Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, December 30, 2016

Boekrecensie 'Judas, een familiekroniek'; Astrid Holleeder

"Willem (Holleeder) wist dat wij altijd zouden blijven zwijgen over het Heineken-losgeld, de verdeling, de aanslagen, en de uiteindelijke moord op Cor (van Hout), op straffe van vergelding. Maar wat als er meer verklaringen volgden?" (blz 378)

Dat is eigenlijk de kern en de inhoud van het boek van Astrid Holleeder over haar broer Willem, de Heineken-ontvoerder. Sinds 1983 hebben zijn familieleden van de zes miljoen overgebleven losgeld meegeprofiteerd. De echtgenoot van Astrid Holleeder, Jaap Witzenhausen, beheerde achteréénvolgens een strandpaviljoen en een goktent op de Wallen voor de boeven. Dankzij maffiamaatje Bram Moszkowicz kon Astrid Holleeder de benodigde stage voor advocaatschap lopen. Jarenlang is Astrid Holleeder de adviseur van Willem Holleeder.

Ook Sonja Holleeder profiteert jarenlang van het overgebleven losgeld, dat op de Wallen, in gokhallen en in de Alkmaarse hoerenwijk Achterdam is geïnvesteerd. Ze heeft samen met Cor van Hout een mooi huis in Frankrijk en een pand in Vijfhuizen. Mooi zonnebankbruin, blond haar en cup D-neptieten, zo willen de gangsters hun vrouwen eruit laten  zien. Sonja Holleeder voldoet aan dat image en speelt de vermoorde onschuld. Als er echter een onderzoek naar de overgebleven miljoenen uit de Heineken-ontvoering wordt opgestart (Operatie Goudsnip) , kan ze wel in één keer 1,1 miljoen ophoesten.

Uit de twee bovenstaande voorbeelden blijkt de familie van Cor van Hout en Willem Holleeder mee hebben geprofiteerd van de losgeld-miljoenen uit de Heinekenontvoering. Er is nog een connectie. Astrid Holleeder is de boekhouder van Thomas van der Bijl, die de miljoenen in Parijs heeft opgegraven. Geen slachtoffer dus, maar heler en profiteur. Toch gaat het hele boek van Astrid Holleeder erover wat voor een psychopaat Willem Holleeder is en hoe hij mensen bedreigt. Blijkbaar is het overgebleven losgeld een vloek voor de Heinekenontvoerders geworden. Voortdurend worden ze afgeperst en bedreigd door onder andere Sam Klepper en John Mieremet. Vele moorden volgen. Alleen Willem Holleeder blijft leven en dat wordt als een bewijs van zijn daderschap gezien.

Er is al jaren kritiek op Peter R. de Vries, omdat hij in zijn misdaadprogramma's alleen de kleine criminelen aanpakt en intussen met ontvoerder Cor van Hout bevriend is. Ook in dit boek blijkt weer hoe Peter R. de Vries is verbonden met de Heidenenontvoerders. Hij zou de minnaar van Sonja Holleeder zijn. Hij spreekt op de begrafenis van Cor van Hout. Als Astrid Holleeder eindelijk wil getuigen, worden  de contacten via Peter R. de Vries gelegd. Toch worden niet alle geluidsbanden van gesprekken met  Willem Holleeder aan justitie gegeven, want er moet ook nog geld verdiend worden.

Door al die rare verbanden en daderkennis is Judas een beklemmend boek geworden. Dat hele jofele gedoe en het gedrag van zogenaamde gabbers, zoals getoond bij College on Tour, wordt onderuitgehaald. Er is niks  authentieks of Robin Hood-achtigs aan de Heinekenontvoering of de nasleep ervan. Het zijn een stelletje psychopaten en de familie steunt dat nu al drieëndertig jaar. Misschien kan Astrid zich door het schrijven van dit boek bevrijden van deze knellende band, maar de ze is toch al die tijd  meer consiglieri dan slachtoffer geweest.
Thursday, December 22, 2016

Het jaar van minder, minder, minder

Nu het brutto binnenlands product (bbp) van Nederland weer op 2,1 procent terecht gekomen is, verwacht de bevolking dat er eindelijk weer wat ruimte voor meer, meer, meer komt. Niets is minder waar. Juist in 2016 moet de geplaagde Nederlander steeds maar weer 'minder, minder, minder' horen.

De laatste maanden lees ik vaker krantenkoppen, waarin het knijpen wordt aangekondigd. Als je een 'voltooid leven' hebt geleefd en dat is volgens de D66 tegenwoordig al na je 75-ste levensjaar, dan mag je gerust dood. Door deze euthanasiemaatregel komen er steeds 'minder, minder, minder' bejaarde mensen die zorg nodig hebben. Een hele boel minder kosten voor de Rijksschatkist.

Wordt je van die hele situatie niet helemaal lekker in je hoofd, dan is het niet de bedoeling dat je antidepressiva slikt, want daarvan worden er ook veels te veel geslikt. Het is de bedoeling dat we 'minder, minder, minder' antidepressiva slikken.

Gelukkig worden onze kinderen steeds minder goed in rekenen. Dat komt omdat er op de scholen wel aandacht voor sociale intelligentie, samenwerken en kringgesprekken is en aandacht voor de harde feitenkennis en rekenles achterblijven. Het instituut CITO noemt dat "basale vaardigheden". Een voordeel van de slechte rekenvaardigheid is wel, dat ze straks niet merken dat ze 'minder, minder, minder' pensioen krijgen.

Journalisten die over de problematiek willen schrijven of anderszins berichten, hoeven in 2016 minder voor hun leven te vrezen. Er zijn nog maar 48 journalisten om het leven gekomen. Van 27 anderen wordt nog onderzocht of de doodsoorzaak werkgerelateerd is. In 2015 kwamen nog 72 journalisten tijdens hun werk om.

Stel dat jouw kind, ondanks de slachting die jaarlijks plaats vindt, toch nog journalist wil worden, dan zal het toch behoorlijk moeten kunnen lezen en schrijven. Door de 'nadruk op de basale vaardigheden' tijdens de lagere schoolperiode, is dat niet zo goed gelukt. Het kind heeft een dyslexieverklaring nodig. Nu blijkt dat de regering ervoor wil zorgen dat er minder, minder, minder dyslexieverklaringen worden uitgegeven. Gemiste kans!

Zo rommelen we 2017 in en hopen op méér, méér, méér!!

Sunday, December 18, 2016

Energie op rechts maakt de verkiezingen van 15 maart 2017 spannend


De succesvolle campagne voor het Oekraïne referendum heeft drie verschillende initiatieven in de richting van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart voortgebracht. Jan Roos kandideert voor de PVV afsplitsing VNL. De website Geenstijl brengt de nieuwe partij Geenpijl voort en Thierry Baudet kandideert voor het Forum voor Democratie. Het is dus gemakkelijk verschillende groepen te verenigen tégen iets, maar de beantwoording van de vraag wat dán, brengt de tegenstellingen aan het licht.

Op zondag 18 december komen veertig leden van de nieuwe partij Forum voor Democratie bij elkaar in Valkenswaard om de campagne in Zuid-Oost Brabant af te trappen. Omdat ik in de buurt woon, ga ik kijken en luisteren wat de standpunten zijn. De lijsttrekker Tierry Baudet maakt kort en bondig duidelijk wat de standpunten zijn. Nederland uit de EU. Een kleinere overheid. Verlaging van de belastingen. Tierry vertelt dat hij in zijn jonge jaren neo-conservatief is geweest en dat is aan de standpunten duidelijk te merken.

Veel aandacht gaat tijdens de verkiezingsbijeenkomst uit naar de 'versplintering op rechts'. Aan de uitleg en de antwoorden op vragen is te merken dat we beter van 'energie op rechts' kunnen spreken. De voortvloeisels van het Oekraïne-referendum hebben alle drie een aspect van de kritiek op de EU te pakken. Jan Roos is de vertegenwoordiger van de meest populistische stroming. Geenpeil is de meest democratische variant en Thierry Baudet met het Forum voor Democratie is erudiet en inhoudelijk.


Tijdens de toespraken merk ik dat kandidaat Yernaz Ramautarsing, bekend van het afzeiken van Freek de Jonge en het oprichten van een werkgroep tegen linkse indoctrinatie, een opmerkelijk retorisch talent is.  In korte duidelijke statements weet hij de zaal te enthousiasmeren. Interessant wordt het als hij stelt dat hij 'niet van racisme beschuldigd kan worden.'

Thierry Baudet moet enorm zijn best doen, niet elitair te lijken. Hij heeft het over zijn promotie en dat hij al tien jaar op universiteiten les geeft.
Zijn contacten met de conservatieven in Groot-Brittannië worden breed uitgemeten. Op een gegeven moment dringt de vraag "Whats in it for me?" zich onverbiddelijk op.  Hoe gaat het Forum voor Democratie de Eindhovense middenstand helpen en de grote werkloosheid onder laagopgeleiden in ZO Brabant verminderen?

Het Forum voor Democratie heeft last van een Randstad-imago en heeft nog niet in heel Nederland genoeg handtekeningen bij elkaar geharkt om in alle kiesdistricten met de verkiezingen mee te kunnen doen. Dat is geen schande voor een jonge partij, maar zinnetjes als "Wij zijn hier naar Brabant gekomen", kunnen toch verkeerd vallen. De kiezers van Eindhoven willen horen dat het "Forum voor Democratie" hier al is en iets voor de regio gaat doen.

Herhaaldelijk wordt tijdens de bijeenkomst gesproken over het 'politieke kartel', over de lobby in Europa en over de vijandige media die een foto van Jan Roos boven een artikel over Thierry Baudet zetten. Dan heeft Donald Trump het toch gemakkelijker als hij aan 140 tekens genoeg heeft om zijn boodschap naar buiten te twitteren.

Kortom, het Forum voor Democratie kan nog wat worden op 15 maart, maar ze zijn er nog lang niet.

Blank is ook een kleur

Vanavond om 21:00 uur is het eindelijk zo ver: Sunny Bergman presenteert haar nieuwe documentaire "Wit is ook een kleur" op de VPRO.  "Sunny Bergman wil weten waarom veel witte mensen zich verongelijkt voelen of zelfs boos worden als het over racisme en witte privileges gaat." Een belangrijk thema!

Voordat we de documentaire gaan bekijken alvast een paar opmerkingen. De discussie over ras en 'white privileges' is over komen waaien vanuit de Verenigde Staten, waar racisme  en de armoede van de zwarte bevolking inderdaad een groot probleem is. De Zwarte-Pieten-beweging, waar Sunny Bergman deel van uitmaakt, probeert deze discussie één op één naar Nederland over te hevelen.

De Nederlandse taal heeft een uitstekend woord voor de huidskleur van de autochtone Nederlander en die is 'blank'. De verbeten pogingen van Sunny Bergman om het woord 'wit' te introduceren in de Nederlandse taal, zijn grappig en merkwaardig. Heeft ze het Engelse woord 'Whites' letterlijk vertaald naar 'wit'?  Of zit er iets achter? Ook Anja Meulenbelt gebruikt de term 'wit' en 'witten' in haar cursus "Help me, ik ben wit". We weten niet waarom.

Net zoals ik mijzelf nooit het kenmerk "Nederlander" of "Hollander" had opgeplakt, totdat ik in Duitsland ging wonen en de godganse dag als "Holländer" werd betiteld, zo gaat de gemiddelde Nederlander niet 's ochtends de deur uit, bij zichzelf denkende: "Zo, de witte man gaat weer eens werken". Niemand geeft zichzelf het stempel "wit", laat staan "blank". En juist daar gaat de film van Sunny Bergman over. In de preview vraagt ze aan een man: " Hoe is het om wit te zijn?". Die is verbaast en zegt: "Hoe bedoel je wit? Ohhh, gevaarlijke opmerking".

De vraag is, of 'blank-zijn' in het post-verzuilde  Nederland een sociale categorie is. Voor 1968 is de Nederlandse samenleving ingedeeld in Katholieken, Protestanten en 'Openbaren'. Je ging naar de Christelijke-, of de Rooms-katholieke school. Het stemgedrag, lidmaatschap van de duiventeeltvereniging,de padvinderij, de omroep en de zangvereniging werd bepaald door de zuil waartoe je behoorde. Dat zijn sociale categorieën die er toe doen  en die de laatste jaren geen enkele rol meer spelen. Ras is in Nederland, in tegenstelling tot de Verenigde Staten niet zo'n  categorie geweest.

De integratie van Indische Nederlanders na 1949 is een proces waar etnische identiteit voor de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis echt een rol speelt. (Afgezien van het antisemitisme en de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog). Dit proces is echter zo vlot verlopen, dat kleur ook na de onafhankelijkheid van Indonesië nauwelijks een rol in de Nederlandse samenleving speelde.  

Na 1975 komt er pas echt kleur in de Nederlandse samenleving door de onafhankelijkheid van Suriname en de komst van vele Creoolse en Hindoestaanse Surinamers naar Nederland. Aanvankelijk veroorzaakte de integratie van Surinamers nog wel enkele problemen, door de opéénhoping van Surinamers in een kansloze wijk als de Bijlmer, maar die problemen zijn 25 jaar later opgelost. Op dit moment halen Surinaamse meisjes hogere cijfers op school, dan de 'blanke' autochtone meisjes.

De zuil waartoe je behoort, de afkomst (Surinaams, Indisch) en de provincie waar je bent geboren (Limburg, Brabant, Groningen) zijn in Nederland  nog herkenbare sociale categorieën.  Kleur is niet zo'n sociale categorie, omdat er nooit op is gediscrimineerd. Er hebben in Nederland nooit regels bestaan, dat negers achterin de bus moesten zitten. Er hebben in Nederland nooit restaurants bestaan waar alleen blanken bediend werden. De Nederlandse scholen zijn altijd voor iedereen toegankelijk geweest.

Waarom wordt er dan toch zo'n punt van Zwarte Piet en 'Wit-zijn' gemaakt?  Zo erg zelfs, dat er een VPRO-documentaire aan gewijd moet worden?  Soepsiedie is een heel belangrijk dingetje bij het versterken van het kunstmatige racisme-debat. In de jaren tachtig worden juist de Surinaamse-, Marokkaanse- en Turkse- stichtingen gesubsidieerd in een poging de integratie te bevorderen. Als je er geld voor krijgt, dan is er een goede reden de eigen identiteit juist te benadrukken. De subsidie-cultuur heeft de integratie tegengewerkt en niet bevorderd.

Vreemd genoeg heeft het islam-debat en de angst voor islamitisch terrorisme een grote invloed op de Zwarte Piet discussie. Er is een enorme aandacht op de integratie van Marokkanen komen te liggen. De Nederlandse elite doet er alles aan om de integratie van Marokkanen te doen slagen. Een Marokkaanse burgemeester in Rotterdam en een Marokkaanse voorzitter van de Tweede Kamer, zijn daar uitdrukkingen van. Waarom zijn er geen Surinaamse burgemeesters? Waarom zijn er geen Duitse burgemeesters? Deze groepen worden gestraft voor hun eigen succesvolle integratie.

Nu hebben de Antilliaanse- en Surinaamse leden van de sub-elite (wel gestudeerd, maar geen baan) bij zichzelf gedacht:  "We gaan ook eens flink aan de bel trekken". De laatste jaren zien we dus een enorme activiteit bij de slavernij-herdenkingen en de Zwarte Piet-acties. Niet omdat deze mensen zo getraumatiseerd zijn, maar omdat slachtofferschap geld oplevert. Het zijn pogingen om het islam-debat te overtroeven.

Opvallende ontwikkelingen die ons zorgen baren:  Activisten met contacten naar de Moslimbroederschap, zoals Abulkasim Al-Jaberi en Abou Jahjah steunen volop het nieuwe racisme activisme en proberen op die manier onze samenleving te destabiliseren. De hele Schilderswijkrel is een resultaat van de samenwerking van Black Lives Matter met moslimbroeders en Internationale Socialisten. Ook bij de Rotterdamse Zwarte Piet rellen van dit jaar zijn weer leden van moslimbroeders en Black Lives Matter die samen optrekken.

Vanavond gaan we weer met zijn allen plat op de grond liggen en zeggen:  "Oh wat erg dat we 'wit' zijn.". Weg met ons!. Wat erg dat we discrimineren.  Uiteindelijk gaat het daar niet om. Het belangrijkste is, dat de overheid niet discrimineert en dat mensen met een opleiding gewoon een baan kunnen krijgen, onafhankelijk van etnische identiteit. Geef Abulkasim nu eindelijk eens een baan, het liefst op een universiteit, zodat we van dit gezeik af zijn.

Friday, December 16, 2016

Help me, ik ben wit !!

Binnenkort starten de therapeutische sessies onder de naam "Help ik ben wit!" in het Amsterdamse debatcentrum "De Nieuwe Liefde", onder de bezielende leiding van de "Theologe des Vaderlands" Janneke Stegeman. "Deze zelfhulpgroep biedt inzichten en leerstof voor witte mensen in verlegenheid, die betrouwbare bondgenoten willen worden,  niet bang zijn voor ongemakkelijke vragen. Want wit privilege betekent ook dat witte mensen macht en voordeel moeten opgeven..."

Aanmelden voor de zelfhulpgroep "Help ik ben wit" blijkt nog niet zo gemakkelijk. eerste voorwaarde is natuurlijk dat degene die zich aanmeld, echt wit is. Margriet Oostveen van de Volkskrant ontdekte dat de cursus aanvankelijk in november 2016 zou doorgaan, maar na discussie over de kleur van de deelnemers werd uitgesteld. Zwarten die zich hadden aangemeld werden niet tot de cursus toegelaten. Anja Meulenbelt, één van de trainsters bij de cursus, ontkent dat het conflict over kleur de reden is, dat ze in januari niet meer meedoet.

Intussen fantaseren bloggers over hoe het zou zijn om aan de cursus deel te nemen en door Anja Meulenbelt terecht gewezen te worden. Jan Gajentaan schrijft: "Cursist Arthur die jolig had opgemerkt: ‘jullie zijn zeker de drie A’tjes’ was daarvoor meteen gestraft met een tik op zijn vingers door de gezette Anja; een tik die werd uitgedeeld met een dun twijgje.


Volgens Anja was dat een goed gebruik dat zij had overgenomen van een andere cursus die zij geeft, islam voor beginners. Feministies islamiseren hield immers in dat de aloude  islamitische vermaning met het twijgje ook door de vrouw uitgedeeld mag worden aan opstandige mannen, vertelde Anja opgetogen."

Ook blogger Ruben Gischler denkt erover na hoe het zou zijn om door Anja onder handen genomen te worden. Hij vergelijkt de cursus met een ervaring uit 1996, toen Jane Elliott zo tegen haar blanke cursisten te keer ging, dat enkelen  in huilen uitbarsten.

"Ik denk dat zelfs Anja daar nog een puntje aan kan zuigen. Ongevraagd besloot de witte Jane om in naam van het zwarte lijden met haar therapie wraak te nemen op haar witte medemens. Haar aanpak bestond eruit om tijdens een dagsessie blauwogigen apart te zetten en systematisch te vernederen, in aanwezigheid van de andere deelnemers."

Alleen Xavier Hollander verzette zich en "bracht de moed op om en public op de machtswellust en het sadisme van Elliot te wijzen. Zij werd letterlijk weggehoond en Verhaag beet haar toe: “Iff you can’t eppreziees mein film, you besser leafff.”

Dat kan nog een hele interessante sessie worden als de theoloog des Vaderlands, Janneke Stegeman, zelf van onbesproken  gereformeerde blanke afkomst de aanwezige cursisten op hun witheid gaat wijzen. 

De Indische Nederlandse kandidaat-cursiste  Nina Landouw wordt eind oktober 2016 uitgenodigd in het café van de Nieuwe Liefde en aan een verhoor onderworpen. "Je ziet er niet echt wit uit. Wat is jouw achtergrond? " Nina had zich tot dan toe 100% Nederlands gevoeld en beschouwt zichzelf niet  als zijnde lichtgetint. Ze legt uit dat ze zich als witte Nederlander meer bewust van haar onderdrukkende gedrag wil worden. Toch nemen de cursusleiders daar geen genoegen mee. "Wil je een zelfreflexie van één A4 over de koloniale geschiedenis van Nederland schrijven, waarin jij jouw eigen rol kritisch onderzoekt?"

Lang verhaal kort gemaakt, wordt Nina Landouw niet toegelaten tot de cursus "Help ik ben wit", omdat ze  zich weigert te distantiëren van haar overgrootvader, Th. R. Landouw , uitvinder van de term 'Indische-Nederlander' en oprichter van de Indische Democratische Partij in 1916.


Bovenstaand incident roept de vraagt op, wat we eigenlijk verstaan onder de term 'witte Nederlander'. In een tijd waarin de media nadrukkelijk proberen elk stigma te omzeilen en verdachten van misdrijven als "Nederlander" omschrijven, daarmee de nationaliteit aanduidende en de etnische afkomst weglaten, is het de vraag wat wit zijn nu eigenlijk inhoudt. Hoeveel blanke grootouders moet je aan kunnen tonen om bij Janneke Stegeman en Anja Meulenbelt mee te mogen doen?

Thursday, December 15, 2016

Gekke Bekken Trekken met Frank van der Linde

Tijdens de demonstratie tegen het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu in Den Haag, op 14 september jongstleden, sta ik met een  hele grote camera op een heuveltje tegenover het Centraal Station, als mijn oog valt op de Amsterdamse querulant activist en tevens lastigvaller van oudere dames, ook aangifte doener tegen Ebru Umar, Frank van der Linde. (foto 1)Hij kan het erg goed vinden met de toezicht over de demonstratie houdende agent. Grapjes maken en lachen. Plotseling merkt Frank van der Linde, dat hij niet alleen is. (foto 2)


De Haagse pliessie vraagt aan Frank van der Linde wat hij allemaal van plan is. Zal verstoring van de openbare orde  vandaag in het repertoire  van de gevreesde actievoerder voorkomen?  Voor de zekerheid kijkt Frank even op het draaiboek. (foto 3)


Mag die zionist hier zomaar staan en mij fotograferen?  Vraagt de voormalige directeur van Fast Food,    een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. (foto 4)
 We gaan het even voor u vragen mijnheer van der Linde. Tot u dienst mijnheer van der Linde. Welke fotograaf bedoelt u precies? (foto 5)
Even later komt de roodharige agent links op mij af en vraagt wat ik aan het fotograferen ben. "Ik sta hier al een uur om deze openbare demonstratie te fotograferen, gewoon omdat het kan en nu komt mijnheer van der Linde en nu vragen jullie pas wat ik hier doe" Is mijn bitse antwoord. "Het was gewoon maar een vraag" ,antwoordt de agent.

Tijdens de optocht die volgt, kijk Frank van der Linde mij vuil aan.  (foto 6)


Enkele weken later wordt de activist Frank van der Linde bij de Synagoge Uilenburg door Amsterdamse politieagenten staande gehouden vanwege het vermoeden van wapenbezit. (foto 7)


Op 20 november wordt de geradicaliseerde werkloze moeimaker Frank van der Linde, tijdens een demonstratie van autonomen en anarchisten  door de Haagse ME tegen de grond gewerkt, vanwege verzet tegen de politie. (foto 8)Het voorlopige dieptepunt van een afglijdende schaal, die gaat van directeur van een NGO naar op de grond liggende geboeide arrestant. "Waar heen mijn vaderland, O Nederland ontwaak"

Wednesday, December 14, 2016

Drents dorp Bronneger verhit de gemoederen.


Bron: Black Movement Review; zondag 11 december 2016

De Provinciale Staten van Drenthe komen aanstaande woensdag bijeen ten einde een besluit te nemen over de herbenoeming van het Drentse dorp Bronneger. De Drentse partij 'Drenthe Ons Erf' heeft een motie ingediend over de herbenoeming van de plaatsnaam Bronneger. De nieuwe naam zal volgens het voorstel 'Drouwen' worden.

Tijdens een lokale bezichtiging met aansluitende hoorzitting in Comedy Cafe on the Road, te Bronneger, kwam een commissie van ambtenaren afgelopen zomer tot de conclusie dat de naam Bronneger onnodig kwetsend voor de plaatselijk allochtone gemeenschap is en dus niet meer van deze tijd.

De actiegroep 'Black Lives Matter', onder leiding van de Amsterdamse activist Frank van der Linde, bezette tijdens de hoorzitting het plaatselijke hunebed D21, om haar eisen  kracht bij te zetten. De boeddhistische monnik Dhammawiranatha, uit Bronneger, moest er aan te pas komen om de gemoederen te bedaren en  een redelijk gesprek op gang te brengen.

Wednesday, December 07, 2016

Bankrekeningen van Hamasvrienden geblokkeerd

De Duitse 'Bank für Sozialwirtschaft' in Keulen heeft de bankrekeningen van de Duitse versie van 'Een Ander Joods Geluid', de anti-Israëlische "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost", geblokkeerd. De belangrijkste reden voor deze blokering is de steun van deze EAJG groep aan Hamas.

De aanleiding voor het blokkeren van de rekening is de 13e 'Palestinians in Europe Conferentie' in Berlijn in April 2015. De voorzitter van Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" hield daar een toespraak. Door de aanwezigheid van  Hamas-aanhangers op de conferentie, wordt de link met terrorisme en antisemitisme gelegd.

Dit is het eerste succes van de anti-BDS beweging in Duitsland. Op de website van deze Duitse afdeling van 'European Jews for a Just Peace' wordt verontwaardigd gereageerd op het opzeggen van de rekening. Politici van de partijen Linke, Grünen en SPD ondersteunen de organisatie.

Opvallend detail in de berichtgeving is, dat de Jerusalem Post al twee weken geleden over het blokkeren van de rekening van 'Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost' heeft geschreven. Tot nu toe kon ik echter geen bevestiging vanuit Duitsland vinden. De JP-journalist Benjamin Weinthal wist al eerder van de blokkering dan de rekening houder zelf.

In Europa ontwikkelt zich een steeds groter wordende aversie tegen de steun van organisaties aan de terreurgroep Hamas. Het antisemitische karakter van Hamas en de raketten die op de burgerbevolking van Israël worden geschoten, wordt niet langer getolereerd. Zeker niet, nu ook de Europese bevolking steeds meer met terreur te maken krijgt.  

Hoe lang kunnen EAJG, het Palestina Komitee en Back to Palestine nog ongestoord hun gang gaan. Wordt het niet eens tijd om deze steun aan Hamas ook te bestrijden? Het opzeggen van bankrekeningen is een zeer milde vorm van protest, die toch effectief kan zijn.
Thursday, December 01, 2016

Kevin P Roberson wordt eindelijk op zijn muil geslagen

"Ik ben een journalist. Ik ben een journalist" Elke keer als een politieagent, tot het uiterste getergt, de Zwarte Piet activist Kevin P Roberson vraagt ergens anders te gaan staan of op te rotten, beweert hij journalist te zijn. Niemand weet voor welk medium en waarom, maar hij heeft een perskaart. Op de Youtube-filmpjes zie je Kevin meelopen met de Al Jaberis en de Quinsies van deze wereld. Altijd als er een rel is, in de Schilderswijk, bij een AZC of rond een PEGIDA demonstratie, filmt Kevin P Roberson nadrukkelijk zijn politieke tegenstanders en provoceert ze. Maar als het dan uit de hand loopt, dan is ie weer journalist.

Nu is het voor de eerste keer in drie jaar tijd provoceren eens echt uit de hand gelopen en Kevin is op zijn bek geslagen. De felle anti-Zwarte Piet demonstraties hebben namelijk ook de identitaire- nationale activisten wakker gemaakt. Elke keer als er tegen Zwarte Piet wordt gedemonstreerd, komen er ook leden van Identitair Verzet, NVU en Pegida om juist vóór Zwarte Piet te demonstreren. Met die mensen zoekt Kevin al wekenlang ruzie. "Mijnheer, mijnheer, wat vind u van de demonstratie?" vraagt hij aan een goedgespierde skinhead.

Vorig weekend was het dan zover. Kevin krijgt op zijn muil. Leiden in last. Helaas duurde het nog drie hele dagen voor de Volkskrant er drie regeltjes aan heeft gewijd. Maar dan heb je ook wat.


  
De nadruk op zwarte identiteit van de laatste jaren heeft blanke/Nederlandse identiteitsacties uitgelokt. Het is nu Nederlands- tegen zwart activisme. Door de felle provocaties kan dat tot nog meer geweld leiden.

Ook de bewuste keuze voor slachtofferschap, die ik in 2015 al beschreven heb, leidt tot meer uitlokking, provocaties en meer geweld. Dit heeft niets meer met vreedzaam protest te maken. Het zijn aanzetten tot een burgeroorlog
Sunday, November 06, 2016

De bijbelvastheid van Janneke Stegeman

Waar haalt de alternatieve Kristallnachtherdenking toch iedere keer weer de sprekers vandaan? De gestelde criteria zijn moeilijk in te vullen, De spreker moet natuurlijk links zijn, tegen Israël en in het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook in het nieuws gekomen zijn. Voor de vorm wordt er nog een Joodse Nederlander met de haren bijgesleept, maar ook voor die gelden dezelfde normen.

Dit jaar mag Janneke Stegeman, theoloog des vaderlands en gepromoveerd op de Heilige Schrift, op de alternatieve Kristallnachtherdenking spreken. Veel mensen weten  niet wie Janneke is. Ze organiseert samen met Anja Meulenbelt de cursus "Help ik ben wit!", een zelfhulpgroep voor blanke mensen die niet meer blank willen zijn.

Om de criteria van het 'Platform Stop Racisme en Uitsluiting' te vervullen, moet Janneke Stegeman aan kunnen tonen dat ze actief strijdt tegen Israël. Eén van de organisatoren van de alternatieve Kristallnachtherdenking, Maarten Jan Hijmans, heeft daarover een selectiegesprek  met Janneke gevoerd en daar is ze met een heel positief resultaat uitgekomen. Ze is namelijk als enige theoloog in Nederland in staat, om zowel de uittocht uit Egypte, als het boek Jeremia 32, door middel van theologische trucs en hocusspocus, te ontjoodsen en van hun religieuze betekenis te ontdoen.

Janneke Stegeman is in een Gereformeerd gezin opgegroeid. Dat is op zich een pré, maar in het kader van de strijd tegen zionisme, zitten er nogal wat haken en ogen aan. In het Oude Testament wordt namelijk letterlijk beschreven hoe God het volk van Israël, vanuit de Egyptische slavernij, dwars door de Rode Zee, naar het Heilige Land geleid heeft. In dat kader zijn ook de Tien Geboden ontstaan, die zowel door Joden als Christenen als leidraad worden erkend.

In de jeugd van Janneke Stegeman wordt alles in de Heilige Schrift letterlijk genomen. Als in Genesis staat dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft, dan zijn het ook zes dagen. Als Mozes met het volk van Israël dwars door de Rode Zee loopt, omdat God ervoor gezorgd heeft, dat de zee wijkt en een doorwaadbare plaats doet ontstaan, dan is dat ook letterlijk zo, in de ogen van de ouderlingen en de dominee.

Op een bepaald moment tijdens haar studie Theologie aan de VU, zittende op haar studentenkamer in Uilenstede en na een nacht goed doorzuipen, moet bij Janneke Stegeman het idee postgevat hebben:  " Maar dat kan helemaal niet". Sindsdien neemt ze de Heilige Schrift nog steeds letterlijk, maar probeert ze theologisch aan te tonen dat het niet op die manier gebeurd kan zijn. Ze noemt in haar artikel Mozes zelfs een jihadist. Het idee dat het hier om religieuze waarheden gaat, komt niet in haar op. De uittocht uit Egypte beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het Joodse volk. Dat ontstaan wordt door een religieus geschrift (het boek Exodus) bevestigd. Janneke heeft nooit geleerd om achter de letter van de Schrift te kijken. Ze neemt nog steeds alles letterlijk en snapt de enorme symbolische kracht erachter niet.

Janneke Stegeman is nu van Paulus een Saulus geworden. Ze gelooft niet meer en wil iedereen van dat nieuwe ongeloof overtuigen. Voor de staat van Israël en met name de kolonisten in Judea komen de woorden in het proefschrift van Janneke Stegeman hard aan. Het proefschrift gaat over het boek Jeremia 32. De profeet Jeremia is een balling in Babylon en krijgt in een visioen de opdracht een akker in het dorp Anathoth, op het land van de Joodse stam Benjamin, te kopen. Daarmee wordt de terugkeer naar het Heilige Land mogelijk. Het is een teken van hoop. Janneke Stegeman probeert in haar proefschrift deze Bijbeltekst van zijn zionistische lading te ontdoen. Het kost een beetje moeite, maar dan heb je ook wat.

Er bestaan in deze tijd twee dorpen met de naam Anathoth. Het Arabische dorp Anata ligt vijftien kilometer ten Oosten van Jeruzalem, net buiten het afscheidingshek, dat Jeruzalem van de Westelijke Jordaanoever scheidt.  De Joodse nederzetting Anatot ligt iets meer oostelijk, binnen het hek, op betwist gebied. Beide dorpen leggen een religieuze claim op de afstamming van Anathoth.

Deze anti-zionistische Bijbelinterpretatie van Jeremia 32, door Janneke Stegeman, gaat aan een heel belangrijk gegeven voorbij. Er staat namelijk dat de profeet Jeremia het land in Anathoth kóópt. Het is niet alleen een Joodse claim op een gebied dat nu oostelijk van Jeruzalem ligt, het is ook een overéénkomst met de eerste zionisten in het Heilige Land. Zij kochten het land waarop ze gingen wonen.

Aanstaande woensdag gaat Janneke Stegeman spreken bij de Alternatieve Kristallnachtherdenking. Daar zal Janneke Stegeman in haar toespraak ongetwijfeld enkele Israël-kritische opmerkingen maken. Dat is een schande. Ze mag deze mening wel hebben, maar niet tijdens een Alternatieve Kristallnachtherdenking.  

 

 

Thursday, November 03, 2016

Alternatieve Kristallnachtherdenking wordt pro-Palestijnse-Zwarte-Piet-manifestatie


Wie had dat gedacht? Van een Hamasknuffelaar als spreekster bij een Kristallnachtherdenking in 2015, naar een Zwarte Piet activist bij de Kristallnachtherdenking in een synagoge, in 2016. De schandalige reeks van incidenten bij deze herdenking is blijkbaar nog niet gestopt.  


Het dieptepunt qua schandalig misbruik van de Kristallnachtherdenking lijkt in 2015 bereikt te zijn, door Haneen Zoabi, opvarende van de Gazaboot, tevens Arabisch lid van de Knesset, tevens terreur-ondersteuner, als spreker uit te nodigen en het bestuur van het Palestina Komitee op de eerste rij in het publiek te zetten. Ex-terrorist Ibrahim al-Baz pontificaal in het midden. Hoe moesten Anja Meulenbelt en haar vriendin  Lonneke Lemaire deze pro-Palestijnse en anti-Israëlische actie tijdens een Kristallnachtherdenking nog overtreffen? Misschien nodigen ze de volgende keer wel Hamasleider Ismael Haniyeh uit. We weten het niet.

De locatie bij het monument voor het Joodse Verzet is in 2016 niet beschikbaar voor de alternatieve Kristallnachtherdenking van Anja Meulenbelt en consorten. De leden van de facebookgroep 'Time to Standup for Israël' heeft de plaats gereserveerd, om de ontjoodsing van de herdenking een halt toe te roepen. Een nerveuze ambtenaar van het Amsterdamse stadhuis belt in oktober al op om te vragen of er misschien plaats is voor twee herdenkingen tegelijkertijd. Nee dus. We willen die Palestijnse kliek helemaal niet zien.

De Meulenbelt-bende heeft zich op slinkse wijze in de Uilenburgersjoel aan de Uilenburgerstraat te Amsterdam naar binnen weten te praten. Daar moet de alternatieve Kristallnachtherdenking 2016 plaats vinden.  

Jerry Afriyie

Wie zijn de sprekers bij deze anti-Israëlische Kristallnachtherdenking, onder aanvoering van Anja Meulenbelt, in de Uilenburger synagoge? Hoe is het mogelijk het thema anti-racisme te koppelen aan een anti-Israëlische actie? Dat moeten de organisatoren van deze schandalige Meulenbelt-manifestatie gedacht hebben. Dan kom je al gauw uit op Jerry Afriyie, alias Kno'Ledge Cesare. Die verbindt in hoogst eigen persoon de anti-Zwarte-Piet-acties van de afgelopen jaren, met de activist Abou Jahjah, Hezbollah en pro-Palestijnse actie. Hoe doet ie dat?Tijdens de "Dag  van de Empathie" wordt Jerry Afriyie aangesproken door Abou Jahjah van de Arabisch Europese Liga en krijgt te horen dat de islam ook voor Zwarte Mensen heel veel goed werk verricht. Malcolm X is het niet meer levende bewijs daarvoor. Sindsdien zijn beide activisten betrokken bij Movement X. Abulkasim Al-Jaberi is ook lid van die groep.

Sinds de inlijving van Jerry Afriyie in de Movement X van Dyab Abou Jahjah en Abulkasim Al-Jaberi is hij steeds meer van de Palestijnse zaak overtuigd geraakt. Zo zeer dat hij zelfs, staande voor de Palestijnse vlag, op het Museumplein, een vlammend betoog tegen racisme en zionisme houdt. Een uitstekende kandidaat voor een Kristallnachtherdenking van de bende van Anja.


Zo rommelen we verder. De ontjoodsing van de herdenking is een feit. We hoeven ons niet meer af te vragen wat er erger is dan Haneen Zoabi op een Kristallnachtherdenking. We  weten het nu: Het is een pro-Palestijnse Zwarte Piet! 

Tuesday, October 25, 2016

9 November 2016; Drie verschillende Kristallnachtherdenkingen


Op 9 november 2016 wordt in Amsterdam op drie verschillende plaatsen de Kristallnacht van 1938 herdacht. De officiële herdenking vindt van 17:00 tot 18:00 uur plaats in de Portugese Synagoge op het Mr. Visserplein te Amsterdam. Het Centraal Joods Overleg is de organisator. Minister-President Mark Rutte zal de Joodse gemeenschap toespreken en na afloop worden er kransen gelegd bij de Hollandsche Schouwburg.
“De Kristallnacht of Pogromnacht  was een door de nazi's georganiseerde actie (pogrom) gericht tegen deJoodse bevolking in Duitsland. De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden Joden aangevallen en er werden volgens recent onderzoek 1.000 tot 2.000 synagogen in brand gestoken en ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Het werd de brandweer verboden om de branden te blussen. Tijdens de Kristallnacht werden 400 Joden vermoord of tot zelfmoord gedreven.”(Wikipedia)

De alternatieve Kristallnachtherdenking wordt van 19:30 tot 20:30 gehouden in de Uilenburger Synagoge, Nwe Uilenburgerstraat 91 te Amsterdam. De anti-Zwarte Piet activist Jerry King Luther Afriyie, ook bekend als dichter Kno'Ledge Cesare, is de belangrijkste spreker op deze herdenking. Afriyie werd vorig jaar tijdens een anti-zwarte-piet-actie in Gouda door de politie gearresteerd wegens mishandeling van een politieagent. Daarmee heeft hij volgens  de organisatrice van de alternatieve Kristallnachtherdenking, Anja Meulenbelt, voldoende ‘streetcreds’ opgebouwd om een herdenking in een synagoge toe te spreken.

De derde Kristallnachtherdenking in Amsterdam dit jaar, is georganiseerd door de Facebookgroep “Time to stand up for Israël” bij het monument van het Joodse Verzet op de hoek van de Amstel en de Zwaneburgwal  bij de Stopera.  Van 19:15 tot 20:30 wordt een sobere plechtigheid gehouden, waarbij dochters van Joodse verzetsstrijders zullen spreken.

De antisemitische terreur tijdens de Kristallnacht van 1938 heeft destijds in Duitsland plaats gevonden. In Nederland heeft de bezetting van 40/45 en de deportatie van- en de moord op Joden veel meer impact gehad. Waarom wordt de Kristallnacht toch op maar liefst drie plaatsen tegelijk herdacht?

De beweging “Nederland Bekent Kleur” van Rene Danen, in de jaren negentig opgericht tegen opkomend rechts-extremisme,  heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. De herdenking is in 1992 nog een waarschuwing tegen racisme en onverdraagzaamheid. Door de kaping van de herdenking door extreem-linkse groepen  als Internationale Socialisten, KMAN en Palestina Komitee, wordt het sinds 2002 steeds meer tot een protest tegen Israël. Het Joodse slachtofferschap als gevolg van de Kristallnacht wordt steeds meer verdrongen.  

Een absoluut  dieptepunt van de trend naar ontjoodsing van de herdenking vormt het optreden van Haneen Zoabi in 2015. Deze Arabische Knesset afgevaardigde voer in 2014 nog op een boot naar Gaza om het Hamas-regime te steunen en wordt sindsdien verdacht van steun aan terrorisme. 
De Facebook-groep “Time to standup for Israel” heeft  zich daar zo aan geërgerd dat ze vorig jaar al een demonstratie vergunning bij het monument van het Joodse verzet heeft aangevraagd. De derde herdenking dit jaar is bedoeld om de Hamas-aanhangers bij het monument weg te houden.

Sunday, October 23, 2016

Kristallnachtherdenking 9 november ; Portugese Synagoge


Het Centraal Joods Overleg wil u graag uitnodigen voor de Kristallnachtherdenking op 9 november a.s. in de Portugese Synagoge aan het Mr. Visserplein te Amsterdam.

 
Wij zijn zeer verheugd dat minister-president en minister van Algemene Zaken Mark Rutte zal optreden als gastspreker in plaats van de heer Timmermans. Verder is het programma ongewijzigd.
 
Programma aanvang 17.00 einde 18.00 
 
Gideon van Bergen                      voor de Joodse Jongeren
Ron van der Wieken                    voorzitter Centraal Joods Overleg
M.Weizner-Smuk                         overlevende en ooggetuige van de Kristallnacht,
                                                      geinterviewed door Margalith Kleijwegt
Mark Rutte                                  minister-president en minister van Algemene Zaken

Muzikale omlijsting door violist Roeland Jagers van het Rubens Quartet
Aansluitend aan de herdenking zullen kransen gelegd worden in de Hollandse Schouwburg
 
Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u zich aanmelden via info@cjo.nl.
 
Op 9 november 1938 vond in nazi-Duitsland de Kristallnacht plaats. Daarbij werden 267 synagogen in brand gestoken en ca. 7500 winkels verwoest. 92 joden werden vermoord. Deze explosie van antisemitisch geweld vormde de inleiding op de volledige uitsluiting en uiteindelijk de vernietiging van miljoenen Europese joden. 
 
Het Centraal Joods Overleg herdenkt de Kristallnacht om blijvend te waarschuwen tegen elke vorm van antisemitisme en racisme in onze samenleving. Zowel in Nederland als elders. Wij maken ons zorgen over de wijze waarop het antisemitisme zich in deze tijd opnieuw manifesteert. Wij willen dat alle burgers in ons land vreedzaam, respectvol en zonder discriminatie kunnen samenleven. Door stil te staan bij de Kristallnacht, willen we het signaal afgeven alert te blijven. Voor antisemitisme en racisme mag nooit plaats zijn. 
 

Sunday, October 16, 2016

Syrische terrorist komt Duitse regering ongelegen


De Duitse justitie heeft wel heel erg zijn best gedaan, de Syrische terrorist Dschaber al-Bakr vrij rond te laten lopen. De tip dat er met de miljoen vluchtelingen ook een heuse Syrische zelfmoordterrorist meegekomen is, moet van de Amerikaanse veiligheidsdienst komen. (Die Welt 15-10-2016) Blijkbaar heeft Duitsland de vluchtelingen onvoldoende ondervraagd en gecontroleerd.

Daarna besluit een eenheid van de politie toch maar eens het huis in Chemnitz (het vroegere Karl-Marx-Stadt) te doorzoeken. Er wordt inderdaad een vest met explosieven gevonden. De verdachte terrorist wandelt echter onbekommerd weg. De politie wil volgens eigen zeggen niet schieten vanwege explosiegevaar. Dagenlang blijft de terrorist onzichtbaar voor de diensten en  justitie. Hij weet echter wel via een vluchtelingenforum op Facebook een schuilplaats te vinden. Bij het station van Leipzig wordt hij door zijn nieuwe huisgenoten opgepikt. De veiligheidsdiensten controleren blijkbaar de forums onvoldoende en hebben bij het station van Leipzig ook niemand staan die even een oogje in het zeil houdt.

De vermoedelijke terrorist gaat onbekommerd, met zijn nieuwe huisgenoten, een vorkje prikken en verblijft daarna twee dagen in Leipzig. De huisgenoten ontdekken dat hij de gezochte terrorist is en binden hem vast. Eén van hen gaat weg om de politie te informeren. Hij moet echter een uur lang praten als Brugman om de Leipziger politie ervan  te overtuigen dat ze de terrorist Dschaber al-Bakr hebben vastgebonden en thuis voor transport klaar hebben liggen.

Nu heeft de politie de Syrische terrorist Dschaber al-Bakr eindelijk gevangen en stopt hem in een cel. Hij draait een lamp uit en probeert zich te elektrocuteren. Dat lukt niet. Hij trekt de draden uit het stopcontact en wil daarmee zelfmoord plegen. Nog steeds geen reden voor de justitie om hem extra te bewaken.

