Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, August 30, 2017

Oud-ambassadeur drs. J.J. Wijenberg schrijft een brief


Ter voorbereiding van de inspreekmiddag in de Rotterdamse Gemeenteraad (Donderdag 31-8-2017; 15:00 uur) over het congres "Palestijnen in Europa" van 15 april 2017, schrijft Jan Wijenberg een brief aan Mr. G.W. van der Burg, Voorzitter College van procureurs-generaal. Hij houdt zich niet met het gepeupel bezig en probeert hiermee een 'high profile' status te simuleren.

De brief is in CC gericht aan de Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed. Dat laat al meteen de gezindte van de oud ambassadeur zien. Hij kent weinig schaamtegevoel. De brief heeft twee bijlagen:

-Israël, een dodelijk zieke patiënt, mei 2017, Den Haag, Jan Wijenberg,
-De hoofdkenmerken van de Staat Israël, het karakter van deze staat in kaart

Alleen de titel van de eerste bijlage heeft al genoeg  kenmerken van een verkeerde politieke instelling. Het is een wonder dat de tweede geadresseerde Mr. M.C.W.M. van Nimwegen, Hoofdofficier Arrondissement Rotterdam, dit soort gif in zijn postvak toelaat, zonder de noodzakelijke procedures in werking te zetten.

Dit schrijft Jan Wijenberg: 
"Op basis van mijn jarenlange ervaringen heb ik moeten vaststellen, dat ook in Nederland zionistische organisaties en personen [door mij kortheidshalve 'het CIDI en de CIDI-achtigen'genoemd] met bedenkelijke middelen, vaak met opmerkelijk succes, het Israël-kritische debat weten te smoren. Daarvoor bedienen zij zich zonder enige onderbouwing of aangifte bij de politie van het verwijt van het bedrijven van een misdrijf, het antisemitisme; het plegen van karaktermoord [Dyab Abu Jahjah, bijvoorbeeld] en het proberen bijeenkomsten en het optreden van onwelgevallige sprekers via politieke kanalen, universitaire leidinggevenden en de media te verhinderen [Oud-premier Van Agt en VU-studenten bijvoorbeeld]. Daarbij, zo onderstreepte ik, schenden zij de grondwettelijk gegarandeerde rechten van vereniging en vergadering en van de vrijheid van meningsuiting. Ik besloot dit aspect met de opmerking dat de overheid erop moet toezien dat ook de opponenten van het Israëlische regime het recht hebben en dienen te krijgen om vrijuit aan het openbare debat deel te nemen."Het  antisemitische aspect van dit fragment: Jan Wijenberg gaat uit van een, door het CIDI georganiseerd, 'Joods complot'. Hij kent Joden een grote invloed in de samenleving toe; zo groot, dat bijeenkomsten verboden kunnen worden en mensen monddood gemaakt kunnen worden. "De Joden beheersen de media" is een gedachte die als bijzin in dit fragment voorkomt. Dat is een antisemitisch gemotiveerd idee.

Het juridische aspect:  Opnieuw maakt Jan Wijenberg de fout, dat  antisemitisme in Nederland een misdrijf zou zijn. Dat is niet het geval. Een ander juridisch aspect in dit fragment betreft het idee dat een veronderstelde groep "CIDI en CIDI-achtigen" de grondwettelijk gegarandeerde rechten van vereniging , vergadering en vrijheid van meningsuiting schenden. Deze rechten, zoals in de grondwet verankerd, worden echter door de staat gegarandeerd. Een groep burgers kan deze rechten niet opheffen of aantasten.

Jan Wijenberg presenteert hier de Palestina-activisten als slachtoffers van Joden en Joodse organisaties. De aanleiding is de poging van Leefbaar Rotterdam, om de conferentie 'Palestijnen in Europa' te verbieden. De reden van deze poging is echter niet dat de deelnemers kritiek op Israël zouden hebben. De organisatoren van de conferentie, waaronder Amin Abou Rashed, behoren allemaal tot de Hamas-tak van Europa. Hamas is in Europees verband verboden vanwege steun aan terrorisme. Leefbaar Rotterdam en vele andere oprechte Nederlanders vinden dat Hamas niet in Nederland mag vergaderen. Wat heeft het voor zin de terreurdaden van Hamas in Israël te bestrijden als we ze hier vrij baan geven?

1 comment:

Jan said...

Het moet overigens Wijenberg, Johannes Jacobus 1938 Rotterdam zijn.