Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, March 13, 2015

Regionalisering en Middelpuntvliedende kracht

Nederland stemt op 18 maart 2015 weer voor de Provinciale Staten. Veel kiezers weten niet dat ze hiermee ongewild en onbewust één van de meest conservatieve- en remmende politieke systemen van Europa in stand houden.
Door het unieke politiek bestuurlijke tweetrapsstelsel, de Eerste Kamer wordt gekozen door de Provincie, worden structurele verandering van het Nederlandse staatsbestel sinds 1830 tegengehouden. Liberalen en Christendemocraten vormen nog steeds vaak een kabinet. Door de invoering van het Algemeen kiesrecht en het Vrouwenkiesrecht is er slechts één politieke factor van belang bijgekomen, namelijk de Sociaaldemocraten. De monarchie is in stand gehouden en grote revoluties heeft Nederland ook niet gekend.
Bijschrift toevoegen
Zelfs een partij als D66 met aanvankelijk verfrissende en vernieuwende ideeën (gekozen burgemeester, districtenstelsel, gekozen premier, dualisme en referendum) heeft in de loop van haar negenenveertig jarig bestaan geen enkele staatskundige verandering door kunnen zetten. Doordat een grondwetswijziging steeds een twee-derde meerderheid in de Tweede Kamer nodig heeft en alle andere vernieuwingen in de Eerste kamer stranden, blijft het Nederlandse politieke systeem ongewijzigd. Veel kiezers denken dat Nederland één van de meest democratisch landen van de wereld is, maar een systeem met een benoemde burgemeester, benoemde Commissarissen van de Koningin, monarchie en een benoemde premier (niet direct gekozen) houdt Nederland in de wurggreep van een tweehonderd jaar oude politieke elite. Na de Tweede Wereldoorlog is de gestadige opmars van de macht van de Europese Unie, ook weer zo’n ondemocratisch instituut, de belangrijkste verandering die ons bestuur beïnvloedt. Dat de politieke elite in Nederland langzaam maar zeker macht verliest aan Europa, is goed te zien aan de deelname van de PVV van Geert Wilders aan het kabinet Rutte II. Eén van de eisen van de PVV was de beperking van immigratie. Dat voorstel strandde nu eens niet in de Eerste Kamer, maar werd tegengewerkt door de Europese Regelgeving. Nederland kan niet meer zelf bepalen wie er in of uit het land gaat en verliest daardoor soevereiniteit.
De politiek in Nederland wordt in 2015 door twee maatschappelijke factoren beïnvloed, namelijk regionalisering en middelpuntvliedende kracht. Nederland hevelt macht naar Europa over en wordt een regio van Europa. Politici voeren Europese , ondemocratisch genomen, besluiten uit, in plaats van zelf beleid te maken. De regionalisering van de politiek is goed zichtbaar aan de kwaliteit van de politici. Het gestuntel van een Opstelten, het gefladder van mevrouw Hennis Plasschaert, de ijdelheid van een Plasterk, doet de tenen krommen.
Door het kabinet van PvdA en VVD, twee tegengestelde krachten in het midden van het politieke spectrum, worden de extreme krachten ter linker- en rechter zijde steeds sterker. Deze middelpuntvliedende kracht ontstaat in de politiek als er niets meer te kiezen valt. De VVD en de PvdA hebben van beide partijen de slechtste en schadelijkste agendapunten (te weten bezuinigen en belastingverhoging) bij elkaar gevoegd en dat als de redding
van Nederland verkocht. Daardoor hebben de Nederlanders al meer dan tweeëneenhalf jaar niets meer te kiezen. Normaal gesproken zou dat zich uiten in grote winst voor de SP ( voor de arbeiders) en PVV (voor de ontevreden rechtse kiezers). Tijdens het verkiezingsdebat van 5 maart op RTL hebben we kunnen zien hoe slecht SP leider Roemer kan debatteren. Ook op straat en in de bedrijven is de campagne van de SP zeer beperkt en niet krachtig. Daardoor valt de voorspelde winst van de SP erg mee. De PVV groeit nog steeds in de peiling, doordat er aan conservatieve zijde geen alternatief is.
De Nederlandse kiezers uit de middenklasse zijn de laatste twee jaar zo teleurgesteld en financieel uitgekleed dat ze niet meer op PvdA of VVD willen stemmen. Van de weeromstuit en uit gebrek aan perspectiefgaan ze massaal op D66 stemmen. Dat is tegelijkertijd een zegen en een vloek. Het is een zegen, omdat Nederlanders nog steeds het redelijke blijven zoeken, geen racisme, en open staan voor een geglobaliseerde wereld. Het is een vloek, omdat het de islamisering nog verder zal stimuleren en Nederland verder uitlevert aan een ondemocratische en onmachtige Europese Unie.

1 comment:

jelle said...

Effe checken:
Tegen racisme?
Ja.
Tegen globalisering?
Ja.
Tegen islamisering?
Ja.
Zo.
Klaar.