Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 12, 2015

Werkgelegenheid voor Gelukzoekers

Door de ongeremde instroom van vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Somalië krijgt de overheid budgettaire- en planmatige problemen op te lossen. Sociale huurwoningen zijn reeds schaars, maar de komende jaren zullen er nog meer van nodig zijn. De wachttijden voor sociale huurwoningen is in sommige gemeentes reeds tot zeven jaar gegroeid en de sociale jaloezie, die het voorrang geven aan nieuwkomers veroorzaakt, is niet goed voor de maatschappelijke stabiliteit.

Als de verwachtingen, dat veel van de nieuw gekomen vluchtelingen een sociale uitkering nodig hebben om rond te komen, uitkomen, zal het begrotingstekort ook nog groeien, door ongeplande uitgaven voor sociale zekerheid.

Integratie
Het thema 'integratie van asielzoekers' is weliswaar niet meteen in een economische categorie in te delen, maar heeft wel uiteindelijk invloed op de economie. Mocht het zo zijn, dat een grote groep langdurig in de bijstand blijft hangen, dan is dat niet alleen slecht voor de sociale stabiliteit van een land, maar ook voor de economie.

Het is dan ook geen wonder, dat de regering via de Vereniging Nederlandse Gemeentes, vraagt of de lokale overheden werkgelegenheid in de regio willen bevorderen. Je  krijgt dat ook de vreemde situatie, dat gemeentes bij het plaatselijke bedrijfsleven gaan navragen of ze nog een paar asielzoekers werk willen geven.

De gemeente Meierijstad (Schijndel, Sint Oedenrode, Veghel) gaat zelfs zover, om geïnspireerd door het COA, de volkshuisvesting direct te koppelen aan werkgelegenheid.

In de opiniërende raadsnota 75.819  schrijft de gemeenteraad het volgende:
"Het realiseren van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders is geen keuze, maar een reguliere opgave voor de gemeenten. De verwachte toenemende opgave en het verzoek van VNG en COA vraagt om hier, samen met de woningcorporatie, ook versneld, creatieve en soms tijdelijke oplossingen voor te vinden.
De regio kent een sterk bedrijfsleven met een diversiteit aan werkgelegenheid.
Het COA wil graag samen met gemeenten en bedrijfsleven, statushouders koppelen aan werk en daarmee een vestigingsplaats. Het bemiddelen naar werk heeft voor de gemeente een aantal voordelen :
- Integratie van statushouders gaat veel sneller als zij een baan hebben
- Statushouders kunnen als zij een baan hebben , veel sneller financieel onafhankelijk worden Het past bij de regio om samen met het bedrijfsleven hierop in te zetten. Het COA is bezig om hier meer vorm aan te geven. Tot heden toe zijn slechts twee gemeenten, waaronder Eindhoven bezig met pilots om samen met het COA werkgelegenheid en huisvesting te koppelen."

Huis en werk
Vluchtelingen met een status, de zogenaamde statushouders, zouden een sociale huurwoning aangeboden krijgen, als er ook voldoende werkgelegenheid aangeboden kan worden. Huis en werk, de naam zegt het reeds. Het werkloosheidspercentage in deze regio is rond de zeven procent. Je kan je natuurlijk afvragen waarom de gemeente niet met dezelfde inzet werk zoekt voor de huidige bevolking. De vraag stellen is hem ook reeds beantwoorden.


           

No comments: