Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, December 29, 2014

Perdiep Ramesar gaat in de 'memory hole'

Het is 1984, maar dan dertig jaar later. Alle artikelen die journalist Perdiep Ramesar ooit voor Trouw schreef, zijn niet alleen op de website van Trouw, maar ook uit de Koninklijke Bibliotheek (mediadienst LexisNexis) verwijderd. Daardoor is een onderzoek naar zijn bronnen , door derden, onmogelijk geworden.

In het beroemde boek '1984' van George Orwell is een hele afdeling van de Staatssicherheit bezig bronnen, artikelen en documenten, die niet meer in de huidige politieke lijn liggen, in een prullenbak, genaamd 'memory hole' te sodemieteren. Dat wat niet mag zijn, mag ook niet gelezen worden. Het is niet waar en het is nooit gebeurd.

Er wordt wel eens gezegd, dat in het digitale tijdperk niks verloren gaat en je privacy daarom niet zeker is. Dat geldt echter niet voor de hoofdredactie van Trouw. Het is bekend dat de zittende hoofdredactie van 'misschien wel de beste krant van Nederland' vuistdiep in het schandaal Perdiep Ramesar steekt. Jarenlang schreef Perdiep Ramesar voor de krant en er werd nooit echt controle op de bronnen en feiten gepleegd. Veels te bij dat er eindelijk eens een 'allochtone' journalist zulke prachtige artikelen schreef. De artikelen waren inderdaad prachtig, maar toch meer fictie dan werkelijkheid.

Gelukkig hebben we de artikelen die Perdiep Ramesar voor de Haagsche Courant schreef nog. Daar zijn pareltjes bij zoals: "Ook de naturist moet zijn mobieltje kwijt"(20 januari 2004) ,"Kroesje, het multiculturele zusje van Loesje"(14 juli 2003), "5 vragen aan Perdiep Ramesar - 'Ik leg m'n cultuur uit aan blanken'"(13 januari 2007)   en 'Bestel uw verhaal' (12 Mei 2004), waarin wordt aangekondigd dat Perdiep Ramesar achter te telefoon zitten te wachten op lezers van de krant die een mooie scoop hebben om een artikel over te schrijven. Wat dacht je van 'Shariadriehoek' ? In totaal schreef Perdiep Ramesar 664 artikelen voor de Haagsche Courant, en later AD en erbij horende regionale dagbladen. Dat kan toch niet allemaal slecht zijn geweest?

Perdiep Ramesat werd in januari 2007 nog uitgeroepen tot Hindoestaan van het Jaar, in de sectie literatuur. Hij  versloeg  zijn concurenten Anil Ramdas en Dewanand, die enige tijd in de gevangenis zat vanwege het sturen van poederbrieven namens Al Qaida en later de geniale scribent van Frontaalnaakt werd.

De redactie van Trouw had dus kunnen weten dat Perdiepo Ramesar weliswaar al jarenlang succesvol en gewaardeerd journalist van de Haagsche Courant was, maar dat literatuur hem meer aan het hart lag dan feitenjournalistiek. Toch hield dat de adjunct-hoofdredacteur van Trouw, Martijn Roessingh, niet tegen om samen met Perdiep het boek met de
treffende naam "Slaven in de Polder" te schrijven. Martijn Roessingh is dan ook gepromoveerd op het thema "Ethnische conflicten". Nou daar weet Perdiep Ramesar gelukkig veel van.

Slechts één enkel Trouw artikel is van de glanzende journalistieke carriere met een grote duim overgebleven: " Mevrouw, help mij, ik moet mijn huis uit" (29 september 2010) , ook in dit artikel wordt de mevrouw die haar huis uit moet niet met name genoemd. Misschien zit ze er nog gewoon. We weten het niet en kunnen het niet meer controleren.

Ik hoop dat de Haagsche Courant-artikelen van Perdiep Ramesar gewoon in de Koninklijke Bibliotheek (mediadienst LexisNexis) blijven staan. Al was het maar om af en toe na te lezen hoe je met een hele grote duim en literaire kwaliteiten, toch nog heel ver in de journalistiek kan komen.


No comments: