Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, January 28, 2018

Wie is Sodaba Roustayar?

Het duurde even voordat we begrepen wie dat kleine vrouwtje, met de korte zwarte haren, die zich kleedt als een man, naast Sylvana Simons, op de foto van de partij Bij1, is. Zoals veel van de Bij1-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam, staat ook Sodaba niet met haar echte naam op het verkiezingsplakaat.  Maar door vergelijken van de foto's en door informatie van de Technische Universiteit Delft weten we nu toch wie Sodaba is.

Op 13-jarige  leeftijd vanuit Afghanistan, met haar ouders, naar Nederland gevlucht, kan Sodaba als succesvolle vluchteling beschouwd worden. Ze is tenslotte begonnen aan een bachelorstudie Bouwkunde in Delft, waarmee ze haar vader als technisch tekenaar zou kunnen opvolgen.

De carrière als bouwkundig ingenieur is op drie verschillende manier verkeerd verlopen voor Sodaba. Ten eerste ging ze zich op de TU-Delft bemoeien met de PR en communicatie. Dat zijn toch wat vagere beroepen dan bouwkundig tekenaar. Daarna ging Sodaba inzetten voor vluchtelingen die vanuit Griekenland ons land binnen willen.

Onder de naam "So Rayatsour" gaat ze zich steeds meer met extreem-linkse dingetjes bezig houden en wordt een gewaardeerd spreekster voor de Internationale Socialisten. De haren gaan eraf en So bekeert zich tot de vrouwenliefde.

 

Aan de ene kant een geïntegreerde succesvolle vluchteling, die in Nederland alle kansen krijgt:  Studie, lesbische liefde, demonstreren, PR en communicatie. Aan de andere kant richt Sodaba Roustayar zich nu tegen de samenleving.

Het gezin Roustayar woont vredig  en tevreden in de mooie plaats Bunnik. Vader is technisch tekenaar en moeder zou psychologe zijn. Broer Said studeert een paar jaar zonder succes Geschiedenis en werkt daarna in een bejaardenhuis. Tot zover niks aan de hand.

Said Roustayar raakt onder invloed van de gewelddadige groep MovementX van Thomas van Beersum en Abulkasim Al-jaberi. Tijdens de Schilderswijk rellen gooit hij stenen naar de politie en rolt een bouwkeet in een vuur. Maandenlang zit hij gevangen. Sodaba spreekt op een vrijlatingsfeest in krakersbolwerk Vrankrijk. Het glijdende pad is betreden.

Sodaba Roustayar spreekt enkele malen bij demonstraties ter gelegenheid van de dood van Mitch Henriquez. De Black Lives Matter beweging maakt van Sodabar Roustayar een radicale activiste. Het gehele gezin demonstreert mee om vrijlating van hun broer en zoon te eisen. Er worden geen vraagtekens bij de gewelddadigheden gezet.

Nu staat Sodaba Roustayar op de Bij1-kandidatenlijst voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, naast Sylvana Simons. Eindelijk toont ze haar ware naam en haar ware gezicht. Door haar kandidatuur krijgen de Internationale Socialisten invloed op de gemeentepolitiek.

De Internationale Socialisten staan bekend om hun steun aan Hamas en door antisemitische acties. Je vraagt je af wat een vluchteling uit Afghanistan er voor belang  bij kan hebben zich tegen de staat Israël te keren. Toch doet Sodaba Roustayar het, evenals broer Said en haar zus Nila. Het gehele gezin is tegen Israël. Vreemd. Hieronder enkele voorbeelden van Facebook. Sodaba Roustayar is tegen de sleepwet, omdat de analyse van de data aan Israël uitbesteed zou worden.
Een boodschap van zusje Nila Roustayar op Facebook:
Said Roustayar met een geweer:

1 comment:

Jan said...

Alles heeft een prijs, en wie in de marxistische gemeenschap wil worden opgenomen moet daarvoor een tegenprestatie leveren. Vluchtelingen zijn troetelmensen, die hun slachtofferschap niet hoeven te bewijzen en dus zeer veel propagandawaarde hebben, hetzelfde geld voor Joden die zich openlijk tegen Israël keren, die waren nog meer waard, maar die status is onderhevig aan devaluatie. Anti Israel Joden worden nu in het algemeen beschouwd als joodse antisemieten, dus ze zijn niet zoveel meer waard.

Vertegenwoordigt te zijn in de politiek, ook al is het de gemeente politiek, levert natuurlijk ook de nodige voordeeltjes op, bijvoorbeeld meepraten of beter gezegd meebeslissen over toekenning van subsidies, want er moet natuurlijk wel brood op de tafel komen. De traditionele politieke partijen zijn namelijk gauw geneigd linkse intimidatie in dit kader af te kopen met appeasement gedrag.

Het antisociale gedrag van dit soort lieden wordt door henzelf niet als zodanig herkend,het zijn gelijkgestemden onder het juk van dogmatisch opgelegd denken en handelen, hetgeen inmiddels tot straatterreur heeft geleid, waarbij bejaarde burgers het ronddelen van politieke folders met geweld onmogelijk is gemaakt door activisten die zoals GeenStijl terecht kwalificeerde als het Trollenleger van Jesse Klaver.

Van Meindert Fennema is het volgende citaat dat hij in 2004 in het blad Contrast over deze antifascisten schreef, en hoeft mijn inziens niet verder te worden toegelicht:"Zij zien zichzelf als de hoeders van de democratie, die die democratie ook met straatterreur mogen verdedigen. net is terreur voor een goede zaak. In feite zijn alle politieke terroristen strijders voor een goede zaak. Ik heb tenminste nog nooit een terrorist gehoord die zei: 'Ach, ik weet wel dat ik met mijn terroristische activiteiten een slechte zaak dien, maar ik vind het zo leuk om een ander te intimideren.' Terroristen hebben altijd het goede met de mensheid voor."