Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, August 31, 2017

Het handvest van Hamas in de Gemeenteraad van Rotterdam

"Het moet niet gekker worden! Dat was in eerste instantie wat ik dacht toen ik – en de hele Rotterdamse gemeenteraad met mij – een brief ontving, van oud-ambassadeur Jan Wijenberg. In het kort: ik werd gemaand excuses aan te bieden aan de Palestinians in Europe, de organisatie achter het congres van april jl in Rotterdam. Oftewel de Hamas-conferentie.(...)
Als ik geen excuses zou maken, zou er vervolging moeten plaatsvinden vanwege smaad en laster. De organisatie zou geen banden hebben met Hamas en de deelnemend spreker Abu Jah Jah zou niet als antisemitisch bestempeld mogen worden; dat ontwricht namelijk de maatschappij. Aldus Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam op de website Opinez.

De oud-ambassadeur Wijenberg durft nu dus ook een gehele gemeenteraadsfractie te bedreigen met wettelijke sancties. Dit verklaard ook waarom hij brieven stuurt aan de procureur generaal en de hoofd officier van justitie. Vreemd genoeg gaat nu de aangeklaagde zelf aanklager spelen. Wijenberg zou zelf aangeklaagd moeten worden, maar in Nederland  heerst nog steeds een vorm van klasse-justitie. Eenzame twitteraars die vanuit hun zolderkamers iets over Sylvana Simons schrijven worden met een overvalcommando van hun bed gelicht, terwijl de hooggeplaatsten hun gif vrijelijk mogen spuien en zelfs een podium in de gemeenteraad van Rotterdam krijgen.

Ikzelf vind niet dat we iedere uiting die ons niet bevalt meteen moeten  aanklagen en veroordelen. Daarom ben ik er geen voorstander van de Jan Wijenberg wegens antisemitisme wordt aangeklaagd. Daarmee zou hij ook weer een podium in de rechtszaal krijgen en kan hij zich als slachtoffer van de almachtige 'Israël-lobby' presenteren. De strijd moet plaatsvinden  in een maatschappelijk debat. De foute  denkbeelden moeten op de websites, vlogs en als het kan ook in de columns van de landelijke dagbladen bestreden worden.

De documenten die Jan Wijenberg heeft toegevoegd aan de Gemeenteraadsdiscussie bevatten antisemitische sentimenten, die al in de Middeleeuwen zijn ontstaan: zogenaamde bloed-libels.
In de Middeleeuwen fluisterde de achterlijke en onontwikkelde bevolking, dat de Joden bloed van christelijke kinderen in hun matses verwerken. Joden zouden  de bronnen vervuilen en ziektes veroorzaken.

In zijn artikel "De hoofdkenmerken van de Staat Israël", op de website van de Rotterdamse gemeenteraad, schrijft Wijenberg, dat artsen in Israël organen van Palestijnse baby's roven (III-2); dat de Israëlische overheid Jemenitische kinderen heeft ontvoert (III-1); dat Israël en alleen Israël de vrede in het Midden-Oosten bedreigt.

Enkele van de onderbuikse mythes, die Wijenberg in zijn geschriften aanraakt zijn gebaseerd op de Protocollen van de Wijzen van Sion, een antisemitisch geschrift uit de negentiende eeuw. Het Handvest van Hamas,  uit 1988, verwijst naar de Protocollen van de Wijzen van Sion in het 22ste artikel.  Hier wordt beschreven hoe Joden de media beheersen, hoe alle oorlogen  door Joden worden veroorzaakt en dat de Joden alleen maar kwaad in het zin hebben.      

Zo schrijft Wijenberg in zijn inleiding van zijn artikel 'Israel, een dodelijk zieke patient': "De kern, de oorzaak van het probleem, ligt vrijwel geheel bij Israël, de schender van het internationaal recht, de bezetter en de onderdrukker." Hier wordt dus geen enkele nuance  aangebracht en de schuld geheel aan Israël gegeven.

Wijenberg vervolgt in zijn inleiding: "(...) het Israëlische regime zal op termijn de aangekondigde uitstoting van alle niet-Joodse gemeenschappen uit ‘Groot Israël’ uitvoeren.(...) Dat zou een extra vluchtelingenlast betekenen voor de toch al overbelaste buurlanden, vooral Jordanië en Libanon, en de gewisse dood voor de Gazaanse bevolking in de Sinaï woestijn."
Dit is een eschatologische gedachte over een vernietigende eindtijd, die op geen enkele manier op bronnen of feiten  berust. Israël wordt als het absolute kwaad voorgesteld, die rampen en doden veroorzaakt.

In de inleiding van zijn artikel wordt bovendien Israël voorgesteld als de veroorzaker van oorlog en instabiliteit in het Midden-Oosten: "(..) de vrijwel onvermijdbaar komende geweldexplosie tussen
Joodse groeperingen in Israël en de bezette gebieden zal een nog grotere instabiliteit in de regio tot gevolg hebben. De repercussies in de toch al op drift zijnde Arabische wereld zullen aanzienlijk zijn, maar hoe precies op dit moment onmogelijk in te schatten."
Dit is een demoniserende voorstelling van zaken, waarbij Israël kwaadaardige bedoelingen in de schoenen wordt geschoven, die kant nog wal raken. Israël heeft geen hand gehad in de opstand van de Moslimbroeders in Egypte en heeft zich niet gemengd in de Syrische burgeroorlog.

In deel I van het artikel: "De staat Israël kwam tot stand na decennia durende Joodse terroristische
aanslagen."   Hier wordt bewust gezwegen over de vele Arabische aanslagen en moord op Joden, onder andere in Hebron, die ook hebben plaats gevonden.

"Het politiek zionisme maakt geen geheim van de eigen doelstellingen:
het stichten van der Judenstaat [Theodor Herzl], exclusief Joods. Deze
staat, Eretz of Groot-Israël genoemd, omvat volgens deze religieuze
ideologie het huidige Israël, Oost-Jeruzalem, de Westoever van de rivier
de Jordaan en Gaza. Daarbinnen is geen plaats voor niet-Joden, afstammelingen
van de eeuwenoude oorspronkelijke bewoners. Zij mogen vertrekken.
Zo niet, dan.."
Dit is bezijden de actuele waarheid, gezien het feit dat er binnen Israël wel Arabieren wonen, terwijl er in Gaza geen Joden mogen wonen. In de Palestijnse Gebieden zou de Palestijnse Autoriteit liever ook helemaal geen Joden toelaten.

In deel I-2 wordt gesproken over de ideologie van de kolonisten. Daarbij worden de Gush Emunim gelijkgesteld aan de doelen van alle kolonisten. Dit is ongenuanceerd. Er zijn vele stromingen binnen de groep van kolonisten.

In paragraaf I-3 worden de Israëli's beschreven als 'arrogant, betweterig en paranoïde'. De verklaring hiervoor zou in een post-stress syndroom, veroorzaakt door de Tweede Wereldoorlog, liggen.
In dezelfde paragraaf: "Zij begrijpen kennelijk niet dat hun eigen tomeloze agressie de voornaamste oorzaak voor hun onveiligheid is. Dat is een gedurende decennia bewust gecreëerde vorm van paranoïde." 
Dat laatste is een voorbeeld van 'blaming the victim'.

In paragraaf I-6 wordt de Israëlische staat vergeleken met het nazi-regiem. Dit is volgens de geratificeerde Europese definitie van antisemitisme verboden. Hiervoor zou Jan Wijenberg aangeklaagd kunnen worden. Helaas heeft hij er een citaat uit de NRC bijgeschreven, zodat het onwaarschijnlijk is, dat de Officier van  Justitie tot vervolging overgaat.

In I-7 overdrijft  Wijenberg het aantal in 1948 verdreven Arabieren tot 7,2 miljoen. Tevens beweert hij dat 25% van de wereldwijde stroom vluchtelingen Palestijn is. Dit is een voorbeeld van tomeloze, kwaadaardige en demagogische overdrijving. De UNWRA geeft inderdaad hulp aan 5 miljoen Arabische vluchtelingen uit het mandaatsgebied Palestina, maar dat komt doordat ook de kinderen en kindskinderen als vluchteling erkend worden. Dat gebeurt overigens alleen bij Palestijnen .

In II-2 wordt Israël als een fascistisch land beschreven. Daarbij maakt Jan Wijenberg bewust de fout de denkbeelden van enkele stromingen binnen het zionisme als de staatsideologie te beschrijven. De staat Israël voldoet aan geen enkele van de hier gepresenteerde kenmerken van fascisme.

In II-3 wordt de oorlog van '47/'48 in Israël beschreven als zijnde genocide, terwijl de definitie van genocide hier op geen enkele manier van toepassing is. Bij een genocide worden namelijk alle leden van een bevolkingsgroep op basis van ras of afkomst uitgemoord of er is het streven deze uit te moorden. In 1948 was sprake van bewust vluchten en in enkele gevallen  verdrijving van Arabieren uit het Mandaatsgebied.

In II-4 wordt verondersteld dat alle pro-Israëlische activiteiten in Nederland gecoördineerd zijn en onder de noemer 'Pro-Israël-Lobby' samengevat. Deze groep zou een sekte vormen Dit is een voorbeeld van complotdenken, dat past binnen een antisemitisch wereldbeeld.

"De Nederlandse tak van de Israël lobby, en meer in het bijzonder de
Joodse zijtak, draagt opvallend veel gelijkenis met de gedragingen van
religieuze sektes. De leden hebben één overtuiging gemeen: Israël moet
koste wat kost verdedigd worden. Zij verkeren in de vaste veronderstelling
dat Israël zo nodig een veilig thuis zal bieden. Dat is een dramatische
vergissing. "
In dezelfde paragraaf wordt de Holocaust gerelativeerd: "het vreselijke lot van vele Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is het ergste dat welke bevolkingsgroep ooit is overkomen. Niets mag natuurlijk worden afgedaan aan hun vreselijke lot, maar de stelling ontbeert waarheidsgetrouwheid. Denk bijvoorbeeld aan de volkerenmoord op Armeniërs door het Ottomaanse rijk, aan Stalin, Mao
Tse Tung, Pol Pot en aan het Israëlische politiekzionistische bewind. "

Vanwege de laatste zinsnede zou Wijenberg kunnen worden aangeklaagd op basis van Europese regelgeving.  Hij vergelijkt opnieuw de naziregiem met de Israëlische regering. Ik ben alleen bang dat het niet gaat gebeuren. De procureurs generaals lichten liever een cartoonist van zijn bed, dan een oud-ambassadeur  uit zijn zijden lakens te trekken. Het is dweilen met de kraan open.

In III-1 spreekt Wijenberg van "tomeloze agressie van het Israëlische regime tegen hun wijdere omgeving. Libanon en Gaza zijn de grootste slachtoffers." Daarbij laat hij het beschieten van Israëlische burgers door deze regiems in zijn beschrijving bewust achterwege.

In III-2 beschrijft Wijenberg het ideaal van een een-staat-oplossing. Hij geeft daarbij toe dat de staat Israël zou verdwijnen: " Deze eenheidsstaat zou een Palestijnse meerderheid opleveren
en dus het einde betekenen van der Judenstaat ". Dit is een vorm van delegitimeren van Israël als Joodse staat. Volgens de definitie van Nathan Sharansky is dit een vorm van antisemitisme.

In deel IV demoniseert hij de pro-Israëlische Joodse gemeenschap in Nederland en stelt die voor als geestesziek: "De Nederlandse politiekzionistische sekte moet bestreden worden en de leden begeleid bij de terugkeer naar de beschaafde samenleving."

Hiermee moeten de gemeenteraadsleden straks om 15:00 uur omgaan en dit is het wereldbeeld van de indiener. Veel succes!!

Wednesday, August 30, 2017

Oud-ambassadeur drs. J.J. Wijenberg schrijft een brief


Ter voorbereiding van de inspreekmiddag in de Rotterdamse Gemeenteraad (Donderdag 31-8-2017; 15:00 uur) over het congres "Palestijnen in Europa" van 15 april 2017, schrijft Jan Wijenberg een brief aan Mr. G.W. van der Burg, Voorzitter College van procureurs-generaal. Hij houdt zich niet met het gepeupel bezig en probeert hiermee een 'high profile' status te simuleren.

De brief is in CC gericht aan de Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed. Dat laat al meteen de gezindte van de oud ambassadeur zien. Hij kent weinig schaamtegevoel. De brief heeft twee bijlagen:

-Israël, een dodelijk zieke patiënt, mei 2017, Den Haag, Jan Wijenberg,
-De hoofdkenmerken van de Staat Israël, het karakter van deze staat in kaart

Alleen de titel van de eerste bijlage heeft al genoeg  kenmerken van een verkeerde politieke instelling. Het is een wonder dat de tweede geadresseerde Mr. M.C.W.M. van Nimwegen, Hoofdofficier Arrondissement Rotterdam, dit soort gif in zijn postvak toelaat, zonder de noodzakelijke procedures in werking te zetten.

Dit schrijft Jan Wijenberg: 
"Op basis van mijn jarenlange ervaringen heb ik moeten vaststellen, dat ook in Nederland zionistische organisaties en personen [door mij kortheidshalve 'het CIDI en de CIDI-achtigen'genoemd] met bedenkelijke middelen, vaak met opmerkelijk succes, het Israël-kritische debat weten te smoren. Daarvoor bedienen zij zich zonder enige onderbouwing of aangifte bij de politie van het verwijt van het bedrijven van een misdrijf, het antisemitisme; het plegen van karaktermoord [Dyab Abu Jahjah, bijvoorbeeld] en het proberen bijeenkomsten en het optreden van onwelgevallige sprekers via politieke kanalen, universitaire leidinggevenden en de media te verhinderen [Oud-premier Van Agt en VU-studenten bijvoorbeeld]. Daarbij, zo onderstreepte ik, schenden zij de grondwettelijk gegarandeerde rechten van vereniging en vergadering en van de vrijheid van meningsuiting. Ik besloot dit aspect met de opmerking dat de overheid erop moet toezien dat ook de opponenten van het Israëlische regime het recht hebben en dienen te krijgen om vrijuit aan het openbare debat deel te nemen."Het  antisemitische aspect van dit fragment: Jan Wijenberg gaat uit van een, door het CIDI georganiseerd, 'Joods complot'. Hij kent Joden een grote invloed in de samenleving toe; zo groot, dat bijeenkomsten verboden kunnen worden en mensen monddood gemaakt kunnen worden. "De Joden beheersen de media" is een gedachte die als bijzin in dit fragment voorkomt. Dat is een antisemitisch gemotiveerd idee.

Het juridische aspect:  Opnieuw maakt Jan Wijenberg de fout, dat  antisemitisme in Nederland een misdrijf zou zijn. Dat is niet het geval. Een ander juridisch aspect in dit fragment betreft het idee dat een veronderstelde groep "CIDI en CIDI-achtigen" de grondwettelijk gegarandeerde rechten van vereniging , vergadering en vrijheid van meningsuiting schenden. Deze rechten, zoals in de grondwet verankerd, worden echter door de staat gegarandeerd. Een groep burgers kan deze rechten niet opheffen of aantasten.

Jan Wijenberg presenteert hier de Palestina-activisten als slachtoffers van Joden en Joodse organisaties. De aanleiding is de poging van Leefbaar Rotterdam, om de conferentie 'Palestijnen in Europa' te verbieden. De reden van deze poging is echter niet dat de deelnemers kritiek op Israël zouden hebben. De organisatoren van de conferentie, waaronder Amin Abou Rashed, behoren allemaal tot de Hamas-tak van Europa. Hamas is in Europees verband verboden vanwege steun aan terrorisme. Leefbaar Rotterdam en vele andere oprechte Nederlanders vinden dat Hamas niet in Nederland mag vergaderen. Wat heeft het voor zin de terreurdaden van Hamas in Israël te bestrijden als we ze hier vrij baan geven?

Tuesday, August 29, 2017

Oud-ambassadeur Jan Wijenberg wakkert enge sentimenten aan

"Je mag mij uitmaken voor antizionist, graag zelfs, maar niet voor antisemiet. Dan krijg je last met me. Het is om te beginnen een belediging voor al mijn Palestijnse en Joodse vrienden. Antisemitisme komt voort uit primitieve, vaak onberedeneerde onderbuikgevoelens. Het is bovendien strafbaar onder de Nederlandse wet. (Oud-Ambassadeur Jan Wijenberg op de Joop, 2-7-2015)"

De oud-ambassadeur werkt al jaren samen met de extreme anti-Israëlische bankiersvrouw Gretta Duisenberg. Vier weken geleden werd hij nog door Hamas-voorman Amin Abou Rashed, staande op onze eigen Dam te Amsterdam, gelauwerd en geëerd, vanwege zijn steun aan het Palestijnse volk.

Wie echter het in zijn hoofd haalt Jan Wijenberg voor antisemiet uit te maken, die krijgt meteen een advocaat op zijn dak. De bankiersvrouw en de oud-ambassadeur hebben geld en knijpen je uit. Zelfs de onverschrokken E.J. Bron en de psychopathische hystericus Martien Penning deinzen dan terug. Euforische Joop-scribenten vierden hun succes.


Vreemd, dat de actievoerders zo pochen op hun hoge status (oud-ambassadeur) en dan helemaal niets van het Nederlands recht weten. Antisemitisme is namelijk helemaal niet verboden bij wet. Hij schrijft er ook geen wetsartikelnummer bij. Er worden mensen veroordeeld wegens antisemitische uitingen, maar dat is altijd op basis van anti-discriminatie-wetten of op basis van belediging.   


Ook hier weer: Wie antisemiet genoemd wordt, kan naar de kantonrechter gaan en schadevergoeding of rectificatie eisen (civiel recht) . Daarvoor heeft de beschuldigde een eigen advocaat nodig en dat is duur. Bovendien dreigt dan de schadevergoeding. Maar de kansen zijn gering voor de eiser en de procedure duurt erg lang. Genoeg om iets te sparen.

De strafrechter daarentegen komt pas in actie als de Officier van Justitie er een zaak van wil maken. In de tussentijd staat op de websites en in de krant: Blogger, of Rutger Castricum, aangeklaagd wegens het zeggen van "antisemiet" tegen Gretta Duisenberg en/of Jan Wijenberg. Wat blijft hangen is:  "Gretta antisemiet" of "Jan Wijenberg antisemiet". Dat is wat het grote publiek zal onthouden.

Wat de oud-diplomaat probeert te zeggen is: "Ik heb niks tegen Joden, als ze maar afstand nemen van Israël en de Palestijnse staat steunen". De vroegere Philips directeur Hajo Meijer (zaliger) en de EAJG voorman Jaap Hamburger zijn geschenken uit de Palestijnse hemel, want ze zijn van Joodse komaf, maar hebben zich afgekeerd van het  land Israël.

Is het mogelijk, ondanks je vriendschap met Neturei Karta en op goede voet verkerende met gemankeerde pleinfotograaf Jaap Hamburger toch antisemitische teksten te produceren? We gaan het donderdag om 15:00 uur op het stadhuis te Rotterdam beleven. Jan Wijenberg mag inspreken over het thema: Conferentie Palestijnen in Europa.

Oud-Ambassadeur Jan Wijenberg heeft een aantal stukken ingediend (Zie link) die zodanig veel Joodse complotten en  kwaadaardigheden over Joden en de Joodse staat bevatten, dat Anja Meulenbelt zou zeggen: " Aber bitte...., Herr Wijenberg, nehmen Sie gefälligst Haltung an.. "

Hilarisch gesprek met de zus van Said Roustayar


Veel mensen vragen zich af, waarom mijn Facebook account opeens de naam 'Kees Broer' draagt, in plaats van 'Keesjemaduraatje'. Is toch veels te gevaarlijk, als de terroristen opeens jouw eigen naam weten. Veel veiliger om een nick name te gebruiken.  De reden ga ik jullie nu vertellen en het is allemaal de schuld van de zus van Said Roustayar, de Schilderswijkterrorist, de PFLP-vaandeldrager en de Jeruzalem bezoeker.

Nila Roustayar is een aanhanger van de  kleinzoon van de oprichter van de moslimbroederschap, Tariq Ramadan. Ze staat tenminste met hem op de foto. Guilt by association.

Nadat Said Roustayar tijdens de Schilderswijkrellen is opgepakt, benader ik Nila Roustayar om eens na te vragen wat er met hem aan de hand is. Ze doet in dat gesprek opmerkelijke uitspraken over Israël, Joden en Jodendom. Vraag mij niet wat het met de Schilderswijk te maken heeft, maar ze vindt het belangrijk mij deze ontboezemingen mee te delen.

Nila Roustayar
Works at Altrecht GGZ
Studied at Universiteit Utrecht

Kees: Hallo Nila, bedankt voor het bevrienden.  ik ben benieuwd naar de toestand van je broer Said. Is hij al vrijgelaten?  Wanneer moet hij voorkomen?
groetjes Keesje

Nila: Hallo Kees, geen dank. Fijn dat hij betrokken vrienden heeft. Hij zit nog vast en moet as woendag voorkomen.
Groetjes Nila

Nila: Hoezo ben je vanuit Jeruzalem zo geïnteresseerd in wat er in NL gebeurd?

Kees: Ik woon in Eindhoven. Jerusalem is een grapje

Nila: Hmmm veel zaken zullen voor je als grapje zijn

Kees: Dat niet. Ik schrijf iets over Movement X, van  Dyab Abou Jahjah en wil graag weten hoe de ontwikkelingen zijn, dus vrij serieus

Nila: En je wil dat weten waarom?

Kees: Ik ben blogger en schrijf over Movement X

Nila: En je wil zeker meer te weten komen over Said zodat je die ook aan je lijst van namen kan toevoegen? En waarom ga je in je artikel bij voorbaat vanuit dat de meeste in de movement anti- Israël zou zijn?

Kees: Ik ga er niet vanuit, maar bij Said is het in ieder geval wel zo

Nila : Je laatste zin in de artikel klinkt paranoide

Kees: Dat is toch gebaseerd op de regels erboven: Alle admins van die groep MovementX hebben op de één of andere manier te maken met de strijd van de Palestijnen

Nila: Nee dat lijkt inherent aan een getraumatiseerd volk die bij voorbaat vanuit gaan dat iedereen op ze gemunt heeft en daarom eerder geweld gebruikt om het aanval voor te zijn

Kees: Dat is inderdaad een paar keer gebeurd, zoals bij de zesdaagse oorlog

Nila: En diegene die dat niet inzien zijn blind en angstig...en bestempelen ieder die daar kritiek op heeft als antisemiet en anti-joods en anti Israël. ...dat getuigt van een zeer beperkt introspectief vermogen.

Kees: Daar gaat het hier niet om. Ik noem niemand antisemiet. Ik zie de foto van jouw broer bij een Gaza-demonstratie, met een megafoon in zijn hand en twee weken later wordt hij aangeklaagd wegens brandstichting in Den Haag. Dus er is een directe link tussen strijd voor Gaza en de rellen in de Schilderswijk.

Nila: En hoezo die link...leg uit aub

Kees: En die link wordt gevormd door jouw broer, door de gebroeders Al-Jaberi en Thomas van Beersum. Dus geweldadige actie tegen Israelische burgers (Abulkasim Al-Jaberi) en daarna geweld in de Schilderswijk. Bij beide betrokken

Nila: En hoezo noem je Thomas niet in je artikel?

Kees: Thomas wordt weer in andere artikelen genoemd
http://keesjemaduraatje.blogspot.fr/search?q=thomas+van+beersum

Nila: Jouw link ligging is niet echt op logica gebaseerd...

Kees: Is het mogelijk dat Said wordt gebruikt door een overheidsinstantie

Nila: En dat zeg je omdat? Dezelfde vraag kan ik aan jouw ook stellen?

Kees: Omdat hij een jaar geleden nog werd geïnterviewd voor het personeelsblad van de politie
en omdat hij niet de typische activist is.

Nila: Hahaha en de typische activist is: Hoe volgens jou?

Kees: Je mag  die vraag ook aan mij stellen. Ik werk onafhankelijk

Nila: Hmm alsof je dat zou bekend maken aan een vreemde maar bedankt dat je het beantwoord hebt!

Kees: De AIVD zou het in ieder geval bekend maken, maar daar werk ik niet voor.
Maar de vraag is of jouw broer al veel langer betrokken is bij de Palestijnse strijd, of pas een jaar??

Nila: En jij wil dat ik die vraag voor je beantwoord zodat je ook over hem een blog kan schrijven en hem beschuldigen van haat tegen Israël?

Kees: Ik publiceer niks van dit gesprek. Ik beschuldig niemand, maar ik constateer zijn betrokkenheid op basis van foto's.

Nila: Overigens is het wel apart en opvallend, dat ieder die kritiek heeft over de staat Israël het verschoven wordt onder her mom van "haat". Alweer paranoïde
Wauw...is dat je einde bron. Dan moet ik je blogs met een korreltje zout nemen

Kees: bij Dyab Abou Jahjah en de gebroeders  Al-Jaberi is het wel haat

Nila: Ja ja fijne dag verder!

Kees: je moet dat serieus nemen waar je zelf in gelooft

Nila: bedankt voor de chat

Kees: Jij ook en sterkte met je geloof!

Nila: Welk geloof?


De dag erna kreeg ik van Facebook het verzoek aan te toneen dat Keesjemaduraatje mijn echte naam was. En daarom staat nu mijn echte naam op Facebook.

Monday, August 28, 2017

Said Roustayar heeft veel geleden

Je wordt opgepakt en veroordeeld wegens het omgooien en in brand steken van een bouwkeet, tijdens de Schilderswijkrellen. Je vrienden van MovementX en Blacklivesmatter demonstreren voor je vrijlating. Uiteindelijk moet je toch drie maanden zitten. Pech gehad? Wat ga je na je vrijlating doen?

Het zijn vragen die Said Roustayar zich ook stelt en hij besluit na vrijlating, met een PFLP-vlag in de hand, te gaan demonstreren.

Samen met de Hamas-voorman Amin Abou Rashed sta je bij het Haagse Centraal Station. Waar was je ook al weer tegen? Oh ja, dat Palestijnse hongerstaker Bilal Kayed vrijgelaten moet worden.

Said Roustayar houdt tijdens de demonstratie een toespraak, over dat hij ook heel erg slecht behandeld is en dat hij zo enorm met Bilal Kayed mee kan voelen. Dude, je hebt niet veertien jaar wegens terrorisme vastgezeten hoor! Het was gewoon een korte detentie wegens vernieling. Overdrijf niet zo. José van Leeuwen weet het echter zeker: Said Roustayar heeft geleden onder Pontius Pilatus. Alleen zijn kruisiging is uitgesteld.


Weer een jaar later. Said Roustayar verveelt zich. Heel gek dat hij geen werk kan krijgen. Zal wel komen door etnisch profileren ofzo. Op de vijfde mei 2017, voor de Nederlanders is dat de Bevrijdingsdag, vindt Said het nodig tegen Israël te gaan demonstreren op de Haagse Vrijheidsmarkt.
Standje is aangevraagd door de Olijfbomenactie, maar er staan alleen Hezbollah- en Hamasaanhangers in de stand. Said voelt zich op zijn plaats.

 


Saturday, August 26, 2017

Jaap Hamburger (EAJG) krijgt klappen

De strijd op de Dam gaat een nieuwe fase in. De Palestijnse strijders komen op scootmobiel en met elektrische fiets naar de Dam te Amsterdam, teneinde hun anti-Israëlische BDS haatpropaganda te bedrijven. Zionistische tegengeluiden worden op hardhandige wijze onderdrukt.

Michael Jacobs staat steeds met een Israëlische vlag naast de strijders en wordt bedreigd, toegeschreeuwd en bespuugd. Leden van de diverse pro-Palestijnse groepen wisselen elkaar af om propagandist Simon Vrouwe te steunen.

Nu voegt ook Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid, zich in het kamp van de Hamas-vrienden. Hij komt op zijn fiets vanuit Broek-en-Waterland, om zich van de anti-Israëlische activiteiten op de hoogte te stellen. Helaas kan hij het niet laten, zich ook op uiterst hinderlijke en bedreigende manier tegenover Michael Jacobs te uiten.

Aan het einde van de dag kreeg hij, als reactie daarop, klappen. We zijn benieuwd of de oude reus nu vaker zijn gezicht laat zien.Friday, August 18, 2017

DarlingKenj gaat op reis

De jonge liefde tussen de keiharde relschopper Said Roustayar en de beeldschone lieftallige Leuvense studente Darlingkenj moet gevierd worden en waar kan dat beter dan in de Heilige Stad Jeruzalem? Gelukkig organiseren de 'Studenten for Justice in Palestine-Leuven' een groepsreisje naar Palestina en de Heilige Stad Jeruzalem ligt daar vlak bij of maakt er deel vanuit, we vechten er nog om. Het jonge verliefde stel besluit een dag naar Jeruzalem te gaan en alle heilige plaatsen in deze stad te bezoeken.

