Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, June 03, 2015

Denk aan de terroristenboot

Het Mavi-Marmara-drama voor de kust van Israël, waarbij negen Turkse activisten op een hulpkonvooi voor Gaza, werden doodgeschoten door Israëlische militairen, is al weer vijf jaar geleden. Sindsdien is nog wel geprobeerd nieuwe Gazaboten te sturen, maar de meeste pogingen mislukten jammerlijk, onder andere doordat de Westerse landen een beetje genoeg hadden, van de betrokkenheid van terroristen bij de hulpkonvooien. Dit blog 'Keesjemaduraatje' droeg een flink steentje bij aan deze sfeer, door te onthullen welke Nederlandse terroristen er aan  de Gazaboot meededen.

Nu vijf jaar later, vaart er opnieuw een Gazaboot, genaamd Marianne, van Göteborg naar Gaza. Zweedse-, Deense- en Noorse activisten varen mee, om de Gazanen de broodnodige zonnepanelen te brengen.

De Vlaardingse- en Rotterdamse Palestijnse activisten hoopten stiekum, dat de Gazaboot Marianne ook de Rotterdamse haven aan  zou doen en dat ze een stukje mee mochten varen. Daarom organiseerden ze op 31 mei, de herinneringsdag van de Mavi Marmara, een boottochtje in de Rotterdamse haven.

Opvallende spreker tijdens het Palestijnse uitje, was de ex-PvdA-parlementariër Tunahan Kuzu. Door zijn deelname bekent hij zich definitief tot betrokkenheid bij de moslimbroederschap.

Een andere spreker was de politicologie student Thomas Hofland van de Internationale Socialisten en tevens de organisator van de manifestatie "De VU Israël-vrij", begin dit jaar.

Andere organisaties die bij het boottochtje betrokken waren zijn Nida, PPMS (van de Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed), DENK, ICBSGG (met als woordvoerder de ex Fatah-terrorist Ibrahim al-Baz) en Ibrahim Akkari (voorheen Stichting ISRAA)

Helaas voer de Gazaboot Marianne verder naar Brest en moest de Nederlandse boot, vol met Hamas-aanhangers en moslimbroeders, het doen met een felle toespraak van Tunahan Kuzu, waarin hij de toehoorder opriep zich in te denken hoe het zou zijn als Germanen na 2000 jaar Nederland zouden bezetten en de Nederlanders alleen nog Gelderland en Zeeland mochten bewonen.  

Het is duidelijk, dat de trotskistische studenten en de Internationale Socialisten zich nog steeds kritiekloos verbinden met Fatah-terroristen en moslimbroeders en dat Hamas-fan-girls en Abulkasim Al-Jaberi-adepten zich in dit giftige sop wentelen.

2 comments:

Jan said...

De linkse beweging is diep geïnfiltreerd in diverse universiteiten en linkse media, en ondanks hun marginaliteit krijgen ze daardoor veel publiciteit. De openlijke relatie van de Internationale Socialisten met terroristische organisaties als de Hamas, Hezbollah en Moslim Broederschap bewijst dat hun verontwaardiging over een overheidsonderzoek dat aantoont, dat antisemitisme structureel aanwezig is in deze beweging, hen niet meer deert. Het toont ook aan, dat de schaamte om zich openlijk anti Joods te uiten alleen nog maar om politiek correcte reden onder de noemer anti-Israël wordt geuit. Onder de naam BDS zien we inmiddels het antisemitisme in nieuwe kledij. Zelfs Norman Finkelstein die jarenlang het Joodse uithangbord van de linkse beweging was, noemt de BDS beweging een antisemitische sekte. De hamvraag is natuurlijk hoe inventief de radicale socialisten uiteindelijk de Jodenster denken te kunnen vervangen.

Pieter Breydel said...

uuuhh in Zeeland wonen nu ook Germanen en wel afstammelingen van Suevische Franken. Vandaar Zeeuwen. Ware het niet dat er natuurlijk heel wat gemixt is in al die eeuwen. Net als in Gelderland natuurlijk. 2000 jaar geleden woonden op de venen van wat later Zeeland zou worden vooral wat Keltische stammen.