Uiteindelijk pleegt Dschaber al-Bakr zelfmoord, door zich aan zijn T-shirt op te hangen. Lastige vragen kunnen niet meer gesteld worden. Niet aan hem, maar ook niet aan de Duitse justitie, die er alles aan deed hem te laten lopen en daarna niets deed om hem in leven te houden.

Friday, September 30, 2016

De Lotus Notes gelovigen

"We zoeken een software, waarmee we kunnen emailen, maar ook goedkeuren van vakanties en zelf applicaties programmeren. De 'workflow' in de software moet door ons kunnen worden aangepast en dat allemaal op een gewone windows server."

Het pakket van eisen van de potentiële klant, per telefoon aan mijn collega medegedeeld, lijkt geen einde te krijgen. Het gaat maar door. Tot de collega op een gegeven moment de verlossende vraag stelt: "Heeft u wel eens van Lotus Notes gehoord?" Het klinkt alsof de Here Jezus zelf de bits en bytes in de juiste volgorde gaat zetten en de doven gaat laten horen, of de blinden gaat laten zien. Een indrukwekkend wonder heeft plaats gevonden in de burelen van het bedrijf in kantoorbenodigdheden in Langenhagen Duitsland.

Al gauw blijkt, dat de Lotus Notes goeroe naast mij, bij iedere vraag en ook bij zeer gecompliceerde computerproblemen, dezelfde zegenende woorden spreekt: "Heeft u wel eens van Lotus Notes gehoord?". Het is een wondermiddel, dat op alle vragen een antwoord heeft en alle computerproblemen van alle klanten kan oplossen. Tests bewijzen het. Het is de eerste keer dat ik met Lotus Notes in aanraking kom en tegelijkertijd ook de eerste keer dat ik echt een hekel aan iemand begin te krijgen. Wie denkt deze snotaap wel dat hij is?  De digitale verlosser in eigen persoon, oder was?

Vijf jaar later werk ik bij een geheel ander bedrijf en geef les in MS Exchange, Lotus Notes en Novell Netwerken. De markt wordt afgeroomd door bedrijven die als een soort ICT-Aldi, voor een appel en een ei, de moeilijkste cursussen aanbieden. Vaak staan de lokalen leeg. Er moet iets gebeuren. We worden uitgenodigd in de directiekamer en per persoon wordt gevraagd wat zijn passie is en wat hij de komende jaren denkt te gaan doen. Tot dan toe heb ik van alles wat les gegeven en het valt mij zwaar daar nu slechts één product en slechts één taak uit te kiezen. Tsjaaa, wat zal ik de komende jaren eens gaan doen? De collega's naast me hebben allemaal al iets gezegd en de rij van voorgaande sprekers wordt steeds kleiner. Nog twee te gaan! wat zal ik eens zeggen?

Als ik aan de beurt ben, spreek ik de historische woorden, die mijn gehele leven zullen veranderen: "Ik wil Lotus Notes consultant worden". Het hoge woord is eruit. "Lotus Notes-consultant". Hoe kom je erop. Het is mijn vierde beroep en ik voel meteen dat het een mooi beroep is. Als mijn eerste zoon geboren wordt, vraagt de man van de burgerlijke stand, waar ik mijn zoon erken als rechtmatig mijn zoon:  "Was is Ihren Beruf?" Ja, dat is een goede vraag?  Wat is mijn beroep?

Het is belangrijk om de boven jou gestelden niet kwaad te maken en een beroep te kiezen, dat gemakkelijk te begrijpen is. Geen beroep opgeven is geen optie. Daar houden de ambtenaren niet van. Ik besluit mijn opleiding te noemen en laat op de formulieren het beroep "Diplom-Ethnologe" vastleggen. Iedereen tevreden. Twee jaar later, als mijn tweede zoon geboren wordt, vraagt de dienstdoende arts in het ziekenhuis, of ik mijn beroep op het formulier wil laten registreren. Ik geef als beroep "EDV-Dozent" op. Dat tot grote tevredenheid van de arts. "Zo'n hooggeplaatst persoon hebben we in deze afdeling nog niet gehad", zegt hij trots.

De tijd van vage beroepen is nu voorbij. Ik ben "Lotus Notes Consultant" geworden. Helaas deelt de directeur van het Hannoverse bedrijf mij echter een uur later mede, dat er in zijn bedrijf geen Lotus Notes Consultants nodig zijn. Dat is wel heel jammer voor zijn klanten, denk ik nog. Het is een bedroevende mededeling, maar het is ook een kans voor een geheel nieuw leven.

Drie maanden later ben  ik op een job-beurs op Koningsbos te Veldhoven. Ik heb een CV laten maken, waar een heleboel ervaring en slechts één beroep op staat: Lotus-Notes-Consultant. Ik ga alle standjes af en hoor overal dezelfde reactie: "Lotus Notes consultants hebben wij niet nodig". Tot ik bij de Philips-stand kom. De Philips directeur Hommes heeft net met veel ophef en dwang een project gestart, dat alle overige email-programma's bij Philips af wil schaffen en slechts één programma over wil houden: Lotus Notes. Dat iemand zich vrijwillig aan komt melden, en zegt dat hij Lotus Notes Consultant is, dat hebben ze echter nog niet meegemaakt. Heb je daar verstand van?  Is de logische vraag. Inderdaad, want ik heb de diploma's bij me en ik heb al enkele examens gehaald.

Drie maanden nadat ik de historische Lotus-Notes-Consultant-woorden heb uitgesproken, zit ik in Eindhoven op een kamertje in een studentenhuis met vier vrouwelijke studentes. Wat heb ik het toch goed getroffen. De hele dag Lotus Notes doen, gratis koffie drinken en er ook nog voor betaald krijgen. 's Avonds dan met die meiden bier drinken. Waar heb ik het aan verdiend?

Alle medewerkers van Philips wereldwijd hebben op dat moment een email-box met Lotus Notes. Er zijn in totaal vijftig servers en een opslagcapaciteit van 4 Terabyte. Geweldig systeem. Toch gaat het nog mis. In september datzelfde jaar vliegen er twee vliegtuigen in de Twin Towers en er breekt een economische crisis uit. Er moet bezuinigd worden. Dat betekent, dat alle activiteiten voor Lotus Notes naar India verhuisd worden. Zo komt het dat ik in 2006 naar India reis en mijn eigen Lotus Notes baan weg ga brengen. Hier, aanpakken en gaan jullie het maar doen.

Op een dag zit ik weer met alle collega's in een zaal en de manager houdt een verhaal. Zijn naam is Ferry van Hoevenaars en de vervelende boodschap is: "Lotus Notes is dood". We konden het niet geloven. Hoe kan zo'n man dat nou met droge ogen zeggen. Het is nu acht jaar geleden en ik kom Ferry nog wel eens tegen op de gang. Laatst stond hij naast mij te pissen en ik fluisterde tegen hem: "Lotus Notes is dood"

Monday, September 19, 2016

Begripsverwarring rond antisemitisme

Het valt echt niet mee, om tegenwoordig nog een Palestijnse activist in Nederland te zijn! Wil je een petitie aan de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer overhandigen, staat er opeens een man met maar één arm naast je en je weet niet waar hij die arm door heeft verloren. Misschien heeft hij wel geprobeerd met een snelkookpan te koken. Je weet het niet. Kom je een uurtje later bij het Centraal Station, loopt er een man door het publiek, die in een garagebox destijds, heel lang geleden allemaal wapens, uniformen en drugs heeft verstopt. Waar heb die dat voor nodig? En op het bankje tegenover het podium zit een man, heel oud, hij kan al haast niet meer lopen, die destijds heel lang geleden, toen jij nog niet was geboren, met een pijpbom in zijn bagage, uit een vliegtuig is gehaald. Je moet ook wat als Palestijn. Maar verder allemaal keurige mensen.

Intussen maakt de redactie van de nette glossy Soemoed zich deze maand druk om een geheel ander schandalig feit, namelijk dat 'Israël en zijn pleitbezorgers' zomaar, zonder reden, de beschuldiging van antisemitisme tegen de BDS beweging in stelling brengt. Het moet niet gekker worden! Blijkt te gaan om het verschil tussen anti-zionisme en antisemitisme. Anti-zionisme, dat mag wel, want dan heb je niets tegen Joden, maar wel tegen Israël. Maar antisemitisme, dat mag niet, want dan heb je iets tegen Joden, omdat het Joden zijn. Klinkt logisch, maar dat is het niet.

De redactie van Soemoed en dat is het Dagelijks Bestuur van het Palestina Komitee trekt zich deze beschuldiging erg aan. Dat blijkt uit de volgende zin: "Erg dom zijn degenen die zich in dit verband door de beschuldiging - van antisemitisme laten intimideren of zich gedwongen voelen duidelijk te maken dat zij niet door anti-joodse gevoelens gedreven zijn: de bewijslast ligt bij degene die een dergelijke beschuldiging uit!" . Positief puntje is wel, dat de redactie nu de eigen activisten, die zich proberen te verdedigen, voor dom uitscheldt. Toch wil ik het graag nog een keertje aan de dommerikken uitleggen.