Bij de aanblik van de Heilige Stad valt Said Roustayar flauw en ligt met epileptische verschijnselen in  het toilet. Gelukkig zijn er drie Palestijnen die te hulp schieten en de strijder weer op de been helpen. Darlinkenj maakt er nog een grapje over:  "Hij zei dat hij gegijzeld is, maar hij is gewoon lui".

Nadat de tortelduifjes de diverse checkpoints zonder moeite hebben gepasseerd (Nederlands paspoort), betreden ze via de Damascus-poort het Heilige der Heiligen. Op de Tempelberg staande maken ze een vrolijke foto voor het nageslacht.

Helaas mag het geluk niet te lang duren. Ben Gurion laat de koene strijders zonder problemen gaan. Liever kwijt dan rijk, moeten de veiligheidskrachten hebben gedacht. Op het vliegveld van Istanbul aangekomen, gaan echter alle alarmbellen rinkelen. Mijnheer Said Roustayar is afkomstig uit Afghanistan en waar gaat de reis nu naartoe? En mevrouw Darlingkenj is een maöiste uit de Filipijnen. Waarom wil u naar Nederland vliegen? Normale vragen voor een door terrorisme geteisterde Turkse politie. De Iraakse vriend mag zelfs helemaal niet met het vliegtuig mee en moet drie dagen wachten op een transfer.

De met 'klassenbewustzijn, arbeidersmacht, proletariaat en dictatuur van het proletariaat' doorspekte retoriek van de mooie Leuvense rechtenstudente laat haar prompt in de steek en ze vervalt in ordinair schelden tegen de vertegenwoordigers van het gezag.  Een hilarische dialoog ontspint zich.


"To the Pegasus crew who harassed 4 people including myself; You are nothing but a tool for your company and employers. Easy to replace and unimportant. You are as disposable as I am and the rest of the people you are harassing, so how dare you humiliate us and deny us the services you should be providing, how dare you mock our frustration, humiliation and stress! How dare you laugh at us, shout at us and talk as if you are better than us four people you harassed!? How dare you attempt to punch me!? How dare you sit behind your desk, act as if I cannot read the sign saying PEGASUS AIRLINES TRANSIT PASSENGERS- am I not included to the services under that category you are proudly reading out loud to all of us? You are not better than I am or the Iraqi guy you made wait for three days just to rebook his flight or the American couple who just wanted to have a good vacation? You are just being paid by hours, underpaid even and yet you dare verbally harassed us as if we are your class enemies? Discriminate us? You ignore our complaints, shove us off and tell us you are busy when all you do is gossip behind your computers and play with your phone? How dare you think you are better just because you are working for an airline company? I wonder how many people you harassed through out your entire shift, I wonder how many people you rip off for the sake of fun? Just because you can decide who will go through and not you also decided to play a game with the passengers who are experiencing troubles? You are not the one getting rich with all the games you are playing, no matter how many people you deny entry or permit or transit your salary will not increase, your wages will never get any better, you are still a tool to the company you are patronizing, so don't! Don't you get us started with all the mocking, the bullying, the harassment and attempt to physically attack us because no matter what you do, you are just as tool as I am!
Friends, never ever fly with Turkish Airlines or go to Istanbul, this place sucks! The services sucks and they will only rip you off! "

Als de autoriteiten dus niet precies doen wat mevrouwtje zegt, dan lust ze hen wel rauw. Gelukkig eind goed al goed. Darlingkenj mag weer doorgaan met haar rechtenstudie in Leuven. Hopelijk leert ze het verschil tussen strafrecht en privaatrecht, want haar aanklacht tegen Keesjemaduraatje moet nog geschreven worden.

Thursday, August 17, 2017

Quotations of chairman DarlingKenj

Said Roustayar, bekend geworden vanwege de Schilderswijkrellen en zijn veroordeling voor het omgooien en in brand steken van een bouwkeet, laat weer van zich horen via zijn vriendin DarlinKenj. Kenj is bachelorstudent rechten in Leuven, lid van de actiegroep "Students for justice in Palestine-Leuven" en actief lid van de maöistische Filipijnse organisatie UGNAYANG PILIPINO SA BELGIUM. Said Roustayar , vriendje van Thomas van Beersum en lid van de extremistische groep MovementX, maar ook van de FNV-Jugendabteilung Young & United, ergert zich over de berichtgeving omtrent zijn persoon en vraagt via zijn Philipijnse vriendin of de content verwijderd kan worden.DarlingKenj:
Hi, I would like you to delete all the articles you wrote about Said. If you fail to do so I will file a complain of cyber bullying and libel.
Thank you.
WO 14:46
Je hebt het verzoek van Kenj geaccepteerd.
Je hebt Kenj toegevoegd op Messenger.
Kees
Thank you for the comments. Please let me know your full name ,office and adress. I regard your request as non serious in case you stay anonymous
WO 16:05
Kees
your friend is a convicted violent rioter . Also newspapers have written articles about his trial. In case you don't know, I will send the links to you. The demonstrations he participated in , are public events. This give me the right to comment his person and the involved events. On top of that, Said is observed as member of an anti-Israeli group participating in anti-Israeli activism, during the 5 May market in Den Haag. This also give me the right and obligation to comment on my blog. This is normal in an open society and democracy. On your facebook profile , I can see that you don't support the principles of an open and democratic society. Pictures of chairman Mao show your real aim. As a democrat I support the freedom of expression and I don't support the restriction of those views. But I have the right to publish on these views as part of the discussion in society. (Maatschappelijke discussie) I have been writing on those issues since 2005 on my blog. My speciality is terrorisme and Israël. Please advise you friend Said Roustayar to find a job and be cool.
regards and best wishes. Kees
Kees
WO 19:39
Well it seems like you are very bad at what you do since you keep on using words of accussations and assumptions, no wonder your articles are pure subjective and detach from reality. But since you are writing since 2005, I figured you know the words: Right to privacy, libel, slander? How about aggrevated defamation and distribution of slanderous articles or contents? In othet words, no, you have no right or whatsover to right or comment and let alonr distribute your articles about him without his permission especially of the articles yoi have written are false or contain any of the offenses I have mentioned above. Furthermore, you have no right to stalk me or him. Everything you mentioned in this message will be used against you and this is enough evidence (plus your poorly written articles). The offensed I have mentioned has penalty of up to fourth degree fine, €20,000 euros and upto 3 years in jail. But I figured, this you already know.
Kenj:
*whatsoever to write
0:02
Kees
I will publish your comments . Please let me know which lies I published. In case I am wrong, I will adjust the articles accordingly. In the mean time I will prepare a new article about your boyfriends anti-Israeli activity.,with pictures
That would be great! Please do so we have more evidences against you, once we started filing the law suit!

Kees
Are you talking about Dutch criminal law or Dutch civil law? Which law articles are you referring to? Do you know Dutch law and jurisprudence?
I am talking about Dutch law vis-a-vis European Privacy Law and European Data Protection law which you completely breach. But anyhow, please continue publishing articles against him so we have more evidences against you. Whilst you are preparing for new articles about him, we will busy ourselves with the lawsuit. Have a good life.

Kees
Go in peace with chairman Mao!!


Saturday, August 05, 2017

Blijven steken bij de 'Core Message'

Wie dagelijks op de internets verkeerd en alle sociale media-berichten uit zijn eigen bubbel leest, realiseert zich misschien niet, dat een tekst op twee manieren gelezen kan worden. Je kan de tekst letterlijk tot je nemen, maar je kan ook de achterliggende boodschap in je opnemen. Zeker als je meerdere blogs of facebook-teksten van één schrijver achter elkaar leest, dan ontdek je gemakkelijk de karakterologische "core message" van de persoon in kwestie.

Toegepast op de blogs van vandaag de dag, kan je de achtergronden, het karakter en de bedoeling van de schrijver leren begrijpen.  Een paar voorbeelden:

I) Peter Breedveld ; Frontaal Naakt

1) Voorbeeld tekst:
Farizeeërs
Ik ben jarenlang uitgelachen omdat ik erop wees dat dit een vorm van ernstige intimidatie is, bedoeld om dissidenten het zwijgen op te leggen. Zeker als je een vrouw van kleur bent is het de bedoeling dat je meehuilt met de wolven in het bos, de horrorverhalen over de islam schraagt, die witte mannen en vrouwen graag opdissen. Zwarte vrouwen die zeggen dat ontwikkelingshulp voor arme landen weggegooid geld is, dat het aan die zwarten zelf ligt, die worden op een voetstuk geplaatst.
(http://www.frontaalnaakt.nl/archives/wilt-u-steun-mevrouw-nourhussen-dan-moet-u-uw-vrienden-koesteren.html  28-07-2017)

2) Wat is de 'core message' uit deze en vele andere teksten van Peter Breedveld?
De kern van alles wat Peter Breedveld de laatste jaren heeft geschreven is gemakkelijk in één zin onder te brengen:

"Ik heb het steeds gezegd, maar niemand die mij daarom op een voetstuk wil zetten, ik wordt er zelfs om uitgelachen, net als mijn vriendin Hassnae Bouazza, want het zijn allemaal hypocriete racisten, behalve wij, want wij hebben gelijk"

3)Karakter: Alleengaande betweter

4) Psychiatrisch stempel:  Paranoïde narcist

II) Anne Fleur Dekker ; @annefleurdd  ; Facebook;  https://annefleurd.com/

1) Voorbeeld tekst:
"Zo diskwalificeert Forum voor Democratie zich (2 juni 2017)


Waarom je leden van de beweging niet meer moet uitnodigen voor debatten. Hun methodes bederven de discussie en zijn schadelijk.

Afgelopen woensdag was ik te gast bij een evenement georganiseerd door de Jonge Democraten (de jongerenafdeling van D66), Rotterdam: ‘Tegenpolen’. Ik was door het bestuur uitgenodigd om een debat te voeren met een politieke tegenpool. Omdat ik fan ben van politieke jongerenorganisaties heb ik hier ‘ja’ op gezegd, niet wetende wie mijn tegenstander zou worden. Toen ik vervolgens te horen kreeg dat ik het tegen voormalig kandidaat kamerlid van Forum voor Democratie, bestuurslid van Forum-jeugd en opiniemaker Yernaz Ramautarsing moest opnemen, had ik liever willen cancelen, maar dat was helaas niet meer mogelijk.

Ik wilde niet cancelen omdat ik bang was dat ik het inhoudelijk niet tegen Yernaz zou kunnen opnemen, maar vooral na aanleiding van een debat dat ik onlangs op Radio 1 voerde tegen twee mannen afkomstig uit het Forum voor Democratie wereldje. Hoewel het debat aardig geleid werd, werden er continu persoonlijke aanvallen en drogredenen gebruikt tegen Heleen Mees en mij. Bovendien werden er verschillende seksistische opmerkingen gemaakt. Na dit debat trok ik de conclusie dat debatten als deze voeren tijdverspilling is, omdat je door de ad hominem argumentatie niet de diepte in kan en geen interessant debat meer kan voeren, maar ook omdat ik van mening ben dat we (internet)trolls als dezen, waar ik Yernaz ook onder schaar, eigenlijk geen podium meer moeten geven. Ze dragen immers niets constructiefs bij aan het publieke debat."

2)  De Core Message van Anne Fleur Dekker: Alle thema's van de Social Justice Warriors, overal op de wereld, worden door mij omarmd: veganisme, wereldvrede, black lifes, discriminatie, politiegeweld, derde wereld. Laat mij mijn woordjes doen en verbied alle andere meningen.

3)  Karakter: Middle-Class-Well Educated-Social Justice-Girl

4) Psychiatrisch stempel: Ondanks de gekke dingen die ze doet, en op grond van haar nog jonge  leeftijd,  nog vrij normaal gebleven.

III) Abupessoptimist (Maarten Jan Hijmans) ; @abuPessoptimist ;abu-pessoptimist
1) Voorbeeldtekst:
"De 25-jarige Muhammad Kanaan is donderdagavond bezweken aan eens schotwond die hij en paar dagen geleden opliep tijdens rellen in  Hizma (Jeruzalem district van de Westoever) over de door Israel geïnstalleerde beveiligingsapparatuur bij het terrein van al Aqsa. Kanaan was die maandag in zijn hoofd geschoten en verkeerde sindsdien in kritieke toestand. Als ik goed heb geteld is hij de 51ste gedode Palestijn van dit jaar en de vijfde dode tijdens de demonstraties tegen de ''poortjes''. Bij deze demonstraties vielen ook meer dan 1.000 gewonden." (27 juli 2017; Abu-pessoptimist)

2) De Core Message van Maarten Jan Hijmans: "Israël schiet zomaar Palestijnen neer, ik weet ook niet precies waarom, elke analyse die ik geef komt er op neer dat Israël slecht is"

3) Karakter: verbitterde, slecht gehumeurde nooit begrepen oude linkse man. Dit karakter kan begrepen worden met als achtergrond. dat Maarten-Jan aanvankelijk als vader-jood toegang tot jet jodendom kreeg via de orthodoxe Joodse gemeente in Den Haag, maar door zijn ruzie-achtige karakter, steeds weer de grenzen van het toelaatbare opzocht, waardoor hij eigenlijk nergens meer geaccepteerd werd, behalve bij de Hamas-kliek van Anja Meulenbelt, waar hij sindsdien wordt getolereerd als zichzelf zelfhatende, de islam-omarmende, organisator van kwetsende Kristallnachtherdenkingen.  

4) Psychiatrisch stempel: paranoia querulans  

Thursday, August 03, 2017

Hamas, bovenwereld, onderwereld

Het Europese Hof oordeelde afgelopen maand, dat de Palestijnse organisatie Hamas op de terreurlijst blijft staan. Intussen wordt de Palestijnse Gemeenschap.nl in Nederland steeds meer overgenomen door leden van de moslimbroederschap en Hamas. Wat is de rol van Nederlandse partijen bij de strijd om de macht in de Palestijnse gemeenschap?

Van Nederlandse partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn, is de SP het meest betrokken bij de Hamas-lijn van de Palestijnse strijd. Als er grote demonstraties worden gehouden ter gelegenheid van een Gaza-oorlog of een ander groot drama, nemen SP-parlementsleden deel. Na het aftreden van Harry van Bommel en het opzeggen van het lidmaatschap van de SP door Anja Meulenbelt, is de directe betrokkenheid van de SP met Hamas veel minder geworden.

Soms weten leden van de Tweede Kamer niet met wie ze te maken hebben. Zou CDA parlementslid Mona Keijzer geweten hebben met wie als lid van de commissie Buitenlandse Zaken op 14 juni 2016, in de hal van de Tweede kamer sprak? Zou ze weten dat ze met een veroordeelde terrorist  en organisator van de Gazaboot (Rob Groenhuijzen) aan het praten was? Wist zij dat de tweede man van Hamas in Nederland, Ahmad Nour Allah, direct naast haar stond. Op het eerste gezicht lijkt het een onderonsje over het toelaten van meer Palestijnse vluchtelingen uit Syrië, maar in feite is het een poging van Hamas ook in de bovenwereld te kunnen opereren.
   


Kleinere marginale lokale partijen bemoeien zich veel openlijker met de strijd van Hamas tegen Israël. In 2014 komt Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij in opspraak, nadat ze heeft meegelopen in een demonstratie tegen Israël, waarin openlijk nazi-symbolen werden meegedragen.  Afgelopen jaar werd er kritiek op haar geuit, nadat ze Hezbollah aanhanger Dyab Abou Jahjah openlijk steunde. Dat kunnen nog vergissingen zijn.


Haar medewerker Bob Scholte sprak echter enkele weken geleden tijdens een Hamas-demonstratie bij het Rotterdamse CS, terwijjl de tweede man van Hamas in Nederland, Ahmad Nour Allah, naast hem stond. (zie foto hiernaast)

Bob Scholte is tevens actief in de studentenorganisatie Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina en organiseerde in die hoedanigheid een demonstratie tegen de komst van premier Benjamin Netanyahu naar Den Haag. Hij werkte daarbij nauw samen en  had overleg met, nummer één van Hamas in Nederland, de fondsenwerver Amin Abou Rashed. ( zie foto hieronder). Nu is hij fractiemedewerker van de Haagse Stadspartij.
Kleinere islamitische partijen hebben een goede band met de strijdende Palestijnse groepen. Denk voorman Kuzu is betrokken. NIDA leider Nourdin el Ouali was zelfs aanwezig bij de Hamas conferentie afgelopen april in Rotterdam. De verwevenheid van moslimbroederschappen met islamitische lokale partijen is een feit. Ook de bekeerde moslim Arnoud van Doorn, van de Partij van de Eenheid (1 zetel in Den Haag) kan niet achter blijven en spreekt op een Hamas-demonstratie in Rotterdam. (Zie foto hieronder)


Het gevaar dat dreigt en eigenlijk al werkelijkheid is geworden: Dat de verboden terreurorganisatie Hamas via mantelorganisaties, lokale partijen en parlementsleden toch invloed op het Nederlandse buitenlandse beleid kan uitoefenen. Goedwillende gevluchte Palestijnen, uit Syrië en Irak, en afstammelingen van Palestijnse gastarbeiders worden onder controle van Hamas gebracht en gedwongen geld af te staan voor de Hamas-strijd. Leden van de Palestijnse Gemeenschap die Israël wel erkennen verliezen hun invloed en worden uit organisaties gezet.