Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, November 25, 2017

De beeldtaal van het Forum voor DemocratieHet Forum voor Democratie organiseert vandaag een congres in De RAI te Amsterdam en tijdens het besloten gedeelte vooraf, toonde de projector dit beeld. We weten dat beelden meer tot de verbeelding spreken dan woorden. Welke boodschappen probeert Thierry Baudet met deze beelden te transporteren?

De tekening van het Binnenhof links op beeld laat zien dat de partij aan de macht wil komen en Nederland politiek wil veranderen. Het torentje van Mark Rutte staat niet in het centrum van het beeld. Daardoor weten we dat het veroveren van  parlementszetels, voorlopig een belangrijk doel is. Regeringsmacht is nog niet aan de orde.


Het logo met de Griekse tempel komt de laatste tijd veel in de partijcommunicatie voor. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst op 18 december 2016 in Valkenswaard, zag ik de grote borden met afbeeldingen van Griekse tempels. Afgaande op mijn eigen associatie bij Griekse tempels, dacht ik toen, dat Thierry Baudet de kiezers wilde zeggen: "Ik ben latinist, dus intellectueel. U kunt uw stem gerust aan mijn hoede toevertrouwen. Wij intellectuelen kunnen dit land goed besturen."

Bildungsbürgertum
Mijn eigen linkse vrouw heeft op het gymnasium gezeten en toen ik vanochtend vroeg welke associatie ze heeft bij een logo van een Griekse tempel, zei ze: "In Griekenland ligt de basis van de democratie, de Europese cultuur, het 'Bildungsbürgertum'". Het logo heeft dus iets met meer democratie  en  met behoud van eigen cultuur te maken. Dat 'Bildungsbürgertum' is een Duits dingetje, dat ik hier even inbreng. Het staat voor een klasse van intellectuelen die opleiding en  cultuur belangrijker vinden dan inkomen.

Renaissance
De Griekse tempel staat ook voor de term 'renaissance', die door Thierry Baudet van het Forum voor Democratie vaak wordt gebruikt. In de renaissance, die begint na de Middeleeuwen, wordt weer meer aandacht aan de klassieke cultuur gegeven. Het is een tijd van ontdekkingen van verre landen, zich losmaken van de kerkelijke dogma's en het teloorgaan van het feodale stelsel. Het symbool met de Griekse tempel houdt zowel het teruggrijpen naar een roemrucht verleden, als ook een vooruitblik naar nieuwe idealen in.


VOC-mentaliteit
De afbeelding rechts op de Powerpoint-slide laat een VOC schip zien, dat net op weg is naar ons Oost-Indië.  Het Forum voor Democratie schaamt zich niet voor het Nederlandse verleden en kiest dit beeld om te laten zien, dat de partij voor handelsgeest, internationale ondernemingslust en globalisering staat. Denkende aan de vroegere premier Balkenende en zijn uitspraak over de 'VOC-mentaliteit', beschouwen we dit beeld als een moedige communicatie, ook tegenover de actiegroepen die ons verleden ter discussie stellen. Communicatietechnisch vaart het schip de goede kant op, namelijk van links naar rechts in het beeld. Het vaart zelfs een beetje naar de kijker toe. Als je wilt, kan je zo aanmonsteren.

Het is niet helemaal duidelijk of het licht achter het Binnenhof nu ochtendgloren of  het avondrood moet voorstellen. Het is echter wel zeker, dat er een stevige bries opkomst is. 

Een geïnteresseerde lezer vroeg mij: "Keesjemaduraatje, wat is eigenlijk het verschil tussen de PVV,  van Geert Wilders en het FVD, van Thierry Baudet?"  Ik antwoordde: "Wat fijn dat u deze vraag stelt. Nu kan ik een uitvoerig exposé, over globalisering, klasseverschillen en regionale verschillen uit mijn mouw schudden." De symbolen van het Forum voor Democratie laten duidelijk zien waar de partij voor staat: Teruggrijpen op het verleden van  Europese cultuur, democratie en Europese dominantie, aan de ene kant en vooruitkijken naar een intellectuele aanpak van problemen en een voortvarende ondernemerslust, die over de grenzen heengaat.

Toen was geluk heel gewoon
Het Forum voor Democratie zal eerder de goedopgeleide en welgestelde kiezers aanspreken. Dat blijkt ook uit de analyse van de laatste verkiezingen. Teleurgestelde VVD-ers en rijkere mensen wonende in de kuststrook: Aerdenhout, Wassenaar, Bloemendaal. Deze kiezers hebben geen probleem met globalisering, want ze zijn er zelf rijk door geworden. Nu echter wordt deze welvaart bedreigd, door hen die van buiten komen.

De PVV heeft meer aanhang onder oudere blanke kiezers, die juist door de globalisering iets te verliezen hebben. Hun lager geschoolde banen worden door Oost-Europese migranten overgenomen. Ze grijpen in hun communicatie ook terug naar een verleden, maar eerder op de jaren vijftig, toen geluk nog heel gewoon was.

Conclusie
Thierry Baudet blaast in zijn politieke communicatie heel erg hoog van de toren. Dat moet ook wel,  om succesvol een blijvende plaats in het politieke spectrum te veroveren. Het blijft echter vooral inhoudelijke communicatie. Thierry lijkt te willen zeggen:"Ik heb het toch al gezegd, waarom doen jullie nu niet wat ik, grootste intellectueel van Nederland, zeg? Om te bereiken wat jij en je achterban willen, zal het echter nodig zijn macht uit te oefenen. De machts-communicatie moet nog komen en is noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan.

No comments: