Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, January 19, 2017

Het merk 'Artikel 1'

Na het oprichten van de partij Artikel 1 van Sylvana Simons ontstaat er al meteen een juridisch getouwtrek over de naam 'Artikel 1'. Het anti-discriminatiebureau Artikel 1, dat al tien jaar onder deze naam adviezen over discriminatie geeft en voor veel gemeentes als meldpunt discriminatie fungeert, bestrijdt dat Sylvana Simons deze naam mag gebruiken. Eventueel stapt de Stichting Artikel 1 naar de rechter om  Sylvana te dwingen een  andere naam voor haar partij te kiezen.

Sylvana Simons op haar beurt beweert doodleuk, dat de Stichting Artikel 1 pas op 30 december 2016 de naam Artikel 1 als merk heeft laten registreren. Wie heeft er nu gelijk en hoeveel kans maakt het discriminatiebureau bij de rechter?

Op 6 april 2007 is het beeldmerk (zie plaatje)  Artikel 1 bij het merkenregister vastgelegd.

De eigenaar van het beeldmerk is Stichting Expertisecentrum Discriminatie te Rotterdam,

Begin december wordt de partij Artikel 1 bij de kiesraad geregistreerd door B. Verhappen. Pas op 30 december 2016 wordt het woord Artikel 1 als woordmerk geregistreerd in het merkenregister. De eigenaar is dezelfde Stichting Expertisecentrum Discriminatie te Rotterdam. De partij Artikel 1 mag dus in geen geval van het logo Artikel 1, zoals afgebeeld, gebruik maken.

Indien de Stichting Artikel 1, het anti-discriminatiebureau, echter bij de civiele rechter betoogt, dat ze al tien jaar lang van deze naam gebruik maakt en dat het gebruik van dezelfde naam door een politieke partij voor de kiezer verwarrend is, dan maken ze nog een kleine kans. De politieke partij Artikel 1 is echter al geregistreerd bij de kiesraad. Daarom mag de naam bij deze aanstaande verkiezingen op 15 maart, niet meer veranderen.

De stichting Artikel 1 en de politieke partij Artikel 1 hebben dus allebei gelijk als de één stelt dat de naam al tien jaar wordt gebruikt en de ander beweert dat de naam pas op 30 december 2016 als merk is geregistreerd. Als het toch een rechtzaak wordt is dit echter wel een unieke juridische procedure, waarbij beeldrecht en woordrecht op verschillende momenten in de tijd worden vastgelegd en een  politieke partij hier handig op inspeelt.

No comments: