heet ik echt. Had dit al gemeld. Verder ben ik ervaringsdeskundige wat betreft het Midden-Oosten, althans voor het deel dat Israel heet.

Tal said...

Ach ja, doe me maar af als een internet trol, lekker makkelijk. Laat maar Jan. Het is de energie niet waard om verder te reageren. Die Gretta Duisenberg verdient helemaal niet verdere aandacht. Over haar te bloggen is eigenlijk al te veel van het goeie. Er zijn echt veel belangrijker zaken die aandacht vragen.

N.C Woord said...

Hopeloos discussiëren met meneer Tal. Bronvermeldingen staan in de blog en daarnaast is veel info over Frau Gretta terug te vinden op internet, dus ik begrijp de non-discussie niet, want het gaat niet inhoudelijk over het artikel.