Het is nooit leuk om voor antisemiet uitgescholden te worden. Daarom doe ik dat ook hoogst zelden. De discussie blokkeert en je komt niet verder en toch moeten we verder. We wonen allemaal in Nederland en daar mogen we allemaal een mening hebben. Geweldig. Maar nog beter is het, als we dingen uitpraten. Niet te vaak 'antisemiet' zeggen dus. Maar waardoor is er een misverstand ontstaan?

De actievoerders rond het Palestina Komitee hanteren de definitie uit de jaren tachtig waarbij het thema antisemitisme op één lijn met discriminatie en racisme wordt geplaatst. Mag allemaal niet, doen we dus ook niet en klaar. Terwijl de Israëlische regering, met Likud als regerende partij en Benjamin Natanyahu aan het hoofd, de definitie van antisemitisme in 3D hanteert: Demonisering, Delegitimatie en Dubbele standaarden. 3D.

Demonisering houdt in dat je Israël kwalijke eigenschappen toekent, die irrationeel zijn en de beschuldiging zijn kwaadaardig. Als je spreekt over delegitimatie, dan erken je de staat Israël niet als Joodse staat. De Joodse staat mag in de ogen van de delegitimeerder niet bestaan. En als derde meet je met dubbele standaarden, door de misstanden in Israël voortdurend aan de kaak te stellen, terwijl dezelfde misstanden in andere landen niet worden afgekeurd.

Iedereen weet wel een paar voorbeelden te noemen, die bij de 3D-categorieën passen. In de ogen van de Israëlische regering ben je dán antisemitisch bezig als je schuldig bent aan één of meerdere vormen van 3D. 'Shame on you' dus. Het Palestina Komitee zelf heeft zijn toon de laatste tijd behoorlijk gematigd, maar ook daar staat op de website de volgende zinsnede: "Het zionistische project in Palestina impliceert systematische kolonisatie, verdrijving van de autochtone Palestijnse bevolking en de vernietiging van de Palestijnse samenleving en dient om die reden bestreden te worden.” Deze zin in de beginselverklaring van het Palestina Komitee bevat alle drie de 3D-elementen. Door Israël niet bij naam te noemen, maar een 'Zionistisch project in Palestina' te noemen ontken je het bestaan van de staat Israël. Dan volgt de demonisering, door te spreken over 'vernietiging van de Palestijnse samenleving' . Dat is een overdrijving die geheel buiten proporties is. Iedereen weet dat de Palestijnse Autoriteit al lang met de Israëlische regering samenwerkt. En de dubbele standaarden komen als deze beschuldiging alleen tegen Israël worden geuit en bijvoorbeeld niet tegen Jordanië, Syrië en Libanon, waar vanaf 1970 (Zwarte September)  tot heden (Syrische regering in vluchtelingenkamp Yarmouk) tienduizenden Palestijnen zijn vermoord. 

Volgens de Franse schrijver Michel Houellebecq is antisemitisme niets anders dan een hele grote complottheorie. Hij wijst de vergelijking met discriminatie en racisme geheel af. Maar wie de definitie van 3D niet wil gebruiken, gelooft meestal ook de woorden van Michel Houellebecq niet. Dus we praten weer geheel aan elkaar voorbij.

Ik ga jullie geruststellen: Al deze thema's worden niet behandeld in mijn toekomstige boek over het Palestina Komitee. Daarom kan ik het hier even kwijt. En ook wil ik zeggen, dat als je een verwijt naar je hoofd geslingerd krijgt, dat je dan juist wel in discussie moet gaan. Dan ben je niet dom, maar juist open voor gesprek. En daar houden we van!

Wednesday, September 07, 2016

De strijd tegen Israël verbindt de moslimbroeders met de marxistisch-leninisten

Nou moet ik echt op gaan passen. Als zelfs Amin Abou Rashed, moslimbroeder en tevens de vertegenwoordiger van Hamas in Nederland, mij vriendelijk gaat groeten, dan dreig ik embedded te worden. Ook de wannabe activist Frank van der Linde en leden van de Movement X willen allemaal met mij op de foto. Dus het is een hele gezellige dag.

Premier Netanyahu van Israël is twee dagen op bezoek in Nederland en de Palestijnse beweging in Nederland viert daardoor een hoogtepunt van diplomatieke- en publicitaire invloed. Een delegatie van Palestijns Huis, Palestijnse Vereniging en Palestina Komitee spraken met de vaste kamercommisie Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer en mochten petities aanbieden.Nog nooit is de Palestijnse stem zo indringend gehoord in het Nederlandse Parlement.

Intussen bouwen de 'Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina' vlak voor het Centraal Station in Den Haag een groot podium en houden vlammende toespraken. Tutti Palestijns steunend Nederland is bij de demonstratie aanwezig. Door de strakke organisatie komt het niet tot ongeregeldheden en wordt het de demonstranten, na een half uur overleg  met de politie, zelfs toegestaan in een tocht langs het Ministerie van Buitenlandse zaken te lopen.

De tegenstelling tussen seculier marxistisch Palestijnse verzet en de religieuze aanpak van  de moslimbroeders speelt in Nederland geen enkele rol meer. Gebroederlijk staan ze bij elkaar en praten met elkaar. Ook de tegenstelling tussen de PLO (Fatah) van de Palestijnse Autoriteit en de marxistische PFLP  is binnen de Palestijnse beweging in Nederland uitgewist.

De Palestijnse beweging in Nederland wordt nu steeds meer identitair. Etniciteit en het samen de herinnering aan het vroegere vaderland koesteren, is belangrijker dan de ideologische strijd. Daarom zie je op deze demonstratie veel Palestijnse kinderen, met hun ouders. De symboliek van de Palestijnen, de sleutel (waarmee ze ooit weer hun deur in  het verlaten huis in Jaffa, Haifa of Akka hopen te kunnen openen), wordt afgewisseld door vlaggen en Palestijnse shawls . Ongeveer tweehonderd Arabische deelnemers overheersen qua aantal de tientallen vaak oudere activisten van het Palestina Komitee.

De leden van de studentenvereniging SRP hebben de afgelopen twee jaar geprobeerd een link tussen de thema's Palestina , Black Lives Matter en de communistische strijd op de Filipijnen te leggen. Deze brede strijd zou een marxistische ideologie moeten adopteren. De Zwarte Pieten beweging liet gisteren geheel verstek gaan, maar de Filipijnse communisten stuurden een delegatie. Door deze demonstratie hebben Thomas van Beersum en Bob Scholte  van SRP laten zien een organisatorisch talent te hebben.

Nu de religie als mobiliserend thema en het daarmee verbonden identitaire verzet echter belangrijker worden dan de ideologische anti-imperialistische stijl van SRP en het Palestina Komitee, gaat de Palestijnse beweging toch een hele nieuwe fase in. Het is de vraag of die samenwerking dan kan standhouden.

Intussen heeft de Palestijnse beweging het niet gemakkelijk. In Syrië zowel verraden door Assad, als aangevallen door ISIS. De aandacht ligt nu meer bij de Koerden en Armeniërs dan bij de Palestijnen. Geen aansluiting vindende bij één van de vier partijen in het Midden-Oosten conflict, dreigt de Palestijnse zaak opnieuw in het verdomhoekje te komen. Het bestrijden van de gezamenlijke zondebok Israël kan nog even de gelederen samensmeden. Nog even roepen dat Israël aan alles de schuld heeft. En dan weer lekker naar huis. Morgen vroeg weer op.

  

Saturday, September 03, 2016

Café Latte in de Bibliotheek Eindhoven

Het bestellen van een koffie verkeerd, bij het koffiepunt van de Biliotheek Eindhoven, is een operatie die iedere keer weer tot discussie en verwarring leidt. Intussen zit ik hier al vijf dagen lang te schrijven aan een boek, dat ieder ander boek over het lijden der Palestijnen overbodig gaat maken. Geen wonder dus, dat ik af en toe een koffie verkeerd nodig heb. Het meisje aan de kassa tikt steevast op de "Café Latte Machiato", waarna de met een onverwoestbare positiviteit gezegende 'barista' Ralf haar verbetert door te wijzen op de knop 'Café Latte'. Ook interessant is, dat het woord genieten een vaste plaats in het vocabulaire van de medewerkers van het koffiepunt heeft gekregen. Als ik een mars bij de koffie verkeerd bestel: "geniet er van". Als ik een punt appeltaart met room bij de koffie verkeerd bestel, dan heet het: "Dat wordt een feestje, geniet ervan".

Normaal gesproken zou ik door zoveel genieten en gastvriendelijkheid uit mijn balans raken. Waar heb ik het aan verdiend? Ik zit hier gewoon te zwoegen in de bieb! De positiviteit van Ralf en zijn team werkt echter zo aanstekelijk, dat ik heb gesloten geen oude blanke negatieve man meer te willen zijn. Die komen hier ook nauwelijks trouwens. Allemaal leuke jonge mensen  van diverse pluimage, afgewisseld door Margriet-lezeressen met kort pittig kapsel. Ik weet niet of ik me hier ooit thuis ga voelen.

