Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, January 27, 2015

Haatzaaien op onze Universiteiten

Naar aanleiding van de actuele discussie over radicalisering- en islamitische propaganda op de Nederlandse universiteiten, heb ik enkele voorbeelden en links verzameld:

(in willekeurige volgorde)

1) Ali Al-Jaberi (politicoloog aan de UVA) en zijn broer Abulkasim Al-Jaberi (journalist) geven een lezing op de University College Leiden over de aanslagen in Parijs.
https://www.facebook.com/events/1541723336084597/

Abulkasim Al-Jaberi heeft contacten met de moslimbroederschap en Hamas, is meerdere keren opgepakt, wegens geweldpleging, ordeverstoring en majesteitsschennis.

2) Houda Stitou , werkzaam bij het pensioenfonds KLM Kabinepersoneel, wordt opgepakt voor het verstoren van een theatervoorstelling van de Israelische theatermaakster Lia König. Houda Stitou organiseert meerdere anti-Israelische betogingen , waarbij wordt opgeroepen Israel te boycotten.
Hamas vertegenwoordiger Amin Abu Rashed is prominent aanwezig bij deze demonstraties en bij de organisatie.

3) Gazaboot opvarende Anne de Jong geeft les aan de UVA. Medeopvarende op dezelfde gazaboot: Amin Abu Rashed, financier van Hamas en vertegenwoordiger van Hamas in Nederland.

4) Martijn Dekker, antropoloog aan de UVA (promotiethema: Occupational Hazards: Providing Human Security in the Palestinian West Bank in the Context of Israeli Occupation. , was één van de academici die zich voor het meevaren op de Gazaboot had opgegeven. Door de internationale campagne tegen deze met terreurgeld gefinancierde onderneming, zag hij van deze deelname af.

5) Antropoloog Martijn de Koning geeft buitengewoon ongenuanceerde en vooringenomen colleges over het Lijden van het Palestijnse Volk op verschillende universiteiten.  De salafismedeskundige identificeert zich dermate met het onderwerp, dat hij ook een feestje ter gelegenheid van de moord op Theo van Gogh bezoekt. Dit jaar deed Dr. Martijn de Koning mee aan een demonstratie voor het sluiten van de speciale terrorisme afdelingen in de gevangenissen van Rotterdam en Vught.
6) Miriyam Aouragh, is lid van de Internationale Socialisten. Ze organiseerde een herdenking ter gelegenheid van de moord op Hamas-oprichter Ahmas Yassin, die opriep tot zelfmoordaanslagen op Israëlis, tijdens de tweede intifada. Natuurlijk mag zo'n heldere geest niet ontbreken op de Nederlandse universiteit: Miriyam Aouragh geeft les aan de UVA.

7) In januari 2015 organiseert het comitee "Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP)" een discussie over het "Israelvrij maken" van de Vrije Universiteit. De bijeenkomst wordt verplaatst naar een locatie buiten de universiteit. Tijdens de bijeenkomst worden twee Joodse studenten bedreigd. Later worden op het forum van het comitee , foto's van de studenten en vermeende politieke tegenstanders gepubliceerd. Voorzitter Thomas van Beersum werd in 2013 al eens op de Filipijnen gearresteerd wegens geweld tegen de politie.
Ook na de avond over Israël hielden de bedreigingen niet op. Ook ondergetekende werd te verstaan gegeven, dat er een aangifte wegens smaad zou volgen indien bepaalde feiten gepubliceerd zouden worden.


6 comments:

Martijn Dekker said...

Wat een eer om op deze lijst te staan! :)

Maar ik heb wel een kleine kanttekening. Ik ben namelijk alleen niet met de "Gazaboot" meegegaan omdat ik onderwijsverplichtingen had aan de VU, waar ik toen werkzaam was. In plaats daarvan ben ik in Nederland gebleven en woordvoerder van de opvarenden geworden.
Internationale campagnes en financieringsmethoden speelden voor mij dus geen enkele rol bij het afzien van deelname.
Dit even 'for the record' :)

Oh, en haatzaaien is een groot woord hoor. Kritisch zijn, ja, maar voor haat is in mijn hart geen plaats. Nou ja, ik haat het als de trein voor mijn neus wegrijdt, maar je begrijpt wat ik bedoel...

Jan said...

Antropologen en Sociologen pretenderen dat hun kennis van de sociale werkelijkheid berust op`wetenschappelijke' waarnemingen en conclusies. Maar in werkelijkheid is het niet meer dan een vorm van betweterij, en het beste te definiëren als pseudowetenschap.

Martijn Dekker is hierop geen uitzondering, en zijn verklaring voor het niet meegaan met de "Gazaboot" is natuurlijk ook ongeloofwaardig te noemen.
Angst is natuurlijk de meest voor de hand liggende verklaring, en een vooruitziende blik, dat Erdogan deze nuttige idioten en dus ook Martijn Dekker rücksichlos voor eigen politiek gewin wilde opofferen, immers de Turkse regering zat tot over zijn oren in dit complot.

Dekker heeft zo verklaart hijzelf geen enkel probleem met de wijze waarop de financiering tot stand zou zijn gekomen, en toont daar mee aan, dat haat wel degelijk een rol speelt.

Zijn relatie met o.a. de Internationale Socialisten, die meen ik al eens in een wetenschappelijk overheidsrapport als een antisemitisch organisatie is afgeschilderd bewijst dat zijn luchtige reactie hierover "haatzaaien" slechts een farce is, die alleen nog in eigen ideologische kring wordt gelooft

Martijn Dekker said...

Dag Jan,

Vanwaar de beschuldigende en vileine toon? En waarom claim je in mijn hoofd te kunnen kijken? Ook al vind ik je reactie nogal aanmatigend, ik wil toch graag reageren.

Heel veel sociale wetenschappers zeggen juist dat er helemaal niet zoiets bestaat als "dé waarheid". Ook ik zal nooit claimen dat ik de waarheid in pacht heb. Onze/mijn manier van onderzoek doen is zorgvuldig, maar je zult mij nooit horen zeggen dat ik het bij het juiste eind heb en anderen niet. En ook niet dat ik een bepaalde groep mensen vertegenwoordig.

Je kunt verder alleen maar gissen naar mijn motieven om niet mee te gaan met de Gazaboot. Was ik er bang voor dat politici of anderen de vloot zouden "claimen"? Ja, absoluut. Maar dat was voor mij allerminst de reden om niet mee te gaan.
Als je beweert dat de Turkse regering er politiek gewin bij had om de vloot te gebruiken voor eigen politieke doeleinden, dan ben ik het met je eens. Ook heel veel leiders in het Midden-Oosten bedienen zich van deze tactiek.

Qua financiering heb ik geen idee waar je het over hebt. De stukken die ik onder ogen heb gekregen suggereren allerminst duistere herkomst of kwade zin. Natuurlijk zullen er mensen zijn die dit soort initiatieven steunen omwille van emoties die ik allerminst onderschrijf (lees: haat), maar alle betrokkenen die ik heb gesproken, hadden alleen een hekel aan onrechtvaardigheid. En ze haten dus niet mensen of volkeren.

Je laatste opmerking over de Internationale Socialisten kan ik totaal niet plaatsen. Volgens mij doet het er weinig toe, maar ik heb nog nooit ook maar iets van doen gehad met deze organisatie. Mijn enige contacten zijn, voor zover ik weet, twee "vrienden" van Facebook die ik nog nooit in het echt heb ontmoet. Je mag me best links noemen, maar ik zou mezelf nooit associeren met socialisme, communisme of iets vergelijkbaars. Sociaal-democraat of sociaal-liberaal, veel "erger" dan dat wordt het niet.

En ik wil ook allerminst luchtig doen over haatzaaien. Als dat gebeurt, dan is dat zeer kwalijk. Maar ik, noch mensen in mijn omgeving, willen daar ook maar iets mee te maken hebben.

Kortom, in plaats van elkaar ongefundeerde verwijten maken, is het volgens mij veel nuttiger om een open discussie te voeren. En die discussie mag best stevig gevoerd worden, maar ga niet dingen roepen over mijn motieven, zonder dat je me ooit gesproken hebt.

Jan said...

@Martijn Dekker; Wie met pek omgaat wordt ermee besmet, en daarmee geef ik hem ook nog het voordeel van de twijfel denk ik, maar is de vraag van Martijn Dekker over zijn innige contacten met o.a. de Internationale Socialisten hiermee wel beantwoordt.

Indirect erkent Dekker ook te hebben beseft als een nuttige idioot te worden gebruikt door Erdogan.

Dekker heeft ten aanzien van het stigma een antisemiet te zijn schijnbaar toch nog een schaamtegevoel, maar draait tevens schaamteloos mee in de carrousel waar Jodenhaat nu nog wordt verpakt in vooral eenzijdige en selectieve kritiek op Israël waar de geur van antisemitisme omheen walmt.

Ik zou zeggen mijnheer Dekker organiseer op uw universiteit eens een discussieavond waarin het handboek van de Hamas centraal staat, en in het bijzonder de passage waarin opgeroepen wordt tot de vernietiging van de Joden wereldwijd.

Kom eens uit de kast.

MoRiem57 said...

De chaos in de palestijnse wereld hebben de palestijnen aan zich zelf en hun arabische/moslim broeders te danken. Palestijnen zelf vermoorden elkaar. Er zij duizenden palestijnen vermoord door fatah en hamas en men zwijgt daar over. In Syrië zijn 130.000 palestijnen vermoord en men zwijgt daar over. In Jordanië zijn er dan 20.000 palestijnen vermoord en men zwijgt daarover. Egypte heeft duizenden palestijnen vermoord, hun nationaliteit ontnomen en duizenden palestijnse huizen vernietigd en men zwijgt daar over. Turkije heeft meer dan 40.000 Koerden vermoord en men zwijgt daar over. Ook over de 1,5 miljoen Armeniërs vermoord door Turkije zwijgt men. Daarnaast bezet Turkije al jaren de helft van het Griekse eiland Cyprus en men zwijgt daar over. Irak heeft meer dan 182.000 Koerden vermoord en men zwijgt daar over. Verder zijn er in Irak meer dan 500.000 Irakezen vermoord en men zwijgt daarover. In Sudan zijn meer dan 1 miljoen Soedanezen vermoord en men zwijgt daarover. In Iran zijn er binnen een paar maanden meer dan 75.000 Iraniërs vermoord en men zwijgt daarover. In Pakistan zijn er meer dan 3 miljoen Bengalis (overwegend Hindu) vermoord en men zwijgt daarover. Marokko bezet al jaren 80% (4/5 deel) van de Sahara en heeft een muur van 3000 km en men zwijgt daarover. Zo is er een lange lijst van moorden begaan door de arabische/moslimwereld, maar men zwijgt daarover. Als men zwijgt over de moorden begaan door de arabische/moslimwereld moet men ook zwijgen over anderen.

B Neervoort said...

Organisaties als de moslimbroederschap zijn actief op universiteiten in de gehele westerse wereld. De obsessie met de "Palestijnen" en het boycotten van Israël moet dan ook geen verassing zijn, de useful idiots op links doen hier uiteraard vrolijk aan mee omdat ze of denken op te komen voor een gemarginaliseerde groep of omdat ze gewoon werkelijk een hekel hebben aan Israël/joden/Israëliërs.

Een voorbeeld uit Canada van vorige week.

http://pointdebasculecanada.ca/hussein-hamdani-advocated-the-islamization-of-campus-politics-before-being-appointed-public-safety-advisor-by-the-government-of-canada/