Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, April 27, 2016

Zeilen, kraken, ICT en het Lijden van het Palestijnse Volk

Het enige blog dat zeilen, kraken, ICT en het Lijden van het Palestijnse Volk tot een zinvolle tijdsbesteding weet te maken

Onder dit motto schrijf ik al elf jaar het blog Keesjemaduraatje. Vele mensen vragen mij: "Waarom gaat het altijd maar weer over Palestijnen en Israël en nooit meer over zeilen, kraken en ICT?  Dat ga ik jullie graag uitleggen. Ik zeil al drie jaar niet meer. Daarom heb ik er niet zo veel meer over te schrijven. Aanstaand weekend komt de kapitein, waarmee ik in 2008 naar Tallin zeilde, hier op bezoek. Dan zal ik het er nog wel over hebben. Maar verder dus niet meer.

Waarom niet, wat is er gebeurd?

In 2013 zeilde ik met Joods-Christelijk pastor Ben Kok over het IJsselmeer. Het begon te waaien en de golven werden hoger. Ik werd zeeziek en het ging erg slecht met me. Op een gegeven moment werd ik door blindheid geslagen. Ik dacht dat de vervulling door de Heilige Geest niet lang meer op zich zou laten wachten (Handelingen 9:17-18), maar het zicht keerde nog steeds niet terug. Daarna bad ik dat 'Gods werk door mij zichtbaar zou mogen worden' (Joh. 9:3). Spoedig daarna keerde het zicht in mijn ogen terug.


Ik moest wel erkennen, dat ik bij het zeilen eigenlijk altijd zeeziek ben geweest. Op de Oosterschelde tijdens de winterse Goofy race, op weg naar Tallin en later op weg naar Helsinki. Misschien beter om niet meer op volle zee te gaan zeilen.


Dat kraken was nog wel een paar jaar leuk om over te schrijven, maar nu niet meer actueel. De kraakbeweging is dood. Dat moet dus eigenlijk ook uit de titel van dit blog weggehaald worden.


De komende jaren zijn de thema's dus: ICT en het Lijden van het Palestijnse Volk. Met ICT verdien ik op dit moment mijn geld. Ik heb met mijn collega's een geheel nieuwe dienst, met de cryptische naam 'AIX-on-Demand' ontwikkeld, waarin servers met het IBM besturingssysteem AIX een geheel nieuw leven in de Cloud vinden. Die nieuwe service groeit als kool. Niet zozeer vanwege het oppermachtig zijn van het IBM-unix (AIX) , maar meer doordat we met een druk op de knop servers kunnen leveren. Dat is wat de bedrijven tegenwoordig willen. Ze kopen een nieuw bedrijf erbij en dan willen ze dat het nieuwe bedrijf binnen een paar weken hun SAP template gebruikt en 'up en running' is.

Ik begrijp best dat het bovenstaande voor veel mensen koeterwaals is en dat ze liever horen hoe ik midden op zee met blindheid geslagen werd. Alleen jammer dat ik niet, net als Saulus, tot het ware geloof ben gekomen, van welke richting dat geloof dan ook zou moeten zijn.

Ik ben bezig met een boek over het thema Lijden van het Palestijnse volk te schrijven. De werktitel "Terreurconnecties van het Palestina Komitee". Op dit moment wordt er nog over onderhandeld of het niet misschien verstandiger is mijn toon te matigen en er een wetenschappelijk werk van te maken. In dat geval zou de titel van het boek "Palestina Komitee Nederland, clashing symbols and narratives in anti-Israeli propaganda in the Netherlands" moeten worden. We zien wel.  Dat thema gaat dus nog even door. AIX on Demand en Palestijnen. Je kan het niet zelf bedenken.   

No comments: