Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, October 23, 2015

Alternatieve Kristallnachtherdenking blijkt bewuste provocatie

De Alternatieve Kristallnachtherdenking (Zon. 8/11 om 15:00 uur;Stopera)  georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting staat dit jaar in het licht van kritiek op Israël. Dat is vreemd, want toen het comité in 1992 met de herdenkingen begon, waren de thema's Centrum Partij en vluchtelingen. Met een voorspelling van 36 zetels voor de PVV en een grote groep vluchtelingen, die dagelijks het land binnen komt, zou het voor de hand liggen de thema's extreem-rechts en vluchtelingen opnieuw onder de aandacht te brengen.

Uitgerekend nu de Joden in Israël midden op straat worden neergestoken en bij iedere grote aanslag in Europa de beveiliging van Joodse gebouwen weer wordt verhoogd, wordt de herdenking van de Kristallnacht omgevormd tot een anti-Israël-feestje. Waarom?

Vorig jaar nog, riep de voorzitster van het comité, Lonneke Lemaire, tijdens de herdenking tegen ons: "Ga naar de andere herdenking, dit heeft niets met Israël te maken". Dat de Internationale Socialisten en het Palestina Komitee in de organisatie van de alternatieve Kristallnachtherdenking meedoen, is al een provocatie genoeg, aangezien ze allebei Hamas steunen. Dat imam Elforkani, die bij moslimbroederschappen betrokken is, vorig jaar sprak tijdens de alternatieve Kristallnachtherdenking, was ook een provocatie. Maar dat er nu zelfs een van terrorisme verdachte Arabische knesset afgevaardigde zal spreken, gaat werkelijk alle perken te buiten.  Is het toeval?

Volgens Anja Meulenbelt, de moeder van alle Nederlandse Palestino's, is er bewust voor gekozen tijdens deze alternatieve Kristallnachtherdenking een anti-Israëlisch geluid te laten horen. Ten eerste schrijft ze op Facebook over een Kristalllnachtherdenking 'Nieuwe Stijl'. Daarna schrijft ze dit:"De herdenkingen werden altijd breed gedeeld, mensen uit alle geledingen van de maatschappij namen eraan deel. Ook hebben altijd leden uit de Joodse gemeenschap deelgenomen Sprekers waren in voorgaande jaren onder meer bestuurders van de stad Amsterdam, mensen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen, en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Enkele namen: Andrée van Es, Ed van Thijn, rabbijn Soetendorp, Hedy d’ Ancona, Abdelkader Benali, Marjan Sax, Eduard Nazarsky (directeur Amnesty), Anne Ruth Wertheim.


In 2010 echter deed het Centraal Joods Overleg (CJO) de herdenking in de ban.

Het CJO vond de herdenking ''te links'', en was ertegen dat ook critici van Israël eraan deelnamen en wilde bovendien een herdenking die uitsluitend gewijd was aan het herdenken van slachtoffers van de Holocaust. Sindsdien zijn er helaas twee herdenkingen in Amsterdam.

Het Platform heeft in voorgaande jaren altijd aandacht besteed aan opkomend racisme in de wereld 

(Duitsland, Oostenrijk, Griekenland), echter over Israël ging het niet. Gelet op de actualiteit is het nu onvermijdelijk ook het racisme in Israël ter sprake te brengen. Mede omdat het CJO nu zijn eigen herdenking heeft, wordt dit taboe dit jaar doorbroken.
Eén van de drie spreeksters is de Palestijnse Israeli, Haneen Zoabi, lid van de Knesset, het Israëlische parlement, die het onder meer zal hebben over de Israëlische discriminatie van Palestijnen. "

Dit is de uitleg van Anja Meulenbelt en het meest interessante deel is, dat er met opzet en bewust een anti-Israëlische manifestatie van gemaakt wordt. "Gelet op de actualiteit" is natuurlijk een eufemisme voor: "Eindelijk kunnen we echt op Israël los gaan"

De betrokkenheid van de Internationale Socialisten en het Palestina Komitee bij de Kristallnachtherdenking is destijds voor het Centraal Joods Overleg aanleiding geweest de samenwerking op te zeggen. Als je dan bovendien ziet, dat drie rabiate anti-Israël-activisten, Anja Meulenbelt, Maarten-Jan Hijmans en Lonneke Lemaire , bij de alternatieve herdenking vooraan zitten, weet je hoe laat het is.

Wednesday, October 21, 2015

Zwarte Piet splijt alternatieve Kristallnachtherdenking

Het leek allemaal zo mooi en eensgezind: Drie vrouwelijke sprekers bij de Alternatieve Kristallnachtherdenking (Zondag 8 nov; 15:00 uur; Stopera) , die opkomen voor minderheden, onderdrukte volkeren en de rechten van het mens: Markha Valenta; Haneen Zoabi en Anya Topolski.

Toch dreigt er een kink in de kabel te komen door opgedoken foto's van Facebook. Anya Topolski is geboren in Canada, is praktiserend Joodse, woont in Leuven en gaat binnenkort in Nederland werken. Sommige mensen hebben alles en andere mensen hebben niets.

Integreren
Anya heeft zich zo goed en zo kwaad als het gaat aangepast aan de Vlaamse cultuur. Ze eet friet met suddervlees en ze spreekt vloeiend Vlaams. Er is echter een ander dingetje en dat gaat Anja Meulenbelt niet leuk vinden en Abulkasim al helemaal niet: Anya viert het Sinterklaasfeest, met Zwarte Piet erbij.

Sunday, October 18, 2015

Alternatieve Kristallnachtherdenking wordt anti-Israëlische manifestatie

"Maak de Tempelberg Jodenvrij"; "Boycot Israël"; "Israël voert een onmenselijke politiek, geweld moet stoppen". Het zijn drie provocerende uitspraken, die op zondag 8 november bij de alternatieve Kristallnachtherdenking zo maar eens geuit zouden kunnen worden, door achteréénvolgens Haneen Zoabi, Anya Topolski en Markha Valenta.

Dit jaar heeft het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, van activiste Lonneke Lemaire, drie vrouwelijke sprekers voor de alternatieve Kristallnachtherdenking bij de Stopera uitgenodigd.

Haneen Zoabi, Arabisch lid van de Knesset, sprak vorig jaar nog haar begrip voor terroristen, die drie Joodse scholieren hebben vermoord, uit. Enkele jaren daarvoor voer ze mee op de Gazaboot Mavi Marmara, daarmee het gewelddadige Hamas-regime steunende. Enkele weken geleden  werd dan het vooorlopige toppunt bereikt, toen ze stelde, dat de Tempelberg "Jodenvrij" zou moeten worden.

Anya Topolski, is een wetenschapper van de Universiteit Nijmegen, die een wetenschappelijk artikel publiceerde, waarin ze de discriminatie en uitsluiting van Joden in de 19e eeuw vergeleek met de discriminatie van de moslims anno nu. Daarover is heel veel te vertellen en het is zeker een discussie waard. Googlen we even verder, dan blijkt dat Anya Topolski ook een fel tegenstandster van de Israelische staat is.

Markha Valenta ontmoeten wij voor het laatst in levenden lijve tijdens een anti-Israëlisch bijeenkomst op de Vrije Universiteit, waar opgeroepen werd tot boycot van Israël. Tijdens de bijeenkomst, waar Markha het voorzitterschap had, wist ze nog een zogenaamd objectieve houding te bewaren. Aangezien er alleen maar pro-Palestijnse activisten waren uitgenodigd, was er door de opzet van de avond al geen discussie mogelijk. Later zagen we op de Facebooks, dat Markha Valenta zich uitsprak voor een boycot van Israël.

Drie anti-Israëlische sprekers op een alternatieve Kristallnachtherdenking. Terwijl de staat Israël ten tijde van de Kristallnacht helemaal nog niet bestond. Bovendien vond de Kristallnacht in Duitsland plaats en wordt de alternatieve herdenking er met de haren bijgesleept om extreem-linkse activisten te mobiliseren.

Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting zou zich met de bestrijding van racisme bezig moeten houden en zou geen anti-Israëlische manifestaties moeten organiseren. Door de dreigende derde intifada , waarbij willekeurige burgers op straat neergestoken worden, is het ook verstandig in Nederland tenminste het hoofd koel te houden en geen provocerende anti-Israël betogingen te houden.


Saturday, October 17, 2015

Frank van der Linde valt de "Pro-Israël-lobby" aan

De Amsterdamse gemeenteraad is nog steeds aan het bakkeleien over de Stedenband Israël-Tel Aviv, en bij de raadszittingen daarover, mogen insprekers hun zegje doen. Een interessante inspreker is telkens weer, de zelfbenoemde activist Frank van der Linde. Deze keer richtte zijn woede zich niet op de vermeende "etnische zuivering" of op "de muur", maar hij richtte alle pijlen op de 'pro-Israël-lobby' in Nederland.


Hierbij mijn speech van gisteravond over de agressie van Israel en de pro-Israel lobby... Maar ook over bestrijden van moslim- en jodenhaat...
Posted by Frank van der Linde on Friday, October 16, 2015
Een interessant argument in zijn toespraak voor de Amsterdamse Gemeenteraad is, dat de pro-Israël-lobby gewelddadig zou zijn. Hij noemde daarbij drie voorbeelden. Toen hij samen met de actiegroep Back to Palestine en Youth for Palestine een theatervoorstelling van de 85-jarige Lia König in de doelenzaal te Amsterdam verstoorde, werd hij door aanwezige theaterbezoekers naar buiten gewerkt. Het tweede voorbeeld van vermeend gewelddadig optreden is, dat Frank van der Linde een bezoek aan de liberale synagoge brengt en dan 'moet wegduiken om geen klappen te krijgen'. Hetzelfde overkwam hem op de publieke tribune van de Amsterdamse gemeenteraad.

De tactiek die Frank van der Linde gebruikt is, dat hij zichzelf als slachtoffer positioneert. Zijn eigen rol bij de conflicten wordt geheel weggeredeneerd. Opvallend is ook, dat Frank van der Linde nooit echt klappen krijgt en ook nooit echt wordt opgepakt. Hij wil liever als slachtoffer optreden en daardoor een zekere positie in de Palestina-beweging te krijgen.

De mensen die wel eens een pro-Palestijnse bijeenkomst bijwonen weten, dat daar nooit politiebescherming nodig is en dat bij een lezing van Drie van Agt hooguit twee politieagenten op een fiets even langskomen. Blijkbaar is die bescherming niet nodig. Terwijl we bij de Sjoa-herdenking in de Hollandsche Schouwburg door marechaussee met machinegeweren moeten worden beschermd. Dat laat toch wel zien wie er bescherming nodig heeft en wie er gewelddadig is.    

 

Thursday, October 15, 2015

Frank van der Linde sprak namens "Youth for Palestine"

De zelfbenoemde activist Frank van der Linde komt steeds meer in het nauw door zijn banden met de anti-Israëlische organisaties 'Youth for Palestine' en 'Back to Palestine'. Afgelopen dinsdag 13 oktober 2015, demonstreerde Youth for Palestine ongegeneerd samen met Hamas-fondsenwerver Amin Abu Rashed in Den Haag. Eén van de leuzen van de demonstratie was: "In solidariteit met de Palestijnse Intifada". Zoals bekend houdt die Intifada in, dat Israëlisch burgers midden op straat worden neergestoken.

In diverse reacties op Twitter en Facebook ontkent Frank van der Linde nu, dat hij lid is van, of betrokken is bij, 'Youth for Palestine' en 'Back to Palestine'. Wel geeft hij toe dat hij betrokken is bij de verstoring van een show van de Israëlische actrice Lia König, georganiseerd door 'Youth for Palestine'.In het NRC van maandag 15 september 2014 wordt Frank van der Linde opgevoerd als een activist van "Youth fot Palestine":

Optreden van Israëlische actrice verstoord

NRC 15 september 2014 maandag

Amsterdam. Tien activisten hebben zaterdagavond een optreden van de Israëlische actrice Lia Koenig in theater de Doelenzaal in Amsterdam verstoord. Ze riepen leuzen als ,,Boycot Israël" en ,,Free Palestine". Binnen enkele minuten werden ze afgevoerd en kon Koenig (84), een grootheid in haar land, haar onewomanshow voortzetten.
De show maakte deel uit van het Spot On theaterfestival, dat de culturele uitwisseling tussen Nederland en Israël als doelstelling heeft. In de zaal zaten onder anderen Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) en voormalig CIDI-directeur Ronny Naftaniel.
Een van de activisten, Frank van der Linde, zegt desgevraagd dat de actie gericht was tegen de ,,etnische zuivering" van Palestijnen door Israël. ,,Koenig heeft zich niet uitgelaten over het Israëlisch-Palestijnse conflict, maar ze spreekt zich ook niet uit tegen het beleid van de Israëlische regering. Uit alles bleek dat het festival een promotie-evenement voor Israël was. Het wordt gesponsord door de Israëlische overheid en op de website stond: 'Be there to support Israel'." Van der Linde kondigt meer acties aan: ,,Dit is een nieuw begin. Ik heb geen enkele terughoudendheid meer."
Erga Netz, organisator van het festival, zegt in een reactie dat het optreden van Koenig ,,hooguit enkele seconden" verstoord is geweest. ,,De actie bleek een bron van inspiratie voor Lia. In het vervolg van haar show heeft ze er diverse grappen over gemaakt. Ze leek niet erg aangedaan. 'Ik kom net uit een oorlog', zei ze."

Opvallende uitspraak van 'woordvoerder' Frank van der Linde: "Dit is een nieuw begin. Ik heb geen enkele terughoudendheid meer."


Wednesday, October 14, 2015

Youth for Palestine demonstreert voor Intifada

De Hamas fondsenwerver, tevens meevarende op de Nederlandse Gazaboot, tevens lid van de moslimbroederschap, Amin Abu Rashed, organiseerde een kleine demonstratie ten gunste van het strijdende en stekende Palestijnse Volk. Op zich is dat geen opzienbarende daad, aangezien de man Palestijn is. Wel opvallend is, welke andere organisaties er op de poster staan.
Youth for Palestine en Back to Palestine organiseerden in 2014 enkele pro-Hamas-demonstraties en  schrokken er niet voor terug om een theatervoorstelling van Israelische actrice Lia König te verstoren. Zelfbenoemd activist Frank van der Linde sprak namens Youth for Palestine met enkele kranten en  zat tot voor kort met Burgemeester van der Laan aan tafel om over de 'onrust in de stad' te spreken. Misschien heeft hij er weer een gespreksonderwerp bij, als er namens Youth for Palestine voor een nieuwe intifada wordt gedemonstreerd.
   

Tuesday, October 13, 2015

Overburen van Ziekenhuis Bernhoven schamen zich kapot

Het ziekenhuis Bernhoven was jarenlang de trots van Veghel, met een rijke historie, die teruggaat naar het jaar 1870 , toen de Zusters Franciscanessen het St. Josephziekenhuis oprichtten. In 2013 komt aan deze traditie een einde als er in Uden een nieuw ziekenhuis met dezelfde naam wordt geopend en het gebouw aan de Burgemeester Kuijperlaan in Veghel leeg komt te staan.

De gemeenteraad van Veghel dient een plan voor de bouw van woningen, zorgeenheden en een zorgcomplex in. Daarvoor moet het ziekenhuis wel gesloopt worden. Helaas maakt de overbuurvrouw bezwaar tegen het nieuwe bestemmingsplan. De procedure tegen het nieuwe bestemmingsplan wordt tot en met de Raad van Staten uitgevochten.

Wat is nu het bezwaar van de overbuurvrouw van het ziekenhuis? Soms wordt er in het bestemmingsplan gesproken over 'bouwvlak' en een andere keer wordt het woord 'erf' genoemd. Daar tegen maakt ze bezwaar, uiteindelijk door de Raad van Staen wordt gehonoreerd. Het bestemmingsplan moet overnieuw.

De overbuurvrouw overlijd voordat de Raad van Staten uitspraak kan doen. Haar erven zetten de procedure echter voort. Daardoor staat het ziekenhuis in Veghel nog steeds leeg. Een organisatie voor tijdelijke bewoning (anti-kraak) heeft de ziekenhuiskamers verhuurd aan jonge Veghelse bewoners en aan opstartende ondernemers. Tot aan de sloop mogen deze jongeren, die op een andere manier niet aan een woning in Veghel kunnen komen, hier wonen.

Wie schetst de verbazing van de overburen en dat van vele andere Veghelaren, als blijkt dat de gemeente overweegt in het ziekenhuis een opvang voor asielzoekers te vestigen. Goede raad is duur. Plotseling draaien de buren als een blad om de boom en roepen dat het ziekenhuis nu snel gesloopt moet worden, omdat de buurt verloedert.

Intussen vergadert de commissie Ruimte en Milieu aanstaande donderdag over de vraag wat de Gemeente Veghel bijdraagt aan het onderbrengen van vluchtelingen. de toekomst van het ziekenhuis staat niet op de agenda. Wel wordt overwogen de reeds toegelaten vluchtelingen (statushouders) een gepaste woonruimte aan te bieden, om zo ruimte in de AZC te maken.


Monday, October 12, 2015

Werkgelegenheid voor Gelukzoekers

Door de ongeremde instroom van vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Somalië krijgt de overheid budgettaire- en planmatige problemen op te lossen. Sociale huurwoningen zijn reeds schaars, maar de komende jaren zullen er nog meer van nodig zijn. De wachttijden voor sociale huurwoningen is in sommige gemeentes reeds tot zeven jaar gegroeid en de sociale jaloezie, die het voorrang geven aan nieuwkomers veroorzaakt, is niet goed voor de maatschappelijke stabiliteit.

Als de verwachtingen, dat veel van de nieuw gekomen vluchtelingen een sociale uitkering nodig hebben om rond te komen, uitkomen, zal het begrotingstekort ook nog groeien, door ongeplande uitgaven voor sociale zekerheid.

Integratie
Het thema 'integratie van asielzoekers' is weliswaar niet meteen in een economische categorie in te delen, maar heeft wel uiteindelijk invloed op de economie. Mocht het zo zijn, dat een grote groep langdurig in de bijstand blijft hangen, dan is dat niet alleen slecht voor de sociale stabiliteit van een land, maar ook voor de economie.

Het is dan ook geen wonder, dat de regering via de Vereniging Nederlandse Gemeentes, vraagt of de lokale overheden werkgelegenheid in de regio willen bevorderen. Je  krijgt dat ook de vreemde situatie, dat gemeentes bij het plaatselijke bedrijfsleven gaan navragen of ze nog een paar asielzoekers werk willen geven.

De gemeente Meierijstad (Schijndel, Sint Oedenrode, Veghel) gaat zelfs zover, om geïnspireerd door het COA, de volkshuisvesting direct te koppelen aan werkgelegenheid.

In de opiniërende raadsnota 75.819  schrijft de gemeenteraad het volgende:
"Het realiseren van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders is geen keuze, maar een reguliere opgave voor de gemeenten. De verwachte toenemende opgave en het verzoek van VNG en COA vraagt om hier, samen met de woningcorporatie, ook versneld, creatieve en soms tijdelijke oplossingen voor te vinden.
De regio kent een sterk bedrijfsleven met een diversiteit aan werkgelegenheid.
Het COA wil graag samen met gemeenten en bedrijfsleven, statushouders koppelen aan werk en daarmee een vestigingsplaats. Het bemiddelen naar werk heeft voor de gemeente een aantal voordelen :
- Integratie van statushouders gaat veel sneller als zij een baan hebben
- Statushouders kunnen als zij een baan hebben , veel sneller financieel onafhankelijk worden Het past bij de regio om samen met het bedrijfsleven hierop in te zetten. Het COA is bezig om hier meer vorm aan te geven. Tot heden toe zijn slechts twee gemeenten, waaronder Eindhoven bezig met pilots om samen met het COA werkgelegenheid en huisvesting te koppelen."

Huis en werk
Vluchtelingen met een status, de zogenaamde statushouders, zouden een sociale huurwoning aangeboden krijgen, als er ook voldoende werkgelegenheid aangeboden kan worden. Huis en werk, de naam zegt het reeds. Het werkloosheidspercentage in deze regio is rond de zeven procent. Je kan je natuurlijk afvragen waarom de gemeente niet met dezelfde inzet werk zoekt voor de huidige bevolking. De vraag stellen is hem ook reeds beantwoorden.