Vanochtend bestelde ik opnieuw een café latte, ik heb mijn lesje intussen geleerd, en toen kreeg ik opeens een lesje koffie bereiden van de aanwezige barrista. Ralf is een weekendje vrij. "Koffie verkeerd is een kop koffie met heel veel melk" , zo onderwijst hij vriendelijk, "maar de Café Latte is gebaseerd op de Espresso, waar dan hete melk aan toegevoegd wordt". Ik probeerde nog in te brengen, dat het misschien een verschil tussen  de Italiaanse- en Franse manier van koffie zetten betreft. Dat was de barrista geheel niet met mij eens. De koffiebonen worden anders gemalen bij de Espresso, waardoor een geheel andere 'flavour' wordt gecreëerd.  Je moet het allemaal maar weten en het blijkt nog niet zo eenvoudige te zijn.

Vandaag wordt echter wel de juiste knop op de kassa gevonden, zodat de prijs van de Café Latte lager uitvalt dan de aanvankelijk gewenste, maar niet aangeboden 'koffie verkeerd', zodat ik met een dienblad tevreden naar mijn tafeltje  met Palestijnse boeken schuifel.  

   

Tuesday, August 30, 2016

Wat komt Benjamin Netanyahu in Nederland doen?

Vier jaar geleden sprak Benjamin Netanyahu in de Portugese Synagoge in Amsterdam, de historische woorden: "Ik ben bereid vandaag nog met de Palestijnse president Abbas aan tafel te gaan zitten, zonder voorwaarden vooraf, maar ik zal nooit een toezegging doen, of een akkoord sluiten, dat een bedreiging voor het Israëlische volk zou zijn." Dit standpunt is Netanyahu blijven herhalen, ook tijdens zijn bezoek aan Barack Obama. In de afgelopen vier jaar heeft hij Barack Obama slechts éénmaal ontmoet, maar hij heeft al vier keer persoonlijk met de Russische president Putin gesproken.

Na het laatste schandalig verlopen bezoek aan Barack Obama, waarbij Obama doodleuk ging eten en Netanyahu in een achterkamertje achterliet, daarmee zijn verachting blijk gevende, is er steeds meer toenadering tussen Rusland en Israël opgetreden. Ook bij de laatste pogingen een vredesproces op gang te helpen, waarbij president Sissi van Egypte een belangrijke rol speelt, blijft Netanyahu hameren op het statement: "Geen voorwaarden vooraf", hetgeen voor Abbas moeilijk te verkroppen is. In de wandelgangen is echter al duidelijk geworden, dat Netanyahu steeds meer onder druk wordt gezet, toch een toezegging op het gebied van de 'settlements' in Judea en Samaria te doen.

Ook als Netanyahu op 6 september voor anderhalve dag op bezoek in Den Haag is en de Koning evenals premier Rutte ontmoet, zal de boodschap van de Nederlandse regering hetzelfde zijn. De 'settlements' worden als obstakel voor vrede gezien. De Nederlandse zal deze boodschap echter niet te luid laten horen, aangezien het Nederlandse bedrijfsleven er alle belang bij heeft de samenwerking met Israëlische bedrijven te zoeken. Veiligheids- en chiptechnologie zijn belangrijk voor de Nederlandse economie.

In de herfst van 2016 is de Secretary of State, John Kerry van plan in Parijs een veiligheidsconferentie te houden, waar Israël en de Palestijnen niet bij zijn uitgenodigd, en waar de grootmachten van de wereld zullen proberen de problematiek in het Midden-Oosten op te lossen. Netanyahu heeft er dus alle belang bij, zijn vrienden in deze wereld te bezoeken. Nederland is, ondanks de jarenlange anti-Israëlcampagne van pro-Palestijnse groepen, blijkbaar nog steeds zo'n vriend.

Benjamin Netanyahu zal in Nederland overleg voeren en de veiligheidsconferentie voorbereiden. Opvallende ontwikkeling is nu echter, dat Hamas-aanhangers en vroegere Fatah-aanhangers, samen met de relschoppertjes van de Haagse Schilderswijk samen aan één tafel de campagne tegen het bezoek aan het voorbereiden zijn. 'Never miss a chance to miss a chance" wordt wel eens over de Palestijnen gezegd. Steeds op het verkeerde paard wedden. Net nu Natanyahu de steun van Amerika minder voelt en de krachtdadige steun van Rusland hem concessies afdwingt, willen mensen tegen het bezoek van Netanyahu gaan demonstreren. Maar wat is nieuw in deze reeds vijftig jaar durende soap van het Palestina Komitee.    

Monday, August 29, 2016

Leon de Winter over Israël en de Amerikaanse verkiezingen


Likoed Nederland geeft een feestje en iedereen mag komen. Dat laat ik mij geen twee keer zeggen en rijd helemaal vanuit Duitsland naar Amsterdam. De beroemde schrijver Leon de Winter heeft beloofd in een lezing alles over de relatie Israël, met de Amerikaanse verkiezingen te vertellen. In een voornaam hotel op een top-locatie, zit de fine-fleur van pro-Israëlisch activistisch Nederland bij elkaar. En dat zijn er toch nog meer, dan je zou verwachten. De zaal zat stampend vol.

Leon de Winter had een heel lang verhaal over hoe slecht Barack Obama voor de Verenigde Staten en de wereld is geweest. Dat hij zelfs in de Democratisch partij aanvankelijk niet serieus genomen werd. Dat hij veel conflicten in de wereld niet op tijd heeft herkend en niet heeft ingegrepen, zodat we nu met de shit zitten. In Syrië zou Barack Obama ingrijpen als er gifgas gebruikt zou worden. Heeft hij niet gedaan. In Iran was een burgerrechtsbeweging tegen de Ayatollahs. Heeft hij niet gesteund. En in Lybië heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton grote fouten gemaakt. Barack Obama heeft in het Witte Huis alleen maar mensen met zijn mening toegang gegeven. Mensen met een andere politieke opvattingen komen er niet in. De CIA was op een gegeven moment zo bang voor zijn woede-uitbarstingen, dat ze de ambtsberichten maar af gingen vlakken.

Dus Barack Obaman kon in de ogen van Leon de Winter niet veel goed doen en heeft ook niet veel goeds gedaan. Maar wie komt er next?  Volgt een heel lang verhaal over de foute ondersteuners van de Clinton-Foundation, het verkiezingsfonds van Hillary. De staat Algerije geeft een half miljoen. Why? De postcodeloterij geeft haar geld. Ons geld. En het verhaal gaat maar door over de foute vrienden van Hillary. Bill Clinton krijgt per lezing een paar ton en kan ruimschoots aan het succes van zijn vrouw bijdragen. Het is duidelijk dat Leon de Winter geen groot voorstander van Hillary is.

Donald Trump heeft al die financiële ondersteuning niet. Hij behoort niet bij het establishment. Het krankzinnige is, volgens Leon de Winter, dat de 'white trash', slachtoffers van de globalisering en de verdwenen midden-klasse, ook slachtoffer van veranderende economische ontwikkelingen, denken dat een miljardair ze kan vertegenwoordigen.Donald Trump spreekt met zijn radicale taal juist hen aan. Vrienden van Leon de Winter, die in California woont, zeggen achter de hand  en als niemand het kan horen, dat de Donald wel eens zou kunnen winnen. Omdat hij niet bij het establishment hoort. Leon de Winter zelf waagt zich niet aan deze voorspelling, maar het is duidelijk dat hij sympathie voor de outsider heeft, In dat kader breekt hij een lans voor de mensen die door iedereen uitgekotst worden, zoals advocaat Moskowitz.

De grote vraag van de avond kwam pas in het vragenuurtje aan bod. Welke kandidaat is beter voor de Joden en dus voor Israël? Daarbij moest ik denken aan een verhaal van Philip Roth, waarin een tante bij iedere vliegramp de lijsten met omgekomen passagiers nakijkt om te zien of er Joden bij zijn. Hoeveel Joden zitten er in het campagne team van Donald Trump en hoeveel bij Hillary? Het antwoord op deze vraag spitste zich toe op het aantal Joodse schoonzoons van de kandidaten. Donald Trump heeft er twee en Hillary heeft slechts één Joodse schoonzoon. De som van de optelling zou kunnen aantonen welke kandidaat het beste is.

Uiteindelijk denkt Leon de Winter dat er niet veel gaat veranderen voor de relatie met Israël. De geheime diensten werken samen. Er wordt enorme militaire hulp gegeven aan Israël. De economische- en militaire belangen zijn groot. Voor Europa en voor de Verenigde Staten zelf, maakt het wel veel uit. Europa zal haar eigen defensiebudget moeten verhogen. Als Trump wint zal dat gebeuren omdat hij het heeft aangekondigd en bij Hillary zal de voortzetting van het isolationisme van de Verenigde Staten ons ertoe dwingen meer geld aan defensie uit te geven.  

Donald zou, ondanks alle tegenwerking kunnen winnen. Veel hangt daarbij af van het stemgedrag van de wedergeboren Christenen. Gaan ze stemmen en zo ja op wie? Er zijn tekenen dat delen van deze electorale groep, ondanks zijn pro-Gay standpunten, op Donald Trump gaat stemmen.  Het zal uiteindelijk maar van een paar counties afhangen of Hillary of Donald wint. We zullen het zien en Leon de Winter waagt zich opnieuw niet aan een voorspelling.

Na een paar uur vol met vragen, discussie en nieuwe ontmoetingen, keerde het zionistische deel der natie tevreden huiswaarts.