Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 18, 2017

#TK2017 in Amsterdam

De uitslagen van de  Tweede Kamerverkiezingen 2017 laten ook in Amsterdam dramatische geografische verhoudingen zien. Midden in de grote stad stemt een kwart van het electoraat op een milieu-partij (GL 90.572; PvdD 27.553). Is ook logisch want je hebt zelf geen auto nodig. Je bent tenslotte al in Amsterdam. Waar zou je heen moeten?

De officiële proces-verbalen van de stembureaus, laten nog meer interessante en dramatische gegevens zien. De PVV is helemaal niet zo klein in Amsterdam. Als er gemeenteraadsverkiezingen komen, kan de PVV in Amsterdam zelfs 3 tot 5 zetels winnen.


Een dramatisch verlopen verkiezing voor Artikel1. Sylvana Simons kan zelfs in het Surinaamse bolwerk Bijlmer slechts 11.424 stemmen trekken. Dat is een derde van het totaal aantal stemmen in het hele land voor Artikel1. Nog interessanter wordt het, als we de stemmen op de individuele kandidaten bekijken.

Anja Meulenbelt, een leven lang activist in Amsterdam, krijgt slechts 49 stemmen. Martijn Dekker, universiteitsdocent op de VU en UVA, cultureel antropoloog en woordvoerder van de Gazaboot, krijgt slechts 3 (drie) stemmen in Amsterdam. Zelfs zijn studenten laten  hem vallen. Ook Gloria Wekker krijgt slechts 183 stemmen. Anne-Ruth Wertheim, dochter van socioloog  Wim F. Wertheim (1907-1998),  en bekend van het Powned filmpje ..(2:20 "Dit zijn mensen waar niet makkelijk mee om te gaan  is".. kreeg slechts 7 stemmen.

Ook de nieuwe partijen krijgen er van langs. Geenpeil, voortgekomen uit het Oekraïne-referendum en zuster van website Geenstijl, krijgt zelfs in Amsterdam slechts 270 stemmen. De achterban en reaguurders van Geenstijl hebben dit initiatief niet ondersteund.

Ook VNL van Jan Roos krijgt in Amsterdam, ondanks de media-aandacht, weinig stemmen: slechts 952 stemmen. Het Forum voor Democratie, van Tierry Baudet, heeft in Amsterdam ongelooflijk veel campagne gevoerd: Discussieavonden op de Herengracht, flyeren, partijavonden etc. Toch krijgt het Forum in Amsterdam niet eens een kiesdeler bij elkaar, 5707 stemmen. Hero Brinkman met zijn Ondernemerspartij krijgt slechts 384 stemmen in Amsterdam.

Klagers
Als je de processen verbaal van het Amsterdamse stembureau leest, dan moet je wel erkennen, dat Amsterdam, ondanks de veelheid aan Groenlinkse meisjes, nog steeds een stad van klagers, querulanten en domoren is. Nergens in Nederland worden zoveel klachten ingediend als in Amsterdam.

-Kiezer Aarnout Helb, directeur van het "Greenbox Museum of Contemporary Art from Saudi Arabia"  klaagt er in het stembureau over, dat de PVV slechts één lid heeft en dat daarom de verkiezingen ongeldig zijn.
-Kiezer Harvey klaagt erover dat in de Kieswet de term "validisme" wordt genoemd, hetgeen hij als een belediging voor invalide mensen beschouwd.
-Sommige kiezers klaagden over de Turkse vlag boven hun stemhokje in Amsterdam-Oost.
-In stembureau 477 hangen Arabische teksten aan de muur.
-In verschillende stembureaus waren niet voldoende stembiljetten aanwezig.

Ongeldige stemmen in Amsterdam
In Amsterdam zijn in het stembureau 163 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. Tegelijkertijd zijn er 828 stembiljetten minder geteld dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. De overlapping wordt veroorzaakt door de optelling van de verschillende stembureaus. In het ene stembureau verdwijnen de biljetten en in het andere bureau worden er meer biljetten bijgejongd. Meer dan 500 keer heeft de voorzitter van het stembureau geen eenduidige uitleg bij het verschil. Bovendien wordt er nergens in het land zo vaak ongeldig gestemd als in Amsterdam: 3007 keer. No comments: