Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 03, 2017

Keesjemaduraatje wordt gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek!


1 comment:

Jan said...

Dat is natuurlijk een felicitatie waard, bij deze.
Het betekend ook dat het onderwerp, wanneer het om gedragingen van individuen of organisatie(s) gaat, deze(n) nu zoals we kunnen zien nalaten te reageren, maar zich in toekomstig historisch opzicht daarmee irrelevant verklaren. Het niet reageren is namelijk een strategie die door militante activistische kringen gehanteerd wordt, omdat ze veelal handelen vanuit een dogmatisch opgelegde groepsdwang bijv; als "zelfbenoemde hoeders van de democratie", en geen enkele rechtvaardiging daarvoor kunnen geven.