Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, March 29, 2018

De dochters van Palestina

De Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (VU) en de Revolutionaire Eenheid van Thomas van Beersum en Said Roustayar nodigen op dinsdag 27 februari 2018 de Palestijnse activiste Rasmea Odeh uit, om over het lijden van de Palestijnse bevolkering te komen praten. Waarom? Is dat ondanks dat ze in Israel een levenslange celstraf moest uitzitten, wegens terrorisme, of juist omdát, ze als zodanig bekend staat?

Rasmea Odeh is in 2017 de Verenigde Staten uitgezet, wegens immigratiefraude. In de laatste jaren is er in de VS een hele 'movement' rond de Rasmea Odeh ontstaan, waarin wordt beweerd, dat ze nooit iets fout heeft gedaan en dat ze gewoon een Palestijnse activiste is.

Wat ik de studenten en antropologen van de VU kwalijk neem, is dat er geen werkelijk onderzoek naar de misdaden van Rasmea Odeh gedaan wordt. Er wordt maar klakkeloos van de pamfletten en spandoeken uit Amerika overgenomen. Zouden Said Roustayar en het Robert Soeterik van het Palestina Komitee nooit met een ex-terroriste op de foto gaan? Onderstaande foto's bewijzen het tegendeel.

Enkele jaren geleden was de PFLP terroriste Leila Khaled op bezoek in Nederland en ze gingen maar wat graag met haar op de foto:

 


Leila Khaled, één van de eerste vrouwelijke Palestijnse terroristen, wordt in het boek "Daughters of Palestine" (van Amal Kawar) in één adem genoemd met Rasmea Odeh. Amal Kawar noemt vier jonge vrouwen, die opgeleid zijn voor de gewapende strijd: Laila Khaled, Fatima Bernawi, Eisheh Odeh and Rasmiyeh Odeh,  (pagina 24).

Eisheh Odeh (zie de video hieronder) is lid van het Democratic Front Political Bureau. Laila Khaled and Rasmiyeh Odeh zijn lid van de  PFLP. Fatah lid Fatima Bernawi probeerde in 1967 een bom in een bioscoop te plaatsen, dat mislukte. Op 28 May 2015, werd Bernawi geëerd en onderscheiden, door de  president van de Palestijnse authoriteit Mahmoud Abbas. De vier vrouwen worden in het boek consequent als "guerillas" genoemd. (pagina 25)

In 2004 vertelt Eisheh Odeh wat er eigenlijk in 1969 gebeurde, toen ze samen met Rasmea Odeh een bom bij een supermarkt plaatste en twee studenten stierven. Zie video.In 1996 wordt Rasmea Odeh in een boek als PFLP guerilla genoemd. In 2004 vertelt een medestrijdster dat ze een belangrijke leidende rol bij de bomaanslag speelde. Rasmea Odeh is veroordeeld en ze heeft de plaats waar de wapens verstopt zijn aangewezen. Genoeg redenen om te twijfelen aan haar verhaal van onschuldig meisje.

De activisten van het Palestina Komitee, Revolutionaire Eenheid en Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina geilen regelrecht op de aanwezigheid van een echte gewapende strijdster in hun midden.

Als de dames en  heren wetenschappers het boek "Daughters of Palestine" hadden gelezen, dan was ze opgevallen, dat Rasmea Odeh een hooggeplaatst lid van de PFLP is. Ze  is lid van het centraal comitee van deze terreurorganisatie en ze is lid van de Palestijnse Nationale Raad. (pagina 136) als ze dan ook nog eens tijdens haar praatje op de VU zegt:  " Ik onderwijs mensen in de revolutionaire strijd", dan zouden alle alarmbellen moeten rinkelen.

Monday, March 26, 2018

Fascisten fröbelen pas in 2019 !!


Als het Gooise vega-meisje Anne Fleur Dekker aankondigt een echt grote mensenboek van papier, over 'het gevaar op rechts' te schrijven, bestel ik meteen een exemplaar. Op 18 juli 2017 publiceer ik zelfs een voorpublicatie, van het prachtboek. Inmiddels is de levering van het boek uitgesteld tot januari 2019!

Een close read van de kaft en de inleiding:

De kaft: "Het nieuwe gevaar op rechts; Fröbelfascisten"

Commentaar op het kaft: 
Anne Fleur zal in haar boek een definitie van het begrip gevaar moeten geven. Als in Nederland de PVV, FvD en zelfs de NVU gewoon meedoen aan verkiezingen, dan vraag ik mij af, wat Anne Fleur onder 'gevaar' verstaat. Gevaar dat haar linkse idealen niet door de massa van de bevolking worden geaccepteerd. Gevaar dat uitgeprocedeerde asielzoekers het land uitgezet zullen worden. Gevaar dat we met zijn allen vlees blijven eten. Dan de term "Fröbel-fascisten". Deze term ondergraaft het begrip fascisme. Als er fascisten zijn, dan zijn ze gevaarlijk en gaan ze niet zitten fröbelen. Want dan zijn het geen fascisten meer.

De inleiding op Bol.com: 
"Nederland polariseert als nooit tevoren. Enerzijds laait het debat rond seksisme en racisme op, anderzijds komt er een groeiende groep mannen op voor hun eigen masculiene en nationalistische overtuigingen. Deze Nederlandse variant van de Amerikaanse Alt-Right beweging houdt zich voornamelijk op internet en sociale media schuil en werd en wordt daarom in de echte wereld schromelijk onderschat. Toch is het ze gelukt om met ""hun partij', Forum voor Democratie, twee zetels in de Tweede Kamer te bemachtigen. En daarmee is het gevaar niet geweken. 

Anne Fleur Dekker analyseert hoe deze sterk groeiende beweging in elkaar zit en te werk gaat, maar schrijft ook over haar eigen ervaringen: ze heeft de agressie van deze ""fröbelfascisten' jegens hun critici zelf ondervonden, waardoor ze uiteindelijk zelfs moest onderduiken."

Commentaar op de inleiding:
'Polariseert als nooit tevoren'  Ook hier is 'nooit' een wijd begrip. Ik mag de geachte linkse activiste in herinnering roepen, dat de socialist aller socialisten, Domela Nieuwenhuis, een revolver in zijn hand had, toen hij door een meute oranje-klanten bij zijn huis te Hilversum werd belaagd. Nog verder terug gingen tijdens de Hoekse- en Kabeljouwse twisten hele steden in vlammen op.

Anne Fleur probeert de vinger op het alt-right-gevoel te leggen en noemt Forum voor Democratie als de vertegenwoordiger hiervan. Twee zetels in de kamer  en dan is FvD dus al een gevaar.  Later in de tekst wordt vermeld, dat Anne Fleur ook moest onderduiken, door de bedreigingen van alt-right.  Dat had echter een geheel andere reden, namelijk, dat Anne Fleur de grote blonde leider had bedreigd op internet. Eigenlijk neemt ze een grote conctie van Pownews, FvD, PVV en Geenstijl waar. Die 'beweging' is eigenlijk een maatschappelijke ontwikkeling sinds 2002. Na Pim Fortuyn zijn er meerdere partijen en groepen ontstaan, die op internet en in de politiek, uiting geven aan onvrede. Dat noemt Anne Fleur 'alt-right'. Het zal nog een hele tour worden, aan te tonen dat deze maatschappelijke ontwikkeling geïnspireerd is door 'alt-right'.

Volwassen
Anne Fleur zal op moeten schieten. Intussen is zij al bijna volwassen en zoals bekend, komt met de volwassenheid het verstand. Daarna zal het niet meer zo gemakkelijk zijn een dergelijk boek te schrijven. Maar ik wil het toch graag lezen!

Vlak voor de beruchte demonstratie "Geen Racisme in de Raden" krijgt Anne Fleur Dekker een whatsapp bericht van de Internationale Socialisten, waarin zij wordt gewaarschuwd niet naar de demonstratie te komen. Ze heeft namelijk kort daarvoor kritiek geuit op een antisemitische tendens in de groep activisten. Als zij op zoek is naar fascisten, dan heeft ze die nu al gevonden. Geweld op straat; uitsluiting; vereren van een HAMAS leider; Joden weren van een bijeenkomst. Zoek niet verder! 

Van de regen in de drup
Internet archeoloog Francisco von Jeauleau, tevens baasje van de VARA-website Jeaup, heeft genoeg ervaring met het fenomeen dat Anne Fleur placht aan te duiden als 'alt-right'. Hij wordt niet helemaal serieus genomen en voert een eenzame strijd tegen het Geenstijl-fenomeen. Hij haalt de gevallen activiste graag in huis in een poging weer links te worden.

Wachten we verder tot januari 2019, dan zal er intussen weer heel wat gebeurd zijn, op het gebied van 'alt-right'!! 

Monday, March 19, 2018

Antisemitisch Blok marcheert door de straten van Amsterdam


De demonstratie 'Geen Racisme in de Raden' formeert zich afgelopen zaterdag op de Dam. Interessant om te zien wie er voorop lopen. Rutger Groot Wassink, helemaal links, loopt uit de Amsterdamse gemeenteraadsvergadering weg, als een Joodse activist  iets wil vertellen over antisemitisme op straat. Als hij echter in een demonstratie naast Abdu Menebhi (ENCEMO, tweede van links) kan lopen, dan heeft hij geen problemen. Dezelfde Abdu Menebhi hield in 2004 een herdenking voor de oprichter van HAMAS, sjeik Yassin. Anja Meulenbelt heeft meerdere keren haar steun aan HAMAS uitgesproken en was zelfs getrouwd met een voormalige FATAH-terrorist.

Ook in de rest van de demonstratie tegen racisme is het huilen met de pet op. Als je naar het aantal Palestijnse vlaggen en spandoeken kijkt, lijkt het wel alsof extreem-links geen andere problemen heeft dan het bestaan van Israël. Over Koerden, Armeniërs, Syriërs en het lijden van de christenen in Egypte maken de jongens en meisjes demonstranten zich geen zorgen.


De veroordeelde relschopper en PFLP-aanhanger, tevens broertje van BIJ1-kopstuk So Roustayar, Said, loopt met een spandoek waarop het zionisme veroordeeld wordt. Zijn medestrijders van de Revolutionaire Eenheid laten zich echter bij dit koude weer niet zien.


De rabiate Israël-hater Frank van der Linde, bekend van het bedreigen van Israëlische actrice Lia König, loopt BIJ1 foldertjes uit te delen  naast de stoet.


Er wordt in de anti-racisme-stoet tot boycot van Israël opgeroepen.Eén van de sprekers van de menigte, IS-lid Ewout van den Berg, is de portier van het Theater Perdu, die tijdens de Kristallnachtherdenking in 2017 verhinderde dat een groep Joodse vrouwen het pand betreedt.

Ik spreek nog even met Jelle Klaas, advocaat en tevens lid van de Internationale Socialisten, die destijds de samenwerking van de Int. Socialisten met Hamas heeft ondersteund.  Hij is bij de demonstratie in de functie van juridisch waarnemer.


(BDS-girl Ayala Levinger)

Natuurlijk is dit slechts een beperkte visie op de demonstratie. Er lopen ook mensen van Groen-Links, SP, NCPN, AFA en Rode Morgen mee. Het is echter een belangrijk deel van de demonstratie. Als we in Amsterdam zeggen:  'Stop Racisme', waar eigenlijk iedereen het mee eens is, dan bedoelt Anja Meulenbelt: "Boycot Israël". In wat voor wereld leven wij?


Tuesday, March 13, 2018

Bij1 en Hamas

Wat is de relatie tussen de nieuwe Amsterdamse Bij1-partij, van Sylvana Simons en de moslimbroederschap van Hamas? Hoe hangt de Palestijnse strijd samen met identiteitspolitiek in Amsterdam? Zijn de activisten die Bij1 steunen alleen maar nuttige idioten, of oefent het Gaza-regiem serieus invloed op deze migrantenpartij uit?

Het zijn vragen over vragen en de vragen stellen is al bijna hetzelfde als ze beantwoorden. Nu de invloed van de Turkse president Erdogan op de Rotterdamse partij NIDA is bewezen en de Gaza-betrokkenheid van Rotterdamse NIDA voorman Nourdin el Ouali opnieuw wordt opgerakeld, kan Amsterdam niet achterblijven.


Tijdens de demonstratie voor de vrijlating van de Palestijnse activiste Ahed Tamimi op 11 februari 2018 verbroederde Bij1-kandidaatslid Jazie Veldhuijzen zich met  de pro-Palestijnse demonstranten. Op de foto zien we links   Jazie Veldhuijzen en rechts Lydia Leeuwtje, voormalig bestuurslid van de Stichting Gazaboot.

Zijn er nog meer Hamas activisten actief als ondersteuner van Bij1? Op 16 juli 2017 werden midden op de Dam staande, enkele pro-Palestijnse activisten geëerd, vanwege hun zegenrijke werk voor de Gaza-beweging. Dorien Ballout-Siemons was één van hen. Hamas fondsenwerver Amin Abou Rashed deed de pep-talk tijdens de ceremonie. (zie foto hieronder)

Wie schets onze verbazing en dat van vele andere huisvrouwen, als we bij de Bij1 campagne van Sylvana Simons opnieuw de ondersteung van Hamas-fan-girl Dorien Ballout-Siemons zien.
Ze plakt posters en levert andere ondersteunende werkzaamheden.


Zo is het balletje weer rond. Ahed Tamimi, Palestijnse begrafenis, Bij1. Blijkbaar omringt Sylvana zich niet alleen met Internationale socialisten, maar zal ze ter zijner tijd ook problemen door Hamas activisten krijgen. Net als de Rotterdamse NIDA.