Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, January 27, 2015

Haatzaaien op onze Universiteiten

Naar aanleiding van de actuele discussie over radicalisering- en islamitische propaganda op de Nederlandse universiteiten, heb ik enkele voorbeelden en links verzameld:

(in willekeurige volgorde)

1) Ali Al-Jaberi (politicoloog aan de UVA) en zijn broer Abulkasim Al-Jaberi (journalist) geven een lezing op de University College Leiden over de aanslagen in Parijs.
https://www.facebook.com/events/1541723336084597/

Abulkasim Al-Jaberi heeft contacten met de moslimbroederschap en Hamas, is meerdere keren opgepakt, wegens geweldpleging, ordeverstoring en majesteitsschennis.

2) Houda Stitou , werkzaam bij het pensioenfonds KLM Kabinepersoneel, wordt opgepakt voor het verstoren van een theatervoorstelling van de Israelische theatermaakster Lia König. Houda Stitou organiseert meerdere anti-Israelische betogingen , waarbij wordt opgeroepen Israel te boycotten.
Hamas vertegenwoordiger Amin Abu Rashed is prominent aanwezig bij deze demonstraties en bij de organisatie.

3) Gazaboot opvarende Anne de Jong geeft les aan de UVA. Medeopvarende op dezelfde gazaboot: Amin Abu Rashed, financier van Hamas en vertegenwoordiger van Hamas in Nederland.

4) Martijn Dekker, antropoloog aan de UVA (promotiethema: Occupational Hazards: Providing Human Security in the Palestinian West Bank in the Context of Israeli Occupation. , was één van de academici die zich voor het meevaren op de Gazaboot had opgegeven. Door de internationale campagne tegen deze met terreurgeld gefinancierde onderneming, zag hij van deze deelname af.

5) Antropoloog Martijn de Koning geeft buitengewoon ongenuanceerde en vooringenomen colleges over het Lijden van het Palestijnse Volk op verschillende universiteiten.  De salafismedeskundige identificeert zich dermate met het onderwerp, dat hij ook een feestje ter gelegenheid van de moord op Theo van Gogh bezoekt. Dit jaar deed Dr. Martijn de Koning mee aan een demonstratie voor het sluiten van de speciale terrorisme afdelingen in de gevangenissen van Rotterdam en Vught.
6) Miriyam Aouragh, is lid van de Internationale Socialisten. Ze organiseerde een herdenking ter gelegenheid van de moord op Hamas-oprichter Ahmas Yassin, die opriep tot zelfmoordaanslagen op Israëlis, tijdens de tweede intifada. Natuurlijk mag zo'n heldere geest niet ontbreken op de Nederlandse universiteit: Miriyam Aouragh geeft les aan de UVA.

7) In januari 2015 organiseert het comitee "Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP)" een discussie over het "Israelvrij maken" van de Vrije Universiteit. De bijeenkomst wordt verplaatst naar een locatie buiten de universiteit. Tijdens de bijeenkomst worden twee Joodse studenten bedreigd. Later worden op het forum van het comitee , foto's van de studenten en vermeende politieke tegenstanders gepubliceerd. Voorzitter Thomas van Beersum werd in 2013 al eens op de Filipijnen gearresteerd wegens geweld tegen de politie.
Ook na de avond over Israël hielden de bedreigingen niet op. Ook ondergetekende werd te verstaan gegeven, dat er een aangifte wegens smaad zou volgen indien bepaalde feiten gepubliceerd zouden worden.


Sunday, January 25, 2015

Islamisering van Nederland, na de aanslagen in Parijs

Je zou verwachten dat de aanslagen in Parijs als 'wake up call' voor Europa werden begrepen. Miljoenen mensen liepen met "Je Suis Charlie"-borden op de straten van Europese steden. Dat zou voor de hoofdredacteuren en politici toch een teken aan de wand moeten zijn. Het is allang Vijf OVER Twaalf!

Niks van dat alles. De redacties van de NPO kunnen niet googlen. De Universiteitsbesturen kunnen niet lezen en Radio-DJ's schijten in hun broek. Nederland is wéér een stukje verder geïslamiseerd, ná de aanslagen in Parijs. Enkele voorbeelden:

Tot nog toe was Appa een criminele rapper die op lachwekkende Gaza-demonstraties af en toe iets heel erg fouts riep. "Fuck de Talmut", riep hij bijvoorbeeld bij een Hamas-bijeenkomst op de Dam in Amsterdam. Of hij rapt vage shit op een Gaza demo in Rotterdam.

Na Charlie Hebdo mag rapper Appa bij de NPO optreden en wordt als serieuze gesprekskandidaat tegenover Annabel Nanninga van Jalta gezet.

Twee jaar geleden kwamen we de dichter Derek Otte tegen als spreker op een zeer dubieuze bijeenkomst van de Moslim Studenten IQRA op de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Dries van Agt mocht daar zijn gal spuwen en Derek Otte deed daar nog eens een literair islamitisch sausje overheen.  Derek Otte is woordkunstenaar en full-time moslim.

Na Charlie Hebdo, mocht Derek Otte optreden in de show van Eva Jinek. Tot grote tevredenheid van Jinek trouwens.

Na Charlie Hebdo, mocht Peter R de Vries de Nederlandse TV zeggen dat de redacteuren van het anarchistische blad toch wel heel dom waren geweest om de profeet af te beelden.


Na Charlie Hebdo
gaf de vroegere LPF minister Herman Heinsbroek weer eens een interview en stelde daarin: "De staat Israël kan beter van het Midden-Oosten naar de Verenigde Staten worden verplaatst. ‘Dan creëer je misschien eindelijk rust in de wereld'"

Na Charlie Hebdo, roept DJ Giel Beelen , prime time op DWDD: ""Ik vind dat krantje Charlie Hebdo echt een hype van niks". Als hij helemaal niks had gezegd, was de schade nog beperkt, maar dit is een regelrechte knieval voor de islam.

Ali Al-Jaberi mag op het met NPO-geld gefinancierde VARA-blog Joop, de Rotterdamse burgemeester uitschelden voor "Huis-Moslim". De gebroeders Al-Jaberi kunnen namelijk zelf geen enkele originele gedachte produceren en baseren hun gehele politieke ideologie op de Amerikaanse strijder Malcolm X (Uit de jaren zestig).

De overige islamiserende uitingen na de aanslagen in Parijs zijn op dit blog al behandeld. Abulkasim Al-Jaberi mag op de Vrije Universiteit pleiten voor een "Israël-vrije VU", maar wordt door zware druk van buitenaf naar een obscuur zaaltje in Amsterdam verwezen.

Achteraf gezien nog een aardig succesvolle aanslag op de Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt. Zelfs de mediagezichten die niet sidderend van angst in een hoek kruipen, doen met hun relativerende en schadelijke opmerkingen meer dan twintig AK47 kunnen bereiken.  Nederland islamiseert.

PEGIDA Oslo verliest zijn baan


Nu vallen er hele harde klappen in het land waar het ijs nooit smelt. Max Hermansen (54), de leider van PEGIDA Noorwegen, organiseerde een demonstratie tegen de islamisering van Europa en raakte prompt zijn baan kwijt. De onderwijzer geeft les aan twee openbare scholen. Bovendien heeft Max Hermansen een part-time baan bij een bureau voor stageplaatsen in service en transport, waar veel moslimleerlingen gebruik van maken. Door zijn uitspraken tijdens de demonstratie, vindt de directie dat zijn profiel niet meer aansluit bij het beleid van de school. Weg part-time baan.

"Na de eerste Pegida mars werd ik gebeld door Opplæringskontoret. Ze hadden een beleidsgesprek gevoerd en besloten  dat ik, vanwege mijn PEGIDA-betrokkenheid, in het voorjaar niet meer les hoefde te geven.  Ik antwoordde dat we een mondelinge overeenkomst hadden, maar er werd vervolgens verteld dat er geen schriftelijke overeenkomst kwam." zegt Max Hermansen tegen de Noorse krant Aftenposten.

Volgens Hermansen hield hij 5-6 logistieke cursussen voor ongeveer 120 studenten in de afgelopen vier jaar. De meeste leerlingen hebben een islamitische achtergrond.

De Pegida leraar is er nu ziek van geworden en kan ook niet meer op de openbare scholen lesgeven.
Er wordt kritiek op hem uitgeoefend, omdat hij demonstreert , terwijl hij ziek is.

Geblokkeerd van Facebook
Hermansen zegt dat hij in de afgelopen dag is geblokkeerd van Facebook, zowel als individu en als beheerder van de Pegida groep die hij beheert.

"Het is jammer dat het politiek correcte Facebook weer toe slaat. Het gaat over kritiek op de profeet Mohammed", zegt hij tegen Aftenposten.

Saturday, January 24, 2015

Noorwegen zit in zijn maag met terroristenleider Mullah Krekar

Sind de jaren tachtig is Noorwegen kampioen in het toelaten van dubieuze mensen. Eén van die mensen is de leider van de Iraaks-Koerdische terreurgroep Ansar al-Islam, Mullah Krekar. Nu zit het land echter met de islamitische leider in zijn maag.

Wie halen we binnen?
Door de recente opmars van ISIS in Syrië en Irak en de hernieuwde slagkracht van Al-Qaida in Jemen wordt Europa gedwongen na te denken over het tolerante asielbeleid van de jaren negentig en de multiculturele ideologie van de jaren daarna. Het is niet zozeer de angst, dat aanslagen als in Parijs en Vervier onze Westerse samenleving kunnen ontwrichten. De aanslagen in 2004 en 2005 in Madrid en London hebben laten zien dat onze democratische vrije samenleving wel tegen een stootje kan. Het is veel meer de vraag: "Wie hebben we binnengehaald?" en de daaropvolgende vraag: "Zijn ze wel te vertrouwen?"

Het meest politiek correcte land , met de meest multiculturele traditie van heel Europa, is ongetwijfeld Noorwegen. Gelukkig is het land erg groot en is er door olievondsten in de Noordzee veel geld te verdelen. Daarom vallen de vele uit islamitische landen stammende immigranten niet zo op en krijgen de meeste van hen een uitkering van de staat. De economie van Noorwegen kent een zo'n hoge productiviteit en de bevolking is zo hooggeschoold, dat de immigranten met een taalachterstand nauwelijks kans hebben echt te integreren. Het vuile werk wordt door contractarbeiders uit Polen en Estland gedaan.

Relatie met Nederland
Op 13 januari 2003 werd terreurleider Mullah Krekar op Schiphol gearresteerd. Nederlandse autoriteiten wilden tot elke prijs voorkomen dat Mullah Krekar in Nederland asiel zou aanvragen en streefden ernaar hem onmiddellijk het land uit te zetten. De advocaten Koppe en Strooij verleenden rechtsbijstand aan hun client en regelden dat er een busje van de IND voor het vliegtuig geparkeerd kon worden. Daar spraken ze met Mullah Krekar. Na het gesprek weigerden ze uit het busje te stappen, omdat duidelijk werd, dat Nederland de terreurleider onmiddellijk ging uitwijzen. Daarom werden ook de advocaten met geweld uit de bus gegooid en gearresteerd. Een teken dat er veel stront aan de knikker was.

Zelfs na dit gewelddadige incident, was Noorwegen bereid de leider van  Ansar al-Islam toe te laten. Daarna heeft Mullah Krekar nog zijn vrouw en kinderen opgehaald en welja, waarom ook niet, ook zijn broer en diens kinderen laten nakomen. Het kan niet op. De linkse intellectuelen vierden de asielaanvraag als een overwinning. Ze zijn erg gek op Mullah Krekar. Nu plukt Noorwegen echter de wrange vruchten van deze op politiek-correcte welwillendheid gebaseerde immigratiepolitiek.

