Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 06, 2016

De bijbelvastheid van Janneke Stegeman

Waar haalt de alternatieve Kristallnachtherdenking toch iedere keer weer de sprekers vandaan? De gestelde criteria zijn moeilijk in te vullen, De spreker moet natuurlijk links zijn, tegen Israël en in het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook in het nieuws gekomen zijn. Voor de vorm wordt er nog een Joodse Nederlander met de haren bijgesleept, maar ook voor die gelden dezelfde normen.

Dit jaar mag Janneke Stegeman, theoloog des vaderlands en gepromoveerd op de Heilige Schrift, op de alternatieve Kristallnachtherdenking spreken. Veel mensen weten  niet wie Janneke is. Ze organiseert samen met Anja Meulenbelt de cursus "Help ik ben wit!", een zelfhulpgroep voor blanke mensen die niet meer blank willen zijn.

Om de criteria van het 'Platform Stop Racisme en Uitsluiting' te vervullen, moet Janneke Stegeman aan kunnen tonen dat ze actief strijdt tegen Israël. Eén van de organisatoren van de alternatieve Kristallnachtherdenking, Maarten Jan Hijmans, heeft daarover een selectiegesprek  met Janneke gevoerd en daar is ze met een heel positief resultaat uitgekomen. Ze is namelijk als enige theoloog in Nederland in staat, om zowel de uittocht uit Egypte, als het boek Jeremia 32, door middel van theologische trucs en hocusspocus, te ontjoodsen en van hun religieuze betekenis te ontdoen.

Janneke Stegeman is in een Gereformeerd gezin opgegroeid. Dat is op zich een pré, maar in het kader van de strijd tegen zionisme, zitten er nogal wat haken en ogen aan. In het Oude Testament wordt namelijk letterlijk beschreven hoe God het volk van Israël, vanuit de Egyptische slavernij, dwars door de Rode Zee, naar het Heilige Land geleid heeft. In dat kader zijn ook de Tien Geboden ontstaan, die zowel door Joden als Christenen als leidraad worden erkend.

In de jeugd van Janneke Stegeman wordt alles in de Heilige Schrift letterlijk genomen. Als in Genesis staat dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft, dan zijn het ook zes dagen. Als Mozes met het volk van Israël dwars door de Rode Zee loopt, omdat God ervoor gezorgd heeft, dat de zee wijkt en een doorwaadbare plaats doet ontstaan, dan is dat ook letterlijk zo, in de ogen van de ouderlingen en de dominee.

Op een bepaald moment tijdens haar studie Theologie aan de VU, zittende op haar studentenkamer in Uilenstede en na een nacht goed doorzuipen, moet bij Janneke Stegeman het idee postgevat hebben:  " Maar dat kan helemaal niet". Sindsdien neemt ze de Heilige Schrift nog steeds letterlijk, maar probeert ze theologisch aan te tonen dat het niet op die manier gebeurd kan zijn. Ze noemt in haar artikel Mozes zelfs een jihadist. Het idee dat het hier om religieuze waarheden gaat, komt niet in haar op. De uittocht uit Egypte beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het Joodse volk. Dat ontstaan wordt door een religieus geschrift (het boek Exodus) bevestigd. Janneke heeft nooit geleerd om achter de letter van de Schrift te kijken. Ze neemt nog steeds alles letterlijk en snapt de enorme symbolische kracht erachter niet.

Janneke Stegeman is nu van Paulus een Saulus geworden. Ze gelooft niet meer en wil iedereen van dat nieuwe ongeloof overtuigen. Voor de staat van Israël en met name de kolonisten in Judea komen de woorden in het proefschrift van Janneke Stegeman hard aan. Het proefschrift gaat over het boek Jeremia 32. De profeet Jeremia is een balling in Babylon en krijgt in een visioen de opdracht een akker in het dorp Anathoth, op het land van de Joodse stam Benjamin, te kopen. Daarmee wordt de terugkeer naar het Heilige Land mogelijk. Het is een teken van hoop. Janneke Stegeman probeert in haar proefschrift deze Bijbeltekst van zijn zionistische lading te ontdoen. Het kost een beetje moeite, maar dan heb je ook wat.

Er bestaan in deze tijd twee dorpen met de naam Anathoth. Het Arabische dorp Anata ligt vijftien kilometer ten Oosten van Jeruzalem, net buiten het afscheidingshek, dat Jeruzalem van de Westelijke Jordaanoever scheidt.  De Joodse nederzetting Anatot ligt iets meer oostelijk, binnen het hek, op betwist gebied. Beide dorpen leggen een religieuze claim op de afstamming van Anathoth.

Deze anti-zionistische Bijbelinterpretatie van Jeremia 32, door Janneke Stegeman, gaat aan een heel belangrijk gegeven voorbij. Er staat namelijk dat de profeet Jeremia het land in Anathoth kóópt. Het is niet alleen een Joodse claim op een gebied dat nu oostelijk van Jeruzalem ligt, het is ook een overéénkomst met de eerste zionisten in het Heilige Land. Zij kochten het land waarop ze gingen wonen.

Aanstaande woensdag gaat Janneke Stegeman spreken bij de Alternatieve Kristallnachtherdenking. Daar zal Janneke Stegeman in haar toespraak ongetwijfeld enkele Israël-kritische opmerkingen maken. Dat is een schande. Ze mag deze mening wel hebben, maar niet tijdens een Alternatieve Kristallnachtherdenking.  

 

 

Thursday, November 03, 2016

Alternatieve Kristallnachtherdenking wordt pro-Palestijnse-Zwarte-Piet-manifestatie


Wie had dat gedacht? Van een Hamasknuffelaar als spreekster bij een Kristallnachtherdenking in 2015, naar een Zwarte Piet activist bij de Kristallnachtherdenking in een synagoge, in 2016. De schandalige reeks van incidenten bij deze herdenking is blijkbaar nog niet gestopt.  


Het dieptepunt qua schandalig misbruik van de Kristallnachtherdenking lijkt in 2015 bereikt te zijn, door Haneen Zoabi, opvarende van de Gazaboot, tevens Arabisch lid van de Knesset, tevens terreur-ondersteuner, als spreker uit te nodigen en het bestuur van het Palestina Komitee op de eerste rij in het publiek te zetten. Ex-terrorist Ibrahim al-Baz pontificaal in het midden. Hoe moesten Anja Meulenbelt en haar vriendin  Lonneke Lemaire deze pro-Palestijnse en anti-Israëlische actie tijdens een Kristallnachtherdenking nog overtreffen? Misschien nodigen ze de volgende keer wel Hamasleider Ismael Haniyeh uit. We weten het niet.

De locatie bij het monument voor het Joodse Verzet is in 2016 niet beschikbaar voor de alternatieve Kristallnachtherdenking van Anja Meulenbelt en consorten. De leden van de facebookgroep 'Time to Standup for Israël' heeft de plaats gereserveerd, om de ontjoodsing van de herdenking een halt toe te roepen. Een nerveuze ambtenaar van het Amsterdamse stadhuis belt in oktober al op om te vragen of er misschien plaats is voor twee herdenkingen tegelijkertijd. Nee dus. We willen die Palestijnse kliek helemaal niet zien.

De Meulenbelt-bende heeft zich op slinkse wijze in de Uilenburgersjoel aan de Uilenburgerstraat te Amsterdam naar binnen weten te praten. Daar moet de alternatieve Kristallnachtherdenking 2016 plaats vinden.  

Jerry Afriyie

Wie zijn de sprekers bij deze anti-Israëlische Kristallnachtherdenking, onder aanvoering van Anja Meulenbelt, in de Uilenburger synagoge? Hoe is het mogelijk het thema anti-racisme te koppelen aan een anti-Israëlische actie? Dat moeten de organisatoren van deze schandalige Meulenbelt-manifestatie gedacht hebben. Dan kom je al gauw uit op Jerry Afriyie, alias Kno'Ledge Cesare. Die verbindt in hoogst eigen persoon de anti-Zwarte-Piet-acties van de afgelopen jaren, met de activist Abou Jahjah, Hezbollah en pro-Palestijnse actie. Hoe doet ie dat?Tijdens de "Dag  van de Empathie" wordt Jerry Afriyie aangesproken door Abou Jahjah van de Arabisch Europese Liga en krijgt te horen dat de islam ook voor Zwarte Mensen heel veel goed werk verricht. Malcolm X is het niet meer levende bewijs daarvoor. Sindsdien zijn beide activisten betrokken bij Movement X. Abulkasim Al-Jaberi is ook lid van die groep.

Sinds de inlijving van Jerry Afriyie in de Movement X van Dyab Abou Jahjah en Abulkasim Al-Jaberi is hij steeds meer van de Palestijnse zaak overtuigd geraakt. Zo zeer dat hij zelfs, staande voor de Palestijnse vlag, op het Museumplein, een vlammend betoog tegen racisme en zionisme houdt. Een uitstekende kandidaat voor een Kristallnachtherdenking van de bende van Anja.


Zo rommelen we verder. De ontjoodsing van de herdenking is een feit. We hoeven ons niet meer af te vragen wat er erger is dan Haneen Zoabi op een Kristallnachtherdenking. We  weten het nu: Het is een pro-Palestijnse Zwarte Piet!