Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 13, 2015

Overburen van Ziekenhuis Bernhoven schamen zich kapot

Het ziekenhuis Bernhoven was jarenlang de trots van Veghel, met een rijke historie, die teruggaat naar het jaar 1870 , toen de Zusters Franciscanessen het St. Josephziekenhuis oprichtten. In 2013 komt aan deze traditie een einde als er in Uden een nieuw ziekenhuis met dezelfde naam wordt geopend en het gebouw aan de Burgemeester Kuijperlaan in Veghel leeg komt te staan.

De gemeenteraad van Veghel dient een plan voor de bouw van woningen, zorgeenheden en een zorgcomplex in. Daarvoor moet het ziekenhuis wel gesloopt worden. Helaas maakt de overbuurvrouw bezwaar tegen het nieuwe bestemmingsplan. De procedure tegen het nieuwe bestemmingsplan wordt tot en met de Raad van Staten uitgevochten.

Wat is nu het bezwaar van de overbuurvrouw van het ziekenhuis? Soms wordt er in het bestemmingsplan gesproken over 'bouwvlak' en een andere keer wordt het woord 'erf' genoemd. Daar tegen maakt ze bezwaar, uiteindelijk door de Raad van Staen wordt gehonoreerd. Het bestemmingsplan moet overnieuw.

De overbuurvrouw overlijd voordat de Raad van Staten uitspraak kan doen. Haar erven zetten de procedure echter voort. Daardoor staat het ziekenhuis in Veghel nog steeds leeg. Een organisatie voor tijdelijke bewoning (anti-kraak) heeft de ziekenhuiskamers verhuurd aan jonge Veghelse bewoners en aan opstartende ondernemers. Tot aan de sloop mogen deze jongeren, die op een andere manier niet aan een woning in Veghel kunnen komen, hier wonen.

Wie schetst de verbazing van de overburen en dat van vele andere Veghelaren, als blijkt dat de gemeente overweegt in het ziekenhuis een opvang voor asielzoekers te vestigen. Goede raad is duur. Plotseling draaien de buren als een blad om de boom en roepen dat het ziekenhuis nu snel gesloopt moet worden, omdat de buurt verloedert.

Intussen vergadert de commissie Ruimte en Milieu aanstaande donderdag over de vraag wat de Gemeente Veghel bijdraagt aan het onderbrengen van vluchtelingen. de toekomst van het ziekenhuis staat niet op de agenda. Wel wordt overwogen de reeds toegelaten vluchtelingen (statushouders) een gepaste woonruimte aan te bieden, om zo ruimte in de AZC te maken.


1 comment:

Jan said...

Het laat zien, dat onze bezwaarwetgeving doorgeslagen is, waardoor individuen en activisten jarenlang noodzakelijke structurele ontwikkelingen hebben kunnen tegenhouden.
Bekend zijn de activisten die bezwaar maken, omdat er ergens een zeldzame plant groeit, of een beschermde diersoort daar zijn woonplaats heeft.
Ook het zich laten uitkopen door bedrijven, een veel gebruikte methode van krakers en milieu activisten is een winstgevende methode gebleken.