Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 29, 2017

Oud-ambassadeur Jan Wijenberg wakkert enge sentimenten aan

"Je mag mij uitmaken voor antizionist, graag zelfs, maar niet voor antisemiet. Dan krijg je last met me. Het is om te beginnen een belediging voor al mijn Palestijnse en Joodse vrienden. Antisemitisme komt voort uit primitieve, vaak onberedeneerde onderbuikgevoelens. Het is bovendien strafbaar onder de Nederlandse wet. (Oud-Ambassadeur Jan Wijenberg op de Joop, 2-7-2015)"

De oud-ambassadeur werkt al jaren samen met de extreme anti-Israëlische bankiersvrouw Gretta Duisenberg. Vier weken geleden werd hij nog door Hamas-voorman Amin Abou Rashed, staande op onze eigen Dam te Amsterdam, gelauwerd en geëerd, vanwege zijn steun aan het Palestijnse volk.

Wie echter het in zijn hoofd haalt Jan Wijenberg voor antisemiet uit te maken, die krijgt meteen een advocaat op zijn dak. De bankiersvrouw en de oud-ambassadeur hebben geld en knijpen je uit. Zelfs de onverschrokken E.J. Bron en de psychopathische hystericus Martien Penning deinzen dan terug. Euforische Joop-scribenten vierden hun succes.


Vreemd, dat de actievoerders zo pochen op hun hoge status (oud-ambassadeur) en dan helemaal niets van het Nederlands recht weten. Antisemitisme is namelijk helemaal niet verboden bij wet. Hij schrijft er ook geen wetsartikelnummer bij. Er worden mensen veroordeeld wegens antisemitische uitingen, maar dat is altijd op basis van anti-discriminatie-wetten of op basis van belediging.   


Ook hier weer: Wie antisemiet genoemd wordt, kan naar de kantonrechter gaan en schadevergoeding of rectificatie eisen (civiel recht) . Daarvoor heeft de beschuldigde een eigen advocaat nodig en dat is duur. Bovendien dreigt dan de schadevergoeding. Maar de kansen zijn gering voor de eiser en de procedure duurt erg lang. Genoeg om iets te sparen.

De strafrechter daarentegen komt pas in actie als de Officier van Justitie er een zaak van wil maken. In de tussentijd staat op de websites en in de krant: Blogger, of Rutger Castricum, aangeklaagd wegens het zeggen van "antisemiet" tegen Gretta Duisenberg en/of Jan Wijenberg. Wat blijft hangen is:  "Gretta antisemiet" of "Jan Wijenberg antisemiet". Dat is wat het grote publiek zal onthouden.

Wat de oud-diplomaat probeert te zeggen is: "Ik heb niks tegen Joden, als ze maar afstand nemen van Israël en de Palestijnse staat steunen". De vroegere Philips directeur Hajo Meijer (zaliger) en de EAJG voorman Jaap Hamburger zijn geschenken uit de Palestijnse hemel, want ze zijn van Joodse komaf, maar hebben zich afgekeerd van het  land Israël.

Is het mogelijk, ondanks je vriendschap met Neturei Karta en op goede voet verkerende met gemankeerde pleinfotograaf Jaap Hamburger toch antisemitische teksten te produceren? We gaan het donderdag om 15:00 uur op het stadhuis te Rotterdam beleven. Jan Wijenberg mag inspreken over het thema: Conferentie Palestijnen in Europa.

Oud-Ambassadeur Jan Wijenberg heeft een aantal stukken ingediend (Zie link) die zodanig veel Joodse complotten en  kwaadaardigheden over Joden en de Joodse staat bevatten, dat Anja Meulenbelt zou zeggen: " Aber bitte...., Herr Wijenberg, nehmen Sie gefälligst Haltung an.. "

1 comment:

Jan said...

Ik heb de schriftelijk stukken die de heer Wijenberg voor de openbare procedurevergadering van donderdag heeft ingediend, eens gelezen. Samengevat zou je het kunnen omschrijven als een hedendaagse variant op de "Protocollen van de Wijzen van Sion"

De vraag die we ons hierbij moeten afvragen is niet of de heer Wijenberg een antisemiet is, maar waarom hij dit vlugschrift, want zo mag je dat wel noemen, in de context van deze vergadering inbrengt. Immers de inhoud is totaal irrelevant voor de context van een procedurevergadering. De verklaring hiervoor zouden we kunnen vinden hetgeen Goebels ten aanzien van propaganda eens heeft gezegd, namelijk dat je een leugen zo vaak mogelijk moet publiceren, en vooral in officiële stukken moet verwerken, want daarmee geef je het een schijn van geloofwaardigheid.

Gretta Duisenberg is al eens naar de rechter gestapt, toe ze als antisemiet is neergezet door o.a. Afshin Ellian, en Rutger Castricum en de rechter stelde vast, "dat de uitlatingen waarvan mevrouw Duisenberg aangifte had gedaan, zijn gedaan in een maatschappelijk debat waar mevrouw Duisenberg zelf actief aan deelneemt."

Ten aanzien van de heer Weijenberg, zou de rechter wellicht een aanklacht wegens belediging tot dezelfde uitspraak kunnen komen, ook gelet op het activistische en bestuurlijke verleden o.a.(Stop de Bezetting) van de heer Weijenberg betreffende Israël.

Ahshin Ellian is al eens door Weijenberg een onderdeel van de 'propagandamachine' van een misdadige vreemde mogendheid, genoemd, omdat hij de 'vredesactivisten' van Stop de bezetting voor antisemieten uitmaakte.