Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, April 28, 2019

Komt Weyman Bennett naar het Marxisme Festival?

Interessante verschuivingen in het programma van het Marxisme Festival (11+12 mei, Crea, Amsterdam). De afgelopen weken is steeds aangekondigd dat Weyman Bennett naar het door Internationale Socialisten georganiseerde jaarlijkse evenement komt. Op de website van het Marxisme Festival staat Weyman Bennett echter niet meer aangekondigd. Waarom?


Weyman Bennet is de secretaris van de Britse anti-racisme beweging  UAF (United Against Fascism) , met als slogan "Stand Up To Racism". Zijn komst naar Nederland zou interessant zijn geweest, omdat hij een heldere politieke analyse, op basis van marxistische ideeën, over de opkomst van nationalistische en populistische partijen in Europa, kan maken. Zijn artikelen en toespraken gaan verder dan het platte "Thierry is fascist" geblaat, dat we van BIJ1 kennen.

Weyman Bennet is oprichter van 'Stand Up To Racism' en ook lid van het centraal comité van de Socialist Workers Party (SWP). Deze partij doet net als de Internationale Socialisten aan intredepolitiek. De leden worden lid van grotere vakbonden en partijen, om de koers in een marxistische richting om te buigen. Een andere dekmantelorganisatie, waar de SWP gebruik van maakt, is de 'Stop the War'-coalitie, waar Labour leider Jeremy Corbyn jarenlang in het bestuur zat.


Extreem-linkse groepen vragen al enkele maanden aan Jeremy Corbyn of hij zich van de trotskisten van de SWP wil losmaken, vanwege de slechte reputatie van Weyman Bennett. De mantelorganisaties en de dekmantels worden op een gegeven moment te veel. Toch is dat niet de reden om afstand van Weyman Bennett te nemen. De #METOO discussie is ook in de extreem-linkse SWP losgekomen, nu een destijds zeventienjarige communiste een bestuurslid met de illustere naam "Comrade Delta" (Martin Smith), ervan beschuldigt haar verkracht te hebben.

Het antisemitisme van Jeremy Corbyn, het toedekken van verkrachting en de kritiek van de Engelse kameraden op Weyman Bennett. Zijn dat de redenen voor het afzeggen van zijn optreden? We weten het niet. Ik krijg geen antwoord op de vraag, die ik aan de International Socialisten stel, of Weyman Bennett echt niet komt en waarom niet. Jammer.

Op de Facebookpagina 'Marxisme Festival' staat Weyman Bennet nog keurig aangekondigd, maar op het Facebook-evenement 'Marxisme Festival', staat Weyman Bennett er niet op, hetgeen de 'marxisme-festival-watcher' in verwarring achterlaat.Sunday, April 21, 2019

De ideologie van Thierry Baudet

Het NRC-interview met Henk Otten (FvD) laat zien, dat de ideologie van het Forum voor Democratie nog niet geheel is uitgekristalliseerd. De opvattingen van Thierry Baudet worden niet door iedereen in de partij gedeeld. Na de overwinningstoespraak bij de Provinciale Verkiezingen is het nog steeds gissen, wat de partijleider van FvD nou precies bedoelt.

In een interview met Urs Gehriger in de Weltwoche van 28 maart 2019 laat Thierry Baudet veel meer van zijn ideologische achtergronden zien. Het interview is in het Engels te lezen. De Duitstalige versie staat achter een betaalmuur.

We zijn fundamenteel tegen de principes van de Franse Revolutie, zegt Thierry Baudet. Die principes zijn: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Zowel de liberale politieke stroming, als het socialisme, inclusief sociaal-democratie, komen uit de idealen van de Franse Revolutie voort. Dat is nogal wat, om dat af te wijzen.

Is er in de Nederlandse geschiedenis al eerder een stroming geweest, die de idealen van de Franse Revolutie afwijst? Dat is ook toevallig. De Anti-Revolutionaire Partij (ARP, 1879-1980) wijst de idealen  Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ook af. Mijn opa van moederskant was wethouder in Enkhuizen voor de ARP en mijn familie van vaders kant waren ook allemaal ARP. Ik zou mij thuis moeten voelen bij zo'n anti-revolutionaire partij. Is dat ook zo?

De gereformeerde stroming, waar de ARP uit voort gekomen is, probeert in de negentiende eeuw de herinnering en de eerbied voor de Opstand tijdens de Tachtigjarige Oorlog terug te halen. Het FvD doet dat tenminste in de symboliek met Renaissancevloot ook. Toch is er een groot verschil. De oude ARP baseert zich op God en het geloof. Bij Thierry Baudet weten we niet precies waar hij in gelooft.

Als Thierry Baudet de macht van de aristocratie weer wil herstellen, zal Koning Willem-Alexander hem heel dankbaar zijn. Het is de vraag of hij dat bedoelt. In een ander deel van het interview vertelt Thierry Baudet over hoe geweldig de bourgeois is en was. Het is de vraag of de stemmers in Flevoland en Oost-Groningen de zegeningen van de bourgeois ook zo geweldig vinden. Het lijkt wel alsof Thierry een weg terug, naar een ver verleden, wil inslaan, zonder duidelijk te maken wat die tijd precies inhoudt voor de gewone man. 
Samengevat zou je kunnen stellen dat de PVV terug wil naar de jaren vijftig, waarin Zwiebertje nog keurig "ja burgemeester en nee burgemeester" zei en daarbij zijn hoed afnam. Het FvD streeft een andere ver verleden na, van VOC-vloten, klassieke muziek en oude kerken.

In het interview met Die Weltwoche zegt Thierry, dat hij alle huidige partijen, liberale-, sociaal-democratische, groene- en christen-democratische allemaal over één kam scheert en afwijst. Ze gaan uit van de emancipatie van het individu. Alle 'kartel'-partijen, zoals Thierry ze noemt, streven maximale gelijkheid en maximale individuele vrijheid na.

Volgens de ideologie van Thierry Baudet voelt de westerse mens zich ongelukkig, doordat de individuele vrijheid te ver is doorgeschoten. Het individu is geatomiseerd en hoort nergens meer bij. We willen vrij zijn en ook tot een groep behoren, maar we weten niet meer hoe we tot de gemeenschap kunnen terugkeren.


Als de interviewer vraagt hoe Thierry Baudet de Nederlandse kiezer van deze diepzinnige ideologie heeft kunnen overtuigen, laat hij zijn arrogante en elitaire kant zien:"Ze begrijpen het. Ze voelen het instinctief aan, dat ik gelijk heb." Dat is nog maar de vraag, of de Nederlandse kiezer zich realiseert, dat Thierry Baudet de gemeenschap hoger stelt, dan de individele vrijheid.

In het interview wijdt de leider van FvD verder nog uit over de verschrikkingen van de moderne architectuur en de vreselijke ergernissen van de moderne muziek. The Beatles kunnen wel genade vinden in zijn ogen, omdat het gepeupel natuurlijk ook wat te luisteren moet hebben. Hij kwalificeert de Beatle-muziek als 'MacDonalds voedsel'.

Ik ben heel benieuwd hoe dit Forum-verhaal verder gaat. De thema's Klimaat, Koopkracht en Immigratie hebben veel stemmers getrokken. Het zal van de Henk Ottens en de overige FvD bestuurders afhangen of de partij een 'gemeenschap' gaat vormen, waar we allemaal bij kunnen horen , of dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend.

Saturday, April 20, 2019

Vragen over het Marxisme Festival 2019

Het jaarlijkse Marxisme Festival wordt op 11 en 12 mei 2019 gehouden in de CREA te Amsterdam. Als vanouds is het Marxisme Festival een ideologisch platform voor de Internationale Socialisten, één van de oudste en best georganiseerde extreem linkse organisaties in Nederland.

Voor de Palestijnen-watcher is het Marxisme Festival een must, om te kunnen weten hoe de vlag er voor staat, wie belangrijk is en welke thema's er worden behandeld. Zoals bekend lopen Internationale Socialisten niet alleen met alle Palestijnse demonstraties mee, maar zijn leden van deze geharde club, ook portier, ordedienst en lijfwacht bij belangrijke evenementen.

Dit jaar staat er geen Palestijnse spreker op het programma. Typische Palestijnse thema's als: De Muur, Gaza, Oost-Jeruzalem of hongerstakingen komen dit jaar niet aan bod. Het Palestijnen-thema van dit jaar is: op zondag 12 mei: "ANTISEMITISME, ANTIZIONISME EN DE CRIMINALISERING VAN DE BDS-BEWEGING". Qua framing is dit een heel slecht gekozen benaming, aangezien in de titel zowel het woord antisemitisme als antizionisme staan. De niet marxistisch geschoolde lezer zal toch denken dat deze twee termen in elkaars verlengde liggen. Bovendien getuigt de zin "Criminalisering van de BDS-beweging" van een defensieve en slachtoffer-georienteerde houding.

De moeder aller Palestina-activisten, Anja Meulenbelt, staat frontaal op het programma, dus uiteindelijk zal er heus wel iets over Palestijnen gezegd worden. Maar het is opvallend, dat het thema Palestina niet meer prominent is. Wat zou daarvan de reden kunnen zijn? Ten eerste is Hamas in de Gazastrook bezig terrein aan de salafisten te verliezen. We weten nog niet precies wat daarvan de uitkomst zal zijn. Ten tweede woedt er op de Gazastrook een machtsstrijd tussen Hamas en Fatah, waar je ook niet bij betrokken wilt worden.

Een interne reden voor de verminderde focus op Palestijnen heeft te maken met de populatie van de Internationale Socialisten zelf. Tien jaar geleden was het leiderschap in handen van gevluchte studenten uit het Midden-Oosten en Iran. Deze mensen, Peymann Jafari en Miriyam Aouragh  bezetten nu hoge functies op de universiteiten. De nieuwe lichting Internationale Socialisten bestaat voornamelijk uit Nederlanders, met minder aandacht voor Israël.

De anti-Israëlische die-hards zijn op dit moment allemaal lid van de partij BIJ1 van Sylvana Simons. Overigens is een ander opvallend punt, dat er veel BIJ1-leden op het affiche van de Internationale Socialisten staan. Sylvana Simons en Anja Meulenbelt zullen spreken.

Door zoveel leden van BIJ1 te laten spreken en te incorporeren in de structuren van de Internationale Socialisten, lopen niet zozeer de Internationale Socialisten gevaar hun identiteit te verliezen. De troskisten hebben als vanouds een 'intredepolitiek'bedreven, door lid van de reguliere socialistische partijen te worden,willen ze die langzaam overnemen. Voordat BIJ1 bestond hebben PvdA, SP, PSP en zelfs de FNV hier last van gehad.

Kortom een heel interessante ontmoeting en veel te zien en te analyseren op het Marxisme Festival!