Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, February 18, 2015

"Comité van Waakzaamheid" kijkt alleen naar rechts

Anja Meulenbelt kon haar ongeduld niet bedwingen en kondigde in november 2014 reeds aan, dat de intellectuelen van Nederland zich hebben hervonden, in een "Comité van Waakzaamheid", dat waarschuwt tegen de macht van extreem-rechtse partijen in Europa. 'Ons doel is te komen tot een democratische machtsvorming tegen alle vormen van discriminatie en herlevend fascisme in Europa', staat in de beginselverklaring. De naam van het comité refereert aan het 'Comité van waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectuelen', dat in 1938 door de schrijvers E. du Perron en Menno ter Braak werd opgericht. De intellectuelen van het comité zeggen dus eigenlijk, dat we opnieuw de periode van 1938, met het fascisme voor de deur, beleven.


Ter Braak en du Perron

Door de naam van het comité van E.du Perron en Menno ter Braak te kiezen, tonen de leden van het waakzaamheid comité, dat de blik naar het verleden gericht is. De vorige oorlog moet opnieuw uitgevochten worden. En met de vorige oorlog bedoel ik niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar tevens ook de oorlog tegen rechtse politiek in de jaren zeventig, de oorlog tegen neo-liberalisme en de oorlog tegen globalisering. Eigenlijk alle oorlogen waar de geachte intellectuelen niet hun zin kregen, wordt opnieuw opgerakeld.

De naam van E. du Perron en Menno ter Braak is ook niet zo goed gekozen, als de leden opofferingsgezindheid en moed willen demonstreren. Op 14 mei 1940, toen de nationaal-socialisten werkelijk het land binnentrokken en de waakzaamheid terecht leek, pleegde Menno ter Braak zelfmoord en kreeg E.du Perron een hartaanval en stierf. We hebben nooit kunnen ervaren of ze tot echte anti-fascistische acties waren overgegaan.

De leden
De leden van het "Comité van Waakzaamheid" schrijven op hun website motivaties over de strijd tegen het fascisme. Opvallend genoeg blijken alle leden zonder uitzondering aan één kant blind zijn. Alleen de extreem-rechtse partijen in Estland, Frankrijk, Duitsland en Nederland krijgen er van langs. De fascistische wandaden van islamitische jihadstrijders worden vergoelijkt of verzwegen.Voorzitter Kees van der Pijl zegt in een interview met The Post Online: "Waar het om gaat, is dat de politiek momenteel een angstcultuur van ons maakt. Er is een schietpartij in Parijs en direct worden de afluisterpraktijken nog verder versterkt. Die angstcultuur zet onze burgerrechten op scherp. Ik woon in Osdorp, ik ga hier echt niet zomaar onthoofd worden, hoor!” Dus de overheid creëert een angstcultuur en het terrorisme is geen reële bedreiging, zegt de politicoloog.

Tineke Bennema, (journaliste en acht jaar in Judea en Samaria gewoond)  schrijft: "Door het wegvallen van alle inspirerende en verbindende religies en ismes als communisme, socialisme, en door de kapitalistische crises, is er een ideologisch vacuum ontstaan. Gevestigde partijen zagen hun idealen in rook opgaan en om toch een smoel te krijgen, nemen ze maar al te graag populistische retoriek over. De ratio is uit de mode." Dus als het socialisme en communisme uit de mode is, dan is de ratio meteen ook zoek, volgens Tineke.

Irrationele angstcultuur

Een comité dat neo-liberalisme, kapitalisme en populisme afwijst en terugverlangt naar de mooie socialistische tijd van de jaren zeventig, wie zouden de leden van dat comité kunnen zijn? Het verbaast niemand, dat Anja Meulenbelt, jarenlang lid van de SP geweest en vergadertijger avant la lettre, lid is. Met Anja komt natuurlijk ook Jaap Hamburger mee, waarmee de anti-Israëlische component enige body begint te krijgen. Israël-haatster Tineke Bennema hebben we al genoemd. Zijn we dan klaar? Doen er ook nog een paar normale mensen mee? Valt je iets op? Alleen maar blanke hoogopgeleide Nederlanders. Bah , racisten! Vooruit dan mag er ook nog een echte Palestijn meedoen. Jeugdsecretaris Omar Dweik leefde tien jaar lang met zijn ouders in Jeruzalem, maar besloot toch maar vanwege betere opleidingskansen naar Nederland te komen. Is prima, maar dan ook niet zeuren graag!

Door het onevenredig grote aandeel van ex-CPN-ers, ex-D66-ers en ex-SP-ers in het Waakzaamheidscomité , blijkbaar houden de intellectuelen het nergens lang uit, vermoeden we dat het een klassiek commmunistische mantelorganisatie is: Anti-NATO, anti-westers, anti-Israëlisch en uiteindelijk ook antisemitisch.


Wednesday, February 11, 2015

Keesjemaduraatje wordt geweigerd bij de Leiden University College


Monday, February 09, 2015

Gebroeders Al-Jaberi spreken op University College Leiden

Altijd al een keer de broeders Ali en Abulkasim Al-Jaberi in het echt willen zien en horen spreken, zonder de hinderlijke spreekkoren van Hamas en de wapperende vlaggen van het Palestina Komitee?
Op de Leiden University College kan het op donderdag 19 februari om 18:45 uur.

 Aanmelden is verplicht

Thema is:

Paris attacks in context - Islam, terrorism and the WestSaturday, February 07, 2015

Cultureel Antropologische Verkenningen bij de LIDL


Door de crisis, veroorzaakt door de banken, Europa en de globalisering, om maar even een paar schuldigen aan te wijzen, worden bewoners van Eindhoven, die vroeger nog tot de middenklasse gerekend konden worden, in toenemende mate gedwongen hun boodschappen bij de goedkopere supermarkten zoals ALDI en LIDL te doen. Als die supermarkt ook nog in de "Vogelaarwijk", ook wel "Krachtwijk"genoemd, de Bennekel gelegen is, kan de Cultureel Antropoloog elke zaterdag weer interessante waarnemingen doen.

Ik zal er wel niet op kunnen promoveren, aangezien in het onderstaande verhaal de "subjectieve waarneming" de wetenschappelijk verantwoorde objectiviteit overschaduwt, maar het zijn toch waarnemingen in het kader van de "articulatie van productiemiddelen" en "ethniciteit".

De Pinkassa
Bij de LIDL in de Bennekel staat met levensgrote letters, twee keer, dat de linker kassa's pinkassa's zijn, waar je dus niet met contant geld kunt betalen. Elke twee minuten roept het kassameisje naar de in lange rijen voor de kassa wachtende klanten: "Pinkassa".  Bij zo'n gedifferentieerde situatie, namelijk twee verschillende kassa's voor één en dezelfde handeling, zijnde het betalen, komen de klanten met een migratie-achtergrond in de war. De derde generatie Turken en Marokkanen kunnen het woord "pinkassa" nog wel duiden, maar een groot deel van de bewoners, bestaat uit contractarbeiders uit Polen en Roemenië, die het woord niet verstaan. Bovendien krijgen ze het loon contant uitbetaald, want tijdelijk een bankrekening aanvragen, heeft weinig zin.

Steeds weer moet iemand, die reeds alle boodschappen op de band heeft liggen en die wil betalen, doorverwezen worden naar een andere kassa, met de nodige opschudding tot gevolg.

Middenklasse
Er geldt bij de ALDI en de LIDL één gouden regel : Niet mee bemoeien en niks zeggen. Dus als er iemand alle boodschappen weer in zijn wagentje moet laden en naar de volgende kassa wordt gestuurd, dwars door alle wachtende rijen heen, dan kijk je zwak glimlachend weg en laat het allemaal gebeuren.

De leden van de middenklasse, met neerwaarts gerichte sociale mobiliteit, hebben het vroeger beter gehad, maar zitten nu even, door ontslag of moeilijk verkoopbaar huis, of faillissement, krap bij kas. Ze worden door de antropoloog, qua uiterlijke kenmerken, herkend aan de kleding. De mannen dragen vaak een sjaaltje en tweedcolbert. De vrouwen hebben hun kleding vroeger bij een boutique gekocht: Lange shawls, over de schouder gedrappeerd, tassen met bekende dure merknamen. Als je ze later vanuit de winkel zou volgen en dat is helemaal niet zo raar, tenslotte doen we hier participerende observatie, zou je zien, dat ze in een Volvo van de één na laatste versie stappen.

Verantwoording
Toen de crisis begon, wilden de middenklasse mannen zich nog wel eens tegenover de rest van het winkelende publiek verantwoorden , door te roepen dat LIDL zulke "verrekte goeie wijn" had. Maar intussen weten ze, dat ze hier zwijgend hun noodzakelijk levensbehoefte kunnen inkopen, zonder praatjes. Dat wordt echter anders, als een lid van de gemankeerde middenklasse meent dat er een ongeschreven regel wordt overtreden en er ingegrepen moet worden. Gaat iemand uit rij één, met zijn volgeladen karretje, dwars door de overige rijen naar rij vijf en voegt zich daar , zonder iets te zeggen of te vragen, quasi voorkruipend, in de rij, dan kan de geplaagde Volvorijder zich niet inhouden en gaat "het verkeer regelen". Hij probeert de invoeger er, met behulp van zijn subjectieve op liberale grondbeginselen gestoelde wereldbeeld, toe te bewegen, achteraan aan te sluiten. "Want dat is wel zo eerlijk"

Clash of Civilisations
Door andere winkelenden op de eerlijkheid van het achteraan sluiten te wijzen, overtreedt de 'downward mobilized middle class'-klant twee regels tegelijkertijd. Regel één: "Nooit praten tegen andere klanten. Regel twee: "Bij God en in Nederland bestaat geen 'eerlijkheid'". Als je gefucked wordt moet je niet bewegen en vooral stilstaan. Geen gekke dingen doen. Je verstaat toch geen zak van wat die anderen zeggen. Het is dan ook opvallend dat ook nu weer de overige wachtenden niets zeggen, er zich niet mee bemoeien en wegkijken. Wij hebben de tijd.

Intussen heb ik me bij kassa drie gevoegd en vraag aan het aardige winkelmeisje waarom ze nu een zwarte strak zittende hoofddoek draagt, in plaats van de ruim zittende kleurige van de vorige week. "Is dit een teken van radicalisering", wil ik graag weten. Ze glimlacht en zegt: "De andere zit in de was. Prettige dag nog."

Friday, February 06, 2015

Robert Soeterik houdt propagandapraatje op de VU

De gehele universitaire gemeenschap kijkt met spanning uit naar de bijeenkomst van de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP), omdat de vorige bijeenkomst wegens eenzijdigheid en antisemitische aankondigingen, naar een zaaltje in de stad werd verplaatst. Zelf het Ad Valvas van Peter Breedveld benoemt deze Studentengroep als "omstreden". Dat belooft dus nog wat.

Tijdens de vorige bijeenkomst liepen de spanningen ook nogal hoog op, omdat een student het waagde te vragen, waarom er over genocide op de Palestijnen wordt gesproken, terwijl de bevolking nog steeds groeit. "Wat denk je dat die mensen allemaal gaan doen als het licht uitvalt?" vroeg Anja Meulenbelt retorisch. Toch weer de schuld van Israël, hoe kan het ook anders.

Parkeren
Ik sta precies om 19:00 uur voor de hoofdingang van de VU, maar maak dan de fout om te draaien en te proberen bij het VU Medisch Centrum te parkeren. Nooit doen. Dan sta je zo een half uur te wachten, tot je de garage in kan.

Te laat arriveer ik dan ook in het kleine collegezaaltje, waar de geachte spreker Robert Soeterik al staat te praten. Hij is buitengewoon goed geïnformeerd, maar ziet het als zijn taak aan de studenten steeds de helft van de feiten te vertellen. Je bent student aan de VU en je bent in een collegezaal en er staat een gestudeerd man feiten aan je te vertellen. Dan denk je toch al gauw dat het allemaal waar moet zijn. Enig kritisch vermogen is dan wel noodzakelijk om in te zien, dat de weggelaten feiten een veel genuanceerder beeld over Israël tonen.

-Israël houdt bouwmaterialen, bestemd voor Gaza, bij de grens tegen. (Waar)
XX Israël is bang dat Hamas met het bouwmateriaal tunnels bouwt, waarmee een aanval op burgers gestart kan worden. (Heeft Soeterik niet verteld)

- Israël heeft in 1967 Judea en Samaria bezet (waar)
XX In 1967 werd Israël door verschillende Arabische landen aangevallen en realiseerde zich dat de Jordaan een natuurlijke barrière tegen de vijandige Arabische landen is.

Humanitaire actie

Zo gaat het ongeveer een uur door en vertelt Robert Soeterik vele feiten, waarbij steeds een zeer eenzijdig beeld van Israël wordt geschetst. Regelrecht vijandig en haatdragend wordt het, als door de journalist/activist Kevin Roberson wordt opgemerkt dat Israël aan de grens met Syrië gewonde strijders toelaat, om die in Israëlische ziekenhuizen te verplegen. Het zal toch niet zo zijn, dat Israël ook een keer iets humanitairs doet? Gelukkig weet Robert Soeterik te vertellen dat Israël dit doet om te kunnen zien hoe de uitwerking van bepaalde wapens is. Het sprookje van de gewelddadige onbetrouwbare Jood komt ook in dit verhaal naar voren.

Libanon
Een student politicologie uit Leiden stelt de vraag waarom de Arabische landen de Palestijnse vluchtelingen zo slecht hebben behandeld en waarom ze in die Arabische landen nooit staatsburgerschap hebben gekregen. De propagandaspeech van Soeterik wordt plotseling omgebogen naar een feitelijk en interessant relaas.  De uitleg over Libanon, dat geen toestroom van islamitische vluchtelingen kon gebruiken, om het evenwicht tussen christenen en moslims niet uit balans te brengen, is belangrijk. Ook het verhaal over Jordanië, dat eigenlijk geen echte 'nation building' kende, en daardoor in zijn maag zat met de Palestijnen. De Westelijke Jordaanoever zou om die redenen niet echt tot bloei zijn gebracht en nationale aspiraties van de Palestijnen tegengewerkt. Palestijnen krijgen in Jordanië ook geen volledige staatsburgerschap. Dat wist ik niet en het roept de vraag op, waarom dan alleen tegen Israël geprotesteerd wordt, die zijn Arabische inwoners slecht zou behandelen. Maar wel goed dat Robert Soeterik deze nuance aanbrengt.

Frank van der Linde
Ook de antwoorden op vragen die daarna kwamen was veel genuanceerder, alsof Robert Soeterik zich plotseling realiseerde dat niet de gehele zaal met islamitische meisjes met hoofddoek was gevuld, maar dat er ook liberale democratische tegenkrachten aanwezig waren. Het Handvest van Hamas wordt door Robert Soeterik afgewezen. Het is tenminste een klein bewijs van menselijkheid. De activist Frank van der Linde moest wel nog even vragen waarom. Nou dat was omdat in het Handvest van Hamas gewag wordt gemaakt van  een Joods Wereldcomplot en het bestaan van Vrijmetselaars die de wereld beheersen. Gemor uit de zaal: "Ja, maar dat is toch zo".

De Oplossing
Robert Soeterik staat er natuurlijk niet om de studenten iets te leren. Hij wil de politieke doelstellingen van het Palestina Komitee uitdragen. Daarom ben ik ook gekomen, want ik wil weten hoeveel invloed het van oorsprong communistische komitee nog op de overwegend islamitische achterban heeft. Werken de 'Hamas-girlies' nog samen met het PKN, of gaan ze al geheel hun eigen weg?

EAJG
Robert Soeterik presenteert een utopisch ideaal, dat in de huidige wereldpolitiek onmogelijk te realiseren is: De Eén-Staten-Oplossing, met terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen , hun kinderen en kindskinderen. (tot in het zevende geslacht). Het is volkomen duidelijk, dat Israël dan ophoudt te bestaan, maar dat zegt hij er wéér niet bij. Hij gaat zelfs zo ver, het Andere Joodse Geluid, dat toch al een behoorlijk radicale actiegroep is, te verwijten dat de leden toch nog vasthouden aan het bestaan van Israël. Hoe durven ze !?

Op deze manier werkt de toespraak van Robert Soeterik provocerend en zal de uitwerking van zijn woorden leiden tot geweld. Immers de islamitische studenten van de VU wordt een utopie voorgehouden die onmogelijk te realiseren is en die tot wanhoop drijft. Niemand wil dit!

De oplossing zal volgens Robert Soeterik moeten komen door de Boycot van Israel door de 'civil society'. In de politici heeft hij geen vertrouwen meer. De 'civil society' weet dat een Eén-Staten-Oplossing door middel van actie af te dwingen is, net als destijds bij Zuid-Afrika. Frank van der Linde stelt daarop de vraag waarom grote NGO's , zoals Oxfam Novib dan nog steeds vasthouden aan de Tweestatenoplossing. Ja, omdat die het licht nog niet gezien hebben natuurlijk!!

De grote westerse landen staan altijd achter Israël en wie Israël aanvalt wordt door die landen aangevallen. Kijk maar naar Iran , Syrië en destijds Irak. Deze opmerking verraadt, dat de eigenlijke strijd tegen de Westerse landen en met name de USA gevoerd wordt. De oprichters van het Palestina Komitee zijn tegen het kapitalisme en daarom tegen Israël. In die wereld is Robert Soeterik blijven steken. Vandaar ook, dat hij in de lezing beweert, dat deze strijd geen religieuze component heeft. Hij had alleen maar even de zaal in hoeven te kijken om in te kunnen zien, dat deze opmerking onzinnig is. Het is één en al religie en het gaat over religie. Dat zag ook een studente van Somalische- of Ethiopische afkomst in: "Het gaat toch om Joden en Joden zijn toch een religie?"

De omslag van een nationalistische, anti-koloniale strijd, naar een om religieuze motieven gevoerde strijd, maakt het conflict nog minder oplosbaar en heeft ook zijn weerslag op de deelnemers aan de anti-Israëlische acties van afgelopen zomer. Steeds meer jonge studenten , met een islamitische achtergrond zijn bij de organisatie van de demonstraties betrokken. De oude garde sterft langzaam aan uit.

De lezing van gisteren en de samenstelling van het publiek laat zien, dat het IJzeren Gordijn gevallen is en dat de dreiging tegen Israël en tegen Europa een islamitische dreiging is, met een grote studerende vijfde colonne in ons midden.

Sunday, February 01, 2015

Wat heeft Abulkasim Al-Jaberi ons te zeggen?

Abulkasim Al-Jaberi is een opkomende ster aan het activistische anti-racistische-, anti-zwarte-pieten- en Palestijnse- firnament. Sinds mei 2014 speelt hij een belangrijke rol als spreker, organisator en activist bij de diverse radicale activiteiten in Nederland. Hij blokkeert de straat voor de Israëlische ambassade en wordt daarom gearresteerd. Hij beledigt Koning Willem Alexander tijdens een Zwarte Pieten demonstratie en wordt opgepakt. Hij verstoort de theatervoorstelling van Israelische theatermaakster Lia König en wordt in de boeien geslagen.  Hij voegt de daad bij het woord en loopt nog steeds vrij rond. Wat zijn de drijfveren en wat heeft hij ons te vertellen?

Let op de woorden, die in de diverse toespraken worden gebruikt. Termen verraden de achterliggende ideologie: Imperialisme, Huis-allochtoon, racisme, witte suprematie, oliebelangen, black power. Het is alsof we terug naar de vroege jaren zeventig gaan en weer bij professor Marcuse in de schoolbanken van de Frankfurter Schule zitten, als we dit soort woorden horen. Waar komen ze vandaan en wat hebben ze te betekenen?

Op 19 februari spreken Abulkasim en zijn broer Ali Al-Jaberi op de University College Leiden over de grote wereldthema's 'Western military involvement in the Middle East' en 'Anti-muslim racism' .
Blijkbaar vindt de Universiteit Leiden deze broers belangrijk genoeg om uit te nodigen. Daarom is een analyse van de ideologie achter het activisme en de toespraken van belang.

Ali Al-Jaberi ontvluchten op negenjarige leeftijd samen met zijn ouders en de zesjarige broer Abulkasim Al-Jaberi het land Irak en komen in Nederland terecht. Ali is de succesvolle van de twee: cum laude afgestudeerd in het vak Internationale Relaties; winnaar in de nationale debatwedstrijd (2008); jeugdafgevaardigde naar Unesco; baan aan de UVA. Zijn broer Abulkasim Al-Jaberi is journalist en komt de laatste tijd vooral in het nieuws door buiten-parlementaire acties en opgepakt worden.

Welke ideologie steekt achter hun toespraken, oproepen en daden?

Imperialisme
De term die in alle uitingen terugkomt is 'imperialisme'. Na de moorden op de Charlie Hebdo redactie en de Joodse supermarkt in Parijs schrijft Abulkasim een verhaal op de website Voorbeeld-allochtoon, waarin de term 'imperialisme' als verklaring voor de tereur wordt gebruikt. De kop van het artikel begint al goed: "Doden Charlie Hebdo zijn slachtoffers van Franse imperialisme".
In het artikel zelf staat de volgende zinsnede als verklaring: "..daarom begint de oorlog pas echt wanneer een fractie van het geweld dat Frankrijk en haar imperialistische bondgenoten dagelijks aanrichten voor een keer naar huis komt."

De term imperialisme als verklaring voor een islamitische terreurdaad gebruiken, heeft als  voordeel dat alle schuld op de Westerse landen geschoven kan worden. De Westerse landen hebben imperialisme en uitbuiting bedreven en daarom is elke terreurdaad uiteindelijk hun eigen schuld.

De Nederlandse schrijver Gerard Reve, die een degelijke communistische opvoeding heeft genoten, hoorde al in zijn jeugd voortdurend praten over "het imperialisme" en "het groot-kapitaal". In één van zijn brieven vraagt hij "Kunt u mij het telefoonnummer en adres van het imperialisme geven?"

In zijn oorsprong is het imperialisme dus een communistische term, die vooral in de tijd van het kolonialisme niet geheel ten onrechte gebruikt werd, maar die vooral in de linkse jaren zeventig te pas en te onpas als verklaringsmodel voor terreur en activisme werd misbruikt.

Door de term 'imperialisme' in combinatie met 'bruine en zwarte mensen' te gebruiken en te beweren dat 'moslims er altijd slachtoffer van zijn', schept Abulkasim Al-Jaberi een rechtvaardigingsmodel voor islamitisch terrorisme. Het feit dat de schrijver van het artikel juist uit een islamitisch land naar een vrij democratisch land gevlucht is, vergeet hij voor het gemak even.

De imperialisme-ideologie is nog onvoldoende als theoretische basis voor de acties van de gebroeders Al-Jaberi. Tenslotte is er geen Oostblok en geen communistische partij meer over , die de acties zou kunnen ondersteunen en de zwarte bevolking van de Bijlmer wordt er niet warm of koud van. Wat is de relatie met ras? In een artikel in het VARA-magazin Joop komt de volgende term duidelijk naar voren.

Huisneger
Ali Al-Jaberi schrijft een artikel op de website Joop. Ze zijn er maar wat blij mee bij de van Jole-redactie, want met zijn artikel zet hij de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in een hoek, door hem 'Huis-allochtoon' te noemen. Burgemeester Aboutaleb zou de moslims de schuld voor het ontstaan van islamofobie geven, door te eisen dat moslims zich van het geweld door ISIS distantiëren. Waar komt de term 'huis-allochtoon' vandaan? Ali Al-Jaberi geeft zelf het antwoord in hetzelfde artikel:

"Malcolm X noemde het equivalent van Aboutaleb en Hirsi Ali ten tijde van de slavernij 'house negros'. Terwijl de 'field negro' op de plantage werkte, diende de 'house negro' in het huis van zijn meester. In ruil voor dit privilege was hij onomwonden loyaal aan de slavendrijver, zoals de Nederlandse 'huismoslim' onvoorwaardelijk loyaal is aan het racistische establishment."


Een universitair docent van de UVA, die Malcolm X aanhaalt en ook nog zijn ideologie gebruikt. Het is verontrustend. Het is net zo erg als Che Guevara te citeren in een antropologische studie van Zuid-Amerika.

Malcolm X
Als activisten de zwarte Amerikaanse activist Malcolm X gaan citeren, dan staat de multiculturele samenleving en wat daar nog van over is, op zijn kop. Malcolm X stelt zwarte suprematie tegen over witte suprematie. Hij beweert dat alle zwarte slaven vroeger in Afrika moslims zijn geweest. Hij weigert samenwerking en gelijkberechtiging en staat daarmee lijnrecht tegenover de burgerrechtbeweging van Dr. Martin Luther King.

Het is dan ook geen wonder dat het jongere broertje Abulkasim Al-Jaberi een toespraak houdt ter gelegenheid van de vijftigjarige overlijdensdag van Malcolm X en daar de volgende uitspraken doet: "Charlie Hebdo is een witte man"; "Als jij op straat loopt, dan ziet de politie geen Charlie Hebdo, de politie ziet Mohammed".

Door Malcolm X te citeren en te bewonderen, moedigen de gebroeders Al-Jaberi de Nederlandse moslims aan, niet te integreren, maar zich af te scheiden. Door tijdens de Malcolm X-herdenking een Palestijnse sjaal te dragen, wordt opnieuw de zwarte strijd, de Palestijnse strijd en de moslimstrijd met elkaar in verbinding gebracht.

Imperialisme, zwarte overheersing, islamisme, het zijn termen uit een schadelijke en achterhaalde theorie van een man die nota bene door zijn eigen islamitische broeders wordt doodgeschoten. Toch mogen deze activisten ongehinderd op de Nederlandse universiteiten hun onzin toelichten en verkondigen, zonder dat er een relativerend woord van een andere universitaire docent tegenover staat.