Ansar al-Islam
Mullah Krekar wordt gezien als de leider van de Koerdische terreurgroep Ansar al-Islam. Hij heeft banden met Al Qaida en ontving geld van Osama Bin Laden. In Irak en Jordanië wacht hem de doodstraf en dat is de reden waarom Noorwegen hem niet kan uitwijzen. In 1991 vluchtte hij naar Noorwegen. Zijn moeder en zijn vrouw en kinderen leven in Noorwegen van de bijstand. Zijn goedgekeurde asielaanvraag in Noorwegen weerhield hem er niet van diverse keren terug te keren naar het Midden-Oosten, zoals in 2003 , toen hij op Schiphol werd gearresteerd.

Veroordeling in Noorwegen
In 2012 werd Mullah Krekar in Noorwegen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het bedreigen van politici en drie Koerden. Nu, in 2015, is hij alweer op vrije voeten. De Noorse staat was van plan hem naar een asielzoekerscentrum in het noorden van het land te sturen, vanwaar hij niet zo gemakkelijk terreurplannen zou kunnen uitvoeren. Door de briljante advocaten die de terreurleider , ondanks zijn geldgebrek heeft, is dat plan afgeketst. Mullah Krekar mag gewoon in Oslo verder leven. Tot de grote Kladderadatsch.

Saturday, January 17, 2015

Fop-Journalist Kevin P Roberson blijkt Provocateur

Dat was even schrikken voor Minister President Rutte, toen hij tijdens de Security Summit (NSS) in Noordwijk, maart 2014, plotseling een vraag van een journalist over Zwarte Piet moest beantwoorden. Niemand kon vermoeden dat de zogenaamde journalist, een uit Amerika overgekomen student journalistiek was, die zich met de Zwarte Pietenbeweging van Quinsy Gario had gesolidariseerd.

Kevin P Roberson vertrok op 12-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten, omdat zijn ouders het niet eens waren met het schooladvies voor hun zoon. In de VS maakte de jongen zijn school af en studeerde later journalistiek. Op Youtube zijn filmpjes te zien van Kevin P Roberson op bezoek in de dierentuin van Minneapolis, als een Oerang Oetan een naam krijgt en ook een video van Kevin P Roberson op bezoek bij de campagne van Ron Paul op de Universiteit van Minnesota. Had Kevin P Roberson het daarbij nou maar gelaten. Nee, hij moest persé terug naar Nederland om het coffeeshop beleid te filmen. Misschien zijn toen de stoppen doorgeslagen.

We schrijven januari 2015. Het is al weer een tijdje stil rond Kevin P Roberson en daar is Kevin P Roberson niet blij mee. De rel rond de afgelaste en daarna verplaatste Palestina-discussie op de Vrije Universiteit Amsterdam is een goede aanleiding weer eens prominent in het nieuws te komen.
Op de Vrije Universiteit hebben de 'Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina' een discussie over het "Israël-Vrij" maken van de universiteit georganiseerd, met tot overmaat van ramp de sprekers Anja Meulenbelt en Abulkasim Al-Jaberi.   Vlak na de moorden in Parijs is dit een regelrechte provocatie , die door Twitteraars en de Telegraaf wordt opgepikt van het blog Keesjemaduraatje en Geenstijl. De rector van de VU kiest eieren voor zijn geld en last de discussie af.
Dinsdagavond 13 januari gaat het debat toch nog door en is verplaatst naar het Mandelahuis aan het Weteringplantsoen te Amsterdam. Niks aan de hand. Het zaaltje zit vol en de sprekers kunnen rustig hun verhaal afsteken. Er zijn enkele onaangename vragen, onder andere van de columnist Yernaz Ramautarsing, die wil weten waarom Anja Meulenbelt steeds spreekt over genocide, als de bevolking van Gaza toch steeds groter wordt.

De discussie is al voorbij en de eerste bezoekers gaan al naar huis, als er een vervelend incident plaatsvindt.  'Journalist' Kevin P Roberson loopt naar voren, raakt in discussie met een bezoeker, in wie hij een politieke tegenstander meent te herkennen en bedreigt deze bezoeker met de dood. "Ik spoor jullie op en maak jullie af", zou hij gezegd hebben. Pliessie erbij. Kevin P Roberson wordt aangehouden en afgevoerd. Jammer voor de organisatoren, om de avond zo te zien eindigen.

Kevin P Roberson maakt met dit optreden een bewuste keuze, geen journalist meer te willen zijn en wel als activist op te treden. Op de foto van Maarten Brante maakt hij lachend het V-teken, waarmee hij te kennen geeft, dat de provocatie geslaagd is. Hij solidariseert zich met het Lijdende Palestijnse Volk en met Zwarte Piet. Zijn keuze. Het nette pak is uit, de haren worden iets langer in een Black- Panther-coup gedragen en Kevin P Roberson is revolutionair.

Wel vreemd dat een revolutionair van zijn postuur en met zijn kritiek op de Nederlandse rechtstaat, nu wel via legalistische weg probeert zijn gelijk te krijgen. Kevin P Roberson beweert nu op Facebook dat hij een aanklacht tegen fotograaf Maarten Brante indient, vanwege het niet juist weergeven van de feiten. Daar zal het Openbaar Ministerie ongetwijfeld op zitten te wachten. Bovendien wil Kevin P Roberson de bedreigde student aanklagen wegens valse aangifte. De pliessie krijgt het nog druk de komende tijd.

Saturday, January 10, 2015

Abulkasim Al-Jaberi bestormt de VU


Abulkasim Al-Jaberi is bekend geworden door zijn onnavolgbare connectie tussen Zwarte Piet en Palestina (allebei racisme) , het blokkeren van de Israëlische ambassade en het bestormen van de Doelenzaal, waar de Israelische actrice Lia Koenig net een voorstelling gaf. In één van zijn laatste speeches dreigde hij dat 'Nederland een ruine wordt, als we geen gerechtigheid krijgen'  .

Nu gaat dezelfde Abulkasim Al-Jaberi, samen met de moeder der Palestinos, Anja Meulenbelt, een toespraak op de Vrije Universiteit houden, waarin hij oproept tot boycot van Israel. Het moet niet gekker worden.


Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina - SRP, het organiserende comitee van deze bijeenkomst, heeft op de VU al veel tegenwerking gekregen. Enkele maanden geleden kwam de Israelische ambassadeur op bezoek bij de VU en de SRP mochten niet in de VU-hal flyeren. Zoals bekend, heeft de VU van oudsher zeer goede banden met de universiteit van Haifa. Toch mag het comite nu een bijeenkomst houden waarbij Abulkasim Al-Jaberi, een aangeklaagde geweldpleger, een toespraak mag houden.

Abulkasim Al-Jaberi deinst er niet voor terug samen te werken met Hamas-vertegenwoordiger Amin Abu Rashed en  was enkele maanden geleden nog te gast in een moskee van de moslimbroederschap te Rotterdam, om ook daar een toespraak te houden.

Ik ben benieuwd wat de rector van de VU zegt als hij hoort wat ze nu weer in huis hebben gehaald.

Thursday, January 01, 2015

Keesjemaduraatje Ranglijst 2014

De opkomst van een geheel nieuwe Palestina-Activist (Hoogopgeleid, Werkend, Marokkaans, Niet communistisch geïnspireerd) heeft in 2014 zijn weerslag op het blog Keesjemaduraatje gehad.
De meestgelezen blogs gingen over de "Drie Gazadames" met hun vriendje Abulkasim Al-Jaberi.
Het is niet duidelijk of de nieuwbakken Gaza-activist Frank van der Linden slechts gebruik heeft gemaakt van de diensten van deze IS activisten, of dat er sprake is van een duurzame samenwerking.  Dit is de lijst met meestgelezen topics op Keesjemaduraatje

Titel Datum Bekeken
29-08-14
6131
07-08-14
3174
14-09-14
2323
16-03-14
1950
19-11-14
855
22-08-14
841
03-08-14
832
09-08-14
714
13-02-14
592
20-09-14
583