Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, March 26, 2018

Fascisten fröbelen pas in 2019 !!


Als het Gooise vega-meisje Anne Fleur Dekker aankondigt een echt grote mensenboek van papier, over 'het gevaar op rechts' te schrijven, bestel ik meteen een exemplaar. Op 18 juli 2017 publiceer ik zelfs een voorpublicatie, van het prachtboek. Inmiddels is de levering van het boek uitgesteld tot januari 2019!

Een close read van de kaft en de inleiding:

De kaft: "Het nieuwe gevaar op rechts; Fröbelfascisten"

Commentaar op het kaft: 
Anne Fleur zal in haar boek een definitie van het begrip gevaar moeten geven. Als in Nederland de PVV, FvD en zelfs de NVU gewoon meedoen aan verkiezingen, dan vraag ik mij af, wat Anne Fleur onder 'gevaar' verstaat. Gevaar dat haar linkse idealen niet door de massa van de bevolking worden geaccepteerd. Gevaar dat uitgeprocedeerde asielzoekers het land uitgezet zullen worden. Gevaar dat we met zijn allen vlees blijven eten. Dan de term "Fröbel-fascisten". Deze term ondergraaft het begrip fascisme. Als er fascisten zijn, dan zijn ze gevaarlijk en gaan ze niet zitten fröbelen. Want dan zijn het geen fascisten meer.

De inleiding op Bol.com: 
"Nederland polariseert als nooit tevoren. Enerzijds laait het debat rond seksisme en racisme op, anderzijds komt er een groeiende groep mannen op voor hun eigen masculiene en nationalistische overtuigingen. Deze Nederlandse variant van de Amerikaanse Alt-Right beweging houdt zich voornamelijk op internet en sociale media schuil en werd en wordt daarom in de echte wereld schromelijk onderschat. Toch is het ze gelukt om met ""hun partij', Forum voor Democratie, twee zetels in de Tweede Kamer te bemachtigen. En daarmee is het gevaar niet geweken. 

Anne Fleur Dekker analyseert hoe deze sterk groeiende beweging in elkaar zit en te werk gaat, maar schrijft ook over haar eigen ervaringen: ze heeft de agressie van deze ""fröbelfascisten' jegens hun critici zelf ondervonden, waardoor ze uiteindelijk zelfs moest onderduiken."

Commentaar op de inleiding:
'Polariseert als nooit tevoren'  Ook hier is 'nooit' een wijd begrip. Ik mag de geachte linkse activiste in herinnering roepen, dat de socialist aller socialisten, Domela Nieuwenhuis, een revolver in zijn hand had, toen hij door een meute oranje-klanten bij zijn huis te Hilversum werd belaagd. Nog verder terug gingen tijdens de Hoekse- en Kabeljouwse twisten hele steden in vlammen op.

Anne Fleur probeert de vinger op het alt-right-gevoel te leggen en noemt Forum voor Democratie als de vertegenwoordiger hiervan. Twee zetels in de kamer  en dan is FvD dus al een gevaar.  Later in de tekst wordt vermeld, dat Anne Fleur ook moest onderduiken, door de bedreigingen van alt-right.  Dat had echter een geheel andere reden, namelijk, dat Anne Fleur de grote blonde leider had bedreigd op internet. Eigenlijk neemt ze een grote conctie van Pownews, FvD, PVV en Geenstijl waar. Die 'beweging' is eigenlijk een maatschappelijke ontwikkeling sinds 2002. Na Pim Fortuyn zijn er meerdere partijen en groepen ontstaan, die op internet en in de politiek, uiting geven aan onvrede. Dat noemt Anne Fleur 'alt-right'. Het zal nog een hele tour worden, aan te tonen dat deze maatschappelijke ontwikkeling geïnspireerd is door 'alt-right'.

Volwassen
Anne Fleur zal op moeten schieten. Intussen is zij al bijna volwassen en zoals bekend, komt met de volwassenheid het verstand. Daarna zal het niet meer zo gemakkelijk zijn een dergelijk boek te schrijven. Maar ik wil het toch graag lezen!

Vlak voor de beruchte demonstratie "Geen Racisme in de Raden" krijgt Anne Fleur Dekker een whatsapp bericht van de Internationale Socialisten, waarin zij wordt gewaarschuwd niet naar de demonstratie te komen. Ze heeft namelijk kort daarvoor kritiek geuit op een antisemitische tendens in de groep activisten. Als zij op zoek is naar fascisten, dan heeft ze die nu al gevonden. Geweld op straat; uitsluiting; vereren van een HAMAS leider; Joden weren van een bijeenkomst. Zoek niet verder! 

Van de regen in de drup
Internet archeoloog Francisco von Jeauleau, tevens baasje van de VARA-website Jeaup, heeft genoeg ervaring met het fenomeen dat Anne Fleur placht aan te duiden als 'alt-right'. Hij wordt niet helemaal serieus genomen en voert een eenzame strijd tegen het Geenstijl-fenomeen. Hij haalt de gevallen activiste graag in huis in een poging weer links te worden.

Wachten we verder tot januari 2019, dan zal er intussen weer heel wat gebeurd zijn, op het gebied van 'alt-right'!! 

1 comment:

Jan said...

Wie de Wikipedia pagina over Ferdinand Domela Nieuwenhuis leest zal geen woord over het antisemitisme van deze grote socialist lezen, het staat er gewoon niet in. Toch wie zijn biografie geschreven door (Dr. J.W. (Jan Willem) Stutje) in 2012 (Een romantische Revolutionair) leest zal geschokt zijn over het vileine karakter daarvan. Zelfs de krantenrecensies liegen er niet om. Het antisemitisme blijft toch een structureel aanwezig basiselement en bouwsteen in de geschiedenis en ontwikkeling van het hedendaagse socialisme.