Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 12, 2016

Sonja van den Ende demonstreert met neo-nazis pro-Assad

De oorlog in Syrië en Irak , met vele tegen elkaar strijdende partijen, zorgt nu ook voor splijting binnen de Nederlandse pro-Palestina beweging. Al jarenlang demonstreert Sonja van den Ende (Stop de Bezetting; Nakba-museum) vóór president Assad (haar aangetrouwde zwager). Vaak staat de voormalige voorzitter van het Palestina Komitee naast haar. Nooit werd op de Facebooks of elders vernomen dat er een interne discussie over deze merkwaardige coalitie van Syrië-president en Palestijnen, had plaats gevonden. Gisteren was Dyab Abou Jahjah de eerste die zich openlijk van de steun aan Assad distantieerde.

De samenwerking van Sonja van den Ende met Vlaamse nationalisten , om Assad te ondersteunen, werd aanvankelijk ontkend en later met fotobewijs vastgesteld. Of je nu extreem-rechts of extreem-links bent, de steun aan president Assad is voor Sonja van den Ende het belangrijkste.

Nu schrijft ook de Antifascistisch Actie Den Haag over deze merkwaardige coalitie. Vandaag demonstreren  'Euro-Rus’ en het ‘European Solidarity Front for Syria’ samen met de NCPN voor de steun aan president Assad. Volgens AFA Den Haag zijn 'Euro-Rus’ en het ‘European Solidarity Front for Syria’ extreem-rechtse organisaties. Connecties met de Klu-Klux-Clan en Italiaanse- en Poolse fascisten zijn volgens AFA aangetoond.

Voor het Palestina Komitee is deze connectie van Sonja van den Ende met fascistische groepen extra pijnlijk, omdat Sonja met het Palestina Komitee samenwerkt in het Nakba-museum. Bovendien is Sonja prominent bestuurslid binnen de Gretta Duisenberg stichting.


6 comments:

Jan said...

De symbiose tussen GroenLinks en de NVU van Constant Custers is inmiddels ook een feit, hoewel het nog niet geheel duidelijk is, wat hen precies verbind. Het bindmiddel "Joden" tussen de pro en anti Assad fascisten is natuurlijk allang bekend, en behoeft verder geen toelichting. De schaamte voorbij is cynisch genoeg ook een titel van een boek van één van de meest virulente antisemieten, Anja Meulenbelt. Extreem links lijkt hard op weg, die gespeelde schaamte in te ruilen door zich steeds openlijker in te zetten voor de vernietiging van de staat Israel. De BDS beweging heeft inmiddels al het stigma antisemitisch te zijn geaccepteerd.

Maar wanneer benoemen we de grondlegger van het linkse antisemitisme nu eens. Karl Marx, die in 1844 in "Zur Judenfrage" het Jodendom reduceerde tot drie elementen, eigenbelang, de sjacheraar, en aanbidding van Mammon als god. De oplossing tot "het joodse vraagstuk" lag voor Marx zodoende in de opheffing van deze wereldlijke grondslagen van het Jodendom, het kapitalisme dus. De gevolgen van deze kwalificaties door Marx, zijn vooral in de naoorlogse periode ideologisch bepalend gebleken voor de ambivalente houding van extreem links tegenover de Joden. De geëmancipeerde Jood, die bereid is zich tegen het zionisme en de staat Israel uit te spreken wordt in de armen gesloten, maar de Jood die zich solidair verklaart met het zionisme, of de staat Israel, wordt door links zeer vijandig bejegend.

Anonymous said...

De geschetste ontwikkeling is een 'mooi' voorbeeld van de hoefijzertheorie die, zoals bekend, zegt dat de twee uitersten elkaar naderen. Sommige zaken veranderen nooit, wil ik maar zeggen. Benieuwd wat er nog meer aankomt in de nabije toekomst.........

Victor Onrust said...
This comment has been removed by the author.
Victor Onrust said...

@Jan Je stelling over Marx raakt kant nog wal, om de volgende redenen:

(1) De afgelopen 30 jaar is links totaal niet geïnteresseerd in Marx of marxisme. Hun antisemitisme is een direct gevolg van "solidariteit" met de "zielige onderdrukte Palestijnen" en meer in het algemeen een afkeer van democratische, westerse staten die arme groepen onderdrukken. Het antisemitisme is overgenomen van de islamitische antisemitische propaganda in de arabische wereld, die zich voor zover noodzakelijk op Hitler beroepen. Het is allemaal een uitvloeisel van het multiculturalisme dat ontstond toen men zich wegens gebrek aan proletariaat van Marx afkeerde en nieuwe revolutionaire krachten zocht.

(2) En zelfs dan is "Zur Judenfrage" onbekend. Het is overigens een interessant traktaat dat in ieder geval geen propaganda voor antisemitisme is. Dat sommigen het daarvoor gebruikt zouden hebben zegt niets. Lees hierover: Wikipedia

Jan said...

@Victor Onrust, Ik heb het aantal malen dat de naam Marx genoemd wordt in "de Socialist", tussen 2004 en 2015 eens geteld, en dat is ongeveer 628 keer. U weet natuurlijk dat dit het propagandablad van de Internationale Socialisten is. Voor links is Karl Marx, wat Jezus is voor de christenen; de Messias. Het verhaal van de Palestijnen is nagenoeg bekend, ze dienen als schaamlap om het antisemitisme dat daar achter zit te verhullen. Dit artikel laat zien, hoe links nu zelfs extreem rechts als partner beschouwd.

Het is sympathiek, dat u het antisemitisme van links erkend, maar volstrekt onjuist, om de oorzaak daarvan bij de Islam te leggen. Er is namelijk geen enkel oorzakelijk verband tussen het linkse antisemitisme en het islamitische antisemitisme, behalve, dat ze elkaar hebben gevonden. Als jou vijand ook mijn vijand is..... Volgens historicus Götz Aly was het antisemitisme een wezenlijk bestanddeel van het gedachtegoed van de radicale ‘68’ers’, die met name in Duitsland talrijk waren. Hun gezindheid werd weliswaar tot uitdrukking gebracht in anti-zionistische en (met name) anti-Amerikaanse parolen, maar achter deze linkse cosmetica gingen klassieke anti-joodse vooroordelen schuil.

Dat het door Marx geschreven pamflet "Zur Judenfrage" onbekend is, dat is waar, maar ook hier maakt u een inschattingsfout, door het niet als antisemitisch te benoemen. U schrijft zelfs, dat sommigen het daarvoor gebruikt hebben, zegt niets. Dat is een nogal vreemd standpunt, die u meent te kunnen onderbouwen met een Wikipedia lemma hierover. Allereerst is niet Wikipedia de allesomvattende waarheid, maar vooral uw eigen waarneming en interpretatie. Het is interessant, hoe één en ander door schrijvers en denkers wordt beoordeelt, maar hoe neutraal en objectief is hun analyse. De schrijver Robert Fine noemde het zelfs een ironische stijl van schrijven door Marx. Het is maar net wat sommigen uitkomt!

Een interessante website hierover is De De Fabel van de illegaal, die deze vraag naar beste vermogen tracht te beantwoorden.

Dit pamflet van Marx, was niet de enige antisemitische publicatie, in 1856 schreef Marx een column in het toen gezaghebbende dagblad "New-York daily tribune", met als titel, The Russian loan, die als een extreme uiting van antisemitisme kan worden beschouwd.

Hier nog een verwijzing naar het Wikipedia lemma van Wikipedia Karl Marx, die onlangs hieraan is gewijd, maar weer is verwijdert.

Victor Onrust said...

Ik ga me er niet verder in verdiepen. Ik vermoed hier een wens om alles wat Marx besmeurt, juist of onjuist, in stelling te brengen. Dat Int Socialisten M op een bepaalde manier wensen te misbruiken zegt me helemaal niets. Ook daar ga ik me niet in verdiepen. Marx is het begin van serieuze kritiek op en zelfs van het kapitalisme.

Iedereen die hem probeert te besmeuren verdedigt de facto de status quo, inclusief cultuurrelativisme, antisemitisme, de morele corruptie van de oliedollars en vooral het prachtige "vrije verkeer van mensen, kapitaal en goederen" van de EU. Dat wil overigens niet zeggen dat hij geen fouten gemaakt heeft. Niemand wordt als alwetend geboren.