Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 01, 2015

Al eerder incidenten bij Alternatieve Kristallnachtherdenking

De komst van het Arabische Knessetlid Haneen Zoabi naar de Alternatieve Kristallnachtherdenking op 8 november 2015 bij de Stopera, is het voorlopige hoogtepunt in de reeks schofferingen en provocaties in de richting van de Joodse bewoners van Amsterdam. Vorig jaar dachten we na de lezing van jongerenimam ElForkani tijdens de herdenking ook al, dat het toppunt bereikt was, maar dit jaar weten de Anja Meulenbelts, de Maarten Jan Heijmansen en de Lonneke Lemaires zich zelf nogmaals te overtreffen. Is dit daarmee de allerergste Kristallnachtherdenking van alle tijden? Nee, het was ooit nog erger.

Op 10 november 1997 schrijft het Parool: "Sluier over herdenking Kristallnacht"

"De wind had alle wolken weggejaagd. (...) Bij Het monument Van het joodse verzet - bij Het Stadhuis, op de hoek van de Amstel en de Zwanenburgwal - flakkerden overal fakkels. Het was ter nagedachtenis aan de nacht van 9 november 1938.

Kristallnacht, zoals die nacht de geschiedenis is ingegaan, was het begin van de verschrikkingen van de Holocaust. Niet alleen werden die nacht in nazi-Duitsland bij joden ruiten ingegooid, werden hun winkels geplunderd en hun synagogen vernield - maar bovendien werden ongeveerd honderd joden vermoord.
(..)
Na de herdenking gingen velen met hun fakkel naar de oranjerie van de Hortus Botanicus. Daar vond eerst een optreden plaats van de klezmer-band Mazzeltov en daarna een forumdiscussie over georganiseerd extreemrechts.
Onder de forumleden was een politicoloog uit Leiden, Joop van Holsteyn, die 'als wetenschapper' betoogde dat Janmaat niet racistisch was omdat hij nooit betrapt was op een 'echte' racistische uitspraak. 'Als mens' dacht hij er anders over, beweerde hij later, maar toen was het al te laat. Het publiek was unaniem van mening dat we allemaal mensen waren. Daar hielp geen wetenschapper wat aan en dus was Janmaat wel degelijk racist.
Zo had de politicoloog het ook weer niet bedoeld. Natuurlijk wilde hij wat Janmaat deed, niet goedpraten - 'De CD heeft weinig op met buitenlanders' - maar veel gevaarlijker was volgens hem dat zich onder PvdA-stemmers misschien wel meer racisten bevonden dan onder de CD-aanhang. Dat vond het publiek alweer belachelijk. Was dat soms onderzocht ? Nee, zei de wetenschapper, die voor nuance pleitte.
Ook plaatste de politicoloog vraagtekens bij een verbod van dergelijke groeperingen. Ten eerste was dat in strijd met het principe van de parlementaire democratie. Daarnaast zou zo'n partij mogelijk ondergronds gaan en nog meer schade aanrichten en ten slotte ging daarmee de 'signaalfunctie' van een dergelijke groepering verloren."

In 1997 ging de discussie tenminste nog over extreem-rechts en over de behandeling van vluchtelingen. Thema's die een relatie met de Kristallnacht als historische gebeurtenis hebben. Weliswaar was er per ongeluk iemand uitgenodigd, die een andere mening had, dat hoort bij democratie, maar gelukkig er kon nog over gediscussieerd worden.

Het jaar daarna, in 1998, werd er staande bij de Kristallnachtherdenking een schrijfster bedreigd door Grijze Wolven.

Het Parool, November 11, 1998

Blaffende wolven bijten wel

Terwijl Stella Braam - vorig jaar belaagd om het boek over de Grijze Wolven van haar en Mehmet Ulger - dacht dat het weer rustig was, dook de vijand weer op, nota bene bij een herdenking van de Kristallnacht waar zij forumlid was. 'Uit elke hoek van de Stopera kwam een boze Turk.'
Ik ging er nietsvermoedend naartoe. Wat wil je, de Kristallnacht, over nazi's en het lot van de Joden, dan verwacht je toch geen groepje dat zichzelf ook Herrenvolk, superieur vindt ?! Maar ik zag ze al staan toen ik aankwam. Ik stond te trillen op m'n benen. Ze hadden camera's van de TOS, de Turkse tv, en ik dacht: daar gaan we weer.'

Stella Braam heeft daarna een half jaar ondergedoken gezeten. Tijdens de Kristallnachtherdenking bedreigd worden door fascisten. Je verwacht het niet.

In 2000 werd er een roerige Kristallnachtherdenking gehouden. Aanvankelijk werd de herdenking afgezegd, vanwege de terreurdreiging tegen Joden. Daarna riepen Fatima Elatik(PvdA) en Abdu Menebhi (KMAN) de Amsterdamse moslims op, de Joden te beschermen. Uiteindelijk ging de herdenking dan toch door. Tijdens die herdenking ontstond er toch nog een rel, toen Abdu Menebhi kritiek op de Israëlische politiek uitte.

Pijnlijke herdenking van Kristallnacht (Het Parool November 10, 2000)
"De Kristallnacht-herdenking bij de Dokwerker in Amsterdam is er gisteravond een van rumoer en opschudding geworden. Voorzitter Abdou Menebhi van de Stedelijke Marokkaanse Raad zorgde voor tumult toen hij halverwege zijn speech zei dat Israel de rechten van de Palestijnen schendt.
De huidige escalatie is ontstaan, zei Menebhi tegen een paar honderd aanwezigen, omdat Israel de Palestijnen het recht op een eigen staat ontzegt. 'Snoer 'm de mond!' riep een vrouw naar Cidi-directeur Ronny Naftaniel. Anderen, onder wie rabbijn Evers: 'Dit is tegen de afspraak!'

Rabbijn Soetendorp van de Liberale Joodse Gemeente beklom het podium en ging naast Menebhi staan. Een lid van het Nederlands Auschwitz Comite volgde hem, maar Menebhi wist zijn speech tot de laatste regel te voltooien.
Toen Menebhi het podium afliep, vormde zich een kordon van camera's en microfoons om hem heen. Waarom hij zich niet aan de afspraak had gehouden om niet over het Midden-Oosten te praten? 'Ik heb niemand gekwetst. De joden steunen Israel, maar het beleid van dat land deugt niet. Ze vermoorden kinderen. We moeten eerlijk blijven,' bracht Menebhi, zeer geemotioneerd, uit.
Cidi-directeur Naftaniel: 'Wat Menebhi zei, interesseert me geen moer. Maar dat hij toch op het Midden-Oosten inging, stak me. Het is al vaker gebeurd dat Menebhi zich niet aan afspraken houdt. Waarom is hij uitgenodigd?'
Bastiaan van Perlo van Nederland Bekent Kleur - dat samen met onder meer het Cidi en het Meldpunt Discriminatie Amsterdam de herdenking organiseerde - was na afloop beduusd. 'Menebhi had een kritische houding over Israel en ging daar uitgebreid op in, terwijl we uitdrukkelijk hebben aangegeven dat hij dat niet moest doen. Wij zouden het hebben over antisemitisme en racisme in Nederland en niet praten over conflicten in het Midden-Oosten. Aan de andere kant vond ik de tegenreacties wel heel erg heftig.'
Soetendorp: 'Ik kan dat boe-geroep wel begrijpen als hij die woorden juist op een Kristallnacht-herdenking uitspreekt. Het was het verkeerde moment. De organisatie had misschien zijn speech van tevoren moeten opvragen.'
Een woordvoerster van de Stedelijke Marokkaanse Raad liet vanochtend weten dat Menebhi niet op de hoogte was van de afspraak om niet over het Midden-Oosten te spreken. 'Ze hebben alleen gezegd dat het thema van de herdenking solidariteit en rassenhaat in Nederland was.'
De organisatie had na bedreigingen tegen joden het thema van de herdenking veranderd in een manifestatie tegen vreemdelingenhaat, racisme, angst voor moslims en antisemitisme. Het gebruikelijke debat werd eerder afgelast omdat men vreesde voor emotionele taferelen."

Na de terroristische aanslag op de Twin Towers in 2001 was er een zeer magere opkomst bij de Kristallnachtherdenking. In 2002 na de  moord op Pim Fortuyn werd Rene Danen, de oprichter van Nederland Bekent Kleur, en organisator van de Kristallnachtherdenking, in discrediet gebracht. Hij werd door de felle stellingname tegen Fortuyn beschuldigd van hetze en demonisering. Jarenlang werd de Kristallnachtherdenking niet gehouden.

In 2007 deed UVA hoogleraar Meindert Fennema een boekje open over de antisemitische tendenzen binnen het platform Nederland Bekent Kleur.

NRC Handelsblad (December 6, 2007)

Radicale islam gijzelt ons land
"De kiezer kan over de islam niet meer zeggen wat hij denkt. Dat is het politieke succes van de
jihadisten, meent Meindert Fennema.

Driekwart van de bevolking vreest dat de nog te maken film van Wilders over de Koran de verhoudingen tussen moslims en niet-moslims zal verslechteren. Daar konden ze weleens gelijk in hebben. Maar de vraag is of de meesten van deze Nederlanders ook de beweging 'Stop de verWildering' zouden steunen.
Ik doe het in ieder geval niet, want deze tegenbeweging wordt gelanceerd vanuit de beweging 'Nederland Bekent Kleur'. Ooit zat ik zelf in het bestuur van deze antiracistische organisatie, maar daar kwam een eind aan toen ik kritiek had op het antisemitisme van een aantal Marokkanen die destijds in 'Nederland Bekent Kleur' actief waren. Daarna werd ik door woordvoerder René Danen niet meer uitgenodigd voor de bestuursvergaderingen. Die tegenbeweging wordt dus een poging om de duivel met Beëlzebub uit te drijven, om in termen te spreken die Wilders graag hoort."

De beschuldiging die Meindert Fennema doet is gebaseerd op anti-Joodse uitspraken, die de tweede man van het KMAN in 1997 in een trein naar Parijs deed. Daarover ter verantwoording geroepen tijdens een bestuursvergadering van Nederland Bekent Kleur in 1997, bleek er geen discussie over mogelijk te zijn.

Rene Danen krijgt een mogelijkheid tot weerwoord:
NRC Handelsblad (December 18, 2007)

'Nederland Bekent Kleur' is niet antisemitisch
Meindert Fennema schreef dat tien jaar geleden binnen de antiracisme organisatie Nederland Bekent Kleur sprake zou zijn geweest van "antisemitisme van een aantal Marokkanen"(Opiniepagina, 6 december). Fennema onderbouwt zijn zware beschuldiging niet. Hij vermeldt wel zonder enige relevantie een bepaalde afkomst/nationaliteit, waarmee hij lijkt in te willen spelen op het vooroordeel dat Marokkanen antisemieten zijn.
De uitspraken van Fennema zijn dan ook ongefundeerde aantijgingen. Nederland Bekent Kleur is in werkelijkheid een organisatie die zich al 15 jaar inzet tegen elke vorm van racisme.
Zo was ik in 1992 één van de initiatiefnemers van Nederland Bekent Kleur van de eerste Kristallnachtherdenking in Nederland. Bij ons waren in de periode waar Fennema over schreef ook een aantal oud-verzetsstrijders actief. Sommigen van hen hadden als gevolg van hun verzet tegen de jodenvervolging jaren in concentratiekampen, waaronder Auschwitz, gezeten.
De aantijgingen van Fennema richting Nederland Bekent Kleur beschouw ik dan ook als zeer ongepast en uiterst verwerpelijk.
René Danen
Nederland Bekent Kleur 

Het frame is gezet en een weerwoord zoals Rene Danen die hierboven geeft, werkt meestal averechts. De enige oplossing tegen dit soort beschuldigingen is: Daden stellen.  Pas als de organisatoren van de Alternatieve Kristallnachtherdenking geen antisemieten meer toelaten tijdens de herdenking en zeker geen antisemieten meer laten spreken, zal deze beschuldiging weerlegd worden.

Helaas dacht de huidige organisatrice van de Alternatieve Kristallnachtherdenking , Lonneke Lemaire, er heel anders over. 'Laten we eens een Palestijn uitnodigen, die de Intifada aanmoedigt en de terreur tegen Joden goedpraat. Eens kijken wat er dan over ons geschreven wordt.'

Aanstaande Zondag 8 November, 15:00 uur bij de Stopera, zullen we zien of de smet van antisemitische teneur bij de Alternatieve Kristallnachtherdenking weggewist kan worden. Ik denk het niet.    

2 comments:

Michael said...

Gezien de incidenten van vorige jaren, én het feit dat de organisatie van het evenement nog altijd in dezelfde dubieuze handen is, én omdat er niet echt een 'alternatieve' herdenking nodig is, zie ik reden de gemeente (via een kort geding) te dwingen de reeds afgegeven vergunning ongeldig te verklaren en in te trekken. Dit omdat het bij voorbaat vrijwel zeker is dat er precies bij het monument van het Joodse verzet en precies ter gelegenheid van de Kristallnacht-herdenking uitspraken gedaan zullen worden die kwetsend en/of grievend zijn voor Joden. Dat is immers de enige en werkelijke reden voor een 'alternatieve' herdenking. De gemeente mag zich daaraan niet (mede-)schuldig maken.

Jan said...

Netanyahu had natuurlijk gelijk, toen hij de rol van de Islam in de persoon van de groot Moefti van Jerusalem noemde, toen deze het Socialistische regime in Duitsland adviseerde de Joden uit te roeien.
Het wordt dan ook tijd om de geschiedenis te ontdoen van de mythe dat het Nationaal Socialisme een nieuw soort rechtse ideologie was, terwijl alle historische feiten wijzen naar een Socialistische variant zoals het Marxisme en Communisme.

En wederom is die symbiose tussen het Socialisme en de Islam zo duidelijk aanwezig in hun gemeenschappelijke haat tegen de Joden.
Ik wil een uitzondering maken voor de Sociaal-Democratie die heeft in het verleden toch duidelijk afstand genomen van genoemde socialistische varianten, maar lijkt nu door opportunisme en verlangen naar macht zich schatplichtig te maken aan de Islam als ongewenste demografische macht in Nederland.

Alleen de PVV lijkt het existentiële gevaar van de radicale Islam te zien, en haar bezorgdheid daarover bewijst dat ook heel veel kiezers van de SP en GroenLinks die bezorgdheid delen, en massaal overstappen naar de enige politieke partij die dit probleem benoemd.