Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, October 12, 2017

Framing van de herdenking

Over vijftig jaar zullen historici terugkijken op de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht van 1938. Dan zullen ze zich afvragen wie er eigenlijk tijdens die nacht vervolgd en gedood werden. Ze zullen tot de conclusie komen, dat in 1938 de Palestijnen werden vermoord.

Jaar op jaar spreken prominente en minder prominente sprekers tijdens de Kristallnachtherdenking over moslims, Arabieren en  Palestijnen. Dit jaar, op 9 november, spreekt Dries van Agt over Palestijnen.


Intussen stapt Anja Meulenbelt, ook al zo'n Palestijn, met grote reuzenvoeten, in het frame van de critici. Ze gaat namelijk op haar eigen Facebook vertellen dat de herdenking controversieel is. Dat moet je nooit doen Anja! De onbevooroordeelde lezer onthoudt nu slechts één ding: "controversieel"

Anja zou Anja niet zijn, als er niet nog een frametje bij komt:  De ontjoodsing van de Kristallnachtherdenking. Want wie werden  er bijna geheel uitgeroeid? Anja , zeg het nu...
Een "Europese bevolkingsgroep". Het woord Joden komt niet uit haar mond.

Zo rommelen we verder met Anja. Het wordt gezellig, want Dries van Agt is een begenadigd spreker. Hij weet erg veel over de Tweede Wereldoorlog.

4 comments:

Jan said...

Anja Meulenbelt, Dries van Agt zijn natuurlijk allang niet meer ontvankelijk voor rede en andere zienswijzen.
Zij en nog teveel anderen zijn dan ook tot elkaar veroordeelt, verbonden door de gemeenschappelijke noemer dat antisemitisme heet. Het morele tekort dat daar een uitvloeisel van is verklaart ook haar onbegrip over het controversiële karakter van hun Kristallnachtherdenking.

Ook heb ik mij afgevraagd waarom ze de term uitroeiing van een "Europese bevolkingsgroep" in plaats van Joden gebruikt. De holocaust ontdoen van haar Joodse slachtofferschap is zeker een beoogde doel, daar hoeft men zich geen illusies over te maken. We zien echter een trend geleid vanuit de linkse kerk, waarin onze cultuur stap voor stap van haar waarden word ontdaan. Cultuurmarxisme wordt dit reeds genoemd, vervanging van onze culturele historie door een nieuw gecreëerd wereldbeeld. Overigens bestaat deze term eigenlijk al sinds 1931 toen in het tijdschrift De Tribune 'de term "cultuur-bolsjewisme" in Rusland werd gebruikt, waarmee een gelijksoortige planmatige revisionistische cultuurpolitiek mee lijkt te worden bedoelt.

Jaap Hamburger said...

Jan, veroorlooft u mij als zelfhatende jood een vraag en twee opmerkingen.

Vraag: Meulenbelt en Van Agt staan niet open voor 'rede en andere zienswijzen'? U kent hen beiden goed, hebt meermalen met hen gesproken en u hebt zich verdiept in hun boeken en publicaties? Dat moet haast wel, gezien uw originele maar bezonken oordeel. Fijn!

Opmerking 1 Als jood ben ik wel te spreken over de aanduiding van joden als 'Europese bevolkingsgroep'. Iedere lezer weet wie bedoeld worden, ook u kennelijk. Toch zet die term hen net iets minder 'apart' als de gebruikelijke term 'joden', en verwijst impliciet naar de toenmalige integratie van joden in Europa en hun volwaardige positie in ons werelddeel. Dat maakt de moord op deze bevolkingsgroep nog schrijnender, voor zover mogelijk, en bevat een waarschuwing. Zulke dingen konden dus gebeuren in Europa...

Opmerking 2 Als 'historicus' kent u amper uw gelijke. Zo knap, hoe u terminologie uit 1931 weet te verbinden met een 'concept' uit 2017. U bent iemand, niet alleen van het detail, maar ook van de gewaagde, grote lijn.

Jan said...

Geachte heer Hamburger, "Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid behoeven geen bewijs of zelfs maar een nadere toelichting." Deze stelling is zeker van toepassing op mevrouw Meulenbelt en de heer van Agt wanneer we ze definiëren als antisemieten en een moreel tekort verwijten.

Dat u als Jood wel te spreken bent over de aanduiding van Joden als 'Europese bevolkingsgroep' omdat iedere lezer weet wie bedoelt wordt, is gelet op uw anti joodse gedragslijn, hetgeen ook een feit van algemene bekendheid is, zodat we die status niet verder hoeven te verklaren, toch het beste te omschrijven als een vorm van dienstbaarheid aan uw ergste vijand.

Wat uw opmerking 2 betreft, mijn dank voor het compliment.

Jan said...

Geachte heer Hamburger, Uw eerste opmerking verdient toch nog een aanvullende en wat meer inhoudelijke reactie.

Hamburger schrijft de term 'Europese bevolkingsgroep' zet hen toch iets minder 'apart' als de gebruikelijke term'joden' en verwijst impliciet naar de toenmalige integratie van joden in Europa etc..

Met die sluwe redenering ontdoet Hamburger de holocaustslachtoffers van hun joodse identiteit, en dat past naadloos in de marxistische leer waar Hamburger zich mee afficheert.
We kunnen die redenering dan ook niet niet los zien van die Marxistische invloed op Hamburger

Marxisme en het Jodendom
Het Marxisme heeft zich als wegbereider en rolmodel voor de ook hedendaagse afwijzing van de joodse identiteit (Israël) in de samenleving getoond, en heeft ook in het nationaal socialisme als rechtvaardiging voor het antisemitisme een actief stimulerende rol gespeeld.

De Jood en het Jodendom moesten ophouden te bestaan zich bevrijden van het Jodendom en assimileren, zo verordent Marx dit in zijn artikel "zur Judenfrage" 1844.

In 1921 schreef Eduard Bernstein een artikel met de titel "De Joden in de Duitsche Sociaal-Democratie". Hierin legde Bernstein de schuld van het antisemitisme in de Sociaal-democratie voor een belangrijk deel bij Karl Marx die in zijn artikel "zur Judenfrage" de joden als een antisociaal element in de samenleving afschildert.

We mogen dan ook gerust aannemen, dat Jaap Hamburger in de geest van Karl Marx zich ideologisch heeft bevrijd van het Jodendom, maar het gemak van zijn Joodse identiteit dat ook een voorwaarde lijkt te zijn voor acceptatie in de antisemitische linkse beweging blijft gebruiken. Immers de enige Joden waar het links fascisme empathie mee heeft zijn dode Joden.