Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, July 19, 2015

Abulkasim Al-Jaberi is contactpersoon voor de Nederlandse Movement X

Sinds de Belgisch/Libanese activist en vroegere leider van de Arabisch Europese Liga (AEL) Dyab Abou Jajah van zijn Libanese avontuur is teruggekeerd, probeert hij opnieuw grond onder de voeten te krijgen  met de nieuwe beweging Movement X. De doelstellingen van Movement X zijn antiracistisch en anti-koloniaal.

Een interessante visie van Movement X is de demografische constatering, dat de Europese steden de laatste twintig jaar in toenemende mate worden bevolkt door immigranten, vluchtelingen en nakomelingen van koloniaal onderdrukten. Movement X wil dat de politieke- en sociale structuren in de grote steden zich aan de demografische werkelijkheid aanpassen.

Op de web pagina van Movement X wordt het zo omschreven: "Europese grootsteden bevinden zich op een scharniermoment. Hun bevolking telt niet langer een dominante meerderheid. Alleen blijven velen blind voor die realiteit. Zij proberen hun geprivilegieerde positie te beschermen door beroep te doen op de oude mechanismes van uitsluiting, discriminatie en racisme. De demografische verschuiving heeft zich daardoor niet vertaald in een evenredige machtspositie op economisch, politiek, sociaal of cultureel vlak. "

In gewoon Nederlands betekent deze doelstelling dat vertegenwoordigers van de Surinaamse-, Turkse-, en Marokkaanse gemeenschap de stad gaan besturen, ten koste van de oude blanke elite.

Sinds enkele maanden is Dyab Abou Jahah ook in Nederland actief en probeert een Nederlandse tak op te richten. Er is een Facebookgroep "Movement X Nederland, it's time to move" opgericht, waaruit de oprichters op korte termijn een kerngroep hopen te selecteren. De contactpersoon van deze kerngroep is Abulkasim "Fuck de Koning" Al-Jaberi. Abulkasim maakt op de Faceboekgroep duidelijk dat de leden van de kerngroep aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen: Vrouwenhaters, racisten en zionisten zijn niet welkom.

"Bij het selecteren van mensen verwachten we niet dat iedereen hetzelfde niveau van bewustzijn heeft over deze zaken. Bewustzijn vergroten en verdiepen is juist een van onze doelen. Dat neemt niet weg dat we een minimum van voorwaarden stellen aan leden. De speerpunten van Movement X zijn dekolonisatie, anti-racisme en radicale gelijkwaardigheid voor iedereen. Dat betekent dat vrouwenhaters, racisten, zionisten hier niet welkom zijn. Dat selectieproces zullen we met de kerngroep bewaken."

Een interessante groep van zeven admins heeft de leiding over de Facebookgroep genomen.
-Abulkasim Al-Jaberi: meermaals gearresteerd voor verstoren van de openbare orde en beledigen van de Koning.
-Rapper Appa: Bekend van zijn uitspraken "Fuck de Talmoed" en "zionistische honden die uit zijn op ons geld en bloed"
-Sandew Hira:  Die in het nieuws kwam met de volgende uitspraak:  "Transatlantische slavernij was erger dan de Holocaust"
-Dyab Abou Jahjah: In Nederland veroordeeld vanwege het publiceren van antisemitische cartoons.
-Hureya Salam: Die onder de naam Houda Stitou werd gearresteerd wegens het verstoren van een voorstelling van de Israëlische actrice Lia König, vorige jaar in de Doelenzaal te Amsterdam
-Fatima Faid van de Haagse Stadspartij: Kwam vooral in het nieuws door samen met Fatima Elatik (PvdA) in een demonstratie mee te lopen waar nazi-vlaggen werden vertoond.
Mika Tamazight: betrokken bij de beweging Back to Palestine en organisator van een benefiet ter gelegenheid van '66 jaar Nakba'

Ik geloof graag dat Movement X wil opkomen tegen discriminatie en voor gelijke rechten, maar het aantal anti-Israel-strijders in de kerngroep is al dermate groot, dat de haat tegen Israël waarschijnlijk het verbindende element van de groep zal zijn.

1 comment:

Jan said...

Allemaal slogans en parolen met maar één doel, de macht aan de Islam.
Hiervoor hebben ze natuurlijk wel soldaten nodig, en daarom word voor zolang het nodig is ook de zwarte bevolking het gevoel gegeven mensen te zijn in de ogen van de radicale islam. Takia zou Hans Jansen zeggen.

Ook de rol van extreem links, lijkt mij hier niet echt duidelijk, stank voor dank zou men het kunnen noemen, weggezet door een handjevol islamisten, die wel gretig de antisemitische cultuur van extreem links hebben gewaardeerd, maar nu het gaat om leiderschap lijkt er geen plaats meer te zijn voor sociologie studentjes.

Geen vrees, want Abba Eban zei het al, "They never miss an opportunity to miss an opportunity". Een cultuur die zich al eeuwenlang manifesteert als ongekend inferieur, waar het gaat om morele normen en waarden, maakt altijd weer cruciale fouten, die uiteindelijk meer schade aan henzelf aanbrengt, dan aan de door hen beoogde vijand.