Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, October 21, 2015

Zwarte Piet splijt alternatieve Kristallnachtherdenking

Het leek allemaal zo mooi en eensgezind: Drie vrouwelijke sprekers bij de Alternatieve Kristallnachtherdenking (Zondag 8 nov; 15:00 uur; Stopera) , die opkomen voor minderheden, onderdrukte volkeren en de rechten van het mens: Markha Valenta; Haneen Zoabi en Anya Topolski.

Toch dreigt er een kink in de kabel te komen door opgedoken foto's van Facebook. Anya Topolski is geboren in Canada, is praktiserend Joodse, woont in Leuven en gaat binnenkort in Nederland werken. Sommige mensen hebben alles en andere mensen hebben niets.

Integreren
Anya heeft zich zo goed en zo kwaad als het gaat aangepast aan de Vlaamse cultuur. Ze eet friet met suddervlees en ze spreekt vloeiend Vlaams. Er is echter een ander dingetje en dat gaat Anja Meulenbelt niet leuk vinden en Abulkasim al helemaal niet: Anya viert het Sinterklaasfeest, met Zwarte Piet erbij.

2 comments:

Dirk Bontes said...

Mensen die meer willen weten over Zwarte Piet en het Sinterklaasfeest kan ik – naast mijn eigen e-boek over Zwarte Piet – de volgende boeken en publicaties aanraden:
Jos. Schrijnen: “De H. Nikolaas in het folklore” (1898).http://goo.gl/fSZijr

Jos. Schrijnen: “Nederlandsche Volkskunde, eerste deel” (1915)

H.C.A. Grolman: “Nederlandsche Volksgebruiken. Kalenderfeesten, naar oorsprong en beteekenis” (1931)

D.J. van der Ven: “Ons eigen Volk in het Feestelijk Jaar” (1950)

Erich Schwabe: “Schweizer Volksbräuche” (1969)

Henk van Benthem: “Sint-Nicolaasliederen” (1991)

Louis Janssen: “Nicolaas, de duivel en de doden” (1993)

Alain de Benoist: “Les Traditions d’Europe” (1996)

Tonny van Renterghem: “Het geheim van Sinterklaas en de Kerstman” (1996)

Paul Frodsham: “From Stonehenge to Santaclaus: the evolution of Christmas” (2008)

Arnold-Jan Scheer: “Wild Geraas, Mijn wonderlijke reizen met Sint en kerstman” (2009)

Marcel Bas: “Ter Verdediging van Zwarte Piet; een essay” (2011)

Ted Jauw, “Eshu of the trickster clan” (2013) https://goo.gl/bfnsez

Marcel Bas: “Zwarte Piet: Discriminerend of Fascinerend?” (2013)

Marleen de Vries: ” ‘Kom je aan Sint of Piet, dan kom je aan integriteit van de opvoeder’ ” (Volkskrant, 24 oktober 2013)

Arnold-Jan Scheer: “Zwarte Sinterklazen” (2014)

Inge Schuiten (uitgever en samensteller): “Het Zwarte Piet smoelenboek” (2014); over de ‘vele gezichten van Piet in heden en verleden’. http://goo.gl/Ka0yfy

Friso Spoelstra: “Devils & Angels. Ritual Feasts in Europe” (2014)

Olivier van Renswoude: “Zwarte Piet” (2014) http://goo.gl/Vgtp8b

Peter de Kort van Dal: “Dag Zwarte Piet, elk vooroordeel heeft zijn nadeel” (2014)

Maïa Wolf: “Three Winter Rites” (2015)

Olivier van Renswoude: “De echte Zwarte Piet” (2015) http://goo.gl/1eiu2p

Wild Geraas: belangrijkste documentaire over Zwarte Piet van het jaar (2015) http://goo.gl/P2nAqq

Jan said...

“Er zijn zo veel mooie momenten verbonden aan geloof” Interview met Anya Topolski

Citaten uit het interview van Anya Topolski

Op ethisch vlak is het concept van rechtvaardigheid in het joodse geloof het belangrijkste voor mij.

Daarom heb ik zo veel kritiek op Israël, want ik vind niks van dat rechtvaardigheidsbeginsel terug in het regeringsbeleid. Na de Shoah riep men: “Never again!” Dat “Never again!” kan je op twee manieren interpreteren: nooit meer zal dit joden overkomen, zoals Israël dat interpreteert, of nooit meer zal dit iemand overkomen. Met die laatste interpretatie ben ik opgevoed: niemand mag uitgesloten worden, want eens je ermee begint, heb je kunnen zien waar het kan eindigen. Dat principe zit in mijn dagelijks leven, in mijn onderzoek, en het maakt mij heel trots om joods te zijn. Mijn grootouders waren overlevenden van de Shoah en mijn ouders waren vluchtelingen uit Polen ten gevolge van het antisemitische overheidsbeleid in 1968. Dus je ziet hoe dat dat gegeven sterk verweven zit in mijn familiegeschiedenis.

Het interview met Anya Topolski, laat zien, dat hier een wel degelijk een radicale gelovige spreekt, die de staat Israël niet erkend als een ethisch waardige vertegenwoordiger van de Joden.
Immers de staat Israël voldoet niet aan de door Anya Topolski gewenste superieure ethische en morele standaard die zij zichzelf wel toekent.
Het rechtvaardigheidsbeginsel, wat voor haar inhoud, dat de staat Israël niet eerst zijn burgers moet beschermen, maar deze als leidraad tegenover anderen moet laten leiden. Wat dit in de realiteit zou betekenen, is, dat geweld tegen haar burgers niet met geweld tegen de aanvallers beantwoorden, maar zich ethisch superieur daarboven stellen, en de ander wang toekeren. Het ultieme pacifisme dus.
Dat dit de ondergang betekend voor de burgers van Israël, deert Topolski niet, immers de ethiek staat bij haar boven het recht om veilig te mogen leven.

Dit doet mij tevens denken aan wijlen Hajo Meijer, die zich ook specifiek tegen de staat Israel keerde, omdat die de duidelijke boodschap van de Holocaust niet leek of wilde begrijpen, namelijk dat het Joodse volk haar ethische normen die door God waren opgelegd niet naleefde. De straf daarvoor was volgens Hajo Meijer de Holocaust.

Dat ze Sinterklaas viert met een echte zwarte Piet, weegt niet op tegen haar propaganda waarde voor de antisemieten, die haar hebben uitgenodigd