Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, July 31, 2017

Ruzie in de Hamas-tent

De Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed stelt zich vanaf vandaag kandidaat als bestuurder van de Stichting Palestijnse Gemeenschap.nl. Op de Facebook-pagina van de Palestijnse organisatie in Nederland wordt opgewonden gereageerd. "We willen verkiezingen" en "Waarom maken jullie ruzie?", zijn enkele van de opmerkingen. Het lijkt erop dat de Hamas-aanhangers opnieuw een grotere invloed op de Palestijnse gemeenschap in Nederland hebben verworven.

De conferentie "Palestijnen in Europa", die op 15 april in Rotterdam is gehouden, blijkt de aanleiding voor het conflict te zijn. In de Libanese krant Al Arab Post wordt de conferentie Palestijnen in Europa aangekondigd. Tegelijkertijd bekritiseert de Palestijnse Autoriteit in Ramallah dit initiatief en beschrijft het als 'factionalistisch en partijdig'. De PLO heeft te weinig zeggenschap en vreest de uitbreiding invloed door Hamas.

Amer Kaddoura, op dat moment nog voorzitter van de Stichting Palestijnse Gemeenschap.nl in Den Haag, levert ook kritiek op de conferentie, en stelt dat de legitimiteit van de PLO als enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk in gevaar is.

Het conflict tussen de PLO (Westelijke Jordaanoever)  en Hamas (Gaza) speelt al jaren. Hamas haalde een verkiezingsoverwinning en regeert sindsdien Gaza. President Abbas van de Palestijnse Autoriteit durft geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven, vanwege de grote invloed van Hamas.

Nu wordt dit conflict ook op Nederlandse bodem uitgevochten. Amer Kaddoura wordt op 24 april 2017 ontslagen als voorzitter van de stichting. Volgens het communiqué van de Palestijnse Gemeenschap heeft hij zijn plicht verzaakt. Formeel kan een buitenstaander geen voorzitter van een stichting ontslaan. Er zijn ook geen verkiezingen nodig om een bestuur te vormen. Reden voor het Handelsregister een onderzoek volgens artikel 38 in te stellen.

Op 3 mei 2017 blijken ook Ahmad Nour Allah ( de tweede man van Hamas in Nederland) en Nabil Abbas als bestuursleden te zijn afgetreden. De conferentie heeft intussen in Rotterdam plaats gevonden en de statutaire zetel van de stichting is nu ook Rotterdam.

De activiteiten van de Hamas-aanhangers worden intussen niet minder. Bij elke Palestijnse demonstratie in Nederland worden bestuursleden en leiders van de Hamas-fractie waargenomen. Ahmad Nour Allah is als secretaris steeds aanwezig.

Op 23 juli 2017 is de machtsovername in de stichting een feit. Ahmad Nour Allah (Secretaris), Nabil Abbas
 en Elad Atalla zijn de nieuwe bestuursleden. De onrust binnen de Palestijnse Gemeenschap in Nederland wordt bezworen door nieuwe kandidaten voor te stellen en een formele verkiezing te organiseren.

Nummer één van Hamas in Nederland, de fondsenwerver Amin Abou Rashed (Eenarm) is voor het eerst kandidaat als bestuurslid van een stichting.


 

Sunday, July 30, 2017

Moslimbroederschap versterkt zich in Nederland


De ruzie over de Koepelmoskee op de Tempelberg in Jeruzalem is een mobiliserende factor in de strijd van Palestijnen in Israël en Europa. De afgelopen weken vinden pro-Palestijnse demonstraties plaats, in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Bij die demonstraties vallen een paar nieuwe trends op.

-Seculiere pro-Palestijnse acties, zoals van het Palestina Komitee en andere linkse groepen, nemen in aantal en invloed af.
-De moslimbroederschap, waar Hamas ook toe behoort, neemt in snel tempo de pro-Palestijnse activiteiten over. 
-Religieuze symbolen, zoals afbeeldingen van de Koepelmoskee op de Tempelberg in Jeruzalem, zijn een toenemend mobiliserende factor geworden.
-Door de strijd tegen- en de angst voor salafistische groepen als ISIS en Al Qaida, worden moslimbroederschappen als het mindere kwaad gezien en kunnen ongestoord hun gang gaan in Nederland.    

Op 16 juli 2017 wordt een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam in Amsterdam gehouden. De afscheidingsmuur op de Westelijke Jordaanoever wordt opnieuw tot thema gemaakt. De interne Palestijnse strijd, tussen de Fatah en Hamas, over elektriciteit, heeft als resultaat dat het thema Gaza niet wordt gepolitiseerd. De Koepelmoskee en de muur zijn dus de symbolen waar het deze dag over gaat.
Maar liefst twee kopstukken van de moslimbroederschap en dus Hamas nemen, deel aan de demonstratie:  Amin Abou Rashed (Abou Eenarm) en Ahmad Nour Allah, secretaris van de Palestijnse Gemeenschap.nl. Beide hebben de conferentie Palestinians Abroad in Istanbul bezocht en beiden hebben een belangrijke rol bij de conferentie Palestinians in Europe op 15 april 2017, in de Doelen in Rotterdam. Die combinatie van conferenties en contacten is voor onderzoekers van de moslimbroederschap reden aan te nemen, dat Ahmad Nour Allah de tweede man van Hamas in Nederland is.
(Amin Abou Rashed ; Ahmad Nour Allah)

De moslimbroederschap heeft er geen enkele behoefte aan op dit moment geweld in Nederland te propageren. De invloed breidt zich uit door vele bezoeken aan Palestijnse groepen in het hele land. Demonstraties van Palestijnen worden veelal door de groep rond Amin Abou Rashed georganiseerd.

Door het leiderschap van Amin Abou Rashed wordt zelfs voorkomen dat er spontaan en niet gepland geweld gebruikt wordt. Op 16 juli 2017 ging een Israëlische toerist enorm tekeer tegen een Palestijnse demonstrant op de Dam. De bodyguards van Simon Vrouwe , die daar altijd met zijn karretje staat, wilden de Israëlische toerist te lijf gaan. Ik zag dat Amin Abou Rashed het conflict met enkele  Arabische zinnen oploste.

Op de sociale media wordt niet of nauwelijks over de groei van moslimbroederschap in de pro-Palestijnse beweging gesproken.  Activisten op straat laten mij weten dat ze blij zijn dat er überhaupt nog iets gebeurt.  

 (Palestijnse symboliek: Koepelmoskee en afscheidingsmuur)

(Ahmad Nour Allah met de vier-vinger van de moslimbroederschap)


(v.l.n.r. Ahmad Nour Allah; Amin Abou Rashed, Majed Al-Zeer; Fadi el-Tayeche, plaatsvervangend voorzitter van de Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland, ofwel Hamas Duitsland; Ahmad Skineh, voorzitter van de Vereniging van Palestijnse Jongeren in Nederland; Foto genomen tijdens de conferentie Palestinians in Europe 15 april 2017 in Rotterdam)
 

Tuesday, July 18, 2017

Voorpublicatie: Fröbelfascisten door Anne Fleur Dekker

Langs een slinkse omweg, via Hamburg (Hafenstrasse), Hilversum (Hockeyclub), Heiloo (O.L.Vrouw ter Nood)  en Heidelberg (Heilpraktiker), weet het blog Keesjemaduraatje beslag te leggen op het eerste manuscript van het boek "Fröbelfascisten" door de beroemde activiste Anne Fleur Dekker.

Er ligt nog een embargo op het publiceren van het boek, maar in het belang van ons land, onze cultuur, ons volk en onze toekomst, is het mijn plicht, tegenover God en mijn land, een deel van het manuscript alvast uit te laten lekken.

"Hoofdstuk 3 Kinder, Küche, Kirche

Thierry Baudet is gevaarlijk. In de schaarse interviews die Thierry geeft, komt steeds de ideologie van het nationaal-socialisme naar boven drijven. Vrouwen zouden alleen goed genoeg zijn om kinderen te krijgen en in de keuken te staan. Bij mijn moeder in Hilversum thuis lees ik Linda en daar staat het ook in: 'Vrouwen excelleren over het algemeen minder in een heleboel beroepen. Ze hebben minder ambitie en meer interesse in familie-achtige dingen.  Dat  is gewoon zo. Het is normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn. Dan ontmoet ze een man die gewoon rechts is, en dan zegt ze: Ja, die heeft ook wel gelijk. In mijn ervaring.'

In het programma De Wereld Draait Door komt de ware aard van de politicus Baudet naar voren als hij beweert dat vrouwen overmand willen worden. ‘De realiteit is dat vrouwen niet alleen maar met omzichtig “respect” behandeld willen worden door hun sexpartner; dat ze helemaal niet willen dat je hun ‘nee’, hun weerstand respecteert: de realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.’

Op deze manier wordt de vrouw gereduceerd tot een een-dimensionaal object. Ze is de ondergeschikte van de man. Ze wil overmand worden. Ze kan alleen kinderen krijgen en in de keuken staan. Haar mening doet niet ter zake. De man schrijft haar voor wat ze moet denken. Dit is een ideologie die direct is overgenomen van het nationalistische "Kinder, Küche, Kirche". En die ideologie moet bestreden worden, want het is gewoon fascistisch. Punt!

Over religie heeft Thierry Baudet ook hele enge rechtse denkbeelden. Hij bestrijdt namelijk de Islam, maar wil wel het Christendom op alle scholen verplicht stellen.

'Zonder kennis van het christendom kun je de Westerse cultuur niet begrijpen.  Hoewel Baudet zelf geen belijdend christen is, meent hij dat het Westen de christelijke waarden nodig heeft om te ontsnappen uit de huidige identiteitscrisis. Zeker nu het Westen wordt geconfronteerd met een zeer zelfbewuste andere cultuur – de islam – is het nodig om stevig vast te houden aan de christelijke wortels van onze beschaving.' (de tafel van Thijs, EO)

Door de diversiteit van de samenleving tegen te werken en slechts één religie toe te staan, het Christendom' plaatst Therry Baudet zich in de traditie van fascistische landen als Franco Spanje en Juan Perron van Argentinië. Heel gevaarlijk dus.

Zelf de atheïsten krijgen er van langs bij Thierry Baudet, als hij beweert dat het atheïsme een vorm van Christendom is. Heel eng dus.

Deze mentaliteit van Thierry Baudet, waarin een onderscheid tussen mannen en vrouwen wordt gemaakt, waarin het Christendom wordt gepropageerd als enige religie en waarin de vrouw wordt gereduceerd tot een eenvoudig wezen dat achter het aanrecht staat, leidt uiteindelijk tot deportatie en het uitroeiing van bevolkingsgroepen. Daarom moeten we nu al verzet plegen, de bedoelingen van deze man blootleggen en hem bestrijden."   

Saturday, July 08, 2017

De vrienden van Anne Fleur Dekker

De onderwereld van de extreem-linkse aanslagplegers, relschoppers en vernielers mengt zich soms met de bovenwereld van vakbondsfunctionarissen, kamerleden en ambtenaren. Een buitengewoon goed voorbeeld zien we bij Anne Fleur Dekker, die aanvankelijk voor de partij Groenlinks in Hilversum op het stembureau stemmen moest tellen, maar toen toch weer niet. Later blijkt ze een lid van de Internationale Socialisten te zijn, die voor het VARA-blog Joop een verslag van de rellen in Hamburg schrijft.

Hoe en wat is de link van Anne Fleur Dekker met de Haagse Schilderswijkrellen, waar ook bezittingen van hardwerkende burgers werden vernield en de politie de grootste moeite had om de aanhangers van de MovementX en Black Lives Matter in het gareel te krijgen?

Anne Fleur Dekker is in Hamburg bij de G20-rellen en loopt daar samen met Lotte van der Horst, secretaris van FNVJong en Young United dat we nog kennen van het bestormen van de Sociaal Economische Raad en het bezetten van een Mac Donalds.

Op haar Twitter-account staat een filmpje, over een actie bij MacDonalds, waar Said Roustayar een hoofdrol speelt. Said Roustayar werd veroordeeld wegens geweldpleging bij de Haagse Schilderswijkrellen en is een prominent lid van MovementX.

Van Hamburg G20, naar de FNV Jong, naar Young United en dan de Schilderswijkrellen en MovementX, met Said Roustayar. Begrijp je het nog?

Gelukkig hebben we de foto's nog.Friday, July 07, 2017

Het Tot-Slaaf-Gemaakten-Museum

"In het Tot-Slaaf-Gemaakten-Museum beleeft en voelt de bezoeker alle facetten van het tot slaaf maken, het transport van de tot slaaf gemaakten naar de Antillen en het dagelijks leven van de tot slaaf gemaakten in Suriname."


Eindelijk is het zover. Harriët Duurvoort heeft in 2017 Nederland al aangeklaagd dat het geen Slavernijmuseum wil oprichten. Liverpool en Washington gingen ons voor en hebben al een Slavernijmuseum. Nederland erkent nu eindelijk ook haar koloniale verleden en de rol van de handel in slaven bij de opbouw van rijkdom van ons land.

De gemeenteraad van Amsterdam, onder leiding van de nieuwe burgemeester Mohamed Mohandis, vergadert eind oktober 2018 over het voorstel in Amsterdam een slavernijmuseum op te richten. De raadsleden Sylvana Simons (Nieuwe Naam Komt Nog) en Aysegül Kilic (DENK) dienen onmiddellijk een motie in en eisen dat het woord 'slaaf' uit het vocabulaire van de Gemeenteraad Amsterdam verdwijnt en er vanaf nu alleen nog over 'tot slaaf gemaakten' wordt gesproken. De naam van het nieuwe museum zou dan ook het 'Tot-Slaaf-Gemaakten-Museum' moeten worden.

D66 raadslid Jeroen Mirck laat vastleggen dat het 'Tot-Slaaf-Gemaakten-Museum' geen saaie opsomming van oude feiten moet worden, maar dat de beleving van de bezoekers, zowel witte mensen als mensen van kleur, centraal moet staan. De bezoeker moet als het ware voelen hoe de slaaf gemaakte zich gevoeld heeft. Het 'Tot-Slaaf-Gemaakten-Museum' wordt een belevenispark. Een deel van het Oosterpark zal daarvoor opgeofferd worden. Helaas moet het monument "De Schreeuw" ter herinneringaan de vermoorde columnist Theo van Gogh verwijderd worden.

Een commissie van designers, cultureel ondernemers en ambtenaren, onder leiding van antropologe Gloria Wekker, krijgt de opdracht een concept voor het 'Tot-Slaaf-Gemaakten-Museum' uit te werken. De thema's beleving, verantwoording en schuld moeten daarbij centraal staan. In April 2019 is eindelijk het concept van het 'Tot-Slaaf-Gemaakten-Museum' zover klaar dat het aan het gemeentebestuur gepresenteerd kan worden.

De belevenis-tour begint met het vangen van bezoekers van het Tot-Slaaf-Gemaakten-Museum in het Oosterpark. De gevangen bezoeker wordt uitgekleed en poedelnaakt opgesloten in het nagebouwde Fort Nassau. (het oudste slavenfort van 1621 in Ghana, zie foto). De cellen van Fort Nassau worden tevens aangeboden als sauna.

Na de gevangenschapsbelevenis worden de naakte bezoekers per schip over de vijver van het Oosterpark naar het volgende evenement gebracht. De slavenmarkt op de trappen van het Tropenmuseum laat de tot slaaf gemaakte bezoekers voelen wat het betekent om aan een baas verkocht te worden. Daarna kunnen de bezoekers een tijdje in een plantage werken. Het slaan met de zweep is optioneel.

In de ruimte 'Archief van de mensen van kleur' zijn alle archieven van de West Indische Compagnie gedigitaliseerd en kunnen de bezoekers met een Antiliaanse- of Surinaamse achtergrond opzoeken met welk schip hun voorouders naar de west zijn gekomen, welke eigenaar ze hadden en op welke plantage ze te werk gesteld zijn. De Gemeente- en kerkelijke archieven van Paramaribo zijn tevens toegankelijk. 

Wednesday, July 05, 2017

Linux User Group Hannover


We schrijven 1999 en de klanten van het kleine ICT-service bedrijfje waar ik werk, beginnen de hoge licentie kosten voor software behoorlijk zat te worden. Goede raad is duur en het open source operating system Linux is gratis. Een goede reden dus, eens te gaan kijken bij de Linux User Group in Hannover.

De gebruikers van Linux hebben twee gemeenschappelijke kenmerken: Een grote haat tegen Microsoft en de neiging het operating system Linux op alle mogelijke apparaten te installeren: Atari, Comodore, het koffiezetapparaat en ook op de PC's met de intelprocessor. Op de usergroup sessies wordt daarna uitgebreid verslag gedaan over het her-compileren van de kernel en welke drivers ze zelf hebben moeten programmeren om de diverse randapparatuur te kunnen aansturen. Een feest voor de knutselaar en hacker.

Wat betreft de haat tegen Microsoft moet ik  zeggen, dat ik in mijn leven al veel haat heb meegemaakt. Krakers die door de ME dwars door een deur worden gegooid. Palestijnen die in de oude stad van Jeruzalem mensen in het gezicht spugen. Toch stijgt de haat van de Linux-community tegen de commerciële aspiraties van Microsoft hier torenhoog bovenuit. Zelfs de ICT-taal wordt speciaal aangepast om de haat tegen Windows tot uitdrukking te brengen. Dat gaat zo:

Het woord 'Windows' wordt verbasteld tot 'Win-Doof', hetgeen in het Duits zoveel betekent als: 'Win-Stom'. Daarna gaan de geachte Linux-fanaten nadenken over het woord 'Doof'. Wie is er nog meer stom?  Domme blondjes natuurlijk! Dus dan wordt het woord 'Win-Doof' verandert in 'Win-Blond'. Ik ben in totaal in 1999 en 2000 vijf keer bij de Linux sessies geweest, maar geen enkele keer wordt er 'Windows' gezegd. Zelfs de universiteitsprofessor spreekt consequent over 'Win-Blond'.  

Je denkt natuurlijk dat die nerds geen vriendin hebben en nooit neuken. Daar vergis je je in. Meerdere keren wordt er tijdens de Linux-Massenkundgebung een aankondiging van een huwelijk gedaan en er worden zelfs in deze periode nieuwe kleine hackertjes geboren.

Steeds weer wordt door de Linux-fanaten benadrukt dat de grote ICT bedrijven heel commercieel zijn, maar zij niet. Weliswaar staat er af en toe een dure Daimler-coupé voor het universiteitsgebouw, waar 's avonds, na het schelden op Windows, een jonge man met paardestaart inspringt, maar dat is een uitzondering. Linux is open source en dus van iedereen en niet commercieel!

Intussen hebben onze klanten al een paar projecten met Linux opgestart en we zitten heel erg te springen om nieuwe Linux specialisten. We gaan toch echt niet zelf de kernel compileren. We kijken wel uit! Daarom vragen we op een zomerse zonnige avond aan de geachte Linux-gemeenschap of er misschien mensen zijn die als ZZP-er willen werken. Het resultaat is verbluffend. Grote gretigheid maakt zich van de sekte meester. Bedragen tot 200 DM per uur zijn plotseling heel normaal geworden. De Linux-specialist is duurder dan mijn advocaat!

Zo zie je maar weer. Geld is smerig, tot je het zelf kan verdienen!