Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, September 06, 2015

De Vloek van de Achille Lauro (Sarah Irving 2013)

"Beelden van de gehandicapte Leon Klinghoffer, die met rolstoel en al, van het gekaapte cruiseschip Achille Lauro wordt gegooid, wordt een standaard nieuwsitem om alle Palestijnen als terroristen af te schilderen."

Met deze woorden herdenkt Electronic Initifada de gijzeling van cruiseschip Achille Lauro in 1985. De website Electronic Intifada is opgericht met financiële steun van de Nederlandse ontwikkelingshulporganisatie ICCO. Ex-Groenlinks kamerlid Arjan El-Fassed speelt een belangrijke rol bij de oprichting van de website. Het idee achter de website is, dat de onderdrukte Palestijnen een stem moeten krijgen en dat de intifada niet alleen met gooien van stenen en het plegen van zelfmoordaanslagen hoeft plaats te vinden, maar dat er ook een communicatief element aan toegevoegd moet worden.

Indien er Nederlands geld naar zo'n initiatief vloeit, mag je verwachten en eisen dat het officiële Nederlandse standpunt ten aanzien van het Midden-Oosten, te weten het streven naar veilige grenzen voor Israël en het streven naar een Arabische staat voor Palestijnen, uitgedragen en niet doorkruist wordt. In het geval van de Electronic Intifada is echter een geheel andere ontwikkeling te zien, namelijk het propageren van terreur tegen Israëlische burgers en zelfs tegen Joden.

Afgelopen week zien we weer een heel sterk staaltje van Arabische propaganda in de Electronic Intifada, als het gaat om de herdenking van de gijzeling van de Achille Lauro (1985), zoals hierboven geciteerd.

De recensie van het boek "De Vloek van de Achille Lauro" op de website Electronic Intifada is in alle opzichten leugenachtig en kwaadaardig. De opzet en de planning van de gijzeling van het cruise-schip wordt met opzet vervalst. De terroristen van het Palestine Liberation Front kaapten het schip dat op weg was van Alexandria naar Port Said en dwongen het schip naar Tartus in Syrië te varen. De vrijlating van vijftig Palestijnse terroristen werd geëist.

In het boek "De Vloek van de Achille Lauro" geschreven door de weduwe van Abu Al-Abbas, de leider van de kaping, wordt echter beweerd, dat de kapers wilden wachten tot het schip een Israëlische haven zou binnenlopen om dan toe te slaan. De schrijfster van de recensie in Electronic Intifada, Sarah Irving, neemt deze leugen over.

Het derde bezwaar tegen de recensie is, dat wordt verzwegen waarom Leon Klinghoffer wordt vermoord, namelijk omdat hij Joods is.

Tot slot wordt deze gruwelijke en antisemitische daad, het vermoorden van een gehandicapte gijzelaar omdat hij Joods is, voorgesteld als onderdeel van "het Palestijnse verzet".In alle opzichten een verwerpelijk boek en een verwerpelijke recensie, op een website die door ons ontwikkelingshulp geld wordt betaald.

3 comments:

Michael said...

Je kunt leugenaars herkennen aan hun omkering van zaken. Als de kaping van de Achille Lauro voorgesteld wordt als een vloek voor notabene de PLO/PLF zelf, dan moeten alle alarmbellen gaan rinkelen.

Jan said...

Als je ontvankelijk bent voor dit soort leugens, dan zij het zo.
Volgelingen of aanhangers van de SP en Groen Links blijken toch de grootste afnemers van dit soort propaganda te zijn. Opmerkelijk is dat destijds de SP met name tegenover de komst van de Islam in Nederland een radicaal standpunt in nam.

Openlijk sprak de SP haar afschuw uit over de Islam en haar aanhangers, waar de opmerkingen van Geert Wilders over de Marokkanen bij in het niet verdwijnen.
Antisemitisme zo heeft de geschiedenis ons geleerd, is structureel aanwezig in alle Socialistische varianten die in de vorige eeuw als absolute macht hebben geheerst.

De huidige symbiose tussen de Islam en de Socialisten heeft te maken met hun gemeenschappelijke afkeer van de Jood als mens en de Jood als Staat. Propaganda hoort daarbij. De Palestijnen, die spelen de eeuwige rol van šalumihl.

Inmiddels is er een grote stroom vluchtelingen allemaal het Islamistische geloof
aanhangend naar Europa op gang gekomen, waarover nu ook de Jerusalem Post de grootste krant in Israël schrijft dat Europa in haar bestaan word bedreigt door 30 miljoen moslims die weigeren te integreren in de Europese samenleving.

Anonymous said...

Dank je wel Kees dat je blijft opkomen voor het grootste slachtoffer in de zogenaamde berichtgeving over het Israelisch-Arabische conflict: de feiten. De leugens over Israel zijn tegenwoordig talrijk, maar de grootste verdraaiing van de waarheid ligt in het weglaten van feiten die niet in de anti-Israelische (vaak anti-Joodse) kraam te pas komen.
Zoals dit schokkende feit over de Palestijnse Autoriteit: “Dozens of schools in the PA are named after terrorists who have murdered civilians.” (bron) Niet Hamas, maar de “vredelievende” PA van Abbas heeft minstens 25 scholen op de Westoever naar terroristen genoemd. “Three Palestinian Authority schools are named after Dalal Mughrabi - the terrorist who led the most lethal terror attack in Israel's history, known as the Coastal Road massacre. She and other Fatah terrorists hijacked a bus, killing 37 civilians, 12 of them children, and wounding over 70, in 1978.”