Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, January 24, 2016

Palestijnen zijn bang voor incorporatie

Het succes van de boycot-actie tegen de 'Stedenband Amsterdam- Tel Aviv', zou de indruk kunnen wekken, dat de internationale BDS campagne Israël binnenkort op de knieën dwingt. Joseph Massad (Columbia University) denkt daar anders over.  Incorporatie van de boycot beweging dreigt.

In het blad Soemoed (mei-aug. 2015) van het Palestina Komitee beschrijft de Amerikaans-Arabische wetenschapper Joseph Massad drie incorporatie-strategieën die "internationale machtsmanipulatoren" gebruiken om de boycot beweging in te kapselen:

1) Frontaal bestrijden, door het beperken van de boycot-campagne op de universiteiten, het verbieden van bijeenkomsten en pro-Palestijnse sollicitanten niet aan te nemen.
2) Het inlijven, zoals gebeurd door de Europese Unie, die  de boycot-campagne in het kader van het internationale streven naar een Twee-Staten-oplossing plaatst.
3) De introductie van "Palestijnse studies" op de Universiteiten, zodat de Palestijnse zaak een academische- en juridische- kwestie wordt.

Vooral de juridische strijd tegen Israël, (we kennen allemaal wel de argumenten over het "Internationaal Recht") wordt door de Amerikaanse wetenschapper als een 'veilige progressieve richting ' van de solidariteit met het Palestijnse volk gezien. '.. zelfs zo dat Israël zijn koloniale politiek alleen maar zou hoeven uit te oefenen in overeenstemming met het volkenrecht  (...) deze route is riskant, want negeert de koloniale geschiedenis en natuur van het volkerenrecht.'

Het is dus duidelijk dat de Boycot Divestment en Sanctions movement , of in ieder geval Electronic Intifada en Joseph Massad, geen tijdelijke- of tussen- oplossing accepteren, maar gaan voor het afschaffen van Israël. Zelfs de suggestie van de Europese Unie voor een Tweestatenoplossing, wordt als inkapseling gezien. Ook de onderhandelingen van de Palestijnse Autoriteiten en PLO met Israël, worden als verraad beschouwd. De BDS gaat voor het volle pond!


Wat het Palestina Komitee zelf nu eigenlijk vindt, is niet geheel duidelijk. In de doelstellingen van de stichting staat, dat ook een Twee Statenoplossing als tussenfase wordt geaccepteerd. Maar het artikel wordt wel in het blad van het Komitee geplaatst.

2 comments:

Jan said...

De doelstelling van het NPK behelst o.a. hetgeen op hun website in het volgende citaat ten uitdrukking is geplaatst: "Het NPK veroordeelt elke poging om buiten de Palestijnen om over hun toekomst te beslissen. Tevens geldt als uitgangspunt van het NPK, dat alle Palestijnen - binnen en buiten Palestina - een stem dienen te hebben in de besluitvorming omtrent zaken die hun toekomst raken". Echter wie de Soemoed leest, hoeft niet eens tussen de regels te lezen, dat volgens het NPK de Fatah een corrupte bende is, en daarom de Hamas eigenlijk als enige echte vertegenwoordiging van de Palestijnen door het NPK wordt beschouwd. Dat dit toch op gespannen voet staat met bovenstaande citaat, ach daar kraait toch geen haan naar.

Het NPK streeft overigens openlijk ook naar het einde van de staat Israël. Dit is in 2008 door Wim Lankamp huidige voorzitter van het NPK in een interview met het Reformatorische Dagblad geuit. Op de Wikipedia van het NPK stond dit ook vermeld, maar duistere krachten hebben dit weer ongedaan gemaakt.

Keesje Maduraatje said...

Het Palestina Komitee heeft zich in de jaren negentig nog wel met de Oslo-akkoorden bezig gehouden. De periode vanaf het jaar 2000 (begin van de tweede Intifada) kan echter omschreven worden als: "Palestijnse alleseters". Sinds die tijd vindt de redactie van Soemoed eigenlijk alles Palestijns interessant, zowel PFLP, Hamas als PLO. Met de IS weten ze nog niet zo goed om te gaan. Maar natuurlijk staan er in Soemeod voortdurend verwijzingen dat IS het 'beste is dat Israel kon overkomen'. alles dat slecht is, is de schuld van Israel. Simpel recept.

De periode sinds 2000 is ook de tijd van de ego's: Anja, Gretta en Dries. Die, helaas voor het PKN, niet in de stichting te incorporeren zijn, vanwege te groot ego.