Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, May 03, 2020

Politieke Verschuivingen door Corona

De ouderenpartij 50 Plus is het eerste politieke slachtoffer van de Corona crisis. De partijleiding stelde voor een groot aantal zaken, zoals kieslijsten en partijprogramma, op een moderne digitale manier te regelen, maar de oudere partijbaasjes konden daar niet mee omgaan en kwamen in opstand. Nu richt Henk Krol een nieuwe " Partij van de Toekomst" op, met minder partijdemocratie en beter geschikt om zijn eigen pensioen veilig te stellen. Door de ruzie dreigt 50 Plus te verdwijnen en het is nog maar de vraag of de nieuwe Krol-partij wel genoeg stemmen zal krijgen.

Een andere partij die niet zozeer een ideologie vertegenwoordigt en ook niet opgericht is ten gunste van een achterban, is DENK. Door de Corona-crisis zitten dat soort mannnetjes te dicht op elkaar of juist te ver van elkaar weg. In ieder geval zijn er geen echte problemen meer, om zich mee te bemoeien. Tenslotte is de democratie in Nederland door de Corona even aan de kant gezet. Nu gaan de alfa-mannetjes van DENK elkaar te lijf. Ook die partij delft het Corona onderspit.

De derde partij die het erg moeilijk gaat krijgen is de SP. Ik zag Lilian Marijnissen weer eens op TV en het viel mij op, dat die helemaal niets te zeggen heeft. Die zit daar alleen maar, omdat ze de dochter van Jan Marijnissen is. Het vreemde van de SP is, dat er een grote potentiele aanhang is, maar dat de partij er geen gebruik van maakt. De verliezers van de globalisering komen door de Corona toenemend in de problemen. Er zijn geen laag-betaalde banen meer door de versnelde automatisering en digitalisering. Er vallen bedrijven om, waardoor de werkloosheid toe gaat nemen. Maar de SP zit op zijn kont mooi te wezen.

Opgeruimd staat netjes!  Er zijn toch al veel te veel partijen in het Nederlandse politieke landschap. Nu is de vraag of er nog nieuwe partijen zullen ontstaan door de Corona.


No comments: